Orvosok és tudósok: STOP mRNS

STOP mRNS: Orvosok, tudósok az mRNS-oltóanyagok humán célú használatának azonnali beszüntetésére szólítanak fel.

A Belügyminisztérium által irányított magyar egészségügy a mai napig nem nézett szembe a kovidhisztéria alatt elkövetett hibákkal, a halálos protokollokkal, az okos guillotine-ként működő lélegeztetőgépek indokolatlan alkalmazásával, a halálra szántak elzárásával hozzátartozóiktól, az értelmetlen lezárásokkal, távolságtartással, oltáskényszerrel, a milliárdos állami kiadásokkal, az állampolgárok vegzálásával, csak mert mertek kérdéseket föltenni.
Az oltások mellékhatásairól, a turbórák megbetegedések ugrásszerű megnövekedéséről a mai napig is csak az alternatív (internetes) sajtóba olvashatunk, csakúgy, mint a halálos veszélyről, amelyet azok a várandós nőknek, sportolóknak okoztak – a legcsekélyebb pozitív hozadék nélkül (a placebo hatástól eltekintve).
Ami azonban még ennél is hihetetlenebb, hogy ugyanez a konglomerátum (politika, egészségügy, önjelölt tudósok, média) továbbra is igyekszik a magyarságra rászabadítani az újabb mRNS technológiákat.

És az sem meglepő, hogy az orvosok szakmai szövetségei, melyek a múltban nyíltan a gyógyszeripar cinkosai voltak, továbbra sem látják okát annak, hogy felelősséget vállaljanak azokért a milliókért (világviszonylatban), akik még mindig szenvednek az állítólagosan életmentő COVID-19 injekciók következményeitől.

Egyáltalán nem meglepő, hogy az állítólagos ellenőrző szervezetek, amelyeknek a gyógyászati termékek biztonságát kellene garantálniuk, továbbra is nagyvonalúan jóváhagynak mindent, amit a pharmaffia az mRNS tekintetében kínál, és boldogan szabadítják rá az európai betegekre. Milyen praktikus ez az Európai Unió! A maffiának nem kell minden ország nemzeti felelőseit megkörnyékeznie. Elég csak egyetlen szervet – az EMA-t, az Európai Gyógyszerengedélyezési Hatóságot megkörnyékeznie. Az EMA finanszírozásának 89%-át a gyógyszeripari vállalatok biztosítják. Cserébe mindezért az ügynökség jóváhagyó pecsétjét kapják, amit a gyógyszergyártók marketing-eszköznek tekintenek, és zöld utat ad termékeik kontinensnyi volumenű terítéséhez.

Immár a British Medical Journal egy tanulmánya is foglalkozik vele: az EMA, engedélyei szándékosan megtévesztőek, azokat a big pharma rendelte meg, és fizetett értük.
Eközben szerveződik az ellenállás a korrupciós mocsárral szemben, amely mocsár a koronajárvány során olyan nyilvánvalóvá vált, hogy aktőrei már nem látnak okot arra, hogy elrejtsék korrupciójukat. Az evvel szembeni ellenállás olyan orvosoktól, tudósoktól indul ki, akik komolyan veszik orvosi hivatásukat, mert csakugyan segítséget akarnak nyújtani a beteg embereknek, olyanoktól, akik etikát társítanak a szakmájukhoz, olyan etikát, amely nem teszi lehetővé számukra, hogy továbbra is csendben, a pálya széléről figyeljék, hogyan árasztják el a piacot mRNS-gyógyszerekkel a profitéhes gyógyszeripari főnökök és aljas segítőik az engedélyező hatóságoknál.

Ezek a tisztességes orvosok, tudósok összefogtak, hogy elfogadják a HOPE állásfoglalást, amely a következőkre szólít fel:

 • Azonnal állítsanak le minden mRNS-készítményt;
 • Teljes körűen vizsgálják felül az mRNS-termékek, különösen a COVID-19 termékek biztonságosságát;
 • Ismerjék el a vakcinázás  áldozatait, [akiket Magyarországon, de másutt is] a vírusfertőzés áldozatainak állítanak be;
 • Helyezzék újra etikai alapokra a teljes orvostudományt;
 • Tárják föl a közvélemény számára a jelenlegi áldatlan állapotok okait.

Ha eredeti angol nyelven szeretné Remény-határozatot elolvasni, itt teheti meg.

Aki szeretné aláírni az állásfoglalást, itt van rá lehetősége.

Az állásfoglalás teljes szövege:

Mi, ennek az állásfoglalásnak az aláírói, orvosok, egészségügyi szakemberek, tudósok és a társadalom közjóért felelősséget érző tagjai, a következőket kérjük:

1. a COVID-19 mRNS VAKCINATERMÉKEK HASZNÁLATÁNAK AZONNALI FELFÜGGESZTÉSE

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy az új Covid-19 mRNS vakcinák széles körű bevezetése a mellékhatások és a halálesetek számának riasztó növekedéséhez vezetett.

A vakcina bevezetése és ezek az aggasztó tendenciák közötti kapcsolatot most más fontos eredmények is alátámasztják. Ezek közé tartozik azoknak a valószínűsíthető biológiai mechanizmusoknak a felfedezése, amelyek révén az mRNS-vakcinák káros hatásukat kifejtik. Úgy laboratóriumi, mint a boncolási vizsgálatok megerősítették ezeket a mechanizmusokat. Ide tartozik az mRNS-vakcinák mellékhatásainak magas aránya, amelyet a randomizált klinikai vizsgálatokban és a nemzeti felügyeleti programokban figyeltek meg. Összességében ezek a megfigyelések ok-okozati összefüggésre utalnak.

Annak érdekében, hogy az új technológiát egyáltalán használni lehessen, sürgősségi engedélyt adtak ki egy olyan helyzet orvoslása céljából, amely már nem létezik. A jövőben e termékek előnyeinek és ártalmatlanságának bizonyítása a termékek gyártóit és forgalmazóit terheli majd, akiknek be kell bizonyítaniuk, hogy e termékek nem okoznak nettó kárt. Amíg ez a bizonyíték nem áll rendelkezésre, a szabályozóknak fel kell függeszteniük e termékek használatát a szokásos orvosi óvintézkedések mellett.

2. AZ ÖSSZES COVID-19 VAKCINATERMÉK BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÁTFOGÓ ÚJRAÉRTÉKELÉSE
A független vizsgálatok számára megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani, hogy lehetővé váljon az összes Covid-19 vakcinatermék átfogó újraértékelése.

Teljes körűen ki kell vizsgálni, milyen módon okozhatnak káros mellékhatásokat az mRNS-vakcinák, hogy betekintést nyerjünk az emberi szervezetre gyakorolt rövid és hosszú távú hatásokba. Az mRNS-technológia hatékonyságát újra kell értékelni a betegségekre és a halálozásra gyakorolt tényleges hatás átfogó klinikai felülvizsgálatával. A modellezett feltételezéseken alapuló hatásbecslésekből nyert “analitikai eredmények” nem elegendőek.

Felszólítjuk a tudományos közösséget, hogy nyújtsa be az eddig nem publikált Covid-19 vakcinavizsgálatok eredményeit. Ez segítene felülvizsgálni a meglévő torzítást az mRNS-vakcinákra pozitívan ható tanulmányok javára. Ez a torzítás abból adódik, hogy az mRNS-re kedvezőtlen eredményeket hozó tanulmányokat elutasítják, vagy még csak be sem nyújtják be publikálásra, mert félnek a hírnév és a karrier csorbulásától. Különösen a kormányzati intézményeknek és a gyógyszeriparnak teljes kell átláthatóságot biztosítaniuk, és hozzáférést a klinikai vizsgálatokból és a megfigyelési programokból származó anonimizált betegadatokhoz, amelyeket korábban visszatartottak.

Ezek az egymást követő intézkedések segítenek majd megállapítani az mRNS-termékek valódi előnyeit az okozott károk valódi mértékével szemben.

3. AZ OLTÁSKÁROSULTAK AZONNALI ELISMERÉSE ÉS TÁMOGATÁSA

Az oltáskárosultak tagadása árulás azokkal szemben, akik követték a hivatalos utasításokat, gyakran olyan előírások kényszere alatt, amelyek korlátozták volna a munkához, oktatáshoz, utazáshoz, benzinkutakhoz, szállodákhoz és sportoláshoz való hozzáférésüket, ha nem oltatják be magukat.

Az oltáskárosodást el kell ismerni, és minden erőfeszítést meg kell tenni érdekükben. A támogató intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a könnyen hozzáférhető multidiszciplináris klinikákat, amelyek vizsgálatot és kezelést kínálnak. A károsodottak részére megfelelő kártérítést kell biztosítani.

4. A COVID-19 KORSZAKBAN FELHAGYOTT ETIKAI ELVEK HELYREÁLLÍTÁSA

A vészhelyzetre való hivatkozással figyelmen kívül hagyták az orvosi etika alapvető és jól bevált elveit. Ezek közé tartozik: az első orvosi etikai parancs, a beteg számára történő károkozás tilalma, a tájékozott beleegyezés, a testi önrendelkezés, és az alapelv, hogy a felnőttek védik a gyermekeket – és nem fordítva. Az elővigyázatosság elvét az ellenkezőjére fordították. Különös aggodalomra adott okot a véleménynyilvánítás szabadságának csorbulása – egy olyan alapvető demokratikus jogé, amely lehetővé teszi a kísérleti és nem bizonyított orvosi beavatkozások megkérdőjelezését, miközben biztosítja más elvek betartását. Ennek eredményeként a lakosság, különösen az egészséges fiatalok – köztük a gyermekek – elfogadhatatlan kockázatoknak lettek kitéve.

A vészhelyzetek soha nem szolgálhatnak annak okaként, hogy feladjuk elveinket, normáinkat és értékeinket; ilyenkor van rájuk a legnagyobb szükségünk. Ha most felismerjük, hogy helytelenül mondtunk le róluk, akkor bízhatunk abban, hogy a jövőben következetesen betartjuk őket, és így jobban megvédjük a jövő generációit.

5. BESZÉLJÜNK A JELENLEGI SANYARÚ HELYZET OKAIRÓL

Az orvosoknak vezető szerepet kell vállalniuk annak beismerésében, hogy valami félrement.
Azzal, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az orvosi és etikai kérdésekre a COVID-19-re adott válaszlépésekkel kapcsolatban, reméljük, hogy megerősítjük a COVID-19 világjárvány kivizsgálására irányuló felhívást, hogy levonhassuk a fontos tanulságokat.
Őszinte és alapos vizsgálatra van szükség, olyan vizsgálatra, amely feltárja azokat az okokat, amelyek a mai helyzethez vezettek, olyan okokat, mint az intézményi csoportgondolkodás, a döntéshozók érdekkonfliktusai és a tudományos vita elfojtása.
Törekszünk az etikus orvoslás alapelvei melletti megújult elkötelezettségre, hogy visszatérhessünk egy olyan korszakba, amelyben az orvostudomány és a közegészségügy minden területén alapvető fontosságú az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a felelős döntéshozatal.

Ezt az állásfoglalást 2024. július 3-án fogadták el, és először a következő személyek írták alá:A 2024.07.07-i állapot:

ÖSSZES TÁMOGATÓ: 23 487

ORVOSOK: 722
EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK: 1874
TUDÓSOK ÉS AKADÉMIKUSOK: 771
AGGÓDÓ POLGÁROK: 20 120

Forrás: STOP mRNA: Ärzte, Wissenschaftler fordern sofortiges Ende der Verwendung medizinischer mRNA-Produkte – SciFi (sciencefiles.org)

2024. július
Közzéteszi:
Király József

Print Friendly, PDF & Email

1 Comment

Add a Comment
 1. Megint futtatják ezek a számukra híres virológus nőt.

  Kiről van itt szó ?

  Forrás:

  Nächste Pandemie: Virologin Sandra Ciesek weiß, welche Erreger im Visier sind
  https://t3n.de/news/naechste-pandemie-virologin-sandra-ciesek-weiss-welche-erreger-im-visier-sind-1633805/?utm_source=pocket-newtab-de-de

  A német virológus nőről, Virológus Sandra Ciesek-ről, a Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main igazgatójáról. A nő az áldásos munkájáért a Bundesverdienstkreuz kitüntetést kapta meg.

  Ki futtatja ezt a nőt ?

  A magyar gyökerű Veronika Szentpétery-Kessler,

  Forrás:

  https://uk.linkedin.com/in/veronika-szentpetery-kessler

  Az életrajzában ezt írja:

  Science Journalist
  Freiberuflich
  Feb 2022 – Present 2 years 6 months
  Dunblane, Scotland, United Kingdom

  Languages

  Englisch
  Professional working proficiency
  Ungarisch
  Native or bilingual proficiency
  Französisch
  Elementary proficiency

  Persze az egész cikk, olyan jóságos és az emberiség számára elengedetlenül fontos tevékenységet folytat a híres tudós asszonyság.

  Akkor mi meg megint felkészülhetünk a legrosszabbra ?

  Ezek most már nem tudnak elnyugodni, mert motiválja őket a pénz ?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük