Hírbomba: Az USA FDA beismeri, a PCR-tesztet anélkül alkották meg, hogy rendelkezésre állt volna a vírus

A szerzőről, Mike Adamsról a cikk végén találunk életrajzi adatokat. 

Amikor a múlt évben a covid-szkeptikusok azt mondták, nincs olyan, hogy covid-vírus, teljesen más véleményen voltam. Mint hiteles táplálkozástudományi szakértő[1], labortulajdonos és két elfogadott tömegspektrometriai szabadalom tulajdonosa, tudatában voltam annak, hogy a SARS-CoV-2 genomját szekvenálták. Feltételeztem – mint később kiderült, hamisan – elvégezték a klasszikus lépéseket, úgymint izolálás, tisztítás, és a Covid-19 betegséghez történő egyértelmű hozzárendelés.

Egy évvel később kiderült, hogy a kételkedőknek igazuk volt. És igazuk volt az olyan embereknek, min Dr. Thomas Cowan, Sally Fallon, Dr. Andrew Kaufman, Jon Rappoport, David Icke és még néhányan. (Azóta nyilvánosan elnézést kértem tőlük egy Podcastban.)

Hogyan jutottam el odáig, hogy mindezt az orvosi és tudományos gépezet hozta létre? És mi a magyarázata a nagyon reális betegségeknek, amelyet az emberek megtapasztalnak?

Az alábbiakban röviden összefoglalva leírom ennek történetét: A megfázásos betegségeket okozó vírusokat és majomvírus töredékeket nevezik hamisan Covid-vírusnak. Létezik továbbá egy tüskeprotein biológiai fegyver, melyet oltásokkal juttatnak az ember szervezetébe. Mindez valóság. De nincs valódi, fizikailag izolált Covid-19-vírus, melyet beteg emberekből nyertek ki, amely más embert megfertőzne és beteggé tenne. Amit megtapasztalunk, az három különböző dolog:

1) Influenzát okozó vírusok koktélja, amely az emberek egy részében cirkulál és betegséget okoz, feltehetően az általános lezárások alatti expozíció hiánya miatt, ami a szervezet vad vírustípusok elleni ellenálló-képességének legyöngüléséhez vezetett.

2) Fegyverként alkalmazott tüskeprotein toxikus nanorészecske, amelyet véralvadást elősegítő (koaguláló) anyagként oltanak az emberbe… és amely valószínűleg az oltatlanokra is átterjed, káros mellékhatásokat okozva náluk.

3) Egy teljesen csalárd PCR tesztelési pandémia, amely csaknem mindenkit pozitívnak tud tesztelni, aszerint, hogy hányszor duplázzák a vizsgálati anyagot kimutatás előtt. Így a műszerek alapzaját is föl lehet erősíteni úgy, hogy az betegséget (fertőzést) mutasson ki. Az érzékeny műszerek csaknem mindenre pozitívan reagálnak, az elmúlt évek influenzaoltásainak géntöredékeit is beleértve.

Ehhez a három dologhoz jön még a médiák szította tömeghisztéria. Mindennek együttes eredménye olyan mértékű globális félelemkeltés és pszicho-terrorizmus, amelyet még nem látott a világ.

De ahogy kiderült, minden hazugságon alapul.

Nézzük a részleteket.

Nem létezik hitelesített izolált SARS-CoV-2 “Covid-19” vírus.

Labortulajdonosként, hiteles tudományos szakértőként és tömegsptektrometriai laborszakemberként jól ismertek számomra a hitelesített referenciaanyagok (certified reference materials, CRM) alkalmazásának, a vizsgálati módszerek validálásának és az analitikai műszerek kalibrálásának szabályai. (Higgyék el nekem, túl sok estét töltöttem el a standard oldatsorozatok hígításával egy Gilson-pipetta segítségével…)

Egy tudományos laboratóriumban így működik a folyamat:

1, lépés) Szerezzük be a vizsgálni kívánt anyag CRM-jét (“Analyt”). Ez általában egy hordozóanyagra fölvitt vagy vízbe oldott, ismert koncentrációjú standard. Ha például higanyt vizsgálok élelmiszerben, van egy hitelesített, ismert koncentrációjú higanystandardom vízbe, salétromsavba és sósavba beoldva.

2. lépés) Hajtsuk végre a vizsgálatot a CRM különböző koncentrációjú hígításaival. Ebből kapunk egy görbét, amely megmutatja, hogyan reagál mérőműszerünk a különböző koncentrációkra. Eredményképp egy kalibrációs görbét fogunk kapni, melyet a 3. lépésben fogunk felhasználni.

MEGJEGYZÉS: A műszerek különféle módszerekkel detektálják a keresett anyagot, és kiszűrnek mindent, ami nem egyezik. A tömegspetrométeres vizsgálatban a molekulákat moltömegük, az ionfragmens-minta, és a kromatográfiás oszlopokon történő kioldási idő alapján azonosítják. Ha mind a három paraméter egyezik, akkor elfogadható csak az azonosság. A PCR-teszteknél, ha a bázispároknak egy bizonyos szekvenciája megegyezik egy digitális könyvtárban definiált szekvenciával, az találatot, pozitív eredményt (“Match”) jelent, függetlenül attól, hogy volt-e valaha azonosság a való világ reális fizikai standardjával.

3. lépés) Adjuk be az ismeretlen mintákat a mérőműszerbe, és állapítsuk meg, hogy az ismeretlen próba (vérszérum, vizelet, torokváladék, víz, élelmiszerminta) tartalmaz-e valamit abból, amit keresünk. Az első lépésben fölvettük a kalibrációs görbét, evvel összehasonlítva meg tudjuk állapítani a keresett molekulának a koncentrációját a vizsgált anyagban. A koncentrációt általában tömeg per térfogat egységben adják meg, pl. ng/ml (nanogramm per milliliter).

Egy nanogramm a grammnak egy milliárdod része. Másképp fogalmazva: Ezer t-ban, azaz 50 kamionnyi anyagban van egy g eloszlatva. Ha az élelmiszereket glifozátra vizsgáljuk, 1 ng/ml koncentrációt ki tudunk mutatni, amely jellemzi ezeknek a műszereknek a nagyfokú érzékenységét.

[Közzétevő pályafutása során maga is elszenvedője volt az egyre érzékenyebb mérőműszereknek. Viszont a hatósági szakemberek evvel ellentétben ujjongtak, ha mikroszkopikus mennyiségben is, de ki tudtak mutatni bizonyos szennyezőanyagokat – akár hulladékból, akár élelmiszerből. Mintha ez adott volna nekik legitimációt, és ilyen esetekben nem késlekedtek hatósági intézkedéseket foganatosítani. Nem érdekelte őket, hogy a vizsgált elemből, molekulából adott esetben annyi volt az élelmiszerben, hogy abból naponta három tonnát meg kellett volna enni az év minden napján, vagy az ivóvízből naponta hatezer litert meg kellett volna inni, hogy a vízben csakugyan jelenlévő szennyezőanyag kifejthesse károsító hatását. Ott volt, kimutatható volt, léptek tehát. Ami lépés általában tiltást, bírságolást, büntetést jelentett. Persze a hatósági alkalmazott nem tehetett mást, mint vakon végrehajtani a politika által hozott intézkedéseket. A politikusoknak viszont általában fogalmuk sem volt az összefüggésekről, átültették a gyakorlatba a határértékekre vonatkozó – sokszor lobbiérdekek által diktált, és úgynevezett szakértők által javasolt – követeléseket. Hasonló mechanizmusok működtek és működnek a dízeljárművek kvázi betiltásánál az NOX-emissziók ürügyén, lásd az alábbi írást: https://www.klimarealista.hu/dizeldemonizalas/.]

Ez az a folyamat, amellyel tesztelünk, azonosítunk valamit, mennyi van belőle egy más anyagban. Ha például azt szeretnénk megállapítani, hogy valaki “Covid” betegségben szenved-e, meg kellene határoznunk a Covid-19 vírusok koncentrációját a vérben, azaz a vírusterhelést. Ez a tudomány, biológia.

Hol van tehát a probléma?

Csodálkozni fogunk, milyen egyszerű a tudományos csalás.

Nézzük meg az alábbi kritikus pontokat.

#1. pont: Úgy tűnik, nincs sehol a világon izolált, tisztított, hitelesített SARS-CoV-2 “Covid” referenciaanyag. Láttam ugyan cégeket, amelyek saját állításuk szerint Covid-19 vírusokat tartalmazó izolátumokat árusítanak, de saját leírásukban azt mondják, hogy ampulláik a gazdasejtek (emberi sejtek) genetikai anyagát, valamint szarvasmarha-szérum sejteket tartalmaznak, ami azt jelenti, ki tudja, miféle koktél van bennük. Mégis az izolátum jelöléssel illetik.

Egy jellemző példa: BEI Resources értékesít valamit, amit ők Covid-19 izolátumnak neveznek. A leírásban ezt olvashatjuk:

… A termék nem tekinthető egész sejtes antigén preparátumnak, mivel proteintartalmát döntően a gazdasejt, és a vírus-szaporításnál alkalmazott magzati szarvasmarha-szérum határozza meg.

 Más szóval: az izolátumban lévő legtöbb génanyag valójában emberi és szarvasmarha sejtekből származik. Tehát nem izolátum. A Covid-vírus nincs izolálva. Az úgynevezett izolátum virális génanyagot, emberi és szarvasmarha génanyagot tartalmaz, egyéb vírusokkal egyetemben, amelyek az ember és a szarvasmarha vérében ott voltak. Ezek millió különböző, saját génszekvenciával rendelkező nanorészecskék lehetnek.

#2 pont: Ha nem rendelkezünk izolált, hitelesített referenciaanyaggal, nem fejleszthetünk ki legitim tesztelési eljárást. És pontosan ezt ismeri be az FDA saját dokumentumaiban, melyek szerint, mivel nem álltak rendelkezésre Covid-19 vírusok a PCR-tesztek kifejlesztéséhez, azokat emberi sejtekkel és a génbankokban meglévő koronavírus fragmentekkel helyettesítették, “szimulálták”. Idézet az FDA saját dokumentumából:

Mivel a tesztek kifejlesztésének és e tanulmány elkészítésének időpontjában nem álltak a CDC rendelkezésére kvantifkikált 2019-nCoV vírusizolátumok, a 2019-nCoV-RNS detektálására bázispárokat terveztek (assays designed), ezeket tesztelték in vitro [= laboratóriumi körülmények között]; átírt, teljes hosszúságú, készleten lévő ismert szekvenciájú RNS-ekkel. Ezt beadagolták egy hígítóanyagba, amely A549 humán sejtekből és virális transzport médiumból (VTM) áll. Így szimuláltak egy klinikai mintát.

Mivel nem könnyű a szöveg, idemásoljuk az FDA eredeti szövegét:

Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA … spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen.

Magyarul: elképzeltek, kitaláltak, hamisítottak egy Covid-vírust, amennyiben génbankban meglévő anyagokat használtak, amit hamisan és szándékosan “Covid”-nak neveztek.

Így fejlesztették ki a PCR-tesztet.

És az FDA mindezt beismeri. A PCR-teszt csalás.

#3. pont: Ha nem rendelkezünk CRM-izolátummal, nem kalibrálhatjuk mérőműszereinket egy ismert mintával. És ez azt jelenti, hogy a PCR-teszteket nem kalibrálták reális, fizikailag létező standardokhoz. Ehelyett letölthető digitális könyvtárakra hagyatkoznak, melyeket a CDC bocsátott rendelkezésre, amely a Covid-csalást irányító Big Pharma rohamcsapat része.

#4. pont: A PCR-műszerek nem képesek kvantitatív vizsgálatokat végezni. A pozitív eredmények nem jelentenek mást, mint fölerősített háttérzajokat. Egyetlen egy PCR-műszer sem képes megmondani, mennyi genetikai anyag volt az eredeti mintában. Csupáncsak igen/nem választ tud adni egy bizonyos anyag tekintetében. A laboratóriumi gyakorlatban ezt kvalitatív analízisnek nevezik.

A kvalitatív elemzésben a mérőműszer kimutathatósági határa a kulcstényező (“limit of detection”, LOD). Mi az a mennyiség, amely még találatot ad?

Ha azt akarjuk, hogy tudományosan érvényesnek tekintsük a LOD-értéket, minden műszerre vonatkozóan meg kell ezt különböztetnünk a háttérzajtól. Ha ez nem teljesül, akkor a módszer jelentéktelen tudományos szempontból. Minden mérőműszernek van alapzaja, továbbá “csúcsok” vagy “találatok”. Ezek a háttérben megvannak, még akkor is, ha kezelőként nem vesszük észre.

Nézzük meg ehhez a fenti ábrát. Ez néhány tömegspektrometriás eredményt mutat a tömeg spektrumán keresztül. A vízszintes tengelyen van az m/z (tömeg a töltésen keresztül), amelyet leegyszerűsítve tömegnek nevezünk. Ez a detektált molekulák vagy részecskék tömegét jelöli.

Figyeljünk mindkét diagramon a vörös, ill. narancssárga vonalra (sávra). Ez az alapzaj az összes tömegen át. Nézzük ezek után a narancssárga csúcsot. Ez az általunk keresett molekula tömege. Ez lehet egy károsanyag, egy peszticid vagy egy tápanyag, hatóanyag.

Ha most a detektor erősítőjét fölcsavarnám, a kép alján sávként jelenlévő háttérzaj fölfelé kiterjedne, úgy, hogy az egész ábrát kitöltené. A képernyő minden tömegnél találatot mutatna. Ez annak felel meg, ha a PCR-eljárást 30[2] cikluson túl futtatjuk. Evvel fölerősítjük a háttérzajt, és máris van covid-találatunk.

De a túlzásba vitt jel fölerősítéssel elveszítettük képességünket arra, hogy biztonsággal meg tudjuk mondani, mi, és főleg mennyi van a vizsgálati anyagban abból, amit keresünk. Mert a LOD (Limit of Detection) tudományosan érvénytelen, ha nincsenek csúcsok, amelyek elkülönülnek a háttérzajtól.

A gyakorlatban a LOD-nak (a csúcsnak) háromszor akkorának kell lennie, mint a háttérzajnak. Minden egyéb hamisított háttérzajnak tekintendő. Kvantitatív vizsgálatoknál pedig a csúcsnak tízszer akkorának kell lennie, mint a háttérzajnak.

A PCR-műszerek azonban addig detektálják és erősítik a háttérzajokat, amíg pozitív jelet nem kapnak. És ezt a pozitív jelet abszurd módon Covid-esetnek nevezik, noha tudományos szempontból szó szerint semmit nem jelentenek.

Minden, ami ma a PCR-tesztelésen alapul, egy teljesen szemét, hulladék-tudomány, Junk-Science, amelynek esélye sem volna egy elemi laborauditon átmenni. Ezért a legtöbb PCR-módszer nem rendelkezik ISO-akkreditálással. Megbuknának az auditáláson[3]. (Az én laboratóriumom ISO-akkreditálással rendelkezik, évente ismétlődő auditokkal, a számunkra ismeretlen töménységű anyagok tömegspektrometriai vizsgálatát is beleértve.)

[Közzétevő: tömegspekrometriánál és PCR-eljárásnál két teljesen különböző eljárásról van szó. Bár helyesek Adams megállapításai, alapzajra vonatkozó megjegyzéseit nem lehet egy az egyben a PCR-eljárásra vonatkoztatni.]

Dr. Judy Mikovits megerősíti mindezt egy közelmúltban adott interjúban

https://www.brighteon.com/a6149c85-923e-4ecb-8f77-b6c1d9e05f1c

Dr. Judy Mikovits, az Ending Plague  [Hogyan vessünk véget a járványnak] (PlagueTheBook.com), c. könyv szerzője megerősíti mindezt egy velem folytatott beszélgetésben. Nem csak nyomatékosítja, hogy nem létezik egy izolált Covid-19-vírus, amelyet egy beteg személytől vettek, megtisztítottak, és amely más személynél ugyanazt a betegséget okozta. Megerősíti, hogy Dr. Fauci egy fegyvernek szánt labormintát választott ki, amely egy koronavírus koktélt tartalmazott, amelyet a gain-of-function kutatás keretében átadott a Vuhani Virológiai Intézetnek. A gain-off-function kutatásról lásd tájékoztatónkat itt: https://virusinfok.hu/2021/06/13/tobzoska-nathas-denever-es-halpiac-rehabilitalva/

Más szóval, Dr. Fauci tudta, hogy amit átad, az egy virológiai méregkoktél, amit a csalárd CDC és a cinkos tudós közösség egyszerűen “Covid”-nak fog nevezni. A médiák pánikkeltő hatása miatt a lakosság legnagyobb részét rávehetik a tüskeprotein biológiai fegyver oltásokra, amelyeket Dr Fauci-Frankenstein irányítása és finanszírozása mellett fejlesztettek ki.

A történet lényege tehát: Fauci és a CDC ismert koronavírusokat alkalmaztak, hogy egy Covid-pandémiát színleljenek, hogy egy valóságos biológiai fegyvert, a tüskeproteint juttassanak emberek milliárdjainak szervezetébe.

Dr. Mikovits megerősíti: Mindez az USA katonai vezetésének jóváhagyásával történt, tehát úgy az amerikai, mint a kínai katonai intézetek részesei voltak ennek a globális népirtó biológiai fegyvernek (a tüskeproteinek) a kifejlesztésének és bevetésének.

Brighteon.com/dc43ea4a-e64b-42a4-8737-1efb436751b5

Dr. Jane Ruby kiváló magyarázattal szolgál a Covid-kamura egy Stew Peters-riportban

Dr. Jane Ruby, Stew Peters (StewPeters.TV) egyik műsorának közreműködőjeként ugyancsak leleplezi: a Covid-19 vírust soha nem izolálták, tisztították, és nincs bizonyítva, hogy a Covid-betegséget okozza. A plandémiát hamisították.

CDC FOIA-dokumentumok igazolják: nem létezik izolált “Covid-19” vírus

Végül új FOIA-dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek megmutatják, hogy a CDC soha nem izolált Covid-19 vírust. Egy Christine Massey nevű kanadai hölgy több beadványt küldött a CDC-nek, melyekben az információk szabad áramlását biztosító törvény (Freedom of Information Act) alapján az alábbi dokumentumok kiadását kérvényezte:

Minden tanulmány, beszámoló a CDC és/vagy az Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) birtokában, felügyelete vagy ellenőrzése alatt, melyek leírják közvetlenül egy beteg embertől vett minta alapján a “COVID-19″ vírus tisztítását (feltárás, szűrés, ultracentrifugálás, egyes személyek által izolációnak nevezve), úgy, hogy a mintát nem keverik össze vizsgálat előtt egyéb forrásokból származó genetikai anyagokkal, például majomvese-sejtekkel (Vero-sejtek), magzati szarvasmarha-szérummal. Mindezeket kiterjesztve a B.1.1.7”, “B.1.351”, “P.1” és egyéb variánsokra is.

A CDC 2021. június 7-én az alábbiakat válaszolta:

Feljegyzéseink átvizsgálása nem adott az Ön kérésének megfelelő dokumentumot. Ezúton jelentjük ki, a CDC, az Immunbetegségek és Légúti Betegségek Nemzeti Központja nem tisztít és izolál COVID-19 vírust a kérvényező által leírt módon.

Más szavakkal: A CDC soha nem izolált és tisztított Covid-19 vírust. Pont.

 Dr. Robert O. Young honlapja  további dokumentumokat leplez le, melyek szerint a CDC sohasem izolálta és tisztította meg (többek között) a HPV-vírust, a kanyaróvírust, a MERS-vírust, a Zika-vírust vagy a Polio-vírust.

Ez év július 21-én a CDC közleményben hozta nyilvánosságra, hogy visszavonja jóváhagyását az aktuális Covid-19 PCR-tesztek vonatkozásában és ez év december 31-től nem tekinti őket érvényes tudományos vizsgálatnak. “Ez azt jelenti, hogy egy új teszt fogja a kimutatást és az egyéb influenzavírusoktól történő megkülönböztetést megkönnyíteni. Az új teszt képes lesz a Covidot az influenzától megkülönböztetni.” Mindebből viszont egyenesen következik, hogy a jelenlegi teszt – amely alapján a világméretű lezárásokat elrendelték, és a Covid-pandémia hisztériát felállították, nem képes ilyen megkülönböztetésre.

Úgy tűnik, a CDC évtizedek óta fabrikálja a globális pandémiák mögött álló tudományt, és a médiák segítségével kelt hisztériát, teremt pandémiát, ahol ezek valójában nem léteznek. A legfrissebb példák egyike az aktuális Zika-vírus, amelynél a médiák terjesztik, hogy Floridában az újszülöttek zsugorodott koponyával születnek (mikrocefália). Csakúgy, mint a covid-programnál, dollármilliárdokat juttattak a gyógyszervállalatoknak, hogy oltóanyagot fejlesszenek ki a Zika ellen, ami azonban fikcióként lepleződött le.

Walensky, a CDC igazgatója beismeri, hogy a Covid oltóanyagok nem akadályozzák meg a Covid-fertőzést, vagy a delta-variáns terjedését.

Ennek a Covid-19 oltóanyag svindlinek a kibogozásához a CDC igazgatója, Dr. Rochelle Walensky is hozzájárult egy érdekes adalékkal. A CNN adásában beismerte, hogy a Covid-19 oltóanyagok nem akadályozzák meg a Covid-19 fertőzéseket. És a CDC által Covid-vírusnak nevezett valami delta variánsának terjedését sem gátolják meg.

Evvel Walensky beismerte, hogy az oltási igazolványok értelmetlenek, és semmit sem igazolnak. Ha valaki, akit fölvette az összes szükséges oltást, még mindig elkaphatja és átadhatja a Covidot, akkor az oltási igazolvány nem a járvány terjedése megakadályozásának, hanem az alávetettségnek az igazolása.

Itt látjuk Dr. Walenskyt, aki mindezeket elmondja (beismeri) a CNN televízióban. Nem, nem “Deep Fake”-videóról, hanem nyílt beismerésről van szó.

A Covid-19 vírus svindli, de a tüskeprotein mint biológiai fegyver valóság, és sokszor halálos.

Ugyan a Covid-19 vírus valószínűleg nem más, mint átnevezett influenzavírus plusz közönséges majomvírusok, a tüskeproteinek toxikus nanorészecskék, melyeket oltóanyagként juttatnak a szervezetbe. Mindezt az USA-ban kezdték el kifejleszteni, majd Vuhanban folytatták, USA adópénzekkel támogatva.

Úgy tűnik, hogy az egész Covid-hisztéria célja az, hogy rávegyék az embereket a tüskeprotein injekciók akceptálására, melyeket szándékosan hamisan oltóanyagnak neveznek. Ezek a – clot shotnak, véralvadás szurinak nevezett – tüskeproteinek véralvadást, idegrendszeri károsodást, agyérgörcsöt, szívinfarktust, spontán vetélést és érrendszer-károsodást okoznak, még a főáramhoz tartozó Salk-Intézet szerint is. Idézünk a tüskeproteinről és annak az emberi szívkeringési rendszerre gyakorolt káros hatásáról szóló írásukból:

Egy új nagy tanulmány rámutat: a vírus tüskeproteineknek (amelyek egészen másképp viselkednek, mint azok, amelyeket a vakcinák biztonságosan kódolnak) kulcsszerepük van a betegségben.

… A dokumentum tisztán levezeti és részletesen leírja, hogyan, milyen mechanizmus útján károsítja a protein először az érfalak sejtjeit. Egyre nagyobb a konszenzus, hogy a SARS-CoV-2 befolyásolja az érrendszert, de ennek pontos mechanizmusa nem volt ismert. A tudósok, akik más koronavírusokat vizsgáltak, régóta feltételezték, hogy a tüskeproteinek felelősek a vaszkuláris endotheliális sejtek károsodásáért, de ez az első eset, hogy a folyamatot dokumentálták.

A tanulmány leírja, a kutatók létrehoztak egy pszeudovírust, amelyet a SARS-CoV-2 klasszikus tüskefehérje koronája vett körül, de belül nem volt tényleges vírus. A pszeudovírus expozíció a kísérleti állat tüdejének és artériás rendszerének károsodásához vezetett, – ami bizonyítja, hogy a tüskeprotein önmagában alkalmas volt a betegség okozására. A szövetminták megmutatták a tüdőartéria falak endotheliális sejtjeinek károsodását.

A tüskefehérjét biológiai fegyverként fejlesztették ki, hogy az ismert tünetcsoportot okozza, amit aztán hamisan a Covid rovására írhatnak, hogy még több tüskeprotein injekciót olthassanak az emberekbe.

A Covid-19 “vírus” nem több, mint egy majomvírusokból és influenzavírusokból álló koktél, miközben az antigén célnak nevezett tüskefehérje kifejtheti érfalakat károsító, terméketlenséget okozó és immunrendszert károsító hatását.

Mi értelme van mindennek? A lakosság redukálása, természetesen.

A tüskeprotein egy biológiai fegyver, amit az emberiség létszámának csökkentésére hoztak létre (legalább is az oltottak vonatkozásában).  

Az oltóanyag egy gyógyszerként becsomagolt halálos méreg. A pandémia csak egy médiahisztéria, hogy így letörjék az ellenállást az oltóanyaggal szemben, hogy mesterséges keresletet gerjesszenek iránta.

És ez azt jelenti, hogy a beoltottak közül sokan meghalnak. Ez az akció célja.

De ez azt is jelenti, hogy mindenki, aki ebben részt vesz, az genocídiumban és az emberiség elleni bűncselekményekben vesz részt. Ide tartoznak az újságírók, tudósok, orvosok, politikusok, az FDA / CDC / WHO hivatalnokai, sőt, még a gyógyszerészek, ápolónővérek is, akik ezeket a halálos injekciókat embertársaiknak beadják, vagy ebben közreműködnek. Az emberiség ellen elkövetett bűncselekményeikhez képest a II. világháború alatti események szinte csak gyerekjátéknak tűnnek. A Covid oltáspandémia több milliárd ember életét veszélyeztetheti.

Ami most folyik, az egy tömegpusztítási kampány, amelyet a pandémiára történő, egészséget óvó reagálásnak álcáznak.

Ez az emberiség, az emberi civilizáció történelmének legszörnyűbb és legördögibb tudományos csalása. Akármerről nézzük, az emberiség lélekszámának nagy mértékű csökkentéséről van szó.

Itt az idő, hogy mindenki, akinek fontos a homo sapiens fennmaradása, békésen szembeszálljon a genocídium kísérlettel.

Ezért szólítja fel Rand Paul az USA szenátora az amerikaiakat, hogy szálljanak szembe a lezárásokkal és a maszk-kényszerrel, amikor kijelenti: “Nem kell követnünk a kényszert, a lezárásokat, a kis zsarnokok és lelketlen bürokraták káros politikáját. Mondjuk egyszerűen, nem, egyszer elég volt.”

Majd így folytatja:

“Nem tudnak mindannyiunkat letartóztatni. Nem tudják az összes gyereket elzárni az iskolától. Nem tudják az összes hatóságot és hivatalt bezárni, bár láttam a listát, amelyen a bezárandó intézmények föl vannak sorolva, és ez hosszú volt. Még egyszer: Mondjunk NEM-et!

Biden elnök úr – nem fogjuk elfogadni hatóságainak kényszerintézkedéseit vagy a lezárások felé vezető lépéseit.” – mondta Paul. Senkinek sem kellene követni a CDC tudományellenes maszkkényszerítését.

… Nem tűrjük, hogy több kárt okozzon gyermekeinknek.”

Emberek, mindannyiunkat becsaptak!
Ennek az egész dolognak semmi köze a közegészségügyhöz, az emberi élet megmentéséhez, vagy egy pandémia megfékezéséhez. Ez egy jól kifundált, megszervezett színjáték, hogy rávegyék az embereket a biofegyverrel végrehajtandó öngyilkosságra, hogy a globalisták pár milliárddal csökkenthessék az emberiség lélekszámát, a maradék fölött pedig kiterjeszthessék és megszilárdíthassák ellenőrzésüket és zsarnoki rendszerüket.

Lehet, hogy terveikben számolnak a nagy újrakezdéssel, miután a világ hitelpénzei összeomlanak, és így a vagyontárgyak tulajdonjoga az elit kezébe összpontosul.

A világ kormányai ezért tartják túszként saját állampolgáraikat, és követelik meg a minél magasabb átoltottságot, amiért cserébe minimális szabadságot ígérnek, amit rögtön visszavonnak, amint kimutatják a következő “variánst”.

Mindezt megmagyarázom ebben a podcast-ban, melyet először augusztus 6-án tettem közzé.

Brighteon.com/49eca622-bc73-4556-bb91-01e82a8787c9

A Covid-csalás hamarosan lelepleződik. Kövessen bennünket. Nézze meg videóinkat a Brighteon.com és Banned.video honlapokon. A Big Tech nem engedi, hogy ezek eljussanak Önhöz. Ha élni akar, és túl akarja élni ezt a népirtást, olvassa a NaturalNews.com-t, és kövesse csatornámat Brighteon-on:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport 

Mike Adams

Mike Adams (alias“Health Ranger”) bestseller szerző. “Food Forensics”, c. könyve az Amazonon legnagyobb példányszámban eladott tudományos könyv.

Szabadalma Patent NR. US-9526751 B2 a radioaktív cézium mentesítését célozza meg. “Cesium Eliminator”,. Adams a szabadalmat egy esetleges atomkatasztrófa vagy nukleáris baleset után a világ összes államának ingyen rendelkezésére bocsátja.

Kémiai analitikai laboratóriuma CWC Labs nemzetközi akkreditálással (ISO 17025) rendelkezik. A laboratórium Certificate of Excellence kitüntetést kapott a toxikus elemek kimutatása során elért igen nagy pontosságért. ICP-MS műszerekkel. A laboratórium ugyancsak elismert az ionkromatográfia, folyadék-kromatográfia területén.

Ő alkotta meg a die SCIENCE.naturalnews.com algoritmusait. Számos fogyasztóvédő egyesület aktivistája.
Forrás:
https://www.naturalnews.com/2021-08-08-hhs-documents-admit-the-cdc-has-never-isolated-any-covid-19-virus-global-hoax.html# 
(Nem kell föltétlenül egyetérteni a szerző minden következtetésével, de az írás evvel együtt is nagyon értékes részletekkel szolgál.)

2021. augusztus
Közzéteszi:
Király József
okl. vegyészmérnök

[1] Magyarországon igazságügyi szakértőnek mondjuk.

[2] Közzétevő: Validálatlan eljárásról szó lévén a 30-as ciklusszám is önkényes. Az első lépés hiányzik, a vírus detektálása. Ha ez megvan, utána lehet mérési módszert kifejleszteni rá.

[3] Főleg, hogy az auditáló hatóság sem rendelkezik vírusmintával.

Print Friendly, PDF & Email

8 hozzászólás

Add a Comment
 1. Ezer köszönet a remek cikkekért!

 2. Kerecsényi Ilona

  Az első pillanattól fogva ezt gondoltam a magam kis laikus agyával. Talán a tudatalattim sugallatára ?!?
  Köszönöm szépen a megerősítést.

 3. Tisztelt cikkiró!

  Ön azt irja a CDC PCR tesztre vonatkozó közleményéhez, hogy:
  “Ez azt jelenti, hogy egy új teszt fogja a kimutatást és az egyéb influenzavírusoktól történő megkülönböztetést megkönnyíteni. AZ ÚJ TESZT KÉPES LESZ A COVIDOT AZ INFLUENZÁTÓL MEGKÜLÖNBÖZTETNI.”
  A nagybetűs kiemelés tőlem.
  Már elnézést, de ilyet a közlemény sehol nem ir.
  Itt elolvasható mindenki által:
  https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

  A vonatkozó rész:
  “CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses. ”
  Sehol nem irja, hogy az eddigi tesztek ne lettek volna képesek megkülönböztetni a két virut!
  Csupán annyi ir, hogy az új teszt majd megkönnyiti a kettő közötti különbségtételt!

  HOGYAN AKAR ÖN EGY HAZUGSÁG ELLEN EGY MÁSIK HAZUGSÁGGAL HARCOLNI?

  1. Tisztelt lényegtelen úr/hölgy!
   Örülök minden hozzászólásnak, amely fölhívja a figyelmet az esetleges hibákra, tévesztésekre. A honlapon több olyan hozzászólást talál tőlem, amelyben megköszönöm a korrektúrát. Egyszemélyes üzem lévén időnként becsúszik egy-egy tévesztés.
   Ezt azonban így nevezném, és Öntől is ezt várom el, hiba, tévesztés.
   Az inkriminált részre rátérve:
   “CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses.”
   Hevenyészett (google) fordításom:
   “A CDC arra ösztönzi a laboratóriumokat, hogy fontolják meg egy olyan multiplex módszer alkalmazását, amely megkönnyítheti a SARS-CoV-2 és az influenzavírusok kimutatását és megkülönböztetését.”
   Nos, ha egy módszer megkönnyítheti a megkülönböztetést, akkor az én értelmezésem szerint az eddigi módszerrel nem volt biztonságos, egyértelmű ez a megkülönböztetés.
   Való igaz, különbség van a “képtelen megülönböztetni” és “nehéz megkülönböztetni” között.
   Szolgáljon mentségemre, hogy fordításomban követtem Mike Adams gondolatmenetét, aki a laboratóriumi analízisek világában él.
   És milliárdos kiadásokat, lezárásokat, hamis terápitát (értelmetlen, de halálos veszélyt okozó gépi lélegeztetés*), (emberéletet követelő méreg-) oltásokat generáló vírusnál egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak (nem engedhettük volna meg), hgoy a tesztek bizonytalanok legyenek.
   Ilyen értelemben: Igaza van Önnek, ha szóváteszi a pontatlanságot, és igaza van Mike Adamsnak, aki azt mondja, hogy a legkisebb pontatlanság sem engedhető meg a teszteknél.
   *https://virusinfok.hu/2021/10/10/covid-osszefoglalo-30-pontban/
   V. pont

 4. Tisztelt V!

  Mindenképpen becsületére irható, hogy válaszolt a hozzászólásomra. Köszönöm szépen.
  Ön elvárja, hogy tévesztésnek nevezzem, ám legyen. Csak az a baj, hogy sajnos rengeteg ilyen pontatlanság van a mi oldalunkon. Ha most én ezt igy továbbküldöm bárkinek is, aki jelenleg hisz az egész pandémia cirkuszban, az rögtön visszadobja azzal, hogy nézd meg, már itt ferditenek, akkor miért higyjem el a többit, ami nehezebben ellenőrizhető? Elhiszem, hogy önálló munka, és sok időt emészt fel, de lehet, hogy jobb lenne kevesebbet publikálni, de azt ellenőrzötten, hogy igazán hasznos legyen a tevékenység. Sajnos az ilyen hibák rengeteget ártanak mindenféle jószándék ellenére.

  További szép napot.

  1. Tisztelt lényegtelen úr/hölgy!
   A Covid-hívők oldalán orbitális, nyílt, a valósággal 180 fokkal szembemenő hazugságok vannak, amelyek mellett eltörpül Mike Adams pontatlan szóhasználata. És még egyszer hangsúlyozom. Orvosi, kémiai analitikában, ahol az eredménytől függ az emberéletek sorsa, nincs pardon. Nem lehet azt mondani, hogy “nagyjából covidos” vagy “valószínűleg covidos”. Ilyen alapból kiindulva nézze az inkriminált kijelentést. Bárki, bármelyik oldalon is áll, ugyanavval a mércével kellene, hogy mérje mindkét oldalt. Ha másra nem is gondolok, elég csak az előző hozzászólásomban linkelt írásra utalni. Ne feledkezzünk meg az ősbűnökről:
   A PCR-tesztek és egyéb Covid-tesztek validálatlanok, nincsenek kalibrálva.
   A gépezet nem akarja tudni, hogy az influenzaszerű tüneteket a SARS-COV-2-n kívül más is okozhatja-e.
   A gépezet Covid-halottnak hazudja a súlyos, krónikus alapbetegségben elhunytakat.
   A V. egyébként nem a nevem, hanem a római ötös fejezetre kívántam figyelmét fölhívni.
   Ugyancsak szép napot!

 5. Dear Friends,
  csupán a közös nevezőt erősítendő fűznék hozzá egy gondolatot. A “facilitate” szó meghatározása (Cambridge Dictionary): “to make something possible or easier” (= valamit lehetővé vagy könnyebbé tenni):
  példa: The new ramp will facilitate the entry of wheelchairs. (= Az új rámpa lehetővé teszi/megkönnyíti majd a tolószékes megközelítést.)
  példa: The current structure does not facilitate efficient work flow. (= A jelenlegi felállás nem teszi lehetővé/nem könnyíti meg a hatékony munkafolyamatokat.)

  Az én nyelvi tapasztalatom szerint a “facilitate” szót inkább a “make possible” értelemben használják, választékosabb szóhasználat esetén. A fenti két szótári példamondatban is inkább ez a jelentés a logikus. DE igazából a CDC-t kellene kérdőre vonni, hogy pontosan MIT is akart kifejezni ezzel a szóval + fogalmazzon pontosabban (nem is annyira Mike Adams a ludas itt). Én 90%-os súlyozással a “make possible”-re gondolnék, valamennyire/elég jól ismervén a nyelvet.

  Nagyon jónak tartom az oldalt, és a törekvést, hogy a narratíva mindent hamis állítását tételesen és hitelesen állítja pellengérre. Ugyanakkor valóban nagyon fontos, hogy ne hagyjunk semmilyen támadási felületet a saját esetleges pontatlanságaink miatt (a “saját” alatt a narratívát józanul megkérdőjelezni, annak hamisságát hitelesen bizonyítani szándékozó tábort értem).

  Köszönettel + tisztelettel,
  Márkus Attila

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük