Adatvédelmi irányelvek

A honlap fenntartója az érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.
A honlap böngészése során keletkező adatokat sem a honlap fejlesztője, sem üzemeltetője semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli konkrét érintetthez köthető módon.
A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek a fenntartó számára nem hozzáférhetőek.
A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan honlapunkat elérte, a felhasználó IP címe).
Ezeket az adatokat a honlap tulajdonosa nem köti más olyan információhoz, ami alapján az érintett személyesen beazonosítható lenne.
A honlapunkon beépített szociális pluginek (like, share, stb.) használatával a felhasználó tudomásul veszi, hogy a használat következménye lehet, hogy a linkelt honlapok üzemeltetői (pl. Facebook) sütiket helyezhetnek el számítógépén, és evvel automatikusan az illető üzemeltető adatkezelésének hatálya alá kerülhetnek.
Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, levélben lépjen kapcsolatba a fenntartóval a kapcsolati űrlapon keresztül. 

Print Friendly, PDF & Email