Wolfgang Wodarg: Hamis zászló alatt

Aki még mindig koronavírus oltást akar ránk tukmálni, biztos, hogy ért valamit a molekuláris biológiából, vagy ért az üzlethez, de az is biztos, hogy nem szívügye az egészség. És aki belénk akarja szuggerálni, hogy egészen addig le kell mondani szabadságunkról, emberi jogainkról, amíg nem áll rendelkezésünkre oltóanyag, az biztos, hogy szakember az elnyomásban, de nem ért a megelőzéshez. De hogy pánik nélkül dönthessünk, fontos megismerkednünk Dr. Wodarg írásával, mire is megy ki a dolog az oltásoknál, mi a hatásmechanizmusuk, milyen kockázataik vannak. Az írás ajánlásokat ad a politika számára is, hiszen a téma döntő fontosságú korunk és a jövő generációk számára. (A rubikon.news bevezetője)

A megelőzés elve — avagy hogy is volt ez?

Mennyit tiltakoztunk, amikor a Monsanto & Co. genetikailag módosított vetőmagot hoztak forgalomba! A legtöbb párt zászlajára írta a szembenállást a génmódosított organizmusok – GMO – (növények, állatok, mikroorganizmusok) ellen. Különösen kifejezett volt ez a zöld pártoknál, mozgalmaknál és az egyéb pártok zöld platformjainál. A GMO-k ellen világméretű volt a tiltakozás, és a tiltakozók az éhínségtől kezdve a méhek pusztulásáig mindent zászlajukra írtak (3).
De mi történt most, hogy még a német Zöldek pártvezetője (4) is kényszerített génmanipulációval fenyeget? Nem kellene ennek önkéntes alapon történnie? Hogyan lehet, hogy az évente visszatérő influenza egyik okozója miatt sutba dobjuk az EU egyik alapelvét, a megelőzést egy erősen vitatott orvosi kezelési mód miatt? És ez jellemző az egész német társadalomra.

Génekről, vírusokról, hordozókról

A fajspecifikus információkat a genom tartalmazza, amely a kettős spirál szerkezetű DNS-ben van kódolva. A genom a gének mellett a nem kódoló szekvenciákat is tartalmazza, és determinált a fehérjék szerkezete is.
Az ennél valamivel bonyolultabb részletektől itt eltekintünk. A gén a DNS olyan része, amelyet a sejt mRNS-be ír át, majd a fehérjeszintézis (transzláció) során, annak egy részéből származó információ alapján, fehérjét készít. A gének segítik a sejtet a környezetéhez való állandó alkalmazkodásban.
Léteznek egyláncú RNS szekvenciák is, például a koronavírusok ilyen szerkezetű élőlények. Ezek a vírusok a sejt parazitái, melyek a sejtbe behatolva átveszik annak irányítását, és arra késztetik a sejtet, hogy a vírus RNS-eket másolja és szaporítsa.

Fertőzés — a sejt szabályozott védekezési reakciója

A vírusfertőzés a megtámadott sejt génmódosításával jár együtt. De óriási a különbség a tervezett génmanipulációhoz képest. A vírusfertőzés kiváltja a szervezet védekezési reakcióját a sejtben és a sejtközötti (humorális) térben.
Az immunrendszer felismeri a fertőzött sejteket, és ölősejtek (T-sejtek, limfociták) segítségével elpusztítja őket.
Ezt a szabályzott védekezést nevezzük gyulladásnak. Mi ennek szimptómáit ismerjük, és ebből kifolyólag segíthetjük úgy saját szervezetünket, mint embertársainkat is.
A fertőzésre adott választ a szervezet évezredek során tökéletesítette, és ez része a parazita (vírus) és a gazdaszervezet természetes fejlődésének.

Az oltások mutációja

Régebben állami feladat volt az oltóanyagok kifejlesztése, az oltások megszervezése. Így sikerült a himlőt kioltani, a gyermekbénulást, tetanuszt és diftériát messzemenően visszaszorítani. De teljes paradigmaváltás következett be, amikor az oltás állami kézből a profitorientált gyógyszeripari vállalkozások felügyelte alá került.
Kb. két generáció óta az államnak csak felügyelő szerepe van, hogy az ipar ne sózzon ránk oltás címén káros anyagokat. De a gyógyszeripar ezt is egyre inkább megnehezíti az egészségügyi hatóságok korrumpálásával, illetve a politikusokra gyakorolt egyre közvetlenebb befolyásával.
És amióta kitalálták a pandémia készültséget, az oltóanyag fejlesztés a félelemmel való globális sáfárkodássá mutálódott.
A biotechnológia ipartól függő virológusoknak jutott a félelemkeltés szerepe, és ők evvel egyre sűrűbb időközönként élnek. A “vírusok elleni harcban” a médiák haditudósítóként működnek, így segítve evvel a félelemkeltést és nyomásgyakorlást a politikusokra. Az általuk gerjesztett általános félelemben a kormányok zsarolásnak vannak kitéve, fojtsák el, vagy hagyják figyelmen kívül a kritikus hangokat, ellenvéleményeket, és így szabad legyen a pálya a pandémia haszonélvezői által nagy hirtelenjében összetákolt gyógyszerek vagy oltóanyagok állami megrendelésére. Lásd a hasonló kaptafára készült sertésinfluenza forgatókönyvet (5)

A tervezett “oltások” genetikailag módosítanak bennünket

A Covid-19-re jelenleg 100 különböző oltóanyag van fejlesztés alatt. Ezekből 12 már a klinikai tesztelés fázisában van. A WHO június 9-i tájékoztatása szerint  (6) — ebből négy RNS oltóanyag és három DNS oltóanyag. Csak a maradék öt tekinthető hagyományos oltóanyagnak. A hét másik anyag nem klasszikus oltóanyag, hanem az ember genetikai módosítását okozza – hamis zászló alatt. Ezért tesszük idézőjelbe az oltás szót. Valójában ez genetikai információk maradványa, melyeket RNS (7) vagy DNS (8) formában különböző módokon (9) szándékoznak az emberi sejtbe juttatni.
A sejtbe juttatott rekombináns RNS megváltoztatja az ott zajló genetikai folyamatokat, és ezt a sejt, illetve a szervezet genetikai módosításának kell tekintenünk, mert a genetikai módosítás nem korlátozódik a DNS közvetlen módosítására. A cél azt, hogy a bejuttatott rekombináns RNS ne szaporodjon, mint a vírusok. Cél továbbá, hogy ez az RNS ne vegyen részt a celluláris kommunikációban, viszont használja a védekező mechanizmusokat.

Hogy megtörténhessen mégis, aminek nem szabadna

A tervezett “oltások” tehát genetikailag módosítják az embert. A GMO jogi szabályozása eleve kihagyja az embert – mintha csak előre látták volna a koronavírus helyzetet (1). Különleges betegségeknél alkalmaznak génterápiát (2), például a zolgensma esetében (10).
A mesterséges génmódosításnál fennáll annak a veszélye, hogy ez átterjedhet az ivarsejtekre is. Ez jelenleg tabu. A genetikai oltóanyagok klinikai tesztjei során  (11) a résztvevőknek szigorúan kötelezniük kell magukat a terhesség elleni védekezésre.
A pánikkeltés következtében a genetikai oltóanyagot ránk erőltetni akaró lobbi pedig idejekorán gondoskodott arról, hogy a rekombináns génanyagot senki ne nevezze génterápiának vagy génprofilaxisnak, evvel is megakadályozva az ellenállást vele szemben.

A cél: szervezetünk tegye azt, amit az oltóipar bioreaktorai

A tervezett, vagy már folyamatban lévő klinikai kísérleteknél belenyúlnak a sejten belüli genetikai kommunikációba, hogy sejtünk termelje az anyagokat, amelyeket eddig oltással juttattunk be. Tehát sejtjeink vennék át a bioreaktorok szerepét az oltóanyag gyártására.

Azaz nem a csirkeembriókban vagy technológiai reaktorokban, hanem sejtjeinkben történne az oltóanyag termelés.
Ehhez géntechnikailag meg kell változtatni sejtjeinket. Genetikai programkódokat kell sejtjeinkbe juttatni, hogy valami idegen anyagot termeljenek, amely ellen aztán működésbe lépjen immunrendszerünk. Tehát fel kell készítenünk (érzékennyé kell tenni) immunrendszerünket a lehetséges kórokozók előre programozott tulajdonságaira. Eddig az ideológia.

Nagy kockázat és megválaszolatlan kérdések
De mi történik akkor, ha szervezetünk ezeket a módosított sejteket tekinti idegen, megsemmisítendő sejteknek? Mi történik, ha előre nem tervezett módon fontos szervekben, pl. a májban módosulnak a sejtek, ezek ellen pedig fellép az immunrendszer? Mi van akkor, ha ez a szervezetben több helyen megtörténik, és egy citokinvihar keletkezik?

A további nyitott kérdések:

 • Milyen sejteket céloznak meg és módosítanak végső soron a shuttle-vírusok vagy nano-részecskék?
 • Mennyire pontos, szövet- vagy sejtspecifikus a shuttle-folyamat?
 • Idegennek tekinti-e, megsemmisíti-e szervezetünk celluláris védekezése a modifikált sejteket, ahogy pl. teszi a vírusok által megtámadott sejtekkel?
 • Fertőzés esetében hogyan tesz különbséget immunrendszerünk a modifikált és fertőzött sejtek között?
  Lesz ennek a folyamatnak egy önmagát korlátozó reakciója, vagy kiválthat egy tömeges sejthalált, citokinviharral együttjáró apoptózist, sokkreakciót?
 • Mennyi ideig kell figyelnünk a tesztek során, hogy kizárhassuk autoimmunreakciók vagy tumorindukciók fellépését?
 • Folytattak-e részletes, alapos állatkísérleteket ezeknek a kockázatoknak figyelembevételével?
 • Génterápiát csak korlátozott esetekben, szigorú feltételek mellett engedélyeznek. Miért hagynak jóvá gyorsított eljárásokat a koronavírussal kapcsolatos génmódosító módszereknél?

(A válaszokat a kérdésekre lásd a megjegyzések között.)

A hagyományos pandémiás oltóanyagok is magas kockázattal járnak
A gémmódosító módszerek mellett több hagyományos oltóanyag is kipróbálás alatt van. Ezeknél inaktivált vírusalkotókat juttatnak a szervezetbe, melyek feladata az ellenanyag termelése. Az oltóanyagok egy része hatáserősítőt (adjuvánsokat) tartalmaz.
Az állítólagos időszűke miatt itt is rá vagyunk kényszerítve bizonyos kockázatok elfogadására, pl. amelyeket a bioreaktorok tápsejtjeiből kijutó proteinek okozhatnak. A félelemkeltés árnyékában a politika itt is kegyesen engedélyezi a megfigyelési idő lerövidítését. A bioreaktorsejtek szennyeződésként léphetnek föl az oltóanyag-sarzsokban, és sejtreakciókat vagy akár rákos burjánzásokat okozhatnak. Ennek kizárása sokéves megfigyelési időt tesz szükségessé.

A hatáserősítők (adjuvánsok) hozzáadásának funkciója az antigének immunizáló hatásának erősítése. De ez a hatás nem specifikus, és súlyos autoimmunbetegségeket okozhat, mint ahogy azt megfigyelték a sertésinfluenza-oltásoknál.


Influenzaoltás – üzlet a reménnyel minden évben
Bármely eljárásnál ott a nagy kérdés: Az állandóan újra kombinálódó koronavírusok esetében lesz-e védőhatása az indukált immunizálásnak? Választ erre csak az influenzaszezon és koronavírus-szezon elmúltával kapunk.
Az influenzaoltások és koronavírus oltások tehát jó üzletet jelentenek, a pácienseknek pedig marad a remény: hatni fog a gyógyszer az éppen aktuális mutációkkal szemben.
Ehhez jönnek még az újabb kutatási eredmények: Az oltással leküzdött influenzavírusok helyét más, adott esetben veszélyesebb kórokozók foglalják el (12).
Vannak rá utalások, hogy a az influenza ellen beoltott személyek fogékonyabbak a koronavírus fertőzésre. Feltétlenül tisztázni kell, hogy a veszélyeztetett csoportok, amelyeknek tagjai be lettek oltva influenza ellen, milyen mutatókkal rendelkeznek a koronavírus fertőzések és ebből következő halálozások területén. Mert az influenza védőoltás nem akadályozza meg a légúti megbetegedéseket, csak a kórokozók spektrumát módosítja! Ennek alapján várható, hogy a koronavírus oltás és a genetikai manipuláció is csak a kórokozók spektrumát módosítaná, további kiszámíthatatlan kockázatokat okozva.
A felelőtlen hazardőröket meg kell fékezni, és kötelezni kell őket az esetleges károk miatti felelősségvállalásra!
Aki egy ilyen koronaoltásra akar bennünket rávenni, az lehet specialista a részecskék területén, érthet az üzlethez, de semmiképp sem az egészség fontos számára.
Aki tehát ránk akarja kényszeríteni szabadságunk korlátozását addig, amíg nem rendelkezünk oltóanyaggal, az inkább az elnyomás, mint a megelőzés specialistája.
Abszolút felelőtlenség, ha az illetékes kormányok már most a felelősség alóli fölmentést ígérnek a gyógyszeriparnak (14). Ez egyenesen felhívás az olyan sokszor emlegetett előzetes gondosság elhanyagolására, az oltóanyag gyártó ipart felelősségmentes zónává teszi, amelyben már most is tömegesen ott vannak a spekulánsok és virológiai hazardőrök.
A hatalommal való durva visszaélést jelenti, ha az etikai bizottságok, állami ellenőrző hatóságok mindenre engedelmesen bólintanak. Eközben Angela Merkel vagy Ursula van der Leyen politikai számításból a lakosságra szabadítja az oltóanyag-ipar részben rovott múltú szerencselovagjait, és még milliárdos támogatásokkal ki is tömik őket.

Fejétől bűzlik a hal
Robert Koch Intézetben (RKI), a Paul Ehrlich Intézetben (PEI), a német szövetségi Gyógyszerügyi és Gyógyászati Eszközök Intézetében – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), az Európai Gyógyszerügynökségnél – European Medicines Agency (EMA) magasan képzett tudósok dolgoznak, és mindezeket látva egzisztenciális fenyegetettségük miatt hallgatniuk kell. Hiszen látják, hogy járt Stephan Kohn belügyminisztériumi főtanácsos, aki lelkiismeretére hallgatva szembeszállt a kötelezővé tett doktrínával koronavírus ügyben.
Igen, a gazdaság és a politika korrumpálta a tudományt! Az intézményes korrupció, az anonimizált korrupció korában élünk, amely félelmet kelt, amely veszélyesebb minden vírusnál, már néhány hónap alatt igen sok ember egziszteniciájának alapjait tette tönkre, sok embernek a halálát is okozva.


Követeléseink a gyógyszeres fertőzés-megelőzéssel kapcsolatban:

 • Azonnal meg kell szüntetni a rekombináns DNS-sel vagy RNS-sel embereken folytatott klinikai kísérleteket!
 • Azonnal véget kell vetnie a lockdown-intézkedéseknek, függetlenül a lehetséges oltóanyagoktól!
 • Meg kell szüntetni az immunitási igazolásokkal folytatott zsarolásokat! (Fordító: Németországban hallunk hangokat, melyek szerint akik nem telepítik a nyomkövető, úgymond korona applikációt okostelefonjukra, azokat zárják ki az üzletekből, vendéglőkből, szolgáltató és közintézményekből, kulturális és sportrendezvényekről.)
 • Maximális adatvédelmet, az immunstátus vonatkozásában is!
 • A biotechnológiai vállalkozások, a gyógyszeripar és a kapcsolódó szolgáltatók ne kapjanak se garanciát termékeik átvételére, se fölmentést a felelősség alól!
 • Az oltóanyagoknak mentesnek kell lenniük a hatáserősítőktől vagy kockázatos adjuvánsoktól!
 • Az oltóanyag-gyártók ne bújhassanak az üzleti titok mögé!
 • Az oltóanyagokkal kapcsolatos klinikai tanulmányokat 100 %-osan nyilvánosságra kell hozni!
 • Az IFSG-ben (Infektiossschutzgesetz – fertőzésvédelmi törvény) megnevezett betegségekkel kapcsolatos – a megelőzésre és a kezelésre vonatkozó – klinikai tanulmányokat 100 %-ban nyilvánosságra kell hozni!
 • Teljes átláthatóságot és iratokba történő betekintést az Etikai Bizottságnak a gyógyszeres vagy immunológiai fertőzés-megelőzésre és a gyógyszerkipróbálásra vonatkozó aktáiba!

2020. július

Dr. Wolfgang Wodarg írását fordította Király József
Az írás a wodarg.com, ill. a https://www.rubikon.news/artikel/unter-falscher-flagge-5 honlapokon jelent meg először.
Wolfgang Wodarg német belgyógyász, tüdőgyógyász, közegészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi szakorvos.
1994 és 2009 között parlamenti (Bundestag) képviselő az SPD színeiben. Ott a modern orvostudomány etikai és jogi ankétbizottságának létrehozója és szóvivője volt. Betöltötte az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének helyettes frakcióvezetői tisztségét és vezette annak Egészségügyi Bizottságát.

Jelenleg egyetemi tanárként dolgozik Berlinben és Flensburgban, illetve tiszteletbeli tevékenységet folytat a Transparency International Deutschland és a Schleswig-Holsteini Reuma-liga egyesületeknél.

Források és megjegyzések:
(1) Német Géntechnikai Törvény.
(2) 2009/120, 2.1 EU irányelv.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gentherapie
(3) Lásd az Európa-Tanács számára készített beszámolómat a GMO-król
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10744&lang=EN
(4) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-krise-staerkt-robert-habecks-wunsch-nach-regierungsverantwortung-a-db7513a5-e0d1-44ca-9ff7-ed13299055ed
(5) https://www.wodarg.com/app/download/8975802914/-Falscher-Alarm-Die-Schweinegrippe-WW-in-BIG-PHARMA.pdf?t=1590101181
(6) https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
(7) Az RNS-nél még nagyon sok adat hiányzik a biztonsági profilhoz. Figyelni kell az immunreakciókat, hogyan terjednek el a szervezetben az exprimált immunogének. Bizonytalan, hogy a modifikált, nem natív nukleotidokból indulhat-e ki veszély. Egy kis pontatlanságnak lehet olyan következménye, hogy az “oltás” kiválthatja vagy fölerősítheti a betegséget. A sejtközötti térbe juttatott RNS-nek egyéb egészségkárosító hatásai lehetnek. (Stefan Hockertz).
(8) A bakteriális plazmidba beépített (az antigénnek megfelelő) DNS-szekvencia kell, hogy elindítsa a sejt ellenanyag-termelését. A DNS-oltóanyagok általában erős adjuváns adagolást igényelnek. Fennáll annak a veszélye, hogy a plazmid-DNS beépül a célszemély genomjába. Az integráció az onkogének aktiválásának vagy a tumorszupresszor-gének deaktiválásának következtében fokozhatja a tumorképződés vagy autoimmunbetegségek (pl. Lupus erythematodes) veszélyét. (Stefan Hockertz)
(9) A szövegben föltett kérdésekre így válaszol Prof. Stefan Hockertz immunológus:

 • Milyen sejteket céloznak meg és módosítanak végső soron a shuttle-vírusok vagy nano-részecskék? Válasz: Nem tudjuk!
 • Mennyire pontos, szövet- vagy sejtspecifikus a shuttle-folyamat? Válasz: Semennyire. Évtizedeken át kísérleteztek liposzómákkal, és nem hozott eredményt.
 • Idegennek tekinti-e, megsemmisíti-e szervezetünk celluláris védekezése a modifikált sejteket, ahogy pl. teszi a vírusok által megtámadott sejtekkel? Válasz: Ennek nagy a veszélye.
 • Fertőzés esetében hogyan tesz különbséget immunrendszerünk a modifikált és fertőzött sejtek között? Válasz: Sehogysem, Ellenkezőleg, a fertőzés erősödhet.
 • Lesz ennek a folyamatnak egy önmagát korlátozó reakciója, vagy kiválthat egy tömeges sejthalált, citokinviharral együttjáró apoptózist, sokkreakciót? Válasz: Ez nem zárható ki, a kutatásoknak itt még a kezdetén vagyunk.
 • Mennyi ideig kell figyelnünk a tesztek során, hogy kizárhassuk autoimmunreakciók vagy tumorindukciók fellépését? Válasz: Legalább két évig.
 • Folytattak-e részletes, alapos állatkísérleteket ezeknek a kockázatoknak figyelembevételével? Válasz: Igen, legalább két évig, főleg, ha haszonállatokról volt szó.
 • Génterápiát csak korlátozott esetekben, szigorú feltételek mellett engedélyeznek. Miért hagynak jóvá gyorsított eljárásokat a koronavírussal kapcsolatos génmódosító módszereknél? Válasz: Ennek tisztán politikai okai vannak, nem pedig szabályozástechnikai szempontjai.

(10)https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/zolgensma
(11) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=vaccine&cond=covid-19&draw=2
(12) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?via=ihub
(13) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28931240/
(14) https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/04/17/impfen-als-loesung-fuer-die-corona-pandemie

Print Friendly, PDF & Email

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük