1,5 millió € hever az utcán…

Az alábbiakban közzétesszük a   
https://samueleckert.net/isolate-truth-fund/

honlapon megjelent felhívás fordítását. Előbb azonban néhány szó a vírus izolálás, kimutatás szakmai hátteréről. Tisztában vagyunk vele természetesen, hogy nem lehet sokéves kutatás, egyetemi oktatási anyag tartalmát néhány mondatban összesűríteni.

Az élethez nélkülözhetetlen fehérjék aminosavakból állnak. Az aminosavak szerves vegyületek, amelyek molekulájában aminocsoport (−NH2) és karboxilcsoport (−COOH) egyaránt előfordul. A fehérjék aminosav sorrendjét a gének nukleotid szekvenciája kódolja a genetikai kódszótárnak megfelelően.

A nukleotidokat egy négy-betűs kóddal jelöljük. Az első betű alsó indexben van és a kérdéses nukleotid ribo- vagy dezoxiribonukleotid jellegét jelöli. A második a nukleobázist írja le. Öt nukleobázist ismerünk:

A: Adenin

G: Guanin

C: Citozin

T: Timin

U: Uracil (DNS-ben nem fordul elő, csak RNS-ben a timin helyett)

Az elfogadott virológiai álláspont szerint a vírus valamilyen nukleinsavból (DNS vagy RNS) álló genomból és azt körülvevő proteinköpenyből, a kapszidból áll.

Ennek alapján a vírus DNS-ben (retrovírusoknál RNS-ben) található nukleobázisok sorrendje határozza meg a vírust.

Így, ha meg tudjuk határozni egy bizonyos vírus nukleobázis sorrendjét, akkor evvel ki tudjuk mutatni a vírust.

A kimutatás úgy történik, hogy a vizsgálati anyagot összekeverik ún. restrikciós enzimmel. Ez a hosszú DNS szakaszokat rövid, 100-20000 bázispár hosszúságú szakaszokra hasítja. Ezekben a szakaszokban azután gélelektroforézissel meg tudjuk határozni a nukleobázisok sorrendjét. A vuhani kutatók szerint például a

FAM-CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC-BBQ

nukleobázis sorrend (szekvencia) specifikus a SARS-COV-2 vírus RdRP génjére, a 2003-ban fölfedezett SARS-COV vírusban ez nem mutatható ki. Tehát, ha egy ilyen szakaszt találunk vizsgálati anyagunkban, akkor – Heuréka! – ott a kovidvírus.

A SARS-COV-2 referencia génszekvenciája pedig itt található:
https://www.gisaid.org/resources/hcov-19-reference-sequence/

Ami eddig történik – vizsgálati anyag előkészítése, rövid szakaszok meghatározása – ez valós tudomány, biokémiai laboratóriumban végzett munka. A detektált rövid szakaszokat, tehát a megállapított bázispár sorrendet, fölviszik egy génszekvencia adatbankba, illetve a kutató megállapíthatja, hogy az általa detektált bázispár sorrend (génszekvencia) már létezik az adatbankban. Egy ilyen adatbank például a National Library of Medicine génszekvencia adatbankja (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/).

A komplett vírus genom adatok pedig a GISAID adatbankból érhetők el. https://www.gisaid.org/

A GISAID honlap szerint
“Több millió teljes SARS-CoV-2 genom áll rendelkezésre, és ez a szám napról napra nő.”

Ezután jön a szoftvermunka. A rövid szakaszok adatait a bioinformatikus virológus (helyesebb volna a vírustervező, vírusalkotó szót használni) a megfelelő számítógépes programok segítségével egy komplett vírussá varázsolja.
Ennek részei az illesztés, sorrendbe állítás (alignment), majd genom összerakás (assembly).

a, detektált (rendezetlen) szekvencia, b, rendezett, sorba álltott szekvencia

A sorba rendezés standard programjai a Trinity és Megahit, ezek 21-25 bázispár hosszúságú szekvenciákat tudnak kezelni. Ezek a programok igénylik egy – már ugyanilyen módszerrel alkotott – másik vírus adatait. A SARS-COV-2 vírus alkotói például azt programozták számítógépükbe, keressünk egy új vírust, amely hasonló a SARS-COV vírushoz.

Az összerakást az alábbi ábrák szemléltetik:

és

 

A virológusok, bioinformatikusok által használt szakkifejezések magyar fordítása itt érhető el.

A számítógépes alkotást az alábbi példával tudjuk szemléltetni:

Virológia:
A virológus a szekvenálással több millió szekvenciatöredéket (read) mutat ki. Programunk ebből hosszabb szakaszokat – contig-okat – alkot.

Hasonlat:
Számítógépünkön egy bizonyos fájlban több millió szótag van. Első lépésként azt mondjuk programunknak, alkosson ebből értelmes szavakat.
Pl. be, ka, ki, vé, kony, fel, kés, ha, vág, vér

Virológia:
Az alignment program (Trinity, Megahit) ezeket egy bizonyos minta – egy, már a vírus adatbankban létező vírus –szerint sorrendbe állítja[1].

Hasonlat:
Programunknak azt mondjuk, alkosson a szavakból mondatokat, majd egy szakácskönyvet. De mondhatjuk azt is, alkosson egy bűnügyi krónikát.

Eredményünk szakácskönyv esetében:
“A húst a konyhai vágódeszkán éles késsel vágjuk vékony szeletekre. Ha véres, előtte mossuk meg.”

Bűnügyi krónika esetében:
“R. Róbert a konyhában szóváltás közben egy vágódeszkával fejbevágta élettársát, és késsel megsebesítette. Utána megijedt és a vérző sebet bekötötte.”

Virológia:
Az elképzelt vírusból hiányoznak bizonyos általunk fontosnak tartott szekvenciatöredékek. Ezeket egy hézagfeltöltő (gap filling) programmal pótoljuk.

Hasonlat:
Láthatjuk, mindkét esetben hiányoztak szavak, amelyeket gap-filling programunkkal odaillesztettünk.

Virológia:
Az így előkészített szekvencia-adatokat egy összeépítő program (assembler) építi össze komplett új vírussá.

Hasonlat:
Kész a komplett szakácskönyv vagy bűnügyi krónika.

Amit soha nem tudunk meg: Hány próbálkozása volt a virológusnak, amit elvetett. Hány hiányzó szekvencia-részt kellett neki a semmiből odavarázsolni (gap-filling).

Ilyen sok lépésből álló, feltevések sorozatán alapuló, csupáncsak számítógépen végrehajtott víruskimutatásnál (vírus-alkotásnál) kézenfekvő volna ellenőrző kísérletek végrehajtása. Az általunk fordított írás szerint ezek nem történtek meg. Tovább nehezíti a kérdés eldöntését, hogy a vizsgálati anyagban a feltételezett vírusok mellett humán és állati genetikai anyag is van.

Adjuk át ezek után a szót a

https://samueleckert.net/isolate-truth-fund/

szerzőinek.

ÁLLÁSPONTUNK:

Minden virológus becsapta önmagát és a nyilvánosságot, amikor azt állította, hogy léteznek olyan, betegséget okozó vírusok, mint például a SARS-CoV-2. A virológusok szándékuk ellenére sejteket ölnek meg kémcsöveikben, azt gondolva, hogy ez a vírus jelenlétének és izolálásának bizonyítéka.

De a virológusok csak a haldokló sejtek maradványaiból kimutatható génszekvenciákból alkotnak számítógépen szoftveres eljárással egy vírust a számítógépen, hogy azt tényként állítsák be. Ezek a vizsgálati eljárások tehát alkalmatlanok arra, hogy döntsenek a vírus létezésének kérdéséről. Az elektronmikroszkópos felvételeken az elhaló sejtek jellemző struktúráit vírusoknak állítják be.

CÉLUNK:

Ezek a téves értelmezések eltávolították az orvostudományt a valóságtól és a valódi egészség megértésétől. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minden ember közelebb kerüljön a betegségek és az egészség átfogó megértéséhez.

TEHÁT GARANTÁLUNK:

1,5 millió eurót annak a virológusnak, aki tudományos bizonyítékot nyújt be a koronavírus létezésére, beleértve a bizonyítás során tett valamennyi lépés dokumentált ellenőrzési kísérletét.

Íme, a részletek:

1, A virológusok a sejtek laboratóriumi elhalását virális okokra vezetik vissza. A kontrollkísérletek hiánya miatt figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a sejteket a laboratóriumban saját maguk ölik meg akaratlanul, éheztetéssel és mérgezéssel. Ez a félreértelmezés John Franklin Enders és kollégájának 1954.6.1-i egyetlen publikációján alapul. Erről a publikációról a magas bíróság a kanyaróvírus-perben úgy ítélt, hogy nem tartalmaz vírusra utaló bizonyítékot. Ez a kiadvány nemcsak a kanyaró-virológiának, hanem 1954 óta ismert egész virológiának és a Corona-hisztériának is kizárólagos alapjává vált.

2, A virológusok a haldokló sejtek úgynevezett genetikai információjának rövid darabjait elméleti konstrukcióval/számítással egy nagyon hosszú genetikai szállá rakják össze, amelyet egy vírus genetikai szálaként, genomjaként állítanak be. Ezt az elméleti / számítási folyamatot nevezzük igazításnak, sorba rendezésnek (alignment). Ennek során nem végezték el a kontrollkísérleteket, nevezetesen, hogy ugyanazt a számítógépes vírusalkotási folyamatot lefuttassák nem fertőzött genetikai anyagból nyert szekvenciákból kiindulva.

3, Az igazításhoz (alignment) a virológusoknak mindig szükségük van egy adott (más) vírus genomjára. Azonban itt is egy olyan genomot használnak, amelyet ugyancsak számítógépes eljárással konstruáltak, sohasem egy valóságban talált genomot. Ennek során sem futtatják le a kontrollkísérleteket, nevezetesen, hogy az úgynevezett öröklődési információk meglévő adathalmazából nem lehetne-e teljesen különböző vírusok “virális” genomszálait konstruálni.

4, A virológusok soha nem láttak “vírusokat” az emberekben, állatokban, növényekben és azok folyékony kivonataiban, és nem is izolálták őket belőlük. Ezt csak látszólag, közvetve és mindig nagyon különleges és mesterséges sejtrendszerek segítségével tették a laboratóriumban. Soha nem említették vagy dokumentálták a kontrollkísérleteket, hogy sikerült-e vírusokat megjeleníteni és izolálni emberekből, állatokból, növényekből vagy azok folyékony kivonataiból.

5, A virológusok soha nem izolálták, biokémiailag nem jellemezték és nem izolálták a feltételezett vírusgenomot a feltételezett vírusokból, amelyekről elektronmikroszkópos fényképfelvételeket készítettek.

Soha nem végeztek vagy publikáltak ellenőrző kísérleteket, hogy e struktúrák izolálása után valóban sikerült-e kimutatni a “vírus”-fehérjéket (a vírus burkát) és mindenekelőtt a vírus genomját, amely állítólag a vírus központi alkotóeleme és jellemzője.

6, A virológusok vírusoknak vagy vírusösszetevőknek állítják be a haldokló szövetek/sejtek tipikus leleteit és tipikus struktúrákat, amelyek a sejtkomponensek, például a fehérjéknek és zsíroknak a felhasznált oldószerekkel történő keveredésekor keletkeznek. Ismét hiányoznak a nem fertőzött, de ugyanúgy kezelt sejtekkel/szövetekkel végzett kontrollkísérletek.

7, Az úgynevezett fertőzési kísérletek, amelyeket a virológusok végeznek a feltételezett vírusok fertőzőképességének és patogenitásának bizonyítására, megcáfolják az egész virológiát. Teljesen nyilvánvaló, hogy maguk a kísérletek váltják ki azokat a tüneteket, amelyeket az állatkísérletekben a feltételezett vírusok létezésének és hatásának bizonyítékaként állítanak be. Ismét hiányoznak az olyan kontrollkísérletek, amelyekben pontosan ugyanazt csinálták volna, csak nem fertőzött vagy sterilizált anyagokkal.

[1] Pl. https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/sequenz-alignment/61121

2022. június
Fordította, illetve közzéteszi
Király József
(Közzétevő nem rendelkezik olyan ismeretekkel, melyek alapján állást tudna foglalni a vírusok létezésének kérdésében. Csupáncsak megállapítja, hogy eddig senki nem jelentkezett a pénzösszeg fölemelésére.)

Print Friendly, PDF & Email

4 hozzászólás

Add a Comment
 1. Hozzáadás:
  https://www.bitchute.com/video/Ch8v4TVL9yq0/
  (Sajnos fordítás nélkül.)

 2. Fazekas László

  Valamilyen vírus biztosan volt, mert mikor elkaptam, elment a szaglásom és ízlésem 12 napig… és utána is csak fokozatosan tért vissza… nekem mondjuk ez a betegség volt az eddig életem legkönnyebb vírusos megbetegedése. Nem fájt semmim, épp hogy csak köhögtem (azt is inkább reggel felkelve), nem voltam lázas, nem voltam taknyos. Pár napig volt rövid ideig tartó hőhullámok, hőemelkedések, de aztán elmúlt az is. Egyedül az volt érdekes, hogy mikor elmentem WC-re…
  “Admin: Tisztelt Uram!
  Próbáljunk orvosi szaknyelven fogalmazni!”

  1. Igen, LEHET, hogy van egy 51. vírus az eddig ismert 50 mellett, amelyek influenzát okoznak, amelynek LEHET velejárója a szaglásvesztés. Csakhát a feltételezés az egyik dolog, a bizonyíték meg a másik.
   És továbbra is szerfölött gyanúsnak tartom, hogy 51 különböző vírus okoz az elfogadott tudományos álláspont szerint nagyon hasonló tüneteket, aztán ebből 50-nel nem foglalkozunk, az egy szerencsétlen kovidra meg ráhúzzuk az összes tünetet.
   Amúgy szaglásvesztést magam is átéltem már sok évvel ezelőtt influenzánál.
   Apropó. Ha jól emlékszem, a vírus DNS átveszi a sejt fehérjegyártásának irányítását. Hogy is van ez? A retrovírusban nem DNS, hanem RNS van. Az mit is csinál? Na kicsit fölfrissítem ismereteimet.

  2. Érdekes, hogy mindenki elfelejtette, hogy minden ősszel terjednek a vírusok,és beköszönt a takonykor. Menetrendszerűen.
   Hatalmas érzékkel vetítették rá a covid hisztit. Percek alatt tűnt el az influenza vírus még az emlékezetekből is, nemcsak a levegőből. Nyilván az átcímkézés miatt.
   Azért kellett hozzá egy hatalmas média kampány és a megvett és kinevelt, “szakemberek”, politikusok hada. És a mindent vivő PCR Teszt. Plusz a lebutított egészségügy, a fals kezelési, pontosabban kivégzési, leszedálós, oxigénnel tüdőt szétégető,lélegeztetőgépes WHO diktátum. így aki náthás lett, és bekerült az EÜ. “”ellátó rendszerbe””, az mind meghalt. Igazából nem volt sok haláleset így sem, ezért utólag rendszeresen srófolták fel a számokat. Növelni kellett a pánikot, és terelték a népet az oltó karámba.
   Vírus pedig a szokásos influenza, nátha mindenféle szokásos.
   Prevencióról, időbeni kezelésről még beszélni sem szabad, nemhogy csinálni, ajánlani. CSAK AZ OLTÁS, ELVTÁRSAK!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük