Toxikus lötty? – Vegyészek tesznek föl néhány kérdést a Paul Ehrlich Intézetnek.

A német Paul Ehrlich Intézet feladata az oltóanyagok, szérumok, szövettenyészetek, allergén anyagok, újszerű terápiák, génterápiák engedélyezése vagy annak megtagadása. 

Nálunk ezeket a feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ (korábban: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ÁNTSZ) látja el Müller Cecília országos tisztifőorvos vezetése alatt.  

A politikusok, tudósok és újságírók által egekig dicsért oltási kampány vitathatatlanul a legnagyobb orvosi kísérlet, amelyet valaha is rákényszerítettek élő emberekre.
Csak remélni lehet, hogy egyszer minden tény az asztalra kerül.
A “Berliner Zeitung” most közzétett egy – néhány tudós által megfogalmazott – nyílt levelet, amelyben kérdéseket intéznek a Paul Ehrlich Intézethez (PEI), mint hatósághoz[1]. Mivel ez a levél nyilvános, itt közöljük:  

Tisztelt Elnök úr, kedves Cichutek kolléga, tisztelt hölgyeim és uraim!

Az Önök intézete felelős a vakcinák és az orvosbiológiai gyógyszerek jóváhagyásáért, az egyes sarzsok forgalomba hozatalának engedélyezéséért, és ez jelentősen hozzájárul e gyógyszerek biztonságához Németországban. Mi, e levél aláírói, öt német egyetem kémia és fizika professzorai vagyunk, és nagyra értékeljük az Önök fontos munkáját. Az 1946/47-es Nürnbergi Kódexnek, az emberi jogok alapvető dokumentumának való megfelelés természetesen az Önök megbízatásának központi része.

Mi, e nyilvános levél aláírói, meg vagyunk győződve arról, hogy az mRNS-alapú oltóanyagok új és nagyon ígéretes utat nyithatnak meg, például a rákkezelésben. Az ilyen irányú kutatás tehát igen hasznosnak tűnik. A megfelelő gyógyszereket azonban csak akkor szabad alkalmazni, ha azok előnyeit a hátrányokkal szembeállítva érvényes és kellően kiterjedt vizsgálatok igazolták.

Komoly aggályaink vannak azonban a BioNTech új, Comirnaty vakcinájának[2] minőségével és biztonságával kapcsolatban. A gyógyszer felrázása az előírt hígítás után már nem ajánlott, és a hígítás után maximum hat óráig javasolják a fölhasználást. Véleményünk szerint ez a gyógyszer kiforratlan összeállítására utal. Az orvosok elmondták, hogy az aspiráció nyomonkövetését, amely megmutatja, hogy a testben hova jut a beadott injekció (véna, nyirokrendszer, zsírszövet), nem ajánlották a forgalmazók.

Két levelet küldtünk a BioNTech-nek olyan kérdésekkel, amelyek számunkra, mint vegyészeknek nyilvánvalónak tűnnek. Egyik levélre sem válaszoltak közvetlenül, csak az első levélre találtunk egy rövid választ a Berliner Zeitungban, ami azonban tovább erősítette aggodalmainkat. Másrészt számos hírt kaptunk emberektől, akik a védőoltás súlyos mellékhatásairól számoltak be. Mivel Önök, mint felügyeleti hatóság ismét feltételes jóváhagyást adtak a BioNTech Corona-vakcinájára, szeretnénk tájékoztatni Önöket rendkívüli aggodalmunkról, hogy ez az új típusú oltóanyag NEM előnyös a németországi lakosság egészségére nézve. Ez fokozottan érvényes arra az esetre, ha Németországban korlátozott vagy általános oltási kötelezettséget vezetnek be.

Mint a kémia és a fizika professzorai, szorgalmaznunk kell a következő pontok tisztázását. Ezért sürgősen kérünk választ:

1, Az ALC-0159 és az ALC-0350 esetében nincs monográfia a pharmacopoeia europaea-ban (Ph. eur, Európai gyógyszerkönyv).

(1.1) Tudomásunk szerint a Ph. Eur-ban nincsenek meg a monográfiák az ALC-0159 és ALC-0315 komponensekről, amelyeket a lipid nanorészecskék (LNP) előállítására használnak, vagyis ez azt jelenti, hogy ezeknek az anyagoknak a gyógyszerészeti felhasználására vonatkozóan nincsenek általánosan alkalmazandó szabványok tulajdonságaik, alkalmazásuk, alkalmazási területeik, minőségük és minőségi vizsgálatok tekintetében. Az LNP széles körben elterjedt alkalmazása egészséges emberek intramuszkulárisan (IM) beadandó gyógyszerben szintén újdonság. Megértjük, hogy kivételes helyzetekben, például súlyos daganatos betegeknél indokolt lehet ilyen új gyógyszerek alkalmazása. Véleményünk szerint az egészséges lakosság kezelésének esetében arról, hogy az ilyen adagolási formák biztonságosak, cáfolhatatlan bizonyítékoknak kell rendelkezésre kell állniuk. Ezért azt kérdezzük: Milyen releváns nagyszabású tanulmányok léteznek az LNP-diszperziók biztonságosságáról egészséges emberekben IM injekció után? Milyen biztonsági bizonyítékok állnak rendelkezésre? Mik a jelenlegi szabványok a fent említett két lipid Comirnaty (BioNTech) vakcinában való használatára vonatkozóan? Elküldené nekünk ezeket a specifikációkat a lehető legteljesebb gyógyszerkönyvi monográfiákban?

(1.2) A Cayman Chemical Co. biztonsági adatlapja szerint az ALC-0315 irritálja a szemet, a bőrt és a nyálkahártyákat. Azt is közölték, hogy az anyag rákot okozhat. Vegyipari laboratóriumaink dolgozóit nyomatékosan figyelmeztetnénk, hogy ezt az anyagot csak a megfelelő biztonsági intézkedések (pl. száj-orr védőmaszk, laboratóriumi elszívófülke, kesztyű, laboratóriumi szemüveg) szigorú betartása mellett kezeljék. De most közvetlenül a szervezetbe fecskendezik! Milyen adatok alapján hagyták Önök jóvá az ALC-0315 segédanyagot a BioNTech mRNS vakcina feltételes engedélyezésének részeként, és így IM injekcióhoz való készítményként? Vannak-e tanulmányok az LNP időfüggő lokális eloszlására és esetleges lokális felhalmozódására az injekció beadása után?

2, Minőségbiztosítás

Miközben nagyon vonzónak találjuk a beígért vakcina tudományos ötletét, súlyos aggályaink vannak a forgalomba kerülő termék minőségbiztosításával kapcsolatban:

(i) Természetesen egy gyógyászati termékkel szemben joggal várhatók el a legmagasabb minőségi követelmények. Ezt természetesen Önök mindig figyelembe vették. Mi, állampolgárok ezt szeretnénk megköszönni!

Az új mRNS vakcinák ismeretében azonban elvárnánk az átlátható minőségbiztosítási kommunikációt a nagyközönség, de az érdeklődő szakemberek és specialisták számára is. Ezért kérjük Önöket, német állampolgárokként, de vegyészekként és az analitikai mérési szakemberekként is, hogy hozzák nyilvánosságra az egyes tételekhez (sarzsokhoz) kapcsolódó vizsgálatokat, módszereket, SOP-okat (standard operation procedures, standard munkamenet, azaz a gyakorlati laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó utasításokat), a vizsgálat elfogadhatósági határértékeit, a minőségbiztosítási paramétereket. Hasznos lenne, ha a nagyközönség könnyen érthető áttekintést, a szakemberek pedig az elemzéshez minden szükséges részletet megkapnának, vagy legalábbis kérésre elérhetővé tennék azokat.

Nagyon hasznos lenne a világos válaszokat kapni olyan kérdésekre, mint például:

Hogyan ellenőrzik az egyes tételekben az mRNS hatóanyag koncentrációját, és hogyan viszonyul a hatóanyag koncentrációja az LNP-ben a részecskéken kívüli koncentrációhoz képest?
Milyen módszereket alkalmaznak az mRNS megfelelő koncentrációjának meghatározására, amely csak nanomoláris tartományba esik?
Melyek az elfogadott tolerancia-tartományok egy tétel (sarzs) forgalomba hozatalának jóváhagyásakor említett két mRNS-koncentráció esetében? Ezúton szeretnénk szívesen, de határozottan részletes kollegiális tájékoztatást kérni. Szeretnénk továbbá, ha Önök rendelkezésünkre bocsátanák az aktuális „Rapporteur’s Rolling Review assessment report“-ot az ASMF-et is beleértve.

(ii) Mi, a kémiai-analitikai területen magas szintű jártassággal és szakismerettel rendelkező professzorok, feltesszük magunknak a kérdést, hogy egy minőségbiztosítási eljárás hogyan szavatolhat megfelelő hatást és minimális mellékhatást egy nyilvánvalóan meglehetősen instabil készítmény esetében. Ezért sürgősen fel kell kérnünk Önt, hogy közölje velünk és a nyilvánossággal a módszereket és a minőségbiztosítási előírásokat! Kérjük, küldje el nekünk a minőség-ellenőrzés teljes protokollját!

(iii) Az alkalmazási előírás így szól: „A vakcina fehér – szürkésfehér színű diszperzió”. Megkérdeztük a BioNTech-et, hogy a szürke tónus szennyeződés következménye-e. A BioNTech arról tájékoztatott bennünket, hogy az anyagnak nincs szürke árnyalata, hanem “törtfehértől krémfehérig” terjedhet árnyalata. Itt nyilvánvalóan hanyagul és már-már felelőtlenül félretájékoztatják az oltóorvosokat. A színárnyalat (amelyet mégha csak a fény szórása is okoz, feltéve, hogy nincs jelen más színes szennyeződés) egy olyan paraméter, amely a részecskemérettel korrelál, és ezért a diszperzió állapotát is tükrözi. A BioNTech cég a Berliner Zeitungon keresztül tudatta velünk, hogy “nem minden felhasznált összetevő színtelen”. A megadott keverékben azonban nem tudunk olyan komponenst azonosítani, amelynél saját színt várnánk. A diszperzió színének és szórási erejének megbízható jellemzésére alkalmas optikai spektrumok mellett kérjük, adják meg részünkre a szennyeződés azonosításának és mennyiségének meghatározására szolgáló módszereket, hogy felmérhessük az eltérő szín okát.

(iv) A gyártó vállalat minőségbiztosításán kívül van-e más független ellenőrző hatóság, amely ellenőrzi az egyes tételek minőségét? Önök felügyelik-e ezt a tevékenységet? Létezik másik független ellenőrző intézmény? Ezek az ellenőrzések csak a vizsgálati jegyzőkönyvek megtekintéséből állnak, vagy tételenkénti szúrópróbaszerűen vett minták teljes elemzésére is sor kerül?

(v) Az ALC-0159 és ALC-0315 adalékanyagokkal kapcsolatban Önök konkrét kötelezettségeket (specific obligations) írtak elő a COVID-19 vakcina feltételes jóváhagyásának részeként. Ezeket a feltételes jóváhagyás éves meghosszabbításának (eljárásszám: EMEA/H/C/005735/R/0046) kérelmezésekor is folyamatban lévőnek (ongoing) minősítették. A Berliner Zeitung egyik cikkéből (https://www.berliner-zeitung.de/welt-nationen/biontech-keine-chargenspezifischen-nebenwirkungen-bekannt-li.209996) az derül ki, hogy a BioNTech azt állítja, hogy már teljesítette az összes követelményt. Meg tudják Önök erősíteni a BioNTech ezen állítását?

3, Mellékhatások

(i) Azt is nagy aggodalommal vettük tudomásul, hogy az új mRNS vakcináknak az Önök adatbázisa (legutóbbi jelentési időszak 2020. november 30. és 2020. december 27. között) és az amerikai VAERS adatbázis (Vaccine Adverse Event Reporting System) szerint jelentős számú, esetenként súlyos mellékhatásai vannak, beleértve a trombózist és a szívizomgyulladást (myokarditis), hogy csak két példát említsünk. Számos levelet kaptunk, külföldről is (többek között: bőrkiütés, ízületi problémák, autoimmun betegségek). Törekszenek-e Önök a mellékhatások okainak kivizsgálására? Ezúton szeretnénk kérni, hogy tájékoztassanak bennünket a tervezett és folyamatban lévő vizsgálatokról. Itt nyilvánvalóan sürgős intézkedésekre van szükség az új mRNS vakcinák biztonságának és minőségének növelése érdekében.

(ii) Egyes mellékhatások, amelyek nem a kívánt hatások rendszerébe tartoznak, hanem egyszerűen az anyagok kémiai tulajdonságaihoz kapcsolódnak, gyorsan fellépnek a vakcinázás után, sokkal gyorsabban, mint az várható lenne a tüskeproteinek képződésével összefüggésben. Itt többek között egy toxikus vagy allergiás reakció is szóba jöhet, amely az összetevők további vizsgálatával behatárolható. Folyamatban vannak-e vagy terveznek-e Önök ilyen vizsgálatokat? Sajnos a BioNTech-től NEM kaptunk erről információt.

(iii) Egyre több jelentés érkezik arról, hogy a mellékhatások összefüggésben vannak a gyártási tétel- (sarzs)számmal (pl. a „https://www.howbadismybatch.com/“ webhely). Számos orvos és beteg is beszélt nekünk az egye gyakoribb mellékhatásokról. Hogyan magyarázható ez a tény, ha helyesek az állítások az egyes sarzsok eltérő összetételéről, hogyan lehet ezeket a tételeket a többitől megkülönböztetni, szándékukban áll-e Önöknek ennek a fontos szempontnak a közelebbi vizsgálata, különös tekintettel a minőségbiztosításra? Tisztában vagyunk vele, hogy számos – a gyógyszer minőségétől teljesen független – oka is lehet a mellékhatások sarzsoktól függő gyakoriságának. Szükségesnek tűnik azonban kideríteni, hogy mely konkrét tulajdonságok felelősek ezekért a különbségekért. Csak ilyen alapon érhető el általánosságban ezeknek az új vakcináknak, és különösen az LNP-alapú mRNS technológiának a lehető legmagasabb minősége és biztonsága.

4, Orvosok felvilágosítása

(i) Aggodalomra ad okot, hogy az oltást végző orvosok nem kapnak kielégítő tájékoztatást: Pontosan milyen színűek a kifogástalan vakcinák? Hogyan lehet ezt ellenőrizni? Milyen színűek azok a vakcinák, amelyek aggregáció (összetapadás), öregedés vagy hasonló folyamatok miatt “inaktívak” (használhatatlanok, és így potenciálisan károsak)? Van értelme a színminták orvosok számára történő rendelkezésre bocsátásának? Miért nem történt ez meg idáig?

(ii) Sok esetben a vakcinákat használat előtt hígítani kell. A hígított gyógyszert ezután “homogenizálni” kell, de ezt rázás nélkül kell elvégezni. Használnak-e kalibrált fecskendőket a hígításhoz, és hogyan képezik ki a személyzetet a gyógyszer állandó minőségének biztosítása érdekében? Használnak-e kalibrált fecskendőket a 300 μl diszperzió felszívásához, hogy oltásonként állandó mennyiségű hatóanyag kerüljön beadásra?

(iii) A betegek azt mondták nekünk, hogy az orvosok nem akartak beszámolni a vakcina negatív hatásairól. Az orvosok arról számolnak be, hogy nagyon sok olyan betegadatot kell beírni a jelentésbe, amelyekkel sokszor nem is rendelkeznek. Továbbá közöljük, hogy bejelentésenként 10-30 perc szükséges, amit a munkaidőn felül ingyenesen meg kell tenni. Mindezek fényében megtettek-e Önök mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb vakcinakárosodás gyanús esete jusson el Önhöz?
Kötelesek-e az orvosok érdeklődni az oltási státuszról olyan klinikai képek esetén, amelyek az oltási károsodást valószínűsítik? Számos bejelentést kaptunk az egészségügyi dolgozóktól, hogy ilyen esetekben szisztematikusan NEM regisztrálják az oltási állapotot. Kérjük, tudassák velünk, hogy milyen intézkedéseket tesznek Önök, ha bizonyos, oltások következtében fellépő mellékhatások statisztikailag releváns gyakoribbá válását észlelik.

Előre is köszönöm kedves és segítőkész válaszait. Baráti és kollegiális üdvözlettel, valamint a legjobb kívánságokkal intézetének a jogalkotói által megszabott megbízatásának teljesítéséhez, minden németországi ember egészsége és jóléte érdekében:

Prof. Dr. Jörg Matysik, analitikai kémia, Lipcsei Egyetem

Prof. Dr. Gerald Dyker, szerves kémia, Bochumi Ruhr-Egyetem

Prof. Dr. Andreas Schnepf, szervetlen kémia, Tübingeni Egyetem

Prof. Dr. Tobias Unruh, kondenzált anyagok fizikája Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Prof. Dr. Martin Winkler, anyag- és folyamatmérnök, Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme. (Itt végződik a német tudósok levele)

Kommentárunk:
Ezeket a kérdéseket természetesen Magyarországon is föl lehetne tenni a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. De valószínűtlennek tartjuk, hogy erre valaha is sor kerüljön. Nemcsak a magyar orvosok, hanem a magyar vegyészek, minőségbiztosítási szakemberek is lapítanak, ha logikus, kézenfekvő kérdéseket kell föltenni. Ennek oka, hogy nagy valószínűséggel olyan válaszokat tudna csak Müller Cecília hatósága megfogalmazni, aminek következtében azonnali hatállyal le kellene állítani az oltásokat az új típusú oltóanyagokkal (Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Szputnyik, Moderna). Ami viszont automatikusan fölvetné a politika és a média felelősségét is.

2020. február

Közzéteszi a Berliner Zeitung idézett írása alapján:
Király József

[1] Ha Németországban megjelenik egy írás a Berliner Zeitungban, ez kb. avval hasonlítható össze, mintha az nálunk a Magyar Hírlapban vagy a Népszavában jelenne meg.
[2] Nálunk ugyanez a vakcina Pfizer néven fut.

Print Friendly, PDF & Email

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük