Katolikus egyház és globalizmus III.

Cikksorozatunk harmadik és befejező részében azoknak az egyházi mozgalmaknak, közösségeknek, papoknak, katolikus újságíróknak az állásfoglalását ismertetjük, akik nem értenek egyet a Vatikánnak globalizmust támogató politikájával és ennek hangot is adnak. Ez a megszólalás lehet visszafogottabb vagy erőteljesebb, attól függően, hogy a megszólalók milyen szintű kapcsolatban vannak a vatikáni vezetéssel. Mint előző két bejegyzésünkben leírtuk, az emberiségre, elsősorban a nyugati világra rátelepedni szándékozó globalizmus két fő fronton támad: A klímarögeszmével és a vírushisztériával. És bár a vatikáni vezetés mindkét kérdéskörben teljes mértékig igazodik a WEF és WHO fémjelezte gazdaság- és egészségpusztító irányvonalhoz, számos egyházi személyiség ad hangot efölötti kritikájának.

Elsőként a Vatikánnal teljes egységben lévő egyházi méltóságok állásfoglalásait dokumentáljuk.

A pandémiahisztéria első napjaiban igen kevés ember volt, aki tisztán látta, hogy itt egy mesterséges, gerjesztett pandémia van. A legtöbben – e sorok íróját is beleértve – hitelt adtak az utcán összeeső embereket bemutató vuhani képsoroknak: Itt egy új, veszélyes járvány esete forog fenn. Nem volt ez másképp a katolikus egyház vezetői között sem.

A magunkfajta gondolkodó ember akkor kezdett el gyanakodni, amikor börtönbüntetés terhe mellett megtiltották a kételkedést a nap 24 órájában szuggerált mantrában, úgymond, mert a nyilvános kételkedés alkalmas a védekezés akadályozására.

Tehát adott esetben az állami apparátusnak nem kellett bebizonyítania, hogy egy halkan elrebegett kételkedő szó megakadályozta a védekezést, a börtönbüntetéshez elég volt az erre való alkalmasság.

Mellesleg mindez sérti a magyar alaptörvényt, ahogy honlapunk első bejegyzésében ezt kifejtettük.

Hetek, hónapok elteltével viszont egyre nyilvánvalóbb lett, a vírusmantra csak ürügy a gazdaság tönkretételére. Aztán ahogy a megmondóemberek a nap 24 órájában válogatott ostobaságokat mondhattak, és nemhogy bíróság elé citálták volna őket, pedig a vonatkozó BTK paragrafus erre jó lehetőséget adott volna, hanem gyakorlatilag kötelező volt előttük hasra esni, ez csak megerősítette: itt valami nagyon nem stimmel.

És ahogy a civil életben, úgy az egyházban is kezdték hangjukat hallatni azok a személyek, akik észrevették, valami nagyon hamis a kovidnarratívában.

2020

Március

A kételkedést megfogalmazók között az elsők egyike Msgr. Pascal Roland, a franciaországi Belley-Ars püspöke volt, aki 2020. március 6-án figyelmeztette híveit, a félelemvírus veszélyesebb, mint a koronavírus, és ő nem fogja püspökségében támogatni az egyház által is javasolt korlátozó intézkedéseket.
Forrás: Coronavirus-Epidemie oder Angst-Epidemie? – Katholisches

Az olasz püspöki kar március 8-án tette közzé körlevelét a nyilvános szentmisék felfüggesztéséről a hívek megdöbbenésétől kísérve. A rendelkezés végrehajtását a karhatalom segítette, amennyiben rendőrök akadályozták meg, hogy a hívek belépjenek a templomba.

https://katholisches.info/2020/03/10/das-dokument-der-schande-keine-messen-in-italien/
Ezt követte a Vatikán felhívása egy böjti és imanap tartására március 10-én.
Forrás: https://katholisches.info/2020/03/10/bistum-rom-ruft-zum-gebets-und-fasttag-gegen-das-coronavirus/

A papok közöl többen rámutattak a szuggerált esetszámok és halálozási statisztikák óriási hibáira, és a megcélzott intézkedések kontraproduktív voltára.
Forrás: https://katholisches.info/2020/03/11/coronavirus-was-machen-suedkorea-taiwan-und-singapur-besser-als-china-und-italien/

A hívek nyílt levélben kérték a püspöki kart az intézkedések visszavonására.
Forrás: https://katholisches.info/2020/03/10/appell-an-kardinal-sarah-gegen-messverbot-fuer-glaeubige/

Az egyházi rendelkezéseket elsőként bíróló püspökök között ott volt Msgr. Marian Eleganti, Chur-i segédpüspök is. A hivatalos katolikus média szokatlanul durván rátámadt, horrorbohócnak nevezve őt.
Forrás: https://katholisches.info/2020/03/17/sollen-wir-gott-vertrauen-oder-muessen-wir-uns-vor-ihm-schuetzen-der-beispiellose-angriff-auf-weihbischof-eleganti/

Március 30-án Carlo Maria Viganò érsek hosszabb interjút adott a Remnant független katolikus lapnak, melyben bírálta úgy a Vatikán járványra adott válaszait, mint a koronahelyzetet megelőző botrányos pápai megnyilatkozásokat.
Forrás: https://katholisches.info/2020/03/30/wir-brauchen-eine-echte-umkehr-des-papstes-interview-mit-erzbischof-carlo-maria-vigano/

Gyakorlatilag evvel egyidőben Msgr. Athanasius Schneider, asztanai (Kazahsztán) segédpüspök adott interjút a Remnantnak. Ebben bírálta az egyház reagálását a koronahelyzetre.

Általános benyomásom az, hogy a misék betiltásával és a templomok bezárásával a püspökök túlnyomó többsége elhamarkodottan és pánikszerűen reagált. Ezek a püspökök inkább bürokratikus hivatalnokokként, mint lelkipásztorokként viselkedtek. Azzal, hogy túlságosan kizárólag a higiéniai védelmi intézkedésekre összpontosítottak, szem elől tévesztették a természetfelettit, és elhagyták a lelkek üdvösségének elsőbbségét.
Ha az üzletek nyitva vannak, a tömegközlekedési eszközöket használhatjuk, akkor érthetetlenek számomra ezek az intézkedések. A helyzetet egyéb módon is lehetne kezelni, pl. a létszám korlátozásával, padok fertőtlenítésével.”

Schneider pozitív példaként említi John Magufulit, Tanzánia elnökét, aki március 22-én a dodomai (Tanzánia fővárosa) Szent Pál székesegyházban a következőket mondta:

“Még egyszer mondom, kedves keresztény testvéreim, és nektek is, muszlimok: ne féljetek, ne hagyjátok abba, hogy összegyűljetek Isten tiszteletére és dicsőítésére. Ezért mi, mint kormány, nem zártuk be a templomokat és a mecseteket. Ehelyett nyitva kell maradniuk, hogy az emberek Istenben keressenek menedéket. A templomok olyan helyek, ahol az emberek valódi gyógyulást keresnek, mert ott van jelen az igazi Isten. Ne féljetek dicsérni Istent és keresni az arcát a templomban”.

Schneider ezután még egyszer bírálta a templomok bezárását, és bátorította a papokat, hogy ne engedelmeskedjenek a püspöki rendelkezéseknek, mert az egyház elsődleges parancsa magasabb rendű.

https://katholisches.info/2020/04/02/geht-die-kirche-richtig-mit-dem-coronavirus-um-das-interview-mit-bischof-athanasius-schneider/

Április

2020.04.27: Az olasz püspöki konferencia rendkívül hevesen reagált Giuseppe Conte miniszterelnök szavaira, aki bejelentette, hogy még “hetekig” nem tartanak miséket és más vallási szertartásokat.
Forrás: https://katholisches.info/2020/04/27/coronavirus-bruch-zwischen-bischofskonferenz-und-regierung-in-italien/

Május

2020. május 7-én hozták nyilvánosságra az egész kovididőszak legjelentősebb egyházi dokumentumát:

AZ EGYHÁZÉRT ÉS A VILÁGÉRT – FELHÍVÁS A KATOLIKUSOKHOZ ÉS MINDEN JÓAKARATÚ EMBERHEZ

Veritas liberabit vos – Az igazság szabaddá tesz.

János evangéliuma 8,32

A felhívás az alábbi katolikus méltóságoktól indult ki:

Mgr. Carlo Maria Viganò, érsek, apostoli nuncius

Joseph Zen Ze-kiun bíboros, Hongkong nyugalmazott püspöke

Janis Pujats bíboros, Riga nyugalmazott érseke

Gerhard Ludwig Mueller bíboros, a Hittani Kongregáció emeritus prefektusa

Mgr Luigi Negri, Ferrara-Comacchio tiszteletbeli érseke

Mgr Joseph Strickland, a texasi Tyler püspöke

Mgr Thomas Peta, Asztana metropolitája, érseke

Mgr Athanasius Schneider, Asztana segédpüspöke

Mgr Jan Pawel Lenga, Karaganda nyugalmazott érseke

Mgr Rene Henry Gracida, Corpus Christi emeritus püspöke

Mgr Andreas Laun, Salzburg segédpüspöke

Mgr Robert Muetsaerts, Den Bosch segédpüspöke

Serafino Lanzetta atya, teológus

Alfredo Maria Morselli atya, teológus

Curzio Nitoglia atya, teológus

Guy Pagès atya

Frank Unterhalt atya, Communio Veritatis

Albert Engelmann atya, főszerkesztő, Der Dreizehnte

Az aláírók között volt eredetileg Robert Sarah bíboros, aki a megjelenés után néhány órával visszavonta aláírását.

A felhíváshoz az interneten keresztül hónapokon lehetett csatlakozni, amit számos híres katolikus közéleti személy újságíró, orvos, biológus, jogász, meg is lépett. Mára a honlap eltűnt.

A felhívás talán az elsők között mondta ki a világon: Itt egy mesterséges hisztériát építettek fel. Idézünk a felhívásból:

„A tények megmutatták, hogy a Covid-19 járvány leple alatt sok esetben megsértik az állampolgárok elidegeníthetetlen jogait, és elemi szabadságjogaikat, beleértve a vallásszabadsághoz, a szabad véleménynyilvánításhoz és a mozgásszabadsághoz való jogaikat, melyeket aránytalanul és indokolatlanul korlátoznak. A közegészségügynek nem szabad és nem lehet falaznia ahhoz, hogy az egész világon emberek millióit fosszanak meg jogaiktól, nem is beszélve arról, hogy a polgári hatóságokat felmentsék azon kötelességük alól, hogy a közjó érdekében bölcs döntéseket hozzanak. Ez utóbbi annál nagyobb szükség lenne, mivel különböző oldalak felől

egyre több kétely kerül nyilvánosságra a vírus tényleges fertőzőképességével, veszélyességével és rezisztenciájával kapcsolatban. A világon sok mértékadó tudományos és orvosi tekintély erősíti meg, hogy a média Covid-19-cel kapcsolatos rémhírei semmilyen módon nem tekinthetők indokoltnak.

A halottak számáról szóló hivatalos adatokra támaszkodva alapos okunk van azt feltételezni, hogy léteznek olyan erők, amelyek abban érdekeltek, hogy a világ lakosainak körében pánikot keltsenek. Ezen erők ily módon akarják ráerőltetni a társadalomra, hogy a szabadságjogok elfogadhatatlan korlátozásának most bevezetett formái tartósan érvényben maradjanak, hogy ily módon tudják az embereket kontrollálni és mozgásukat szemmel tartani. E szabadságot korlátozó intézkedések meghozatala nyugtalanító kezdetét képezik egy világkormány megalakulásának, mely mindennemű ellenőrzés alól kivonja magát…

Továbbá úgy véljük, hogy az alkalmazott korlátozó intézkedések, ideértve az üzletek és vállalkozások bezárását, egyes esetekben olyan válsághoz vezettek, amely egész gazdasági szektorokat állított le, és ily módon idegen hatalmak beavatkozását segíti elő, ami súlyos szociális és politikai következményekkel jár…
(A kormányzati felelősséggel bíró személyeknek el kell ítélniük)

a személyes és szociális kapcsolatok kriminalizálását ama terv elfogadhatatlan részeként, mely terv alapján (a fent említett erők) az egyének elszigetelődését akarják elérni, hogy ily módon jobban lehessen mindenkit manipulálniuk és irányítaniuk…

Felszólítjuk a döntéshozókat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az emberek feletti ellenőrzés formái, legyen szó nyomkövető rendszerekről, vagy bármilyen más helymeghatározási módszerről, a legszigorúbban betiltsák. Jelentsen bármekkora veszélyt is a Covid-19, az ellene folytatott küzdelem akkor sem szolgálhat ürügyként azon nemzetek feletti szervezetek és csoportok rejtett szándékainak a támogatására, melyek ezzel a projekttel nagyon komoly politikai és gazdasági érdekeket követnek…
Nyomatékosan felszólítjuk a médiát, hogy aktívan kötelezzék el magukat a hiteles információk továbbadása mellett, és ne büntessék a véleménykülönbségeket cenzúrával, amint ez a közösségi médiában, a sajtóban és a televízióban manapság széles körben történik. A korrekt információátadás azt jelenti, hogy másoknak, az uralkodó véleménytől eltérő hangoknak is teret adnak. Csak ez teszi lehetővé a polgárok számára, hogy tudatosan, megfontoltan értékelhessék a valóságot anélkül, hogy igazságtalan és méltánytalanul erős pártos beavatkozások befolyásolnák őket. A demokratikus és őszinte vita a legjobb ellenszer azon veszély ellen, melyet a diktatúra agyafúrt formái jelentenek, melyek feltehetőleg még rosszabb formái a zsarnokságnak, mint azok, melyeket társadalmunk a közelmúlt évtizedeiben felemelkedni és elbukni látott.”

A világsajtó, csakúgy, mint a hivatalos magyar egyházi sajtó reagálása néma csend volt.

Alternatív katolikus blogok természetesen beszámoltak a felhívásról (http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/hit_378.html és https://www.katolikus-honlap.hu/2001/felhivas.htm).

Mi szintén beszámoltunk a felhívásról.

Májusban felmentették hivatalából Don Leonardo Ricotta szicíliai plébánost, aki nem követte a püspöki kar nevetséges korona-előírásait, amelyeket az állam megkövetelt a misézések újbóli engedélyezésekor.
Forrás: https://katholisches.info/2020/05/25/das-ist-eine-eucharistische-metzgerei-pfarrer-abgesetzt/

Májusban Jehoshua Josh Ahrens rabbi összeesküvéselméletek elfogadásával vádolta meg a Veritas liberabit vos felhívás értelmi szerzőjét, Vigano érseket. Az érsek udvariasan, de határozottan válaszolt a rabbinak.
Forrás: Die Antwort von Erzbischof Viganò auf den Angriff des Rabbiners – Katholisches

Szeptemberben Jorge Pliauzer, argentín pap, a Capilla Inmaculada Concepción von Elflein y Beschtedt rektora diktatórikusnak nevezte az állami korlátozó intézkedéseket a nyilvános misék betiltásával kapcsolatban.
Forrás: https://katholisches.info/2020/09/16/verbot-oeffentlicher-gottesdienste-ist-totalitarismus/

Október

Októberben az olasz püspöki kar napilapja örömének adott kifejezést, hogy a közösségi médiák erősebben cenzúrázzák az alternatív kovid-híradásokat.
Forrás: https://katholisches.info/2020/10/09/youtube-facebook-twitter-und-instagram-ueben-zensur-aus-und-die-zeitung-der-bischoefe-jubelt/

„Deep state, deep egyház?” Az esedékes USA elnökválasztás előtt Vigano érsek hitet tett a Great Resettel szembenálló erők, azaz Donald Trump mellett.
Forrás: https://katholisches.info/2020/11/02/deep-state-und-deep-church-der-offene-brief-von-erzbischof-vigano-an-us-praesident-trump/ A választások után Vigano „Trump a globalizmus útjában áll” címmel adott interjút.
Forrás: https://katholisches.info/2020/11/11/trump-steht-dem-globalistischen-plan-im-weg-interview-mit-erzbischof-vigano/

November

A brit és francia katolikus püspökök óvatos kritikát gyakoroltak a szentmiséket érintő állami korlátozásokkal szemben. Forráshttps://katholisches.info/2020/11/03/bischoefe-in-england-und-frankreich-wehren-sich-gegen-corona-messverbote/

„Háborúban állunk.” Livio Fanzaga atya, az olasz Mária Rádió programigazgatója és lelki vezetője a koronavírus-járványt “világuralomra törő sátáni összeesküvésnek” nevezte. Forráshttps://katholisches.info/2020/11/17/wir-sind-im-krieg-p-livio-fanzaga-radio-maria-zur-corona-pandemie/

December

Raymond Burke bíboros, a „Veritas liberabit vos” felhívás egyik aláírója egy Mária-zarándoklaton (Wisconsin szövetségi államban) elmondott szentbeszédében határozottan elítélte a Great Reset ideológiáját, a lopakodó kovid-diktatúrát.
Forrás: https://katholisches.info/2020/12/15/kardinal-burke-fur-eine-bose-agenda-sollen-uns-durch-manipulation-und-angst-der-great-reset-und-die-neue-normalitat-diktiert-werden/

Egy vatikáni dokumentum az oltást erkölcsi kötelességnek nevezi. Forráshttps://katholisches.info/2020/12/29/noch-ein-vatikandokument-impfen-eine-moralische-pflicht/

2021

április

Két, a húsvéti feltámadási misében a hagyományos liturgiát követő párizsi papot mondvacsinált (korona) okok miatt úgy az egyházi, mint az állami hatóságok zaklattak. Sarah bíboros támogatásáról biztosította őket. Forráshttps://katholisches.info/2021/04/13/kardinal-sarah-unterstuetzt-priester-von-saint-eugene-sainte-cecile-pariser-erzbischof-fordert-gehorsam/

A már jól ismert Vigano érsek egy hosszabb cikkben ítéli el a vatikáni vezetés kritikátlan együttműködését gyanús, keresztényellenes szervezetekkel. Vigano bírálatát a Vatikánban rendezett „Exploring the Mind, Body & Soul. Unite to Prevent & Unite to Cure. A Global Health Care Initiative: How Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health (“Az elme, a test és a lélek felfedezése. Egyesült erővel a megelőzésért és gyógyításért. Globális egészségügyi kezdeményezés: Hogyan segíti az innováció és az újszerű szállítási rendszerek az egészségvédelmet?)
Forrás: https://katholisches.info/2021/04/23/das-vatikanische-verlangen-sich-den-globalistischen-maechten-anzudienen/

Ezekben a hónapokban több laikus bírálja határozottan a Vatikán illetve az egyházi vezetés kovid-politikáját. Egy példa erre: https://katholisches.info/2021/04/28/die-coronakrise-ueberlegungen-aus-naturwissenschaftlicher-und-theologischer-sicht/

Május

Vigano érsek újabb interjút ad a Great Reset témakörben. Forrás: https://katholisches.info/2021/05/21/der-great-reset/

Július

A Vatikán ismét hitet tesz az oltások mellett, mint egyetlen üdvözítő megoldást a koronavírus ellen.
Forrás: https://katholisches.info/2021/07/03/vatikan-nimmt-im-impf-gleichschritt-kampf-gegen-fake-news-auf/

Augusztus

Puerto Rico kormánya oltási kötelezettséget írt elő a közalkalmazottaknak, az egészségügyben, gasztronómiában és a szórakoztató szolgáltatási ágban tevékenykedő személyeknek.
Erre reagálva Msgr. Daniel Fernández Torres, Arecibo püspöke kijelentette, püspökségében sem az egyházi személyek, sem a hívek számára nem lesz kötelező az oltás, és nem fognak oltási igazolást senkitől sem kérni. A Puerto Ricoi püspöki konferencia evvel szemben teljes mértékben támogatta a kovidnarratívát. Forrás: https://katholisches.info/2021/08/21/erstes-bistum-sagt-nein-zur-impf-apartheid/

Alessandro Meluzzi, kriminológus, tévé-talkshow-k állandó vendége, mellesleg a Rómával egységben lévő melkita görög-katolikus egyház püspöke annak a véleményének adott hangot a sajtóban, hogy az elit egy bizonyos szinttől fölfelé kamu (fake) oltóanyagot kap, hogy a többséghez tartozóknak ne legyenek aggályaik az oltással szemben.
Forrás: https://katholisches.info/2021/08/23/alessandro-meluzzi-fake-impfung-fuer-die-eliten/

Szeptember

Michael Ramm (FSSP) pátert a rend tartományi főnöke felmentette eddigi reklinghauseni működéséből és Csehországba helyezte át. Ok: Túlságosan katolikus álláspont a homoszexualitás kérdésében, és kételkedés a koronavírus-naratívában. Forrás: https://katholisches.info/2021/09/13/priester-der-petrusbruderschaft-wird-wegen-katholischer-haltung-entfernt/

Msgr. Athanasius Schneider bátorítja a katolikusokat a világon, akik erkölcsi vagy egyéb okokból nem kívánnak koronavírus-oltást fölvenni.
Forrás: https://katholisches.info/2021/09/17/bischof-schneider-um-der-wahrheit-willen-sich-nicht-impfen-lassen/

A https://katholisches.info/ botrányos pápai dekrétumról, és a pápa által elrendelt oltási apartheidről beszél.
Forrás: https://katholisches.info/2021/09/21/nur-fuer-die-unbedingt-erforderliche-zeit-das-vatikanische-skandaldekret/

Újonnan megjelent könyvében robert Sarah bíboros bírálta számos püspöktársát, a pápát is beleértve a hatalommal való visszaélés és a soha meg nem indokolt kovid-intézkedések miatt.
Forrás: https://katholisches.info/2021/09/28/kardinal-sarah-der-machtmissbrauch-der-regierungen-und-das-versagen-der-bischoefe/

Október

Vigano érsek levelet küldött az USA püspökkari konferenciának, melyben felhívja a figyelmet, a kovid oltóanyagok nem engedélyezettek a reguláris engedélyezési eljárás szerint. Hiányosak a biztonságra és hatékonyságra vonatkozó adatok. Ráirányítja a figyelmet, léteznek alternatív eljárások, régóta engedélyezett gyógyszerek, kezelési protokollok, melyek hatékonyabbak, mint az oltások, alacsonyabb költségekkel járnak, és nem járnak súlyos mellékhatásokkal. figyelmeztet, hogy a WHO-t különböző alapítványokon keresztül a gyógyszeripar finanszírozza. Ha az egyház állást foglal vagy intézkedéseket hoz az oltásokkal kapcsolatban, akkor mindezeket figyelembe kell vennie. Ráirányítja a ráfordítás és haszon közötti helyes arányra a figyelmet.
Megemlíti a súlyos mellékhatásokat a terhes nőknél és újszülötteknél, valamint az oltóanyagok titkolt összetevőit.
A püspöki karnak deklarálnia kell az oltás megtagadásának jogát lelkiismereti okokból.
Forrás: https://katholisches.info/2021/10/27/erzbischof-vigano-an-die-bischoefe-es-ist-notwendig-dieses-verbrechen-gegen-die-menschheit-anzuprangern/

November

A Szent X. Piusz tradicionalista papi közösség lapjában P. Arnaud Sélégny föltesz ugyan óvatosan kérdéseket a kovidoltásokkal kapcsolatban, de azok megválaszolásától visszariad. Forráshttps://katholisches.info/2021/11/25/fundiertere-antwort-auf-corona-impfung-notwendig/

December

Msgr. Salvatore Cordileone San Franciscoi érsek a kötelező oltás ellen foglal állást. https://katholisches.info/2021/12/07/erzbischof-cordileone-impfung-ist-keine-zwingende-massnahme/

Gerhard Müller bíboros elítélte a tervezett osztrák oltáskötelezést, a katasztrofális osztrák koronavírus-politikát. A bíboros arról is beszélte, hogy egy szupergazdag elit az egész emberiséget akarja egy totális ellenőrzés alá kényszeríteni, ami egyet jelent a rabszolgasággal. A sajtó a dühtől tajtékozva reagált a bíboros megállapításaira.
Vigano érsek védelmébe vette a bíborost.
“A felháborodás oka, hogy nincsenek ellenérveik. Támadják

  • a virológust, aki rámutat az oltóanyagok hatástalanságára, és az érdekkonfliktusra az engedélyező hatóság és az oltóanyagipar között;
  • a politikust, aki kételkedik a korlátozó intézkedések arányosságában és jogosságában;
  • a jogászt, aki rámutat a kovid-rendszabályok alkotmányellenes voltára;
  • a plébánost, aki a szószékről bírálja a kísérleti szérum jóváhagyásának erkölcsi jogalapjait;
  • a gondolkodót, aki rámutat, ami ma történik, az pontosan megegyezik avval, amit a deep state már 2009-ben prognosztizált a járványügy jövőbeni helyzetére vonatkozólag.”

Forrás: https://katholisches.info/2021/12/18/erzbischof-vigano-die-luegner-und-boeswilligen-empoeren-sich-ueber-die-wahrheit-das-verwundert-nicht/

2022

februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az esemény ugyan nem szüntette meg, de takaréklángra tette a világméretű kovidhisztériát. Mindez nyomot hagyott az egyházon belüli nyilatkozatokban is.

Szenteljünk ezután néhány szót a Rómával nem teljes közösségben álló tradicionalista közösségeknek.

Mint föntebb említettük, a Szent X. Pius Társaság (SSPX) föltett ugyan nyilvánvaló kérdéseket, válaszokat adni még csak meg sem próbált.

A közösséggel – annak Lefebvre érsek felfogásától liberális irányba elhajló politikája miatt – szakító Richard Williamson püspök viszont rendszeresen ostorozza a kovid-jelenséget, azt szabadkőművesek csalásának nevezve. A Londonban élő püspök több nyelven közzétett Eleison kommentárjaiban  rendszeresen foglal állást aktuális politikai kérdésekben.

A hazai főáramú katolikus sajtó teljes mértékben követi a hivatalos állami és egyházi irányvonalat. Az alternatív (gyakorlatilag internetes) katolikus sajtó általában nyíltan, öncenzúra nélkül számol be az eseményekről. A legfontosabb honlapok a témában:

http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/

http://www.katolikus-honlap.hu/index.htm

https://katolikusvalasz.blog.hu/

https://gloria.tv/ (többnyelvű)

https://actio-catholica.hu/

2023. november
Közzéteszi: Király József

 

Print Friendly, PDF & Email

1 Comment

Add a Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük