Impresszum, Általános Felhasználási Feltételek

A honlapot Király József nyugdíjas magánszemély hozta létre és tartja fenn.

A honlapot csak az Általános felhasználási feltételekben foglaltak előzetes elfogadásával szabad olvasni.

Általános felhasználási feltételek:

A honlapon található információk nem tekinthetők gyógymódok, gyógyszerek, oltások ajánlásának vagy ezektől való visszatartásnak. A honlap célja a minél szélesebb körű tájékozódás.
A honlapot az elvárható maximális gondossággal szerkesztjük. Ennek ellenére fenntartjuk a tévedés jogát. Felelősséget a honlapon olvasható információk következményeiért nem vállalunk.
Ha bárki téves információt talál honlapunkon, kérjük, jelezze felénk, és mi arra záros határidőn (általában néhány napon) belül reagálunk.
Ha bejegyzéseinkben egyértelmű utalás található egyes információk, hírek, általunk átvett idegen bejegyzések, tanulmányok szerzőségére, a felelősséget ezen információk szerzői viselik.
A hozzászólásokért azok szerzői viselik a felelősséget.
A hozzászólásokban olyan véleményeknek is teret adunk, melyekkel nem értünk egyet. Célunk a tisztánlátás, az igazsághoz történő közelebb jutás.
Fenntartjuk a jogot a hozzászólások közzétételére, moderálására, stilisztikai korrigálására. Olyan hozzászólásokat, amelyek nem felelnek meg az udvarias kommunikáció alapkövetelményeinek, illetve a magyar helyesírás szabályainak, nem teszünk közzé.

A honlap szerkesztője 2020 februárja és júniusa között számos kérdést tett föl orvosoknak, biológusoknak, egészségügyi hatóságoknak. Ezekre az esetek túlnyomó többségében nem kapott érdemi választ. Abban az időben nagyon hiányos volt a tájékozódás lehetősége magyar nyelven. Mivel feltételezte, hogy a kérdések nem csak benne fogalmazódtak meg, indította útjára a honlapot 2020 júniusában.

Print Friendly, PDF & Email