New York Times: Torz képet adnak a PCR-tesztek

A New York Times augusztus 29-én egy terjedelmes írást közölt, melyben több neves virológust, epidemiológust szólaltatott meg, akik azon a véleményen vannak, hogy a PCR-tesztekben alkalmazott 37-40 es ciklusszám torz eredményekhez vezet, amennyiben egészséges személyeket is fertőzöttnek minősít. A megszólaló szakemberek szerint akár 90 % is lehet a hamisan fertőzöttnek minősítettek aránya.

Zöld mezőban saját magyarázó kommentárunkat fűzzük hozzá a cikk megállapításaihoz.

A legenda szerint a sakkjáték feltalálója bemutatta a játékot a maharadzsának. A maharadzsa megkérdezte tőle, mit kér érte jutalmul. A feltaláló a sakktábla első kockájára 1 szem búzát, a másodikra kettőt, a harmadikra négyet kért, és így tovább.

Nagyon szerény ajándékot kértél, mondta a maharadzsa nevetve. De hát legyen. És utasította kincstárnokát, fizesse ki a feltalálót.

Nos, középiskolai tanulmányainkból tudjuk, a kérés teljesíthetetlen volt. A feltaláló a 64. kockára 9*1018 db búzaszemet kellett volna, hogy kapjon. Valami hasonló történik a PCR-eljárásban is, amennyiben a kiindulási anyag mennyiségét ciklusonként megduplázom.
Az alábbi ábra a tudományt népszerűsítő és egyszerű eszközökkel megmagyarázó svájci https://m.simplyscience.ch/teens-liesnach-archiv/articles/dna-kopieren-mit-der-polymerase-kettenreaktion-pcr.html oldalról származik.

A z an= 2(n-1) képletet felhasználva így tudjuk szemléltetni a kimutatott DNS-ek exponenciális függését a ciklusok számától:

Így elmondhatjuk: tesztünk a kimutatás előtt negyven ciklusban 1 db DNS-ből 549 755 813 888 (550 milliárd) DNS-t produkált.

NY Times:

A szokásos diagnosztikai vizsgálatok egyszerűen túl érzékenyek és túl lassúak ahhoz, hogy megakadályozzák a vírus terjedését.

Az F.D.A. (USA gyógyszer-engedélyezési hatóság) által jóváhagyott PCR-tesztek csak igen vagy nem választ engednek meg arra a kérdésre, hogy a tesztelt személy fertőzött-e.

Jó néhány vezető közegészségügyi szakértő aggodalmát fejezte ki, hogy a PCR-tesztek (melyeket Magyarországon is vitán felülinek ismernek el) nagyon sok olyan embert is tesztpozitívnak minősítenek, akik viszonylag jelentéktelen mennyiségű vírust hordozhatnak magukban.

Ezen emberek többsége valószínűleg nem fertőző, és fertőzöttkénti regisztrálásuk hozzájárulhat olyan szűk keresztmetszetekhez, amelyek megakadályozzák a ténylegesen fertőző személyek időben történő kiszűrését. De a kutatók szerint az sem megoldás, hogy kevesebbet teszteljenek, vagy tekintsenek el a tünetmentes személyek tesztelésétől, ahogyan azt a Centers for Disease Control and Prevention (C.D.C., járványügyi hatóság) javasolta.

Ehelyett szükséges a gyorstesztek szélesebb körű alkalmazása, még akkor is, ha azok kevésbé érzékenyek.

“A döntés, hogy ne teszteljük a tünetmentes embereket, csakugyan elmaradt.” – mondja Dr. Michael Mina, a Harvard T.H. Chan Közegészségügyi Iskola epidemiológusa, utalva a C.D.C. ajánlására.

“Valójában fel kellene gyorsítanunk az összes ember tesztelését” – mondja Mina. “De ezt egészen más mechanizmusokon keresztül kell elvégeznünk.”

Az új koronavírus legszélesebb körben alkalmazott diagnosztikai vizsgálata, az úgynevezett PCR-teszt, egyszerű igen-nem választ ad arra a kérdésre, hogy a beteg fertőzött-e.

De a többi vírusra kidolgozott hasonló PCR-tesztek adnak némi fölvilágosítást arról, mennyire fertőző a tesztpozitívnak mért személy, és arról, mennyi vírus lehet a beteg testében.

“Evvel szemben a Covid-tesztnél csak azt mondjuk, igen, vagy nem.” – mondja Dr. Mina.

Minden PCR-teszt ugyanazon az elven működik. Az indító mintát addig duplázzák, amíg kimutatható lesz. Pontosabban szólva addig, amíg a vizsgált minták egy részénél pozitív lesz az eredmény, a másik résznél pedig negatív. A PCR-tesztet első alkalommal az AIDS kimutatására használták. Itt sem volt (és a mai napig nincs) egy aranystandard, amihez hitelesítették volna a PCR-eljárást. Tehát nincs lényegbeli különbség a koronavírus PCR-teszt, és az egyéb vírus kimutatására alkalmazott PCR-teszt között. Az más kérdés, hogy hogyan interpretáljuk az eredményeket.

“Ennek alapján hozzuk meg klinikai, közegészségügyi és politikai döntéseinket.”

De ez így nem elég jó – tette hozzá. A vírus mennyisége kell, hogy meghatározza további lépéseinket. “Azt hiszem, valóban felelőtlen lemondani arról a felismerésről, hogy ez mennyiségi kérdés” – mondja Dr. Mina.

A PCR-teszt ciklusokban sokszorozza a vírus genetikai anyagát. Minél kevesebb ciklus szükséges, a kimutatáshoz, annál nagyobb a vírus mennyisége (vírusterhelés) a mintában. Minél nagyobb a vírusterhelés, annál valószínűbb, hogy a beteg fertőző.

Ami csöndes beismerése annak, hogy a ciklusok száma – akármennyi is legyen ez a szám – teljesen önkényesen lett megválasztva. És ez érvényes minden PCR-eljáráson alapuló víruskimutatásra. Hiszen, ha létezne egy aranystandard, amihez hitelesítették volna a koronavírus PCR-tesztet, akkor nem kellene a piaci kofát megszégyenítő módon lavírozni a sokszorozási ciklusok számának tekintetében.

A vizsgálatot végző laborok sohasem közlik az orvosokkal és a páciensekkel a vírus kimutatáshoz szükséges ciklusok számát, az ún. ciklusküszöböt. Pedig ez felvilágosítást adna a tesztelt személy fertőzőképességéről.

A New York, Nevada és Massachusetts szövetségi államok tisztviselői által elvégzett vizsgálatok szerint a pozitívan teszteltek 90 %-a alig hordozott vírust.

Augusztus 27-én az Egyesült Államok 45 604 új koronavírus-esetet regisztrált. Ha a Massachusettsben és New Yorkban kimutatott fertőzőképességet vennénk alapul országosan, akkor valószínűleg csak 4500 embert kellene elszigetelni és kontaktusait felkutatni.

Az egyik megoldás az lenne, ha megváltoztatnánk a ciklus küszöbértékét, amelyet a beteg fertőzésének eldöntésére használunk. A legtöbb teszt 40-ben, néhány 37-ben határozza meg a határt. Ez azt jelenti, hogy pozitív a koronavírus teszt, ha 40-szer vagy 37-szer duplázták meg a kiindulási anyagot.

Az ilyen magas küszöbértékű tesztek nemcsak az élő vírust, hanem a genetikai fragmentumokat, korábbi fertőzések következményeként megmaradt nukleinsavakat is kimutathatják, amelyek nem jelentenek különösebb kockázatot. “Ez pont olyan, mintha találunk egy hajszálat egy szobában, jóval azután, hogy a személy kiment a szobából.” – mondja Dr. Mina.

“Minden 35 ciklusküszöb fölötti teszt túl érzékeny.” – állapítja meg Juliet Morrison, a Kaliforniai Egyetem (Riverside) virológusa. “Megdöbbentem, hogy az emberek azt hiszik, hogy a negyvenes küszöbszám még jelenthet fertőzöttséget.
Sokkal ésszerűbb lenne a 30-35-ös küszöbszám.” – tette hozzá.

Dr. Mina az értéket 30-ra vagy még kevesebbre állítaná be. Ezek a változások azt jelentenék, hogy a páciens mintájában a genetikai anyag mennyiségének 100-szorosnak, 1000-szeresnek kellene lennie a jelenlegi szabványhoz képest, hogy a teszt pozitív eredményt adjon – legalábbis egy olyan értéket, amelyre érdemes cselekedni.

Rettentő tudományos vizsgálati módszer. Hasunkra ütünk, és eldöntjük, 40-szer, 37-szer, 30-szor vagy 27-szer duplázzuk meg a kiindulási anyagot. A különbség a 27 és 30 ciklus között nyolcszoros, a 27 és 40 ciklus között 8 ezerszeres. És az önkényesen megválasztott ciklus-szám fogja eldönteni, hogy 45 ezer vagy 4500 személyt minősítünk fertőzöttnek. Minták vizsgálatával foglalkozó laboratóriumok (akár kémiai, akár biológiai) a megmondhatói: Ha az eltérés két vizsgálat között több mint néhány %, akkor nem hozzák nyilvánosságra a vizsgálati eredményeket, hanem addig keresik az eltérés okát, amíg rá nem jönnek. Itt pedig alapok nélkül elfogadjuk az ezerszeres különbségeket.
Hangsúlyozzuk még egyszer: Sem a 27-es, sem a 40-es ciklus-számnak nincs tudományos alapja. Az egyetlen magyarázat ezekre a számokra, hogy ezeknél a ciklus-számoknál lehet az emberiséget két csoportra osztani: tesztpozitív vagy tesztnegatív. Kevés ciklusszámnál senki sem fertőző, sok ciklus-számnál mindenki az.
Nos, az RedState adatai szerint az USA-ban eddig 85 millió tesztet végeztek, összességében 13 milliárd dollárt adtak ki erre a hamis eredményeket produkáló, értelmetlen tesztekre. Nem merjük végiggondolni, mekkora ez a szám Magyarország tekintetében, illetve világviszonylatban.

Egyszerűen őrület, hogy a laborok nem közlik a küszöbszámot, hanem egyszerűen azt mondják, pozitív vagy negatív– nyilatkozza e NY Times felé egy neve elhallgatását kérő virológus.

Az F.D.A. (Food and Drug Administration), az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala egy e-mailben azt nyilatkozta, nem határozza meg a ciklusküszöb-tartományokat, amelyek alapján megállapítható, hogy ki pozitív és ki a negatív. Ezt a tesztek gyártói és a laboratóriumok maguk határozzák meg (sic!).

Mely tesztet az F.D.A. hagyott jóvá.
Bravo! Az F.D.A. üzenete: Úgy teszteltek, ahogy akartok, a lényeg, hogy jó sok pozitív eredményt produkáljatok!

A C.D.C. úgy nyilatkozott, hogy vizsgálják a küszöbszám közlésének lehetőségét a politikai döntések számára. Szükséges volna együttműködni az F.D.A. -val és a tesztek gyártóival. Így: szükséges volna együttműködni.

Ami nyílt beismerése annak, hogy amit eddig végeztek, az kontármunka. És ennek a kontármunkának alapján döntötték romba az egész világ gazdaságát, milliárdos vagy még nagyobb nagyságrendű károkat okozva, embereket kitéve munkanélküliségnek, adott esetben öngyilkosságba hajszolva, miközben elvonták a figyelmet és gyógyító kapacitást a ténylegesen szükséges orvosi beavatkozások és kezelések elől. Aki nem látja itt a háttérből irányított manipulációt, melyben partner a média és a politika, arra csak azt tudjuk mondani. NEM AKARJA LÁTNI.

A C.D.C. saját számításai szerint rendkívül nehéz élő vírust 33 ciklusszám fölött kimutatni.

Az állami laboratóriumok képviselői szerint a C.D.C. nem kérte őket a ciklusszám rögzítésére, illetve arra, hogy ezt közöljék a járványügyi hatóságokkal.

North Carolnai állami laboratóriuma például a 37 sokszorozási ciklust előíró Thermo Fisher koronavírus tesztet alkalmazza. A laboratórium szóvivője szerint nem ismerik a számokat, amelyek alapján ez a küszöbérték meg lett határozva. “Ez egy elszalasztott lehetőség, hogy többet megtudjunk a betegségről.”

“Egyszerűen őrület, hogy nem rögzítik a ciklus-számot, hanem csak azt mondják, hogy pozitív vagy negatív,” – mondja Angela Rasmussen, a New York-i Columbia Egyetem virológusa. “Fontos volna tudni, hogy a vizsgált személyeknek alacsony vagy magas a vírusterhelése.”

Összefoglalás:
Már hivatalos berkekben is érzik, tarthatatlan, hogy a pozitívan teszteltek 90 %-a tünetek nélkül átvészeli az úgymond koronavírus fertőzést. Ezért hangot adnak olyan szakembereknek, amelyek a sokszorozási ciklus számának csökkentését javasolják.
Ez egyrészt
annak beismerése, hogy az eddigi tesztek az emberek 90 %-át tévesen, hamisan nyilvánították pozitívnak;
másrészt
annak beismerése, hogy nem létezett és a mai napig nem létezik egy aranystandard, amihez hitelesíteni lehetne a PCR-tesztet.
És ennek alapján okoztak összegben ki nem fejezhető károkat a világgazdaságnak és hajszolták emberek millióit kilátástalan helyzetbe, adott esetben öngyilkosságba. Mindevvel együtt pedig megakadályozták, hogy a tényleg sürgős kezelést igénylő betegek hozzájussanak életmentő kezeléseikhez. Tényleg csak azt tudjuk mondani: Bravo!

2020. szeptember
Közzéteszi:
Király József

Print Friendly, PDF & Email

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük