Steve Kirsch: Íme a bizonyíték, hogy a kovid oltóanyagok halálos mérgek

Közzétevő előzetes megjegyzése: Steve Kirsch, az angol nyelvű substack-bejegyzés szerzője általánosságban kovid-vakcinákról beszél, ami az ő szempontjából logikus, mivel hazájában és az általa vizsgál másik 4 országban csak modRNS oltóanyagok álltak rendelkezésre, hazánkban viszont választhattuk a kínai, hagyományos oltóanyagot. Tehát ha itt kovid-vakcináról szólunk, az modRNS kovid-vakcinát jelent. 

Legutóbbi bejegyzésünkben az új-zélandi oltási és halálozási adatok nyilvánosságra hozatalával foglalkoztunk. A közzétett adatokat számos egészségügyi statisztikus kiértékelte. Mai bejegyzésünkben Steve Kirsch vonatkozó elemzését és összegzését adjuk közre.

A Medicare (USA állami betegbiztosító) halálozási adatai megerősítik, hogy a kovid-vakcinák embereket ölnek. Nincs több kétség. Ugyanaz a rendellenesség mind az 5 országban.

Nem tudom, hogyan hagyhatják ezt figyelmen kívül az orvosok; világos, mint a nap. Az oltás utáni napi halálozási arány emelkedik. Pedig csökkennie kellene. Ezt nem lehet megmagyarázni, nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Kivonat
Ha egy oltás beadását követő napi halálesetek abszolút számát egy egyszerű diagramon ábrázoljuk az oltás beadása óta eltelt napok számával szemben, az oltást követő rövid, 21 napos időszak kivételével, biztonságos oltás esetén a napi halálesetek száma mindig monoton módon csökken az idő múlásával.

A kovid-vakcina esetében azonban ez az érték monoton módon növekszik az idő múlásával, akár 365 napon át is.

Ez történik minden dózis után, minden országban, amelyről adatom van! Megdöbbentő. Soha nem szabadna emelkednie, hacsak nem zajlik valami ismeretlen folyamat a háttérben, de annak is csak átmeneti ideig szabadna tartania.

Az oltás utáni egy év halálozási adatainak emelkedő egyenese példa nélküli. Ez azt jelenti, hogy a kovid-vakcina embereket öl. Nincs más magyarázat. Senki sem tudja megmagyarázni. Ehelyett azt állítják, hogy lehet, hogy van egy zavaró tényező, és hogy az, hogy nem találtam zavaró tényezőt, nem bizonyíték arra, hogy nincs ilyen zavaró tényező.

Az új-zélandi adatok “füstölgő coltja” (egyértelmű bizonyítéka)
Az új-zélandi adatok idősoros kohorszelemzéséből minden korosztályra és minden dózisra vonatkozóan azt látjuk, hogy a halálozási arány az 5. héttől 1020-ról a 23. hétig 1520-ra, azaz 49%-kal emelkedik. Ez elképesztő növekedés kevesebb mint 5 hónap alatt. Ez egy 6 hónapra rögzített fix korösszetételű kohorsz a halálesetekkel korrigálva, amelyek miatt az idő múlásával a kohorsz kissé fiatalabbá válik, ami még megmagyarázhatatlanabbá teszi a mortalitás hatalmas emelkedését.

A mortalitási rátának bármilyen dózis esetén laposnak kellene lennie; azt a kohorszban lévő életkor-mix és társbetegségek határozzák meg.

A lapos hozzáadása a laposhoz = lapost eredményez. Nincs olyan Simpson-paradoxon, amely az első 6 hónap során egy nem lapos eredményt adna. A kontroll az, hogy laposnak kell lennie. De nem lapos. Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan történhetett ez meg. A mortalitás 49%-os növekedése 5 hónap alatt egy ország 5 millió emberéből kiválasztott 2 millió fős népességben egyszerűen elképesztő.

És vannak egyéb tényezők is, melyek megerősítik, hogy a többlethalálozás óriási száma a vakcinával függ össze. A balzsamozók korábban az esetek 15%-ában találtak vérrögöket, most pedig az esetek több mint 90%-ában.

Minderre csak egyetlen magyarázat van, amely összhangban van ezekkel a tényekkel: a kovid-vakcinák halálosak.

Ez az, amiért a CDC soha nem fogja megmutatni Amerikának a Medicare adatait. Soha. Az igazságot mindenki elől el kell rejteni.

És ez az oka annak is, hogy az orvosi közösség soha sem fogja kérni, hogy betekinthessen az adatokba.

Ha látnák az adatokat, az orvosoknak be kellene ismerniük, hogy tévedtek.

Ugyanez a hatás figyelhető meg abban a négy másik országban az USA mellett, amelyekről rendelkezem az adekvát adatokkal: Új-Zélandon, az Egyesült Királyságban, Izraelben és a Maldív-szigeteken.

Kell még ennél több?

Bevezetés

Az alábbiakban két diagramot mutatok a Medicare-től, minden korosztályra vonatkozóan.
Vegyük figyelembe, hogy a Medicare főként idősebb emberekből áll, és az átlagos halálozási arány évente 4% körüli.
Itt olyan emberek adatai szerepelnek, akik 2021-ben kaptak védőoltást, és az adott évben az első oltás beadása óta bekövetkezett napi halálesetek számát vizsgáljuk. Az x tengely az oltás beadása óta eltelt napokat mutatja.
A kohorsz kormegoszlását tehát a 2021-ben oltást kapók korösszetétele határozza meg.
Egy év alatt a koreloszlás kis mértékben változik, mivel van egy bizonyos fokú elhalálozás. Így a fix méretű kohorsz (a 2021-ben beoltott személyek száma) idővel egyre kisebb lesz.
De a lényeg az, hogy egy biztonságos vakcina esetében a vonal mindig lefelé lejt, miután a halálozási arány rövid ideig felfelé emelkedik, hogy elérje az alapértéket, amit az egészséges oltottak temporális vakcina-hatása (temporal healthy vaccinee effect, tHVE) okoz. Ez a hatás körülbelül 21 napig tart. Tehát a 28. naptól kezdve a meredekségnek mindig lefelé kell mutatnia.

Dacolhat-e egy kohorsz a gravitáció törvényeivel?

A grafikonok lefelé irányuló lejtése a halálozás alapvető tulajdonsága: a napi halálozások egyszerűen arányosak az életben lévők számával. A mix nem számít. Mindig lejt lefelé.
Tehát ha összességében 4%-os a halálozási arány, akkor a naponta meghalók számának 4%-kal alacsonyabbnak kell lennie, mint az időszak elején. Összefoglalva, a vonal meredekségét az oltást kapott kohorsz átlagéletkora határozza meg.
Vannak másodlagos hatások, de ezek nem változtathatják meg a lefelé irányuló meredekséget. A két legnagyobb a következő:

 1. A fennmaradó kohorsz korösszetétele idővel változik, mivel az emberek meghalnak (a kohorsz idővel fiatalodik, mert az idősek meghalnak). Ez azt jelenti, hogy a meredekség negatívabbá válik.
 2. A megfigyelési időszak végén az emberek egy évvel idősebbek, és így valamivel nagyobb arányban halnak meg, mint a megfigyelési időszak elején. Ezáltal a meredekség valamivel kevésbé lesz negatív. Például, ha a 100 évesek évente 43%-ban halnak meg, akkor az év végére már 50%-ban halnak meg évente, ami 16%-os relatív növekedést és 7%-os abszolút növekedést jelent a halálozási arányban. Egyszerűen sokkal kevesebb ember áll rendelkezésre a halálozásra, és ezt nem győzi le a halálozási arány növekedése, amely az ellenkező irányba hat. Tehát ez a hatás azt eredményezi, hogy a negatív meredekség valamivel kisebb, mint amit az elsődleges hatásból előre jeleztek, de még mindig negatív. Az egyetlen alkalom, amikor a lejtés megközelítené a 0-ás értéket, az, ha az éves halálozási arány megegyezne az abból származó éves nyereséggel, hogy az emberek egy évvel idősebbek. Ha lenne átmenet, akkor azt a100 éves kor közelében látnánk (mivel azon túl már túl kevés ember van ahhoz, hogy befolyásolja a görbét). A 43% sokkal több mint 16%. Ez mindent elmond, amit tudnunk kell. A meredekség mindig negatív. Ezt látjuk a Medicare-adatokban.

A gyakorlatban ezek a másodlagos hatások soha nem változtatják meg a meredekség irányát: az MINDIG negatív, azaz átlagosan naponta egyre kevesebb ember hal meg.
Ez azért alapvető, mert a kohorszban egyszerűen egyre kevesebb ember marad, aki meghalhat, és az öregedés okozta változás a halálozási arányban mindig csak egy töredéke magának a halálozási aránynak.

Ezért van az, hogy ha csak a biztonság kedvéért megnézzük az összes korcsoportos görbét, az mindig lejt lefelé. Általában minél idősebb a kohorsz, annál nagyobb a lejtés lefelé.

A háttérben zajló halálozási események hatása
Az egyetlen dolog, ami átmenetileg megváltoztathatja a negatív meredekséget, az egy külső, embereket megölő esemény, például egy kovid-hullám. Ha a vakcinát rövid időn belül adják be, akkor ez rövid ideig felfelé ívelő bukkanásként jelentkezik, de nem lesz tartós.

Ezzel szemben, ha a vakcinát egyenletesen adják be az idő folyamán, a háttérhatások mind átlagolódnak, és csak felfelé tolják el a vonalat, de nem befolyásolják a lefelé irányuló meredekséget.

Pneumococcus elleni vakcina görbe (Medicare 2021, minden korosztály)

Ez a Medicare 2021-es pneumococcus vakcina görbéje. Minden korosztályra. Azokat az embereket veszi figyelembe, akiket valamikor 2021-ben oltottak be, és az oltás után 1 évvel megnézik, hogy meghaltak-e az oltás után. Az x tengely az oltás napjától az elhalálozásig eltelt napok számát mutatja.

A pneumococcus oltást 2021-ben egész évben beadják. A követés minden egyes személy esetében az oltás napjától számított 1 év. Az eredmények kor szerinti rétegzése mindkét vakcina esetében ugyanazt a formát mutatja. Tehát a 65-75, 75-85 és 85 éves korig ugyanaz a forma, csak más a magassága és negatívabb a meredeksége az idősebb kohorszok esetében. Összesen kevesebb ember kapta meg ezt az oltást (ez nem egy éves oltás), ezért az abszolút halálozási számok kisebbek. De napi 300 haláleset bőven elég ahhoz, hogy egy jelet hozzunk létre nagyon kevés zajjal, ahogy az ábrán is látható.

900 haláleset a 0. napon azt jelenti, hogy ez egy nem biztonságos vakcina. [Közzétevő megpróbálja értelmezni ezt a mondatot. Azt jelenti ez, hogy a beadás napján 900-an meghaltak? Hány főből? Feltételezzük, hogy egy millióból, de a biztos az, ha ezt leírva látjuk. Mi az oka az első nap háromszoros halálozási arányának a többi napok átlagához képest? ]

Kovid-vakcinagörbe (Medicare [USA] 2021 minden korosztály) 
Ez pontosan ugyanaz a diagram, mint a fenti, de ezúttal a kovid-vakcinára vonatkozóan, és az első oltástól számított halálozásig eltelt napokat követi (ha 2021-ben >1 oltást kaptak). Látja a problémát? A meredekség pozitív. Negatívnak kellene lennie.Ez sem egy kis részhalmaz. Például 2023. december 12-én a Medicare kedvezményezettek körülbelül 79,8%-a kapott legalább egy dózis kovid-vakcinát. Ez az adat a Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) adataiból származik. A Medicare táblázat új-zélandi változata 
Ez Új-Zélandon az 1. dózist kapók esetében a 65 éves és idősebb korosztály. Az adatok sokkal zajosabbak, mivel sokkal kevesebb a haláleset (a Medicare-nél a halálesetek számát naponként adják meg, itt pedig hetenként). Ugyanezt a hatást látjuk a beadástól számított 400 napon át növekvő (új csúcsokat generáló) halálozásnál. És itt van a 2. dózisra vonatkozó diagram: Lehet, hogy a kovid okozta haláleseteket látjuk itt? A kovid halálozás napi 10 haláleset nagyságrendű volt a teljes 5 milliós populációban. A fenti grafikonokok ~1 millió fős kohorszokra vonatkoznak, így a kovid hatásai napi 2 haláleset nagyságrendűek lennének, ami heti 14 halálesetet jelent. Az 1. dózis utáni halálozások görbéi azonban mind a kovid halálozások kezdete előttiek, így az 1. dózis fenti meredeksége egyáltalán nem magyarázható a koviddal. A kovid halálozási görbe alakja sem monoton növekvő, hanem viszonylag lapos.

Elemzés

Ez nem boszorkányság.
A pneumococcus elleni vakcina meredeksége pontosan a vártnak megfelelően csökken 308 átlagtól 288-ig, ami egy év alatt 6,5%-os csökkenést jelent.
A kovid-vakcina monoton emelkedő tendenciát mutat, az oltás utáni napi 3492 átlagos halálozásról napi 4365 halálozásra, ami egy év alatt 25%-os növekedést jelent. Ez megdöbbentő. Példátlan.
A kovid-vakcinának a bevezetőben említettek szerint lejtmenetben kellene csökkennie, mint minden biztonságos vakcinának. Ez a természet törvénye. Egy éven keresztüli monoton emelkedő tendenciát még sohasem láttunk. Ez megmagyarázhatatlan. Nincs olyan háttéresemény, amely ezt okozhatta volna. Az idősek kovid-oltásának nagy részét időben koncentráltan (az év első 3 hónapjában) adták be.

Az új-zélandi kohorsz idősoros diagramja: a “füstölgő colt”

További megjegyzések a fentiekhez:

 1. Összehasonlítási alapként az 5. héten mért arányt használjuk, mivel a HVE  (temporális vakcinahatás) a 3. hétre véget ér. Ez tehát konzervatív megközelítés.
 2. Az ok, amiért 6 hónapnál tetőzik, az az, hogy ekkor változik a kohorsz korösszetétele: Az idősebbek elkezdik megcélozni a következő dózist, így hátrahagynak egy sokkal fiatalabb kohorszot, ami a hátrahagyottak alacsonyabb életkora miatt determinálja a mortalitást. (A kohorsz emellett hátrahagyja a későn jövőket is, akik magasabb arányban halnak meg).
 3. A “füstölgő pisztoly” az, hogy ha a 2-6. dózist nézzük és ábrázoljuk, akkor azt látjuk, hogy a halálozási arány 49%-kal emelkedik a következő 5 hónap alatt, ami példátlan. Ez a füstölgő colt, amit senki sem tud megmagyarázni. Ez egy HATALMAS szignál, amit a 2-6. dózisok átlagából kapunk, így ha lenne is háttérhatás, az az összes dózis miatt felhígulna. Ami itt történik, az a szignál felerősödése minden egyes dózissal.
 4. Ha a kohorsz 100 éves emberekből állna, akkor kevesebb, mint 7%-os növekedést várnánk az 5 hónap alatt, mivel az öregedéssel megnő a halálozás kockázata. A 80 évesek esetében ez 3,75%-os növekedést jelent.
 5. Ha a korcsoportot 0 és 70 év közé korlátozzuk, akkor az emelkedés 420-ról 715-re 70%-os növekedést jelent, holott kevesebb mint 3,75%-os növekedést kellett volna látnunk (a 80 évesek 66 halálozással halnak meg  1000 személyévre vetítve, míg a 81 évesek 72-vel, így kapjuk a 3,75%-os növekedést 5 hónap alatt, ha mindenki 80 éves; ez 9% az év során, de mi csak 5 hónapot vizsgálunk). Ez a “füstölgő colt”, és megdöbbentő számomra, hogy hányan nem vették ezt észre (szinte senki). Ha ez nem egy füstölgő fegyver, akkor nem tudom, mi az.

Vita az X-ről

Lásd ezt a bejegyzést. Jeffrey Morris professzor nem tudja megmagyarázni, hogy mi okozza ezt.
Mind a kovid, mind a PNEU vakcina szezonális (a kovid-vakcinát 2020 decembere és 2021márciusa között adták be az idősebbeknek), tehát ha lenne egy háttérben zajló halálozási esemény, akkor azt mindkét görbén látnánk tükröződni, de egyiknél sincs ingadozás, tehát nem háttéreseményről van szó.

Ez sem kohorszszelekciós hatás. Ha valami, akkor a tüdőgyulladás vakcina kohorsz torzítana, mivel ez egy kis részhalmaz. De pontosan úgy viselkedik, ahogyan az várható volt, negatív meredekséggel.

A kovid-vakcinát alapvetően a teljes lakosságnak ajánlják fel, és a görbéje rendellenes, olyan viselkedést mutat, amelyet még soha senki nem látott. Az influenza elleni oltóanyagot széles körben kínálják a Medicare-ellátásban részesülőknek, a napi halálozási szám hasonló (nem egészen kétszeres), és nem mutatja az anomális viselkedést (pozitív meredekségű halálozási görbe). Korcsoportosítottam, és az időseket ellenőriztem.
Tehát a pozitív meredekségű hatás vakcinafüggő, a Medicare-ellátásban részesülők széles körénél jelentkezik, csak a kovid-vakcinával fordul elő, és korábban még soha nem volt rá példa.
Vajon mi okozhatja ezt? Biztos vagyok benne, hogy valami ismeretlen zavaró tényezőnek kell lennie, mert nem lehet a biztonságos és hatékony vakcina, ugye ;).

Az új-zélandi grafikonok ugyanezt a hatást mutatják

Ez az adattárban található 66K táblázatból származik:

Az izraeli egészségügyi minisztériumból származó ábrák: ugyanaz a hatás
Ábra az MIT prezentációmból:

UK ONS [Nemzeti Statisztikai Hivatal] adataiból készült grafikon: a halálozás emelkedik az oltások beadása után
Az MIT prezentációmból.  Megjegyzendő, hogy a brit ONS az intervallum méretének megválasztásával elfedi a hatást. Így időbeli alapon láthatjuk, ha a 21 nappal ezelőtti időpontot nézzük az időben.

A Maldív-szigeteki ábrák: ugyanaz a hatás

Az MIT prezentációmból.

Bizonyíték mindez arra, hogy a kovid-vakcina okozta ezeket a haláleseteket?
A következőket tudjuk:

 1. Ezt a hatást még soha nem látták korábban (monoton növekedés az első kovid-oltás óta eltelt 365 nap alatt). Tehát ezt valami új, 2021 előtt nem létező dolognak kell okoznia.
 2. Nem háttérhatás, különben a pneumococcus elleni vakcinánál is láttuk volna.
 3. A Medicare lekérdezések, amelyeket mindkét grafikonhoz lefuttattunk, az oltóanyag kivételével azonosak voltak, tehát nem kódolási artefaktumról van szó.
 4. A hatás CSAK a kovid-vakcina esetében látható.
 5. A hatás összefügg a kovid-vakcina beadásával.
 6. A halálozás 30%-os különbséggel történő növekedése óriási. Amit ez okoz, azt be kellett injekciózni az emberekbe, mert semmi külső nem öl meg embereket úgy, mint ez.
 7. Ez a hatás minden országban jelentkezik, amelyről kovid-oltási adatokkal rendelkezem.

Ha nem a kovid-vakcina okozta a növekedést, akkor mi volt az, ami megfelel a fent felsorolt paramétereknek? Semmi. Ez a bizonyíték. Egyszerűen nincs más magyarázat.

De természetesen rengeteg adatunk van arról, hogy a kovid-vakcinák embereket ölnek, így ez tényleg nem volt meglepetés.

Vannak egyáltalán biztonságos vakcinák?

Nem tudok róla. Egy biztonságos vakcina kevesebb, mint 1 millió emberre jutó halálos áldozatot okozna.
A pneumococcus vakcina már a 0. napon könnyedén meghaladja ezt a küszöböt.
A halálozási görbe további része azonban úgy néz ki, ahogyan azt egy biztonságos vakcinától elvárnánk (ha lenne ilyen).

Miért hagyják ezt figyelmen kívül az orvosok?

Az orvosoknak meg kell keresniük a kenyerüket. Ha beszélnek az oltóanyagról, kirúgják őket és/vagy visszavonják  működési engedélyüket.

Így kénytelenek hazudni a betegeiknek. Ez létfenntartás. Az ellenvéleményt egyszerűen nem tolerálják. Ha nem tartod be a konszenzusos gondolkodást, akkor kiestél.
Tehát a gyilkolás a végtelenségig folytatódni fog, mert az orvosok szájára lakatot tesznek. Ez már csak így megy.

Összefoglaló 

Minél tovább ignorálja a főáramú média, a Kongresszus, az egészségügyi hatóságok és az orvosi közösség ezeket a nyilvánvaló adatokat, annál világosabbá válik, hogy korruptak.

Ezek nyers, feldolgozatlan adatok. Semmi trükk. Nincs Simpson-paradoxon [1]. Az évszám ugyanaz, a lekérdezés ugyanaz. Különböző vakcinák és drámaian különböző eredmények. Egyszerűen megmagyarázhatatlan, ha a vakcinák biztonságosak lennének.
Kérjük, ossza meg ezt a cikket az orvosával, és kérje meg, hogy magyarázza el Önnek a két halálozási diagramot, és mondja el, miért hiszi, hogy mindkét oltóanyag biztonságos. Ezután kérdezze meg őket, hogyan nézne ki egy nem biztonságos vakcina. Kérjük, rögzítse a beszélgetést, és tegye közzé.

Hivatkozás

[1]Simpson paradoxona: a valószínűség és a statisztika olyan jelensége, amelyben egy trend több adatcsoportban jelenik meg, de eltűnik vagy megfordul, amikor a csoportokat egyesítik. (Wikipédia)

2024. január

Steve Krisch elemzése alapján közzéteszi:

Király József

 

Print Friendly, PDF & Email

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük