Ötvenöt – hét – nulla

Hogyan lesz ötvenöt fertőzöttből először hét, majd egy sem?
Hogyan lehet a pozitív teszteredményről azt állítani, hogy az negatív?
Hogy-hogy nem ütközik meg ezen senki?
Ha valakinek még kétségei volnának afelől, hogy a PCR-teszt egy bohózat, olvassa el az alábbi írást.
A cikk megértéséhez föltétlenül tisztában kell lenni néhány dologgal, például, hogy mi a PCR-tesztelés lényege, mit jelent az, hogy Ct-érték (küszöbszám).
Ehhez ajánljuk korábbi írásunkat.
Továbbá: Miből áll egy vírus, mi az a genom, mit mér a laboratórium a PCR-teszt során?
A vírusok genomból (a vírusok többsége RNS-vírus), egy fehérjeburokból (kapszid) és egyes fajok esetén egy  külső lipidburokból (peplon) állnak.
genom egy szervezet teljes örökítő információját jelenti, amely a DNS-ben van kódolva (egyes vírusokban RNS-ben), beleértve a géneket és a nem kódoló szekvenciákat is, az aminosavak kapcsolódási sorrendjét, a fehérjék elsődleges szerkezetét.A gének olyan nukleinsav-szakaszok a DNS-ben vagy az RNS-ben, amelyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák. A géneket szüleiktől öröklik az utódok  szaporodási folyamat során.

A SARS-COV-2 vírus szerkezete

Hogy mit is mérnek a PCR-tesztek, nem részletezzük ezen a helyen, lásd korábbi írásunkat.

Csupán idézzük: a komplett vírus kb. 30 ezer nukleotidból áll. Ezt rutinszerűen mérni természetesen lehetetlenség. Ezért konszenzus alapján mérésnél néhány génre koncentrálnak, melyeknek az adott vírusra kellene specifikusnak lenniük.

Aki el szeretne mélyedni a témában, ajánljuk az Illa álnéven publikáló német kutatónő munkáját:

Das PCR-Desaster – Zur Genese und Evolution des »Drosten-Tests« (A PCR-katasztrófa – Hogyan született és fejlődött a Drosten-teszt)

A könyv itt letölthető németülill. angolul, továbbá 8,- €-ért megvásárolhat nyomtatot formában a Thomas Kubo kiadónál (verlag@thomaskubo.de).

Az alábbiakban ebből idézünk.

Christian Drosten német mikrobiológus már a 2003-as SARS-COV járvány idején is együttműködött a TIB Molbiol céggel. Drosten kidolgozta a teszteket, megalkotta azok tudományos(?) alapjait, a TIB Molbiol pedig legyártotta a tesztkészleteket.  Így Drosten 2020 januárjában, még mielőtt Kínában a SARS-COV-2 vírust szekvenálták volna, leporolta a 2003-as SARS-COV tesztet, és elnevezte SARS-COV-2 tesztnek. A teszt eredetileg 3 gén azonosítását követelte meg: E-gén, N-gén és RdRp-gén. De még 2020 januárjában módosították a tesztelési előírásokat, amennyiben törölték az N-gént a vizsgálandó gének közül, maradt az E-gén és az RdRp-gén.

De független kutatók rámutattak, hogy ezek a gének nem specifikusak a SARS-COV-2 vírusra, sokkal pontosabb eredményt értek volna el, ha az Orf1-gént nevezték volna meg vizsgálandó, a vírusra jellemző génnek, amely a replikáz-enzimet kódolja.

Ehelyett 2020. március 2-án az RdRp-gént is elhagyták, így maradt egyedüli vizsgálandó génnek az E-gén, melyről köztudott, hogy több koronavírusban is megtalálható. Minderre a WHO áldását adta.

A ciklusszámok (Ct-érték) problematikája

Honlapunkon megtalálható a New York Times 2020. augusztusi cikkének kivonatos ismertetése. Ebből csak néhány mondatot idézünk.
New York állam központi laboratóriumának, a Wadsworth Centernek munkatársai az alábbiakat állapították meg:
2020 júliusában 794 pozitív mintát találtak 40-es küszöbszám mellett. Ugye tudjuk: 40-es küszöbszám azt jelenti, hogy a kiindulási génmennyiséget (nem vírusmennyiséget!) ezer milliárdszorosára sokszorosítottuk. Nos, ha “csak” a 35-ös küszöbszámig folytatták volna a génmennyiség duplázását, akkor “csak” 34 milliárdszorosára sokszorosítanák a kiindulási génmennyiséget. De már ebben az esetben is a 794 minta fele negatívnak bizonyult volna. Ha pedig 30 ciklusnál leálltak volna a kiindulási anyag duplázásával (ami annak egymilliárdszoros szaporítását jelenti), akkor a 794 próbának a 70 %-a bizonyult volna negatívnak.

Természetesen a PCR-tesztelést szolgáltató laboratóriumok, illetve a tesztek forgalmazói teljesen önkényesen szabják meg a ciklusszámot. (Úgy tűnik egy a lényeg számukra: a jó sok [hamis] pozitív teszteredmény.) A teszt sehol a világon nem lett validálva. (Nyilván nem tekintjük a teszt validálásnak egy másik PCR-teszthez történő hitelesítését. Az első, a döntő validálás az izolált vírusokhoz hiányzik). Nem véletlenül adta ki a WHO 2021 januárjában ajánlását a PCR teszteredmények értelmezéséről, illetve a ciklusszám mindenkori közlésének szükségességéről (ami ajánlást a máskor olyan szívesen a WHO-ra mutogató Magyarország következetesen szabotál).

Térjünk rá ezek után írásunk tulajdonképpeni témájára.

Történt, hogy a németországi Rottweil város (ugye tudjuk, a rottweilerek) – Helios csoporthoz tartozó – klinikáján 2021 februárjában megszaporodtak a koronavírus esetek, és ezért az egész személyzetet, mintegy 400 embert leteszteltek. Ennek eredménye 55 pozitív eredményt adott, ami a klinika csaknem hermetikus lezárást jelentette. Nota bene; a klinikai dolgozók közül már 120-an be voltak oltva. Az 55 személynek otthon kellett maradnia, sőt, otthon sem étkezhettek együtt családjuk többi tagjával. A tesztnegatív klinikai dolgozók ingázó karanténba kerültek, ami azt jelentette, hogy csak munkahelyük és lakásuk között közlekedhettek, illetve rájuk is vonatkozott, hogy nem étkezhettek együtt családjuk tagjaival, nem tartózkodhattak velük ugyanabban a helyiségben. A klinikai ellátást kizárólag a sürgősségi esetekre korlátozták. Látogatás a klinikán természetesen abszolút tilos volt, a szülő nők és haldoklók hozzátartozóit kivéve.

A klinika ezek után egy tesztelési orgiába kezdett. És a tesztelések igen magas arányban (az újságban nem számszerűsített) pozitív eredményeket mutattak, annak ellenére, hogy a klinikai dolgozók tünet- és panaszmentesek maradtak.

És ez gyanakvóvá tette a klinika orvosi vezetését.
“Az új pozitív esetek nagy része igen magas Ct-értéket mutatott.” – mondja Miriam Stengel, a klinika orvosi igazgatója. “Ráadásul ezek nem álltak összhangban a tünetekkel.” (Azaz a pozitívan teszteltek igen nagy részének kutya baja se volt.)
Ráadásul, mivel az érintett, és karanténra kényszerített dolgozók nem ugyanabban a járásban (Landkreis) laktak, az egyes járások ugyanazon eredmény alapján indokoltnak látták a karantén elrendelését, mások pedig azt mondták, a magas Ct-értékekre való tekintettel az eredményt negatívnak tekintjük, az érintettek mehetnek nyugodtan dolgozni, nem tesztpozitívok a pozitív teszteredmény ellenére. (Azt a szót, hogy fertőzöttek, ezek után valahogy nem akaródzik leírni.)

A klinika ezek után március elején újra tesztelésre küldte az egész személyzetet, és láss csodát, ugyanaz a vizsgáló laboratórium a 400 emberből már csak hét tesztpozitívot talált (nem mert többet).

Hogy is van tehát? A klinika nyilvánosan, a sajtóban kételkedik a tesztek megbízhatóságában, kifejezésre juttatja csodálkozását afölött, hogy a legtöbb tesztpozitívnak semmi baja. Erre föl a 400 dolgozóból rögtön ötvenötről hétre csökken a tesztpozitívok száma.

De evvel még mindig nincs vége a történetnek.

A Rottweil járási közegészségügyi hivatal közölte a klinikával, hogy mivel a hét személy PCR-tesztjének Ct-értéke 33 és 38 között van, ezeket is negatívnak tekinti.

Nincs koronavírus-fertőzött a Rottweili klinika alkalmazottjai között.

Happy End, mondhatnánk.

Néhány kérdés azért marad.

Nem volna egyszerűbb ránézésre, külső jegyek alapján megállapítani valakiről, hogy koronavírus fertőzött?
Avagy dobókockával, pénzfeldobással? Vudu-mágiával?

Mindhárom módszer pontosabb volna, mint a PCR-eljárás. Már unalmas ismételgetni:

 • A teszt validálatlan.
 • A ciklusszámok önkényesek, a lényeg az, hogy félelemkeltő, a lakosságot pánikba ejtő teszteredmények szülessenek. (Ennek végcélja nyilván a lakosság átoltása, de ez egy másik tanulmány témája.)
 • Az alkalmazott, harmincon fölüli ciklusszámoknál a tesztpozitívok 80-90 %-a tünetmentes, és később se fog megbetegedni.
 • És az ilyen tesztek alapoznak meg minden R-értéket, csúszóindexet, lezárásokat, maszk-kényszert, első, második, sokadik hullámot, stb. Rosszabb esetben a teszteredmények alapján kap a (tünetmentes) páciens egy halom gyógyszert, amibe aztán biztosan belebetegszik, még ha korábban semmi baja sem volt. A bénító pszichés hatásról nem is beszélve (“Jaj, covidos lettem!”)

Befejezésül csak annyi: A Helios klinikai vállalkozásnak nemcsak a gyógyítás a feladata, hanem, hogy profitot termeljen a befektetőknek. A klinikának lételeme volt a gyógyító üzem fenntartása. A rottweili klinika orvosi igazgatója a tesztek bizonytalanságát (szélhámosságát) illetően szemmagasságban beszélhetett a vizsgáló laborokkal, illetve az eredmények alapján döntést hozó közegészségügyi hatóságokkal. És úgy a labor, mint a hatóság nem mert ellentmondani a klinikának, egyszerűen attól félvén, hogy a klinika nyomatékosítja elvárásait, azaz megszellőzteti a tesztelési eljárás értéktelenségét. De mint írtuk, happy end lett a vége.

A történet tanulsága: A lakosságot lehet gyötörni a PCR-tesztekkel, nincsenek érdekképviseleti szervei, Kis Pista állampolgárnak nincsenek meg a szakmai ismeretei, nincs meg az az érdekérvényesítő képessége, ami egy klinikai orvos igazgatónak. Ami magával hozta: A Helios-klinka esetében muszáj volt “értelmezni” az eredményeket. (Értelmezni: A pozitív eredményeket negatívnak elfogadni.) A pozitív teszt 35-38 ciklus estében már nem tekintendő pozitív eredménynek.

Mennyi is az elfogadott ciklusszám Magyarországon? 45, azaz a 38-as ciklussal kapott eredményhez képest a kiindulási anyagot még 128-szorosára sokszorozzák (=2^45/2^38). Nem mintha az első 275 milliárdszoros sokszorozás (2^38) hibamentes, megbízható eredményt adna. Nincs az a bíróság, amely polgári peres eljárában elfogadna validálatlan, hitelesítetlen teszteredményeket perdöntő bizonyítékként.

Feltehető, hogy mindezekkel a simlisségekkel Orbán Viktor miniszterelnökünk nincs tisztában. Viszont garantáltan tisztában vannak vele az alábbi személyek:
Kásler Miklós
Rusvai Miklós
Müller Cecília
Boldogkői Zsolt
Szlávik János
Merkely Béla
Duda Ernő

és még sokan mások a képernyőn, a mikrofon előtt a komoly tudóst mímelők közül. A politikai vezetésnek viszont szemére lehet vetni, hogy nem hajlandó a kérdésben objektíven tájékozódni. És ez megint olyan kérdés, aminek megválaszolása az egész Covid-jelenséget megrengeti.
Dicstelen szerepet töltenek be a médiák, amelyek képviselői (ún. oknyomozó újságírók) máskor a szúnyogból is tudnak elefántot csinálni, most meg lapítanak.

Ébresztő!

Források: A Schwarzwälder Bote alábbi írásai
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.waren-tests-falsch-positiv-alle-mitarbeiter-der-helios-klinik-rottweil-sind-corona-negativ.7355b514-d738-446e-a241-ee6893974a78.html

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.inzidenz-bei-118-erneut-corona-faelle-in-rottweiler-helios-klinik.9a6d5dc5-2cb5-40c8-86f0-1c188c1291f2.html

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.helios-klinik-rottweil-gesundheitsamt-ordnet-absonderung-an.b356697d-dc49-47b2-bfb8-faa03fd38d01.html

2021. április

A források alapján összeállította:

Király József

Print Friendly, PDF & Email

42 hozzászólás

Add a Comment
 1. Sajnalom hogy ezeket az irasokat a szüleim semmibe veszik.
  Utaljak az Orban fele diktaturat de meg is vakon kovetik a covidos
  rendelkezeseit anelkul hogy megkerdojeleznek ennek
  hitelesseget.
  Kerdes: Vissza lehet utasitani a pcr tesztet? mik a kovetkezmenyei ha megtagadom?

  1. Elsőre úgy látom, nincs lehetőség a teszt kikerülésére, ha az valami okból – pl. külföldi utazás – szükségessé válik.
   Talán azt lehet kérni a tesztelő személyzettől, hogy ne az orrba 10 cm-re feldugva, a nyálkahártyát megsértve vegyenek mintát, hanem a garatból. Merthogy a tesztelési előírások ezt éppúgy megengedik. Valami miatt Magyarországon a barbárabb mintavétel honosodott meg.
   És természetsen ragaszkodjunk a ciklusszám megadásához, és jó előre jelezzük, pl. erre az írásra hivatkozva, pozitív teszteredménynél 33-nál magasabb ciklusszámot nem fogadunk el.

 2. Kedves Admin!

  Köszönjük ismét a jó cikket!

 3. * Nem tudjuk, hogy a 140 millió covidosnál, hány százalék a false pozitív PCR-teszt. Poszt sem említ százalékot, de ami a főbűn nem is feszegeti a kérdést, immáron többedjére sem. Azt gondolom illene feltenni, mielőtt valaki “mellékhatásokkal” sejtet, sugall.
  * Az viszont egészen biztos rossz módszertan, ha egyedi esetből (“fordult elő eseti probléma”) projektálunk ki a nagy egészre. Elképesztő bátorság azt sugallni, hogy 140 millás covid-fertőzés csak egy rossz illuzió, amit el akarnak velünk hitetni.
  * Igen tudjuk, hogy nem mindig működik jól a PCR-teszt, igen sok probléma van vele. Viszont nincs jobb, de ami fő, hogy semmit nem tudunk arról, hogy mennyire nem jó, mennyire elhanyagolhatóak vagy nem a tudományosan magyarázhatatlan rendellenes eredmények.
  * A másik probléma, hogy mivel hamis pcr-pozitív teszt, tehát egészséges embereket vesznek fel kórházak, minden limiten túl is, akik ott covidban meghalnak (poszt sugallata szerint). Mintha a 3 milla ember nem halt volna meg a világon, ha nem lenne PCR-teszt. Azt gondolom az intellektuálisan minimális tisztességes hozzáállás megköveteli egy konteónál, hogy ha nem covid (hamis pcr-tesztek miatt), akkor mégis mit látunk, statisztikai relevanciával.
  * Az én konklúzióm így, hogy alapvetően ugyanaz a probléma ezzel a poszttal is, mint a korábbival. Egy kártékony – szerencsére perifériális – véleménybuborék, zéró önreflexióval. Ez nem igazságkeresés, hanem hittérítés.

  1. Tisztelt Marci,
   ebben a cikken kétszer is linkelem a New York Times cikkének szeptemberi ismertetését. Ebben számszerűsítve van:
   “A pozitívan teszteltek 90 %-a alig hordozott vírust.
   Augusztus 27-én az Egyesült Államok 45 604 új koronavírus-esetet regisztrált. Ha a Massachusettsben és New Yorkban kimutatott fertőzőképességet vennénk alapul országosan, akkor valószínűleg csak 4500 embert kellene elszigetelni és kontaktusait felkutatni.”
   Továbbá itt is idézek még egyszer ugyanebből, lásd föntebb.
   Szóval nem tudom, van egy olyan érzésem, hogy egyiket sem olvasta el. És mégis hozzászól.
   Nem sugallom, hanem állítom, hogy az orvostudomány legnagyobb széálhámossága ami most folyik, és ebben kulcsszerepe van a PCR-teszteknek.
   Nem az a baj, hogy néha vagy sokszor ellentmondásos eredmények születnek, hanem az, hogy a teszt NINCS VALIDÁLVA. Ha veszek egy mérőszalagot, az – ha áttételesen is – visszavezethető a Párizsi múzeumban őrzött ősméterre. Ezt hívják validálásnak. És ez itt hiányzik.
   És ha azt látnám, hogy a tasztpozitívok nagyjából egyező képet mutatnak az influenzás tünetekkel, még el is hinném.
   De miféle mérési módszer az, ahol semmi tudományos alapja nincs a 27-es Ct értéknek, a 33-nak, a 40-nek, 45-nek???
   Ami ugye a méterre visszavetítve azt jelentené, hogy a különbség az ezermilliárdnak a a milliószorosa. És a világ elfogadná, hogy ez is méter és az is méter.
   És akkor még mindig nem tudom azt mondani, hogy a 27-es ciklusszám az validált. De mindenesetre jóval nagyobb egyezőség volna a tünetes betegek és tesztpozitívok között 27-es ciklusszámnál, mint a 45-ösnél. Osszuk már el:
   =2^45/2^27
   Továbbá itt a cikkben ismertetem, ugyanannál a vizsgálatnál
   27-es küszöbszám: 238 tesztpozitív
   35-es küszöbszám 397 tesztpozitív
   40-es küszöbszám 794 tesztpozitív.
   És meddig pörgeti a magyar egészségügy maffia? 45-ös ciklusszámig.
   De már huszadszorra írom le: A 27-es ciklusszám ugyan nagyobb egyezőséget mutat a tünetesekkel, mint a 40-es vagy 45-ös, még az sincs validálva.
   Sajnos az emberek nagy részének számtan tudása addig terjed, hogy kiszámolja, hogy jár jobban, ha megveszi a csirkefarhátot a szomszéd üzletben, vagy elmegy 2 buszmegállót a Spar-ig, ahol az ma akciós.
   És ugye a másik probléma, hogy a PCR-teszt en bloc koronavírusokat jelez, nem pedig a SARS-COV-2-t.
   A német RKI folyamtsoan tenyészti a vírusokat a német szentinel mintákból.
   Ennek eredmény, hogy a SARS-COV-2 aránya az influenzát okozó vírusok között 0,6 %.
   Részletek itt:
   https://virusinfok.hu/2020/08/25/dr-gunter-frank-covid-pandemia-csak-ha-szemunkon-van-a-maszk/
   Ez egy augusztusi írás, de azóta is folyamtosan követem az RKI adatszolgáltatását, és a SARS-COV-2 aránya azóta is marginális.
   Próbálok érthetően fogalmazni, nem tudom, sikerült-e.

   1. – De, olvastam a New York Times-os bekezdést (a találgatás most sem nyert, szerintem nem is kéne eröltetni). Viszont éppen a blog pazdája nem akarja sokadszorra meghallani a kérdéseimet, aláásva az oldal hitelességét (annak érdekében, hogy lehessen többet látni az egész pcr-vádaskodásból, mint szimpla ignorálandó konteó-manipuláció), és ezen a mostani úton a tömegek felé mutatva az agresszív hittérítő kártékonyságát.
    Akkor még egyszer nekifutok:
    – Az hogy “90%” az egyrészt manipuláció (mint a klímakonszenzus 97%-a, ahol nem többtízezer légkörfizikus véleménye van befoglalva, mint tudjuk), másrészt kiprojektálás. Kevés egyedi esetből következtet bizonyítás nélkül a nagy általánosra, a nagy egészre.
    – Van 140 millió PCR teszt, 3 millió halott (csak itthon minimum 40%-os többlethalálozás optörzs adatokhoz képest). Jön egy ilyen konteó oldal, mint ez, és beleköt a PCR-tesztbe. Ok. Rendben. Viszont azt gondolom a bizonyítás terhe a konteó-oldalt terheli (hiszen az önmagában nem látszik elégnek, hogy “van baj a PCR-teszttel”). Nem azt mondom, hogy bíróság elött álljon meg a bizonyítás, de azért faltól-falig vizsgálja meg mi történik, mit látunk. Tegyük fel a kérdést, hogy ha csak 14 millió valódi fertőzött van (10%), akkor mégis mit látunk, mi történik, és itthon is? Rendben. Tegyük fel, hogy nagy egészre is 90% hamis pozitív PCR-os. Kik jelentkeznek kórházakba (amik bedugulnak). Ezek szerint 90%-ban egészségesek? Kit vesznek fel a kórházak, triázsolással? 90%-ban egészségeseket? Az inkriminált 90% kórházban lesz beteg? Ezekre a kérdésekre kéne válaszolni, mielött mániákusan ismétli valaki, hogy a PCR-tesztekkel gond van, és minden más vele szemben lévő problémát ignorál.
    – Validálás. Miskolczi prof üvegházelmélete sincs validálva. Ez a legfőbb kérdés, avagy az, hogy működik-e? Ha nem működik (falszifikálás), akkor nem kéne érdemben bizonyítani? Értjük, hogy van probléma a PCR-teszttel. De ez mindent bizonyítana tudományosan ennyiből, megnyugtatóan?
    Továbbra is az a konklúzióm túl kéne már lépni a PCR-teszten. OK. Tegyük fel, hogy a PCR-konteónak úgy van igaza, ahogy a bloggazda és a poszt sokadszorra szajkózza. Meg kéne vizsgálni, legalább teoretikusan, mi következik belőle. Mert az, hogy “szélhámosság” az így ebben a formában irgalmatlanul kevés. Hiszen ignorálandó manipuláció, annak aki gondolkodik, míg a tömegeket megtéveszteni alkalmas.

  2. “Nem tudjuk, hogy a 140 millió covidosnál, hány százalék a false pozitív PCR-teszt. ”

   Marcikám, nem olvastad az előző PCR-es cikkeket? Vagy a Tomasovszki-féle kohorsz vizsgálatokat?

   “A tesztek 6.684 esetben jeleztek pozitivitást, mely esetszámból 5.031 esetben nem észleltek tüneteket („Tünetmentes”). Ebből adódóan a tesztek összesített
   Pozitív Predikciós Értéke = 1.653/(1.653 + 5.031) = 24,73%.
   Következésképpen, a tesztek Pozitív Predikciós Értéke olyannyira alacsony, hogy négy pozitívra tesztelt személyből három esetben ad tévesen pozitív eredményt!”

   ” Jaafar és munkatársai tanulmánya, amely megállapította, hogy – 35 vagy több ciklusú PCR-tesztek futtatásakor – a pontosság 3% -ra esett, vagyis a pozitív eredmények akár 97% -a is hamis pozitív lehet.”

   Az NNI szerint nálunk 45 ciklussal szórakoznak.

   “…minden 25 ciklust meghaladó PCR-teszt teljesen megbízhatatlan. A kormányok és a magánlaboratóriumok nagyon szűkszavúak voltak a ciklusok pontos számáról a PCR-tesztelés során, de köztudott, hogy néha eléri a 45-öt is. Még Anthony Fauci, a rettegés vezetője is nyilvánosan kijelentette, hogy 35 felett bármi teljesen használhatatlan.””

   https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603

   Mit nem lehet ezeken érteni? Kismillióan elmmondták, elmondják, hogy a PCR felejtős, mint diagnosztikai eszköz.

   “Elképesztő bátorság azt sugallni, hogy 140 millás covid-fertőzés csak egy rossz illuzió, amit el akarnak velünk hitetni.”

   Elképesztő naivitás több, mint egy év hazugságcunamija után még abban hinni, hogy a “hivatalos” adatok bármiben is a valóságot mutatják. Ehhez akkora naivitás kell, ami már-már bűn.

   “A másik probléma, hogy mivel hamis pcr-pozitív teszt, tehát egészséges embereket vesznek fel kórházak, minden limiten túl is, akik ott covidban meghalnak (poszt sugallata szerint). Mintha a 3 milla ember nem halt volna meg a világon, ha nem lenne PCR-teszt. Azt gondolom az intellektuálisan minimális tisztességes hozzáállás megköveteli egy konteónál, hogy ha nem covid (hamis pcr-tesztek miatt), akkor mégis mit látunk, statisztikai relevanciával.”

   Ha egészséges – kicsit náthás – embereket felvesznek kórházakba, mert halálra rettegik magukat egy náthánál, hogy ők most kovidosok és úristen, mindjárt meghalnak, akkor egyrészt hamar megtelik velük a kórház (feleslegesen) másrészt hamar elkaphatnak ott bármi nozokomiális fertőzést, mondjuk egy jó kis MRSA-fertőzést, melyek nagy része súlyos, halálos kimenetelű is lehet és a tünetegyüttes megfelelhet a c19-nek tulajdonított tüneteknek is.
   Másrészt meg ha már a “konteót” emlegetsz, akkor hadd idézzem neked, hogy mi az igazi konteó:

   „Azok az igazi összeesküvéselmélet-hívők, akik az hiszik, hogy a kormány törődik velük, hogy a média sosem vezetné félre őket, a megválasztott politikusok sosem hazudnának nekik, és a gyógyszeripar, ami dollármilliárdokat csinál a beteg emberekből, meg akarja őket gyógyítani.”

   “Egy kártékony – szerencsére perifériális – véleménybuborék, zéró önreflexióval. Ez nem igazságkeresés, hanem hittérítés.”

   Te valami vakcinadíler vagy? Vagy csak szimplán agymosott?
   Kártékony? Kire nézve? A korpáshajú, lefizetett álorvosokra, vagy a vakcinagyárak helyi ügynökeire? A poszt kitűnő, felkészült, mint a korábbiak, és igen nagy szerencse, hogy “kártékony” arra a sok hazugságra, amivel egy év óta etetnek bennünket.

  3. Horváth Bertalan

   Szerintem a teszteket azért találták ki,hogy manipulálni tudják az embereket és mint mindig a pénzé a főszerep.(már 2018-tól forgalmazzák a teszteket.)

 4. Köszönöm, hogy megjelenhetett a kommentem. Szememben ez mindenképpen a honlap becsületére válik, a legteljesebb mértékben.

 5. Tisztelt Marci,
  1, bocs, a hamis feltételezésért, mindezt csupán azért gondoltam, mert leírta ezt:
  “Poszt sem említ százalékot, de ami a főbűn nem is feszegeti a kérdést.”
  Na most, ha én írok %-ot, Ön pedig azt írja erre, hogy nem írtam %-ot, akkor logikus, hogy arra gondolok, hogy Ön nem olvasta a bejegyzést.
  2, “Kevés egyedi esetből következtet bizonyítás nélkül a nagy általánosra”
  a, Annyi esetből következtetek, amennyi rendelkezésemre áll. Amúgy a hazai ismeretek alapján is elmondható, hogy a tesztpozitívok a nagy általánosságban tünetmentesek és nem fertőzők.
  b, A bűnszervezet bármely tagjának, de bárkinek is, így Önnek is, megvan a lehetősége, hogy ezekkel kacsolatban utaljon tényekre. Szívesen veszek minden evvel kapcsolatos infot.
  Tehát, a hazai gyakorlat alapján
  27-es küszöbszám: ezerből hány tesztpozitív, ill. ezekből mennyi a tünetes
  35-es küszöbszám: ezerből hány tesztpozitív. ill. ezekből mennyi a tünetes
  40-es küszöbszám: ezerből hány tesztpozitív. ill. ezekből mennyi a tünetes
  45-es küszöbszám: ezerből hány tesztpozitív. ill. ezekből mennyi a tünetes.
  Természetesen látni szeretnék arra vonatkozólag is adatokat, hogy a tünetmentes pozitívok 1 hét múlva megbetegedtek-e, vagy továbbra sincs semmi bajuk, illetve
  a tesztpozitívokat hogyan, hány %-ban lehet beosztani az alábbi kategóriák valamelyikébe:
  a, enyhe tünetek, nátha, orrfolyás, nem emgyek orvoshoz, néhány napon belül elmúlik.
  b, nátha, láz, köhögés, orvoshoz fordulok, az orvos a szokásos terápiát* javasolja.
  c, kórházi kezelést igényel
  d, intenzív osztályon történő kezelést igényel.
  És nyilván látni kellene az illetők koreloszlását, súlyos krónikus alapbetegségek létét vagy nemlétét.
  De a bűnbanda lapít, azaz takargatnivalója van. De ha Önnek vannak erre adatai, nagyon szívesen venném.
  *Szokásos terápia:
  maradjon otthon 2 hétig, regel és este 2×2 tabletta, ha jobban van, fölkelhet, ha rosszabbul lesz, jöjjön vissza, igyon sok folyadékot.
  3, “Van 140 millió PCR teszt, 3 millió halott (csak itthon minimum 40%-os többlethalálozás.”

  Csaknem egy éven keresztül nem volt többlethalálozás sem itthon, sem külföldön. Most, kb. három hónapja csakugyan van itthon némi többlethalálozás.
  A problémák evvel:
  Ha 8 hónapon kereesztül nem volt, akkor a többlethalálozásnak más oka van, nem a CV.
  És ha külföldön nincs 40 % többlethalálozás, akkor ez megint csak azt jelenti, hogy az itteni többlethalálozásért nem lehet a CV-t felelőssé tenni.
  Az okokat itt kellene keresni:
  – hibás terápia (ami még rosszabb, mintha semmit nem csinálnának)
  – szuggeszció, amibe aztán tényleg belebetegszik az ember.
  – Itt a legnagyobb az oltásai arány, már kezdenek is tőle halni.
  – Itt használják ész nélkül a lélegeztetőgépet, ez a másik fő halálok.
  – Itt torpant meg leginkább a gazdaság. Ugye tudjuk, a jólét növeli a várható életkort.
  – Itt a legsúlyosabb a kilátástalanság, idősek körében az elmagányosodás (ami egyenesen vezet a halálhoz), fiatalok körében az öngyilkosság.
  És a mantra(1) : A 3 mio halottnak a 97 %-a súlyos, krónikus alapbetegségekkel rendelkezett, amelyek CV nélkül is halálhoz vezettek volna.
  Mantra(2): Honnan tudom, hogy a CV volt a halál oka a súlyos krónikus mellett, ha a teszt nincs validálva???
  4, “Kik jelentkeznek kórházakba (amik bedugulnak). Ezek szerint 90%-ban egészségesek?”
  Nem tudom, valóban bedugulnak-e a kórházak. Egyet tudok. Németországban 2020-ban 21 kórházat zártak be kihasználtság hiányában.
  https://www.corodok.de/kliniken-gesundheitssystem-kollaps/
  Tehát azért, mert a bűnbanda ezt sugallja, még nem biztos, hogy itt is így van. Mindenesetre Tamasi doktort meghívta az osztályvezető főorvos egy kollégiális látogatásra a kalocsai kórházba, amit aztán az igazgató letiltott. Takargatnivalója van, ill. ő is föntről kapta az ukázt.
  Nyilván nem egészséges, aki kórházba kerül, de hogy csakugyan ott, ill. intenzív osztályon kellettt-e őket ápolni?
  Egy biztos, a lélegeztetőgépe kezelést túlzásba vitték, ami növeli a letalitást és mortalitást.
  5, “Validálás. Miskolczi prof üvegházelmélete sincs validálva.”
  Itt helyesebb volna a verifikálás – falszifikálás fogalmakat használni.
  A validálás szót pedig egy mérési módszer hitelesítésére.
  Miskolczi elméletébe azok kötnek bele, akik
  – azt nem értik
  – érdekeltek a klímahisztériában.
  Elméletét a NASA mérési adatok igazolják. Ugya tudjuk, a NASA megtiltotta neki a NASA adatok kiértékelését és értelmezését.
  6, “Továbbra is az a konklúzióm túl kéne már lépni a PCR-teszten.”
  NEEM!!!
  Ezen áll vagy bukik, van-e járvány, indokoltak-e a lezárások és a lakosságot sanyargató egyéb intézkedések (maszk). Amihez csak elég volna az USA-ra ránézni. De a bűnbanda itt is lapít természetesen.
  Tisztelt Marci, a kérdéseknek és ellenvetéseknek örülök, legalább látszik, foglalkozik a témával.
  Igyekszem röviden, velősen fogalmazni, a rövid, konkrét kérdéseket, ellenvetéseket várom Öntől is.

  1. * Nem válaszolnék pontokra külön-külön, mert egyre inkább szájkaratéba megy a kommentelés dolog, miközben az üzenetem több menetben nem megy át, sehogy se. Így aztán nem is keletkezik érdemi, komolyan vehető reflexió. Légből kapott teljesen fals (mint például halálozás) és/vagy link nélküli sejtések vannak (“Tamási doktor” külön kedvenc), amiket én nem tudok komolyan venni. No persze továbbra is a sok káros kiprojektálás mellett (“kihasználatlan német kórházak”)
   * Én mondjam meg, hogy teszem azt 27-es küszöbszám mellett hány tesztpozitív van? Ennél jóval egyszerűbb kérdésemre nem kaptam választ/becslést. A 140 milla fertőzöttből hány úgymond hamis PCR-pozitív lehet a blog konteója szerint? 90%? (Ha már kiprojektálgatunk a vak világba, ugye) Tünetmentesek, nem fertőzőek? Azt kell mondjam én itt ledobtam a bicikliláncot.
   * Én nem a PCR-teszt konteóját akarom megoldani, hanem végre el szeretnék szakadni a PCR-teszttől (azáltal, hogy felteszem temporálisan igaznak és szeretném látni, hogy ha igaz lenne, akkor abból mi következik a teljes láncon). Ott tartunk, hogy (itt az oldalon sajnos csak szerintem) emberek fertőzik egymást a világban, lesznek súlyosan betegek, kerülnek kórházba, intenzívre, lélegeztetőgépre, halnak meg tömegével (!!!!). Csak itthon 100.000-nél több egészségügyi dolgozó szeme elött és közreműködésével. Maffia részeként? Illetve akkor ők hazudnának, de én higgyem el egy perifériális konteós oldalnak (vagy a vitaminos Gödénynek, Lenkeinek) bemondásra (!), hogy “hazai ismeretek alapján is elmondható, hogy a tesztpozitívok a nagy általánosságban tünetmentesek és nem fertőzők”. Vagy hogy nem látszik, hogy bedugulnának a kórházak, mert amúgy a németeknél például bezártak pár kórházat kihasználatlanság miatt. Miféle érvelés ez? Miért kéne ezt komolyan venni? “Az egész világ emberellenes maffia, csak én vagyok a helikopter”?
   * Mi az, hogy valaki abból projektál ki, ami rendelkezésre áll? Egy szakmai projekciónak szabályai, hatóköre, stb. van. Ha én böfögök egyet, nem fogom azt gondolni kiprojektálva, hogy a világon mindenki böfögött velem együtt. Ez hol szakma? Hol itt a statisztika? Mindezt a legkisebb kétség nélkül? Ha kitépem a bolha lábait, akkor tényleg megsüketül a bolha? Mert ez ilyen brittudósi szint, az én értelmezésemben. Saját egyedi véleményként nincs gond vele, elfér a világ sok ostobasága mellett. A gond a tudományos hiányosság miatti befolyásolásos káros hittérítés miatt van vele.
   * Óriási tévedésben van a blog gazdája. Nem nekem kell számokat prezentálni, mert én senkit nem akarok győzködni, hiszen én a köztudomás pártján vagyok. Aki konteót állít fel, aminek része a mostani blogposzt, azoknak kell számokat közölni elsősorban és perdöntően, hogy minimálisan komolyan vegye őt akárki gondolkodó ember. Enélkül meg csak az egész kártékony hitterítése, a becsapott megvezetett tömegeknek, akik nem látnak át a szitán, és minden marhasággal meg lehet vezetni őket.
   * Én is konteózom például klímatémában (azaz ismerem a másik oldalt is tehát), abban a szerepben, ott én elsőrendű feladatomnak tekintem, hogy megértsem a másik oldalt és válaszoljak legjobb tudásom szerint a felmerülő kérdésekre.
   * Körül kéne nézni szerte a világban hol mi van. Például Braziliában, ahol Bolsonaro nem akar “nyafogó buzik országát” és e közben napi 3-4.000 halottjuk van. Vagy ő is lefeküdt volna a maffiás háttérhatalmaknak? Vagy nincs egy nagyon okos Gödényük, aki segítene a Braziloknak a tisztánlátásban?
   * Többlethalálozás-témában adok linket is:
   https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/korfa/article/view/2812/2700
   Itt világosan le van vezetve (minden négy alapműveletet ismerő ember számára), hogy kvázi 10.000 optörzses covid-halotthoz képest 17.000 covid-többlethalál volt 2020-ban Magyarországon. És mivel igen lényegében 4 hónap alatt jött ez össze, ezért éves arányosításhoz lehet szorozni 3-mal. Ha alsó hangon csak 40%-ot veszek ksh-s többlethalálozásnál az optörzseshez képest, akkor jelenleg tartunk 35.000 halottnál Magyarországon, mondhatni 7-8 hónap alatt. A korábban éves szinten 130.000-es halálozású Magyarországon. Ha a halálozás nem lenne elég, akkor jelzem idán januárban itthon 10%-kal, talán Spanyolban 20%-kal csökkent a születése száma (házasságkötések csökkenése nélkül). Lehet, hogy a pároknak olvasniuk kéne ezt az optimista konteós oldalt, hogy minden rendben van, mindenki egészséges, csak a gonosz hatalmak káros illuziókba ringatják az emberiséget.
   * Ha itthon “8 hónapig nem volt covid-halál” (2020.01-08 hónapokban), például komolyan vett lockdown miatt, akkor ez implikálná, hogy máskor sem tarolhat a covid? Most ez komoly? Mert viccnek kissé durva. Lehet, hogy nemcsak Tamási doktor kéne meghallgatni a tisztánlátáshoz? 😉

   1. “üzenetem több menetben nem megy át”
    Pedig igyekszem. Ezért kellenének a rövid, velős megállapítások vagy kérdések.
    “Légből kapott teljesen fals (mint például halálozás) és/vagy link nélküli sejtések vannak”
    Semmiképp sem. A halálozási adatokhoz azért nem tettem linket, mert eléggé köztudottak. euromomo.
    Tamasi doktor honlapja második helyen áll a linklistában.
    “Én mondjam meg, hogy teszem azt 27-es küszöbszám mellett hány tesztpozitív van?”
    Bárkinek hálás vagyok, aki megmondja.
    “A 140 milla fertőzöttből hány úgymond hamis PCR-pozitív lehet a blog konteója szerint? 90%?”
    Igen, akörül. A pontos számok a maffia birtokában vannak, csak óvakodnak attól, hogy közzétegyék őket.
    “Ott tartunk, hogy (itt az oldalon sajnos csak szerintem) emberek fertőzik egymást a világban, lesznek súlyosan betegek”
    A Covidnak nagoyn alacsony a mortalitása és letalitása. Persze, ha erre rásgeítünk a lélegeztetőgéppel, ami 90 %-ban halálos ítéletet jelent, akkor rögtön rosszabbak a mutatók.
    “100.000-nél több egészségügyi dolgozó szeme elött és közreműködésével”
    Először is, ennél kevesebb a gép közelében serénykedők aránya. Másodszor a maffia maga ismeri (Szlávik) be a 90 %-os elhalálozást. Harmadszor, én nem tudok helyettük gondolkodni, őket kellene megkérdezni, mi a véleményük erről:
    https://virusinfok.hu/2020/12/28/nemet-foorvos-a-legnagyobb-hiba-a-korona-elleni-harcban/.
    “higgyem el egy perifériális konteós oldalnak (vagy a vitaminos Gödénynek, Lenkeinek) bemondásra (!), hogy “hazai ismeretek alapján is elmondható, hogy a tesztpozitívok a nagy általánosságban tünetmentesek és nem fertőzők”.”
    Semmiképp se higgyen se Lenkeinek, se Gödénynek, se nekem.
    De talán azt el lehet hinni, hogy ha Amerikában így van, akkor bizonyára itt is hasonló a helyzet. A legjobb az volna, ha a maffia válaszolná meg, ami kérdéseket előző válaszomban felsoroltam. És akkor mindketten megnyugodhatnánk. De nem teszi, soha nem fogja tenni, mert akkor azonnal elküldhetnék magukat a süllyesztőbe.
    “Vagy hogy nem látszik, hogy bedugulnának a kórházak, mert amúgy a németeknél például bezártak pár kórházat kihasználatlanság miatt. Miféle érvelés ez? Miért kéne ezt komolyan venni? “Az egész világ emberellenes maffia, csak én vagyok a helikopter”?”
    Nem értem, mi a baj avval, ha hozok egy német példát. Miért ne lehetne komolyan venni?
    Ilyet se gondolok, hogy az egész világ emberellenes maffia, csak én vagyok a helikopter. Én csupáncsak olyan megállapításokat teszek, amelyeknek az origoja az, hogy 2×2 az 4.
    “Mi az, hogy valaki abból projektál ki, ami rendelkezésre áll? Egy szakmai projekciónak szabályai, hatóköre, stb. van. Ha én böfögök egyet, nem fogom azt gondolni kiprojektálva, hogy a világon mindenki böfögött velem együtt. Ez hol szakma? Hol itt a statisztika? Mindezt a legkisebb kétség nélkül?”
    Pont ezért várnám az adatokat az illetékesektől. Amitől óvakodnak, mint a tűztől. Vajon miért? És szó sincs arról, hogy a legkisebb kétség nélkül.
    “Óriási tévedésben van a blog gazdája. Nem nekem kell számokat prezentálni, mert én senkit nem akarok győzködni, hiszen én a köztudomás pártján vagyok. Aki konteót állít fel, aminek része a mostani blogposzt, azoknak kell számokat közölni elsősorban és perdöntően, hogy minimálisan komolyan vegye őt akárki gondolkodó ember. Enélkül meg csak az egész kártékony hitterítése, a becsapott megvezetett tömegeknek, akik nem látnak át a szitán, és minden marhasággal meg lehet vezetni őket.”
    Természetesen nem Önnek kell számokat prezentálni. De ha véletlenül a rendelkezésére állnak, akkor tegye meg. Ha nem, akkor csatlakozzon hozzám a követelésben, hogy ezek szükségesek a helyzet megítéléséhez.
    Nem én vezetem félre a tömegeket, hanem a maffia, amely visszatartja az adatokat. Én pontosan a tisztánlátást, ill. az ehhez szükséges adatokat szeretném látni.
    Statisztika:
    Mivel a KSH-t már többször rajtakaptam a múltbeli adatok módosításán,
    https://virusinfok.hu/wp-admin/upload.php?item=5013
    az EUROMOMO-hoz fordultam. És majd leestem a székről.
    2020. júliusában tettem közzé Kovács Adorján professzor írását.
    https://virusinfok.hu/2020/07/14/dr-adorjan-f-kovacs-lehet-hogy-az-emberek-inkabb-a-lockdown-mint-a-covid-19-kovetkezteben-haltak-meg/
    Ez tartalmaz statiszttikai adatokat a 2020. év 10-26- heti adatairól.
    Most ránézek ugyanarra az EUROMOMO-ra, ugyanazokra a hetekre, és MINDEN hétre vonatkozólag 25-35 %-kal magasabb halálozási adatokat látok. Ezek szerint valakik utólag fölfelé hamisították az EUROMOMO adatait is.
    Ezt Ön is ellenőrizheti, amennyiben a bejegyzés adatait összehasonlítja az EUROMOMO mai adataival a vonatkozó időszakra.
    Az elérhetőség:
    https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/
    Innentől fogva bármi múltbeli adat értelmetlenné, de legalább is bizonytalanná vált. Két híres mondás jut eszembe:
    “Semmi statisztikának nem hiszek, csak amit magam hamisítottam.” (Churchill).
    “Akié a jelen, azé a múlt. Akié a múlt, azé a jövő.” (Orwell, 1984)
    “Ha itthon “8 hónapig nem volt covid-halál” (2020.01-08 hónapokban), például komolyan vett lockdown miatt.”
    Kovács Adorján professzor írása pontosan azt feszegeti, hogy a lockdown járul hozzá a halálesetek emelkedéséhez.
    Illetve nézzen rá az USA vonatkozó statiszikáira:
    A lockdown megszüntetésée kifejezetten jó hatással van a statisztikákra, covidra.
    https://virusinfok.hu/2021/04/07/egy-fenykep-egy-grafikon-es-egy-terkep/
    https://virusinfok.hu/2021/03/11/vege-a-pandemianak/
    Ezt (a statisztikát) még bogarászom egy kicsit, de most el kell mennem főznöm. Nélkülem nem lesz vasárnapi ebéd.
    Amúgy senkit nem akarok győzködni, de legalább a lehetőséget meg akarom adni a tisztánlátásra.
    Szép vasárnapot!

    1. Érdekes a komment, jó sok cáfolnivaló van benne, pár további meggondolnivalóval együtt. A növekvő méretek illetve fórumplatform-korlátok miatt viszont most már reflexió nélkül visszavonulok.

     Eddig két fronton beszélgettem erről a poszt-threadről, itt és a hvg egyik friss posztjának disqus fórumában: “WHO: Új vírusmutáció jelent meg Indiában, a fertőzések száma azóta nő”.
     Mindez jó sok idő és erőforrásigény, miközben az ottani disqus értelmetlenül spamnek detektálja a kommentjeimet, itt meg moderációra vár minden egyes hozzász.ólásom.
     Így aztán nincs és/vagy elhal itt is konkréten a meg sem születő többrésztvevős beszélgetés. Nézetem szerint így semmi értelme az egésznek illetve nincs hovámenni beszélgetni, konvergáltatni az antagonisztikus álláspontokat.
     Így aztán ez így számomra itt: egy perifériális konteós oldal, bloggazda által sterilen tartva, amihez persze joga van. És nekem is jogom van lelépni, további érdeklődés hiányában.
     Azt kell mondjam az Antalffy Tibor site-on is könnyebb a kommentelés, pedig ott sem könnyű meg vannak ott bőven más problémák.

     1. Az Antalffy blog 🙂 Az aztán tényleg könnyű lehet, ha nem olyat szól a “gyüttment” ami a “nem vagyok vírusszakértő, de azért korai az a nyitás, én mondom” bloggernek tetszik XD
      Ahol a helyi “szagértők” a szennyvíz gőzőlgéséből próbálnának vírusilag aggódni…na, az aztán a komoly oldal…Szerintem ott tényleg jobban jársz…
      Ez itt annyira perifériás, hogy ha valaki szakmai érvekre, forrásokra alapozott adatokra kíváncsi, akkor ide néz be először…
      Egy oldal nem attól lesz központi, hogy hány idióta (vagy kevésbé az) hány kommentje jelenik meg rajta.
      Szerencsére nem a te érdeklődésed tartja fenn a blogot, hanem a gazda elhivatottsága és szakmai igényessége.

     2. Tisztelt Marci,
      sajnálom, az eszmecsere számonmra is kihívás és önkontroll volt. Mivel egyszemélyes üzem vagyok, elengedhetetlen, hogy kb. fél nap késés legyen a közzétételig. Sajnos néha eléggé alpári, nyomdafestéket nem tűrő kommentek jönnek.

    2. Az írása stílusából, valamint a “károkozás” szó használatából kiindulva egyre inkább azt gondolom, hogy trollt etetsz.
     A “vitaminos” Gődény, megy Lenkei nyilván sokkal kevésbé megbízható, mint a már többször szarrá büntetett Pfizer, vagy egyéb gyógyszergyár lefizetett gyógyszerügynökei:

     Bocs, de a megfelelő/tanulságos példa kedvéért jó hosszú lesz:

     “Elutasították a Pfizer fellebbezését a gyerekeken végzett gyógyszerkísérlet ügyében.
     Perelhetik a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéget nigériai családok a gyerekeiken végzett állítólagos engedély nélküli gyógyszerkísérlet miatt, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elutasította a vállalat fellebbezését. A családok azzal vádolják a világ legnagyobb gyógyszergyártó cégét, hogy évekkel ezelőtt beleegyezésük nélkül próbált ki gyerekeiken, köztük csecsemőkön egy akkor még kísérleti szakaszban lévő antibiotikumot, az agyhártyagyulladás elleni Trovant.
     A vádirat szerint a mintegy 200 kicsi közül tizenegyen meghaltak, további 181 gyermek megvakult, megsüketült, megbénult vagy agykárosodást szenvedett.A kísé rletet állítólag úgy végezték, hogy a szülők nem tudtak arról: jogukban áll elutasítani a felkínált gyógyszert, és igénybe vehetik egy helyszínen tartózkodó karitatív orvos csoport szolgálatait. Ez a csoport ingyen gyógyította a fertőző agyhártyagyulladást régóta bevált, hatásos eszközökkel.
     https://weborvos.hu/gyogyszerpiac/pfizer-kezdodhetnek-a-perek-158082?fbclid=IwAR1_dIYXHuaMgkSJAwZhL_pwLwra3uKPcnqVU0FnfB0pytK-Vz-_85RLUcw

     2004.
     “A Pfizer Inc beleegyezett abba, hogy 430 millió dollárt fizet, és elismeri bűnösségét abban a bűnvádi eljárásban, amely a cég vezető epilepszia-gyógyszerének, a Neurontinnak hamis marketing kampánya miatt indult. A kampányban a Neurontinnak olyan betegségek – pl. migrén – elleni jótékony hatását emlegették, amikre pedig nem hatott.”
     https://24.hu/belfold/2004/
     2009.
     “A szövetségi ügyészség rekord nagyságú, 2,3 milliárd dolláros bírságot rótt ki az amerikai Pfizer gyógyszergyártóra, mert megengedhetetlen eszközökkel népszerűsítette medicináit.
     A tiltott módszert a világ minden táján előszeretettel alkalmazzák a gyógyszercégek, a lényeg, hogy az orvosok az ő készítményeiket írják fel a betegek számára, noha hatóanyagában azonos, utángyártott medicinákkal épp olyan hatást lehetne elérni – de olcsóbban.

     A „rábeszélési technika” az ingyen golfozásból a luxusutazásokon át a masszázsszolgáltatás igénybevételéig terjedt. A konzultációs meeting, mint az információcsere eszköze és a kenőpénz is része Az igazságügyi minisztériumban a kirívóan magas büntetési tételt a példa statuálással magyarázzák, mint írják, el akarják venni az ilyen praktikáktól a valamennyi gyógyszergyártó kedvét.
     Hogy ez mennyire sikerül, az kérdéses, hiszen a világ legnagyobb gyógyszergyártója maga is többszörösen visszaesőnek számít: az utóbbi tíz évben négyszer bírságolták meg tiltott promóciós technikák alkalmazásáért -Most 13 készítmény, köztük a Viagra, a Zoloft és a Lipitor forgalmának befolyásolásáért bűnhődik a Pfizer.
     (ÉS AZÓTA BIZTOS MEGJAVULT A KIS ROHADÉK, ÉS A VILÁG LEGNAGYOBB BIZNISZÉVEL – C19 VAKCINA- MÁR BIZTOS NEM CSINÁL ILYEN CSÚNYASÁGOT)
     Bűnlajstromukon szerepel az is, hogy egyes termékeiket a szövetségi gyógyszerengedélyezési hatóság (FDA) engedélyétől eltérő alkalmazásra ajánlották a doktoroknak – hamis információk kíséretében. A vényköteles Bextra például – az FDA vizsgálatai szerint – köszvény, izületi gyulladás kezelésére hatásos, ám a Pfizer általános fájdalomcsillapítóként ajánlotta az orvosok figyelmébe, ráadásul az engedélyezettnél is nagyobb adagolással. Pedig 2005-ben már bebizonyították, hogy a Bextra szedése fokozza a szívroham és a keringési összeomlás kockázatát. A Bextra ügyében büntetőeljárást is indítottak.

     A társaság vezető ügyvédje, Amy Schulman mindehhez hozzátette: megerősítették a belső ellenőrzésüket, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő. (HÁT PERSZE…)
     Erre szükség is volt, hiszen öt Pfizer alkalmazottnak és egy pennsylvaniai orvosnak köszönhető egyáltalán, hogy az ügy napfényre kerülhetett. Ők az egyezség értelmében 102 millió dolláron osztozkod-hatnak, ennyi illeti őket a 2,3 milliárdból. Egymilliárd dollárt pedig szétosztanak a Medicaid, a Medicare és más szövetségi egészségmegőrző programok között.

     A büntetés kifizetése persze nem fenyegeti összeomlással a Pfizert. Mértékére jellemző, hogy a cég ennek harmincszorosát, 68 milliárd dollárt fordít amerikai vetélytársa, a Wyeth megvásárlására.”
     http://nol.hu/gazdasag/giga
     2015:
     “A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.-vel szemben.
     A GVH 2015. december 10-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.-velszemben, mert azt észlelte, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. a Multi-tabs Multi Kid elnevezésű étrend-kiegészítő készítmény népszerűsítése során a televízióban és mozikban bemutatott reklámjában alkalmazott, egészséges életmód pótolhatóságára utaló állításával azt a látszatot keltette, hogy a termék használata a kiegyensúlyozott és változatos étrend kiváltására alkalmas, amely ellentétes az általánosan elfogadott táplálkozási és egészségügyi elvekkel, illetve amely becsmérel egy helyes étrendi gyakorlatot.”
     https://www.gvh.hu/szakmai_
     2016.
     “Az amerikai Pfizer gyógyszergyárat 84,2 millió fontra, míg az epilepszia gyógyszert forgalmazó brit Flynn Pharmát 5,2 millió fontra bírságolta meg a brit piaci versenyhivatal a túlárazás miatt.
     A Pfizer epilepszia gyógyszerének árát 2600-szorosára emelték 2012-ben.
     Világszerte komoly gondok okoz azon gyógyszerek ára, amiket csak néhány nagy gyár állít elő, mivel úgy manipulálják az árakat, ahogy akarják a kicsi piaci verseny miatt.”
     https://www.dailymotion.com
     2018:
     “A kutatók arra számítottak, hogy a Viagra (Pfizer) hatóanyaga segíti a magzatok növekedését, de előre nem látott mértékben léptek fel tüdőproblémák.
     Tizenegy újszülött meghalt egy hollandiai gyógyszerkísérletben, amelynek során a várandós anyákat a Viagra hatóanyagával, szildenafillal kezelték – számolt be a Guardian.
     A kísérletbe olyan nőket vontak be, akiknél gond volt a méhlepényen keresztüli véráramlással. A potencianövelőként használt szildenafil a véredények tágulását okozza, és korábban a patkányokon végzett kísérletek azt mutatták, hogy a szer gyorsítja a magzat növekedését. Az emberkísérletben résztvevő várandós nők magzatainak növekedése nem volt megfelelő, és beavatkozás nélkül alacsony volt az élve születés esélye.
     A múlt héten azonban megszakították a kísérletet, mert az azt felügyelő bizottság megállapította, hogy túl sok gyermek születik tüdőrendellenességgel. A 93 szildenafillal kezelt nő közül 17-nek született tüdőproblémával gyermekük, akik közül azóta tizenegy meghalt. A kontrollcsoportban kilencven nőnek placebót adtak, közülük hárman hoztak világra hasonló tüdőproblémával újszülöttet, de egyik sem halt meg.
     https://24.hu/kulfold/2018/

  2. Csodálom a türelmedet…

 6. A “Hogyan született és fejlődött a Drosten-teszt” témához kapcsolódóan lenne egy fontos megjegyzésem:
  Nem vitatom, a történelem során előállhatott a cikkben a leírt eseménysorozat a SARS-COV-2 teszttel vizsgálandó génszakaszainak meghatározásával kapcsolatban. Azonban legyen mindenki óvatos azzal, hogy a bekezdés tartalmából messzemenő következtetéseket vonjon le, vagy általánosítsa a leírtakat.
  Saját tapasztalatom, hogy amikor legutóbb PCR tesztet végeztek rajtam SARS-COV-2-re, az eredményben nemcsak azt tüntették fel, hogy SARS-COV-2 pozitív/negatív lett-e az eredmény, hanem azt is, hogy a jelenleg terjedő népszerűbb 4 variáns közül melyikre pozitív/negatív a minta. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy nemcsak a SARS-COV-2-t egyértelműen azonosító génszakaszokat vizsgálják a tesztelés során, hanem olyan génszakaszokat is, ami az elterjedtebb SARS-COV-2 variánsokra specifikus!

  A PCR teszttel kapcsolatos megjegyzésem pedig, hogy a PCR a jelenleg használt ciklus számok mellett is nagyon kis százalékban ad álpozitívat.
  Egy (szerintem) nagyon fontos mondat: A PCR nem azt mondja meg, hogy valaki beteg-e, hanem azt, hogy a vírus jelen van a szervezetéből vett mintában! (Abból pedig, hogy a teszt a mintán hányadik alkalmazott ciklusszámnál válik pozitívvá, a vírus mennyiségére lehet következtetni.)
  Csupán megfelelően, helyén kellene értelmezni a dolgokat!

  1. Tisztelt Leslie,
   kérdésem: ciklus-számot (Ct-érték) megadták? Ez sokkal fontosabb volna, mint a variánsok kérdése.
   https://sciencefiles.org/2021/04/13/sciencefiles-bestatigt-b-1-1-7-nicht-todlicher-und-nicht-ansteckender-als-andere-varianten-von-sars-cov-2-neue-studien/
   Ez az írás fölsorol néhány tanulmányt, melyke szerint a b.1.1.7 variáns nem veszélyesebb, mint az alapvírus. Most kinek higgyünk? Amúgy összesen 20 ezer variánsnál az egész már kezdi elveszíteni komolyságát számomra.
   És a variánsok kérdését akkor fújták föl, amikor a lakosság már kezdett elfásulni, illetve kezdett általánossá válni a felismerés, hogy kicsit túl van lihegve a kérdés.

 7. Senki nem tud elszámolni az aktív fertőzöttek 90%-ával se!
  https://www.youtube.com/watch?v=KzWQpbgsb5Q&t=1s

 8. Troppauer Hümér

  A PCR-teszttel kapcsolatban számomra az egyik legnagyobb baj az, hogy nem tud különbséget tenni elhalt, inaktív vírus és aktív, még fertőzőképes vírus között.
  Sok cikket elolvasva azonban egy dolog még mindig nem világos számomra: Ha tesztelünk valakit, és az alacsony ciklusszám mellett negatív (nem találnak bene koronavírust), az mitől lehet (fals) pozitív magasabb ciklusszám mellett?

  1. Mert ha egyetlen egy – normális esetben teljesen irreleváns – molekula is ott van a vizsgálati anyagban, pl. a levegőből, a kezelő személyzet leheletétől, a megfelelő számú sokszorozás után már bejelez.
   És még egyszer, sokadszor: Sem a magas, sem az alacsony ciklus-szám nincs validálva. Az eredményeket “értelmezni” kell. Azaz: a pozitívra mondhatom, hogy negatív, és viszont.

   1. Troppauer Hümér

    Köszönöm. Jól értem, hogy ha a mintában csak nagyon kevés anyag van, azt alacsony ciklusszám mellet még nem érzékeli a PCR-teszt, csak magasabb ciklusszámnál?

    1. Pontosan. Ezért van az, hogy a 40-45-ös ciklusszámnál pozitívoknak csak 10 %-a pozitív 27-es ciklusszámnál.

 9. Azért ha lehetséges pontosítanék néhány dolgot: Először is természetesen a teszteket validálták. Egy példa a sok közül: https://academic.oup.com/jalm/article/5/5/889/5850065?fbclid=IwAR1CYdNvNOyThJO4DbWQNd_TJPbrMIjUskgaTA7p_8zfKEObsxwsNlRTGcM Másrészt a PCR tesztek pozitivitása szempontjából teljesen mindegy, hogy hány ciklust futtatnak. PCR tesztek esetében vannak pozitív és negatív kontroll minták. Amennyiben a páciensből vett minta CT (ciklus) értéke kisebb, mint a negatív kontrollé, csak akkor lesz pozitív a minta SARS-COV 2-re. Ezzel kizárható, hogy túl sok volt a ciklusszám. Sok gyártó forgalmaz KIT-eket, amikben megvan minden, ami a PCR teszt folyamatához kell (RNS izoláálás, cDNS írás, PCR reakció). Ezt a protokollt alaposan optimalizálják és megadják a kiértékeléshez szüksées adatokat. Itt van pl. egy: https://www.fda.gov/media/140717/download A protokoll szerint 45 ciklust futtatnak (11. oldal táblázat), a kiértékelés a 12. oldalon van. 3 különböző szakaszt sokszoroznak fel, ezek az ORF1ab, a SUC2 és az N gének. Vagyis az sem igan, hogy az N gént nem használják. A 12. oldalon a felső táblázat megadja, hogy a pozitív és negatív kontrolloknak hány cikluson belül kell jelet adniuk. Az alatta lévő táblázat azt mutatja, hogy hány cikluson belül kell jelet adnia a páciensből vett mintának, hogy az pozitívnak minősüljön. Pl. a táblázat szerint az N gén esetében 35 ciklus alatt lesz pozitív a minta (az ehhez tartozó negatív kontroll limit 40 ciklus), vagyis a negatív kontroll CT értékénél 5 ciklussal hamarabb kell jelet adjon a páciensből vett minta ahhoz, hogy azt pozitívnak értékeljék. Itt is látszik, hogy az teljesen mindegy, hogy hány ciklusszámot alkalmazunk (ami jelen esetben 45), de ennél jóval kisebb ciklusszám mellett tekintjük a mintát pozitívnak. Persze ha valaki ránéz a protokollra és azt látja, hogy 45, vagy akár 50 ciklust is futtatnak azt állítja, hogy ez túl sok, holott ez a szám a minta pozitivitása szempontjából irreleváns.

  1. Tisztelt Zoltán!
   Elkezdtem olvasni az általad linkelt academic cikket. Megmondom őszintén, nagyon sok időt, odafigyelést igényelne, hogy olyan szinten olvassam végig, hogy hozzá tudjak szólni. A cikk megértése feltételez olyan ismereteket, amelyekkel én nem rendelkezem.
   Ami viszont továbbra is problémás számomra, és hajlok afelé, hogy amit ezek itt leírnak, az lehet ugyan validálás bizonyos nukleinsavak vagy gének tekintetében, de semmiképp sem a vírus tekintetében:
   A major hurdle to validation was the lack of access to SARS-CoV-2 live or inactivated virus.
   Aztán:
   The RT-PCR assay demonstrated 100% in silico sensitivity and specificity.
   In silico azt jelenti, hogy a számítógépes program, amit ember készített, javasol bizonyos szekvenciákat, amit aztán ugyanaz az ember – minő meglepetés – elfogad. Ugyancsak minő meglepetés: Aki először alkotta meg ilyen módon a SARS-COV-2-t, tehát számítógépen, azt soha senki meg nem kérdőjelezte, nem hördült fel a világ tudós közössége, hogy hol vannak a kontroll-kísérletek? Mert ugye tudjuk, ezeket a kontroll-kísérleteket sehol nem csinálták meg. Tehát a vírus nem izoláláson, feltérképezésen nyugszik, hanem egy konszenzus eredménye. Kontrollkísérlet nélkül! Kicsit emlékeztet engem ez a flogiszton-elméletre. Egy valaki kitalálta, hgoy minden éghető anyag tartalmaz flogisztont, aztán 200 éven keresztül senki nem merte ezt megkérdőjelezni. Aki pedig aztán megkérdőjelezte, igen sok buktatóval kellett szembenéznie.
   Hogy mik a követelmények a kontroll-kísérletekkel szemben, azt nagyon jól leírják a linklistában is szereplő oldalak:
   https://thevirushoax.atlassian.net/wiki/spaces/VIRUS/pages és
   https://www.samueleckert.net/corona-fakten/
   Szóval: a vírus izolálása és szekvenálása soha nem történt meg.
   Szekvenáltak valamennyi (pár száz?) nukleinsav sorrendet, a többit pedig a program hozzágondolta 30 ezerig. Az eljárás neve: alignment. Tehát: elhiszem, hogy a PCR-módszer ki tud mutatni bizonyos nukleinsavakat vagy géneket. Csak ezek specifikussága a SARS-COV-2 tekintetében nincs bizonyítva.
   És ha már itt tartunk, nem mehetünk el szó nélkül a többi szarvashiba – bűn mellett.
   A Covidnak nincsenek önálló tünetei. Tünetei megegyeznek az influenza tüneteivel, melyeket legalább 20 féle vírus okoz. A teszteléseknél miért hagyják figyelmen kívül az összes többi, ugyanolyan tüneteket okozó vírust? Illetve a tünetmentesek tesztelésénél miért nem tesztelnek a többi vírusra, miért tolják előre a SARS-COV-2-t???
   Gondolom, mindketten sejtsük a választ: mert kártyavárként dőlne össze a CV-hisztéria.

   1. Én végigolvastam a cikket.Kb alényeget ki tudom emelni.
    Cikk a nukleokapszid gént vizsgálta.
    25 kórokozóra megnézték, plusz 5 egészséges embert, és mind negatív lett. Vagyis a primerek tényleg specifikusak.
    Reprodukálhatóság is jó volt, vagyis ha minta egyszer pozitív volt, nem változott másra. Ct variancia 2 alatt volt. Igaz validálás 75 mintán történt.
    Fő probléma az RNS kinyerése és degradálódása. vagyis a fals negatív a valószínűbb, nem a fals pozitiv.

    Kontrollnak egy mesterségesen létrehozott nem patogén úgynevezett Sindbis virus containing SARS-CoV-2 RNa-t használtak. Nem csak kétes emberi mintákat. Cucc itt megvehető: https://www.seracare.com/AccuPlex-SARSCoV2-Reference-Material-Kit-0505-0126/

    Emberi mintákat mesterséges mintákkal validálták sikeresen.

    rendszer 260 kópia/ml mutat ki biztonságosan. vagyis Ct 35.56, az eredmény teljesen megbízható!

  2. +++ breaking news +++
   Ez olyan horderejű, hogy muszáj egy új válaszként elírnom.
   Még egyszer ránéztem az academic cikkére. Hát folyamatosan arról írnak, hogy (régóta velünk élő és gyakorlatilag ártalmatlan) endemikus vírusokon fejlesztették ki a tesztet. Csak azt nem értem, hogy merik ezt ezek után SARS-COV-2 tesztnek nevezni? És hogy-hogy nem hördül föl erre senki?
   Tehát: kifejlesztünk egy tesztet, úgy, hogy ehhez soha SARS-COV-2 vírusunk nem volt.
   Ami volt:
   Endemikus vírusok, illetve bizonyos gének, amiről úgy gondoljuk, hgoy ezeknek benne kell lennie a SAARS-COV-2-ben. Ezek után már teljesen fölösleges megállapítani: Exoszómákra, illetve azok szekvenciáira, nukleinsav sorrendjeikre ugyancsak senki nem vizsgált rá.
   https://virusinfok.hu/2021/02/12/a-fantomvirus/
   És a végén eladjuk SARS-COV-2 tesztnek.
   Mindenki meghibbant itt?

   1. “Exoszómákra, illetve azok szekvenciáira, nukleinsav sorrendjeikre ugyancsak senki nem vizsgált rá.”
    Az exoszómák a sejt részei, sejt eredetű anyagot tartalmaznak. Igaz elektronmikroszkópos képen hasonló lehet a kinézete a koronavírusra, ám a kettő elkülöníthető pl immuno-eletronmikroszkóppal.
    Ha téma kritikusa akarsz lenni, ki kellene képezned magad, mi a különbség, mik a módszerek.

    Azt látom próbálasz kritikát megfogalmazni, de nem igazán értesz hozzá. Munkán során PCR rendszerek optimalizálásával is foglalkozok, tudom miről beszélek.

    1. Köszönöm, utánaolvasok, ill. valószínűleg fogok Ön felé még kérdéseket megfogalmazni. Önnek is mondom, rendetlenkedik a wordpress értesítő rendszere a kommentekkel kapcsolatban.
     Mindig örülök, ha jönnek értelmes hozzászólások, helyesbítések.
     Elsőre véleményére vagyok kíváncsi a magas ciklusszámokat illetően, illetve a pozitív PCR eredmény és a viruslast közötti össze (nem) függésről.

     1. „Elsőre véleményére vagyok kíváncsi a magas ciklusszámokat illetően”
      Miért alkalmaznak magas ciklusszámot a kérdéses cikkből is világos. PCR képes akár 100 virus/ ml-t is kimutatni, de ehhez 40 ciklus kell. Vagyis, ha 35-nél vágnak, akkor kockáztatják a fals negatívot.
      35-ig nincs sok esély a fals pozitívra, mert primerek specifikusak, más vírust nem mutatnak ki, a validálás sikere bizonyítja. A PCR validálás előre gyártott garantált mintákkal történik.
      Persze magas ciklusszámnál fals pozitív kockázata nő, elég pár hibás termék, és 40 ciklus után már detektálható lesz. Ez csak pár ezrelék tévedést okoz, ám ez sok tízezer fals pozitívot jelent, ha millió szám csináljuk a PCR-t.
      Kb közmegegyezés lett: inkább vállalja kormány, egészségügy a fals pozitív eredményeket, mint pár fertőzött átmenjen a szitán. Gyakorlatban, mikor nem többéves tapasztalattal rendelkező mintavevők vannak, főleg ha diákmunkások (ez igaz!) a PCR gép kezelők és a minta feldolgozok: a fals pozitív ezrelékről, néhány esetben százalékra nőhet.

      „illetve a pozitív PCR eredmény és a viruslast közötti össze (nem) függésről.”
      PCR eredményből, standard görbe esetén, a vírus darabszáma is megmondható jó közelítéssel.
      Ám valóság nehezebb, mert emberből vett mintákról és nem szövettenyészetről beszélünk. A mintavétel, tárolás ideje módja is befolyásolja az eredményt.
      Ha magas a Ct akkor mondható, tényleg sok vírus volt a mintában, standardgörbe segítségével becsülhető pontos érték. Ha alacsony a Ct akkor lehet tényleg kevés vírus volt alapból a páciensben, vagy minta rosszul lett véve és tárolva.
      Kontrollált környezetben működhet, kutatás során van értelme ennek az adatnak, de való életben nem igazán.

  3. Ránéztem erre a kínai tesztleírásra. Ez megint olyan, hogy ezt tüzetesen végigbogarászni regeteg idő volna. A kérdés, hogy akkor most itt,nálunk, melyik szerint járnak el. De szeretnék egyszer jelen lenni egy ilyen tesztelésen, ill. kiértékelésen!

 10. Sziasztok! Remek a cikk, mint mindig, egyetlen észrevétel, a cikk elején szereplő 40-es CT értékhez nem 550, hanem (kerekítve) 1100 milliárdszoros érték tartozik, így még nagyobb a kontraszt.

 11. Jó kis viták vannak itt. Azt én is észrevettem, hogy visszamenőlegesen igen csak megnyomják az elhunytak számát.
  Tavaly 8000 emberrel volt több halott mint a korábbi évek átlaga. Ez 6% -os emelkedés. Ehhez hozzávesszük, hogy azért az ellátás igen csak akadozott, ez is emelt a a számokon mert sajnos rengeteg vizsgálat, műtét maradt el. Pl. Rákos betegnek. Az a kórház ahol dolgozom most kb 80-90 szabad ággyal üzemel. Itt nincs c19-es . Az viszont tény, hogy sokan már a kórházban lettek állítólagosan covidosok. It kapták el, úgy hogy a környezetükben nem volt beteg.
  Klebsiella pneumoniae bacinak ha utána néznek, erre talán ez is egy magyarázat lehet. Tavaly a halálozási számok az influenza oltások után emelkedtek. A környezetemben is sokan lettek betegek akik beoltatták magukat. Ugyan ez volt a városi öregotthonban is. A környezetemben 2 haláloztak el 3 napon belül. Igaz mind a két személy súlyos beteg volt. De még élhettek volna pár hónapot. Ugyan ez van most is .Március elejéig semmi azóta nőnek a számok , és bizony kerülnek be emberek az oltások után. Meg is haltak páran, olyanok is akik nem voltak súlyos betegek.

 12. A Marcinak is szánnám legfőképpen, hogy nem értem mi védeni való van ebben a világnyomorító vírus szemétségben.

  1)

  Maga a PCR-teszt kidolgozója, a Nobel-díjas, 2019-ben elhunyt Kary Mullis mondta, hogy a PCR teszt NEM ALKALMAS a vírus és a nátha megkülönböztetésére.
  Meg kell nézni, ö maga mondja: https://www.youtube.com/watch?v=0zEoRmJgt00

  Akkor mire jó a PCR teszt? A vírus kimutatására semmiképpen sem.

  2)
  Már leírtam a logikát. Borzasztóan egyszerű. Érthető.

  Ha az az igaz,
  hogy valóban pár éve szabadult el a vírus a hivatalos állásfoglalás szerint akkor
  az a nem igaz, hogy hatékony a védőoltás, mivel annak 10 év nem embereken való kísérlet az előírt menetrendje.
  Tehát ne oltassa be magát senki, mert kísérleti patkány lesz belőle.

  Ha az az igaz,
  hogy nem pár nem éve szabadult el a vírus, hanem kísérletezés során szándékos biofegyvert hoztak létre vele,
  akkor
  az az igaz, hogy hatékony a védőoltás, azonban kérdéses a célja, mivel szándékos világjárvány főpróba zajlik.
  Tehát ne oltassa be magát senki, mert szándékos vírusfertőzés, szándékos pandémia főpróba részese, a saját immunrendszerét erősítse, napozzon, egyen vitaminban gazdagon ha teheti és húsban gazdag ételeket.

  Nem voltam és nem vagyok és sohasem leszek semmilyen párt tagja, pártolója, mert gazembernek tartom a politikusokat, a háttérhatalom bérenc kiszolgálói. Tehát nem érdekeket képviselek az álláspontommal, hanem a józan ész logikáját követem.

  3/

  Nem beszélve arról, hogy ezek a védőoltásnak nevezett oltások alapvetően mind mRNS típusú oltások, tehát NEM VÉDŐOLTÁSOK, hanem az egészséges sejtekben lévő DNS-t mint paraziták átprogramozzák az RNS-ben lévő programra – most itt a részletes leírása a folyamatnak lényegtelen, de ha kell, megadom a linkjét -, azaz ellenőrizhetetlen, nem publikált, esetlegesen visszavonhatatlan károsítást végeznek az emberi genom több trilliárd sejtjében.

  4/
  Hozzáfűzném, hogy egyszerű logika az is, hogy az ember megvédi a saját családját, hazáját, ezért borzasztóan furcsa, hogy az emberek birka módon eltűrik a migrációt, az európai kultúra, vallások meggyalázását, a rengeteg gyilkosságot, ami a szándékos migráció következménye. A legegyszerűbb emberek megmondták hogy ez lesz a következménye. Nem igaz hogy akkor a politikusok nem látták előre. Látták, mert a háttérhatalom, amit Trump óta tudunk hogy a deep state nem létezik, mert Trump se létezik, sőt az USA sem létezik, sőt, nem szándékos félelemkeltés az állítólagos pandémia, sőt, nem a világdiktatúra megszerveződése zajlik, tehát a nem létező háttérhatalom által irányított folyamatról van szó. Nem létező, hát persze hogy nem, mert hülye mindenki aki ezt állítja, ugyebár kedves Marci? Nincs háttérhatalom, nincs szándékos világuralom, nem létezett Hitler és Sztálin sem, mert mindez konteó, ugyebár? Na hagyjuk már Ibolykát ezzel a konteózgatásokkal.

  Majd megtapasztalja a saját bőrén, nem kívánom Önnek és senkinek, de akkor már késő lesz észbe kapni. Már most késő.

  1. 😀
   “ezek NEM VÉDŐOLTÁSOK, hanem az egészséges sejtekben lévő DNS-t mint paraziták átprogramozzák az RNS-ben lévő programra”
   Ha kicsit is utánaolvasott volna, hogy egy COVID-19 fertőzés folyamata pontosan hogyan történik a sejtben, valamint hogyan működnek a mai vakcinák és az immunrendszer, nem írna ekkora baromságokat.
   Ahelyett, hogy nulla hozzáértéssel meséket kezdene el kitalálni a “józan eszével”, inkább nézzen utána ezeknek a dolgoknak és utána tegyen hozzászólást. Javaslom az ide tartozó középiskolás biológia anyag átnézését és tudományos cikkekből történő tájékozódást, hiszen ezeket a dolgokat már a tudomány feltárta és rögzítette!

 13. Ezt kell megnézni ! Hogy a gyerek az iskolába mehessen, azért hetente
  3 db. PCR-tesztet kell csinálni Ausztriában már Február elejétől.

  Forrás:
  http://www.pi-news.net/2021/04/schnelltests-bis-zum-erbrechen-im-wahrsten-sinne-des-wortes/

  A iskolás gyerekek állandó rosszullétre panszkodnak, mert hetente háromszor az orrukban turkálnak a PCR-teszt levételekor.

  A köpetminta levétele nem lehetséges, mondják az okostojások.
  Miért ?
  Mert ezzel az “Aerosolgefahr” ( veszély ) áll fenn.

  Mi az oka az iskolások rosszullétének ?

  Németül:
  „Die Patientin zeigt eine massive allergische Reaktion auf
  folgende Substanzen:
  Ethylenoxid, Ethylenglycol, H334, H319 und ECH. Diese Substanzen
  sind in der EU nicht zulässig.
  Jedoch beinhalten alle Hygiene-Mittel aus China diese Substanzen
  in einer gewissen Menge, die in geschlossenen Räumen als toxisch eingestuft
  werden muss.“

  Tehát made in Kína termékben, olyan anyagokat tesznek bele, ami az EU-ban, mint méregekként vannak nyílvántartva.

  Az ilyen anyagok alkalmazását bizonyos mennyiségben a zárttérben, mint méreganyagoknak kell tekínteni.

  Én biztos vagyok benne, hogy ezt a mondatot bizonyos körök, a “veszélyes járványra” való tekintettel az elkövetett sok bűnük bocsánatára fel fogják használni.

  Magyarországon már az ilyen gyermekek beoltása, “oltakozása” a téma.

  Van itt kérem már mindenre megoldás !

  1. Tisztelt Uram!
   Második hozzászólását kérésének megfelelően nem teszem közzé, ill. a nevet is megváltoztattam ennek megfelelően. Névhez egyébként bármilyen tetszőleges nevet beírhatunk, illetve a honlapot csak akkor kell megadni, ha az nevünkhöz kapcsolódik.
   Viszont Ön azt írja:
   “Nekem ez itt most harmadik hozzászólásom. Az első esetben nem volt semmi baj.”
   Nos, semmiféle első hozzászólást nem látok az Ön részéről.
   A hozzászólások ellenőrzésénél csak arra szorítkozok, hogy durva, sértő jelzők, megjegyzések ne kerüljenek bele. Jönnek néha ilyenek is.

 14. Leslie-nek:
  Ha Ön jobban utánaolvasott volna, hogy hogyan “programozhatóak át egyes szekvenciák, akkor nem írna ilyen baromságokat.
  Olvasgassa inkább a Müller Cecília 2020 november 6. megjelent hivatalos nyilatkozatát, melyet ha nem akar elolvasni, a lényeget idézem:
  “A járvány kezdete óta hét százalékra, azaz 189 főre tehető azon elhunytak aránya itthon, akik nem
  rendelkeztek semmiféle alapbetegséggel – ismertette Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív
  törzs mai sajtótájékoztatóján.”
  https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201111/muller-cecilia-a-koronavirusban-elhunytak-7-szazalekanak-semmifele-alapbetegsege-nem-volt-456974
  Más URL-en is elérhető.
  Olvasgassa Leslie a génsebészetet, pontosabban ma már mérnökök foglalkoznak a génsebészettel, mivel inkább programozás mint bármi más.
  Egyébként meg próbálja felfogni a józan nem józan ésszel, hogy 10 hónap alatt 189 beteg halt meg a COVID-ban, ez tényleg a pandémia magyarországi kis-pandémiája.
  Ha ezt nem érti meg, akkor semmit.
  Jó egészséget!

 15. Tisztelt admin!

  Leslie-nek írtam egy választ, sehol nincs. Ha azt a szót kifogásolta a levelemben hogy “baromságokat”, akkor nézze vissza Leslie 2021 április 24-i bejegyzését, amiben ezt írja: “nem írna ekkora baromságokat”.
  Miért nem tette ki az írásomat kedves admin?

  Üdvözlettel
  Szabo

  1. Tisztelt Szabó,
   valamiért rendetlenkedik a wordpress értesítési rendszere, nem jelzi, hogy kommentár jött.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük