A WHO kihúzta a talajt a nemzeti koronaintézkedések alól

2021 január 20-án nemcsak beiktatták Joseph Bident az Egyesült Államok elnökének, hanem a WHO egy rendkívüli bejelentést is tett.
A 11 hónapja mantraszerűen ismételgetett tesztelési felhívásról, ajánlásról kiderült, hogy alaptalan és tudománytalan, illetve jelenlegi formájában teljesen értelmetlen. Ezt ugyan mi itt honlapunkon már régóta közzétettük, kérdés az, hogy a napi rendszerességgel és mindig csak a pánikkeltés szolgálatában nyilatkozó tudósaink, orvosaink, infektológusaink, mikrobiológusaink, és járványügyi szakembereink – beleértve két egyenruhás katona közt orákulumait kihirdető országos tisztifőorvosunkat – fölismerték-e ezt, avagy mikor fog eljutni hozzájuk a WHO megállapítása. (E sorok írójának meggyőződése: kutatóink, orvosaink régóta és teljesen tisztában vannak mindezekkel.)
Avagy úgy gondolják, hogy annyira tetszik nekik a rémhírterjesztés, hogy folytatják még egy kicsit? Meddig?
Idézünk a WHO a „WHO Information Notice for IVD Users 2020/05“ című dokumentumból:
WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2  states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology.WHO reminds IVD[1] users that disease prevalence alters the predictive value of test results; as disease prevalence decreases, the risk of false positive increases (2). This means that the probability that a person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the claimed specificity.Most PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any contacts, and epidemiological information. Actions to be taken by IVD users:

 1. Please read carefully the IFU in its entirety.
 2. Contact your local representative if there is any aspect of the IFU that is unclear to you.
 3. Check the IFU for each incoming to detect any changes to the IFU.
 4. Provide the Ct value in the report to the requesting health care provider.

References:
1. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. Geneva: World Health Organization; 2020, WHO reference number WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.6.
2. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ. 1994 Jul 9;309(6947):102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102. 

Hevenyészett fordításunk:
A WHO-nak a SARS-CoV-2 diagnosztikai vizsgálatra vonatkozó útmutatása (https://www.who.int/publications-detail-redirect/diagnostic-testing-for-sars-cov-2) kimondja, hogy a gyenge pozitív eredmények esetében körültekintő értelmezésre van szükség (1). [Magyarul: Ha sok ciklus után kapunk csak pozitív eredményt, akkor írjuk azt át negatívra.] A vírus kimutatásához szükséges ciklusküszöb (Ct) fordítottan arányos a beteg vírusterhelésével.[2] Ha a vizsgálati eredmények nem egyeznek meg a tünetekkel, a várható kórképpel, új mintát kell venni és újból tesztelni ugyanazon vagy eltérő nukleinsav meghatározó technológiával. [Magyarra lefordítva: Ha a PCR-teszt pozitív eredményt ad, de a beteg tünetmentes, akkor nem szabad a teszteredményt figyelembe venni. Addig kell tesztelni, míg negatív eredményt nem kapunk, vagy meg nem betegszik a páciens.]

A WHO emlékezteti a felhasználókat arra, hogy a betegség prevalenciája (elterjedtsége) megváltoztatja a teszt eredmények prediktív (várható, feltételezhető) értékét; ahogy a betegség prevalenciája csökken, úgy nő a hamis pozitív eredmény valószínűsége (2). Ez azt jelenti, hogy annak valószínűsége, hogy egy (SARS-CoV-2) pozitív teszteredményt felmutató személy valóban SARS-CoV-2 fertőzött legyen, csökken a prevalencia csökkenésével, függetlenül az állított specifikusságtól. [Magyarra lefordítva: Ha csak kevesen fertőződtek meg, akkor a pozitív teszteredmény valószínűleg hamis pozitív eredmény. Hogy mennyi a kevés vagy sok, ezt természetesen nyitva hagyja a WHO.]

A legtöbb PCR-tesztet a diagnózis segédeszközeként tekintik, ezért az egészségügyi szolgáltatóknak minden körülményt figyelembe kell venniük, beleértve a mintavétel időzítését, a minta típusát, a vizsgálati jellemzőket, a klinikai megfigyeléseket, a kórtörténetet, a beteg érintkezéseit, és egyéb járványügyi információkat. [Magyarra lefordítva: A tesztelő személy saját kénye-kedve szerint értelmezheti a teszteredményt. Ha úgy tetszik neki, a pozitívot értelmezheti negatívként, a negatívot pozitívként.]
A tesztek alkalmazói ügyeljenek az alábbiakra:
Olvassák át gondosan a kezelési utasításokat.

 1. Forduljon a tesztelést eladó cég helyi képviselőjéhez, ha annak egy aspektusa nem világos.
 2. ellenőrizze a kezelési útmutatót minden egyes mintacsoport beérkezésekor, hogy változott-e annak (az útmutatónak) tartalma.
 3. Adja meg minden esetben a Ct-értéket a vizsgálatot kérő szervnek.

Hivatkozások:
1. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. Geneva: World Health Organization; 2020, WHO reference number WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.6.

2. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ. 1994 Jul 9;309(6947):102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102.

[Egy egyszerű példával megvilágítva:
A meteorológiai állomás vezetője megkéri Pista bácsit, olvassa már le a hőmérőt az udvaron. És megjegyzi még, fogadott ‘A’ meteorológiai állomás vezetőjével, hogy a hőmérséklet nem lesz több 25 foknál, ‘B’ meteorológiai állomás vezetőjével pedig abban, hogy az nem lesz kevesebb 25 foknál. Pista bácsinak pedig az alábbi instrukciókat adja:

Ha az eredmény eltér a várt értéktől, mérjen újra. Ha új a hőmérő, mérjen újra. Ha régi a hőmérő, mérjen újra. Ha a szomszédos meteorológiai állomások egységesen 25 fokot mérnek, és ő nem, gondolja át, hol lehet a hiba saját mérésében. Ha több a hőmérséklet, értelmezze az eredményeket. Ha kevesebb a hőmérséklet, értelmezze az eredményeket. Ha még mindig eltér mérése a 25 foktól, lépjen kapcsolatba a hőmérő szállítójával. Figyelmesen olvassa át a hőmérő gyártójának útmutatását, mert az időközben változhatott.]

Érdekes módon a WHO nyilatkozata nem kapta meg az elvárt médiabeli hírverést. Sehol sem követték egymást a szalagcímek, nem szajkózta óráról órára a tévé, rádió, nem volt breaking news. Ami bizonyítja: A média számára vannak fontosabb dolgok, mint a tájékoztatás, függetlenül attól, hogy közszolgálati (adófizetők által fönntartott) vagy kereskedelmi médiáról van szó, amely viszont úgy tűnik, mégsincs annyira kihegyezve az olvasottság és a hirdetési bevételek növelésére.

Pedig a WHO megállapításának nemcsak diagnosztikai, hanem jogi, politikai következményei is vannak, mégpedig világméretekben. Eddig ugyanis minden hivatalos szerv úgy tekintette a teszteket, hogy egy pozitív teszteredmény egyenlő volt az olyan fertőzéssel, amely akut veszélyt jelentett embertársai számára. Ezért tömegesen izolálták el az embereket egymástól, tekintet nélkül a járulékos károkra. A WHO friss közlése egyértelmű állásfoglalást jelent.

Ennek értelmében meg kell különböztetni az alábbi fogalmakat:
– kontaminált (tesztpozitív)
– fertőzött, fertőzőképes (illetve valószínűsíthető, hogy a vírusterhelés függvényében ezeket is meg lehet egymástól különböztetni, pontosan a PCR-teszt küszöbszáma alapján).

Kontaminált az a személy, akiből kimutatható a vírus vagy más kórokozó. A kontaminált személy azonban nem automatikusan fertőzött. Fertőzöttnek ugyanis az tekinthető, akiben a vírus szaporodik és a fertőzött személy a jellegzetes tüneteket mutatja. Ez pedig csak akkor következik be, ha elég magas a vírusterhelés (azaz, a PCR-teszt már néhány [20 alatti] duplázás után is pozitív eredményt ad).

Ha csak kevés vírus jut a szervezetbe, meghiúsul a fertőzés. Aki nem fertőzött, az a másik személyt sem képes megfertőzni. Mert a fertőzőképesség feltétele a fertőzöttség. Azaz: aki tünetek nélkül jár-kel a világban, arról szinte teljes biztonsággal meg lehet állapítani, hogy nem jelent fertőzésveszélyt a másik ember számára. Az illető személyt egy pozitív PCR-teszt alapján (magas küszöbérték = alacsony vírusterhelés mellett) elkülöníteni, maszkhordásra kényszeríteni – nélkülöz minden tudományos alapot, amiből egyenesen következik, hogy jogszabályokat, rendelkezéseket se lehet hozni PCR-tesztek eredményeire hivatkozva.

Így a WHO 2021 január 20-án jogilag érvénytelenné tett minden, a PCR-tesztekre alapuló és egyéb diagnosztikai módszerrel alá nem támasztott járványügyi intézkedést. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Minden, csakis a pozitív PCR-teszt alapján elrendelt karanténintézkedés jogalap nélküli intézkedésnek számít. Minden lezárás, kijárási tilalom, amely a PCR-tesztek eredményeire hivatkozik, jogalap nélküli.

A törvényhozás immár nem tehet úgy, mintha nem tudna a WHO állásfoglalásáról.

Jogalap nélküli és alkotmányellenes továbbá minden vészhelyzet, járványügyi rendkívüli helyzet deklarálása, ahol ezek kihirdetésénél a PCR-tesztek eredményeire hivatkoznak.

Jogszerű intézkedéseket csak természettudományosan indokolható alapokon lehet hozni.

A magyar törvényhozás sem tehet úgy 2021. január 21-e után, mintha a WHO nem állapította volna meg, hogy a pozitív PCR-teszt nem jelent önmagában fertőzöttséget, ha az nem jár együtt a betegségre jellemző tünetekkel.

Jelen helyzetben a magyar parlament egyet tehet: sürgősen napirendre tűzi a kérdést és megállapítja minden intézkedés, jogszabály alkotmányellenes, törvénytelen voltát, amelyet a PCR-tesztek eredményeire hivatkozva hoztak.

Emlékeztetünk rá továbbá, a közösségi médiák vonatkozó előírásai kifejezetten előírják: A tájékoztatásnak összhangban kell lennie a WHO megállapításaival.

Emlékeztetőül még egyszer a PCR-módszer pontosságáról:

Küszöbszám, ciklusszám azt jelenti, hány cikluson keresztül duplázom meg a kiindulási DNS-ek számát.

Húsz ciklusnál egy DNS-ből 2^20= egymillió DNS-t kreáltunk.

Negyven ciklusnál egy DNS-ből 2^40 = ezermilliárd DNS-t kreáltunk.

A különbség a kettő között egymilliószoros.

Úgy a WHO-nak, mint a nemzeti közegészségügyi hatóságoknak mindegy, a tesztek készítői hányszoros duplázási ciklust írnak elő. A WHO csupán azt mondja, a gyöngén pozitív eredményeket értelmezni kell. [Magyarul: azt kell mondani, hogy egy hamis pozitív eredményről van szó.] Hogy egy ábrával megvilágítsuk, mit is jelent köznapi nyelvre lefordítva a milliószoros különbség:

Furcsán néznének ránk, ha azt mondanánk, az alábbi ábrán az ízeltlábú is egy m-es, a mérőszalag is, és a Rajna-híd is. A valóságban a híd milliószor nagyobb az ízeltlábú lábának vastagságánál.

Világosítsuk meg egy példával, mit is jelent, hogy úgy a politikának, mint a tudománynak mindegy, hogy hússzoros vagy negyvenszeres ciklusszámmal dolgozik PCR-tesztünk.

Képzeljük el, hogy tőlünk 25 fényévre a VEGA-X bolygón értelmes lények laknak, és eljutottak odáig, hogy föltérképezzék Földünk létesítményeit. A folyók és vasutak fölött furcsa valamiket észlelnek távcsöveikkel. Ezeket elnevezik hidaknak. A tudósok megállapodnak abban, hogy hidaknak neveznek mindent, amelyben csövek vannak. (Analógia: Közmegegyezés, illetve számítógépes modellezés eredménye, mely nukleinsav szekvenciák jellemzőek a SARS-COV-2 vírusra.) Minden VEGA-X csillagász, aki fölfedez egy hidat a Földön, jutalmat kap. Igenám, de egy nagyon okos VEGA-X lakó, bizonyos Karry Mullis szerkesztett egy olyan távcsövet, amely milliószor érzékenyebb az eddigi távcsöveknél, evvel már egy ízeltlábút is lehet detektálni. És mivel az ízeltlábú lába sok esetben cső formájú, egyre több hidat fedeznek fel. A VEGA-X WHO (World Humbug Organisation) vakargatja fejét, és azt mondja: Ha ritka a hidak sűrűsége, pl. a sivatagok és tengerek fölött, akkor az mégsem híd, hiába vannak a felfedezett objektumban csövek.

Megjegyezzük még, hogy mivel semmilyen egyéb teszt eredményei nem tértek el a PCR-tesztek eredményeitől, kényszerítő, hogy azokról is a “hamis módszer” bizonyítványt állítsuk ki.

Ezek után valószínűleg az sem lepi meg olvasóinkat, hogy a módszer sem standardizált, sem validálva nincs.

A teszteket forgalmazók, illetve a rémhírkeltésben, hisztériakeltésben érdekelt gépezet abban reménykedik, senki nem fog rájönni a gigantikus csalásra. Eddig bevált számításuk. 2021. január 20-a után nehezebb a dolguk.

Olvasóinkat pedig megkérjük, tegyék meg tippjeiket: Mikor fogja a magyar egészségügy átültetni a gyakorlatba a WHO ajánlását a küszöbszám (Ct) közléséről? Közzéteszik valaha is a 2020-as év PCR-tesztjeinek küszöbértékeit? Lehet, hogy az idén kiderül, nem volt pandémia, nem volt első hullám, nincs második hullám, csak hamisan értelmezett tesztek vannak?

A WHO közleményéről az alábbi honlapokon olvashatunk még:
https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite

https://sciencefiles.org/2021/01/21/breaking-fast-alles-gelogen-who-raumt-ein-dass-pcr-tests-asymptomatisch-erkrankte-nicht-feststellen-konnen/

2021 január
Közzéteszi:
Király József

[1] IVD = In Vitro Diagnostic Medical Device; Eljárási előírások in vitro (élő szervezeten kívüli) orvosi diagnosztikai vizsgálatokhoz

[2] Ezt mindenki tudta eddig is. A kérdés, miért hallgatják el ezt ún. tudósaink. Abban reménykednek, hogy a köznép úgysem érti ezt, úgysem jön rá senki a turpisságra?

Print Friendly, PDF & Email

29 hozzászólás

Add a Comment
 1. HerczeghKovacs János

  Napnál is világosabb.

 2. 2021.01.31.Ma elolvastam ennek a Merkely… Betegségi-, és Rémisztgetés Ipari Minisztérium megrendelésére tollbamondott-okoskodását. Kérdésem, nincs ebben a… országban egy tisztességes férfi ember, aki… ?? Hogy ébredjen már fel és… !Ez a Sote rektora?! Hát ennek annyi… ! Ezért tart itt a magyar gyógyitás, mert ilyen…játszik, a Szlávik és Jakab nevű… egyetemben. Vajon mennyit kapnak a… ezért? Mi lesz majd ha végre lelepleződnek, hova fognak bújni?? És mi lesz majd amikor a citokin-vihar miatt tényleg hullani kezdenek az emberek, nem is beszélve a génlánc megbontásának következményeiről. Izraelben már elkezdődőtt.. Ja, ez a… Zacher is jól lelepleződött… Minek az oltás, ha mégis maszkot hord?
  Ezt a szegény országot elképesztően hülyék tanácsára a Világ leggonoszabb ember(alatt)i lényei zsarolják, szípolyozzák!!!!

  1. Tisztelt Kabai úr,
   a dolgok lényegét tekintve igaza van, de honlapunkon próbálunk egy bizonyos stílust megőrizni.
   Nem vagdalódzunk, nem aggasztunk sértő jelzőket senkire, hanem tudományosan érvelünk. Így néhány helyen pontokkal helyettesítettem az Ön jelzőit.

   1. Tisztelt Admin!

    Mivel itt nem volt nagy “komment élet”, kérlek engedd meg, hogy kifejezzem mélységes hálámat a munkádért.
    Nálam hivatkozás alap az oldalad.
    Kifejezetten tetszik a tudományos, érzelemmentes megközelítés és a tényekre szorítkozás. Indulatokból van elég – bár egyébként teljesen megértem Kabai Zoltánt, hasonló gondolatokkal küzd – véleményem szerint -minden egyes ember, akit nem sikerült hipnotizálni a halálosvilágjárvány 2.0-val. Csak döbbenten figyeljük, hogy mi mindent megengednek maguknak azok, akiket elvileg mi választottunk meg, hogy bennünket képviseljenek. Döbbenten pergetjük a napokat és szembesülünk vele, hogy hiába jönnek folyamatosan, egyre több helyről a hasonló információk – nincsenek hatással az eseményekre és nincsenek hatással azokra, akik főkolomposai a rémhírterjesztésnek. Innen származik Kabai úr indulata is, amúgy teljesen érthetően.

    Visszatérve az oldalra – nem lehet elég sokszor megosztani.

    Gratulálok és köszönöm, azt gondolom sokunk nevében.

   2. Tisztelt Admin!
    Egyetértek, ne vagdalkozzunk, ne aggassunk sértő jelzőket senkire. De akkor ez legyen érvényes mindenkire. A “két egyenruhás katona közt orákulumait kihirdető országos tisztifőorvosunk” megjegyzés minek minősül? Ez talán belefér abba a bizonyos stílusba?! Amit nem akarsz, hogy mások neked tegyenek…

    1. Hm…
     Gondolom, az, hogy két egyenruhás rendőr között, az nem sértő. Én azért emeltem ezt ki, mert kicsit színpadiasnak találom. Funkciója, hogy minél fenyegetőbbnek tűnjön a helyzet.
     Orákulumait:
     MC ahhoz a kaszthoz tartozik, amely nem hajlandó érveit egy vitának kitenni. Sőt, hallgatólagosan egyetért a másképp-gondolkodók börtönnel való fenyegetésével, a totális hírzárlattal, amely okozhatta emberek halálát az észnélküli lélegeztetőgépes kezeléssel.
     Mindenesetre írtam már levelet a hatóságának, és válasz nélkül hagyták. Természetesen egy szóval sem említi a mellékhatásokat, beleértve a külföldi haláleseteket. Azt sem, hogy 75 év alatt fölösleges, afölött meg kockázatos az oltás. Mármint a hagyományos oltásról beszélek, az újszerűről pedig azt nem mondja, hogy várjunk 1-2 évet az első klinikai tapasztalatok hosszú távú eredményeire. És az sem zavarja különösebben, hogy nem független hatóság, hanem maga a gyártó vizsgálta a vakcinákat. Képzeld el, hogy kimenne a Mérésügyi Hivatal a benzinkúthoz az átfolyásmérőket hitelesíteni, és a benzinkutas azt mondaná, hogy maga hitelesíti őket. Miközben a Pfizer 10 évvel ezelőtt fizetett óriási bírságot saját tesztjeinek maghamisításáért.
     MC mindevvel hozzájárul honfitársai életveszélynek való kitételéhez.
     Az idézés (amit másnak nem akarsz…), helyes.
     Próbálom magamat a fordított helyzetben elképzelni, hogy én próbálom tűzzel-vassal keresztülvinni az oltási ütemtervet, hogy elhallgattatok eltérő véleményeket, akár börtön árán is, és MC az, aki a maga szerény eszközeivel próbál ellenállni a hazugságáradatnak.
     Nem megy.
     Úgy hogy lehet, hogy jól jár, ha ennél nagyobb büntetés nem éri, minthogy orákulumnak nevezzék, amiket mond.
     De ha van jobb kifejezésed, ami kifejezi a lényeget, akkor elfogadom.
     A facebookon már két magyar hirtelen oltás utáni halálról tudnak, egy idős néni, és egy 46 éves biztonsági őr. Ha ez igaz, akkor MC tud már róluk, de valami azt súgja nekem, hogy nem fog róluk beszélni.

     1. Maxirespekt ismét!

  2. Bingóóó!!! Réges-rég óta mondom : Merkelytől nem csak a katedrát de a diplomáját is meg kéne vonni ! A nagy pofon , hogy a sok riogatása és maszkoskodása ellenére ő maga beleesett a covidba és nehezen is jött ki belőle.Szerencse , hogy mostanában nem sztárolja őt annyira a média mint tavaly ősszel. Összességében az a baj , hogy az orvosi és virológusi szakama tekintélyét devalválják ezek az emberek egészen a mélységbe. Megérezték , hogy most milyen nagy sztárok tudnak lenni a covid miatt és mennyire fontosak lettek . De a fontosságot alaposan összekeverik a felesleges és ádáz fontoskodással , és ez a legnagyobb baj velük .

 3. Borsiczki Gyuláné

  Köszönöm az írást, nagyon hasznosnak tartom. Amennyiben tényleg lehet “tippelni”, szerintem nemzetstratégiai okokra hivatkozva nyolcvan évre titkosították, csak elfelejtették közzétenni.

 4. Ez mind szép és jó de kérdezném önöket a WHO miért nem kurtolik ezzel tele a világot. A WHO nyilvánította világ méretű pandemiava a covid 19 et. Most félnek bevallalni a nagy nyilvánosság előtt hogy tévednek,mert ez így komolytalan. Tudomásom szerint a WHO is a pcr tesztekre hivatkozva rendelte el a járványveszelyt. Tisztelettel

  1. Ebben egy kis csalafintaság van. A WHO nem akar véget vetni a kamu járványnak, de azt akarja, hogy az emberek J. Bidennek tulajdonítsanak bizonyos sikereket.

 5. Van egy video a NET-en ahol a PCR tesz feltalaloja beszel(2019 a halala idopontja elott), es elmondja hogy a tesztje betegseg dianosztizalasara nem alkalmas, mert nem lehet eldonteni vele , hogy amit a teszttel talaltunk az fertoz-e vagy sem. Na errol ennyit.ES ez a teszt, amivel kuzdunk a virus ellen.

 6. Ha tiszta kepet akar latni Javaslom a BitChute -on ha meg elerheto A Tarsadalmi Elit Leleplezese Gatest es At Vant cimu anygot Dr Robert O Youg-al

 7. Csak 1 oka lehet, hogy “kivezetik” a pcr tesztet. Hogy bevezessék az új csoda megoldásukat: A COVID ÚTLEVELET.
  Mostantól csak annak fognak hinni, és csak azt fogják elfogadni.

 8. Mizser István

  RNS vírusnál hogy duplázom meg a DNS-ek számát? Vagy nem a mostani Covid-19-ről van szó?

  1. Jó a kérdés, azt jelenti, hogy figyelemmel ovassa a dolgozatot. Az RNS-hez készítünk egy komplementer (kiegészítő) DNS-t és azt sokszorozzuk.
   Bővebben itt:
   https://peds-ansichten.de/2021/01/pcr-methode-missbrauch-betrug/

  1. Kösz, folyamatban van egy újabb nemzetközi körkép a halálozásokról és mellékhatásokról, ez is fog benne szerepelni. És a VAERS-adatok messze nem teljeskörűek…

 9. Az FDA PCR tájékoztatójában a 42. oldalon a beismeri hogy nincs rendelkezésre álló virus izolatum. Nekem csak az a kérdésem hogy akkor mit mutat ki a teszt?

  https://www.fda.gov/media/134922/download

  1. Ez az egész olyan, mint kártyavár a levegőben.
   Mizser István részére az előbb belinkeltem egy cikkelt, pont erről szól.

 10. van benne igazság bár nem olvastam végig ugyan ebben a cipőben járok 2 nap idegbaj után és 30 telefonbeszélgetés utan sikerült megoldani legszívesebben közhírré tenném hogy a magyar kormány milyen tájékozott és fejvesztett a dologgal kapcsolatban de nem teszem otthon teszteltettem magam hétvégén le is vették a mintát hozzáteszem hogy nem volt valami kellemes érzés gyorsteszt+pcr a gyorstesztem negatív lett azt mondták hogy szerdán lesz eredménye a pcr-nek elutaztam külföldre a hét első napján reggeli órákban felhívtak és azt mondtak hogy pozitív vagyok semmi tünetek nincs persze be akartak zarni karnten stb.elmentem itt kint egy klinikára ahol onkoltsegbol nyilván csinaltattam tesztet ami nem is hasonlítható a magyar mintavételhez aminek az eredménye negatív ezt mind tudom igazolni papírokkal aztán utána felhivtam vagy 20 embert köztük a haziorvosom is és csak a flegma elutasító valaszokat kaptam arra h megszüntessék a karantént majd masnap mikor kerestek otthon a rendőrök és bírósággal fenyegetoztek és korozessel akkor elpattant az agyam és megmozgattam mindent mire kaptam egy telefonszámot elmondtam a történetem és ö mondta hogy küldjem el a negatív eredményt a népegészségügynek+ a haziorvosnak aki most már valahogy megértőbb volt a pláne az egészben hogy elküldtem még aznap mikor meglett a negatív tesztem a rendőrségnek mert ezt a tanácsot kaptam és ők mégis kerestek és a többi… ja arról már nem is beszélek hogy a csaladom ugyanugy karantenban van miattam mert csak én mentesültem és ők miattam vannak karanténban ez történt velem most már nyugodtabb vagyok ez a magyar gondolkodasmod és a bürokrácia.

  1. Hát igen. Hasonló eeteket tucatjával tudnék csak saját látókörömből idézni, mégha nem is ilyen drámai kifejlettel (külföldi utazás). De az ellentmondásos eredmények, a vállvonogatós, kezüket széttáró, másokra mutogató bürokrácia mindenütt ott van.
   A német profi labdarúgó ligában óriási pénzek vannak, ezért már a WHO ajánlásai előtt maugkévá tették, hogy addig tesztelgettek gyorsan egymás után, amíg nem jött ki egy negatív eredmény.

 11. Bocs! De ezek szerint nem csak a magyar kormány a hibás.
  Az egész világon vannak karanténok, sőt még szigorúbbak is mint nálunk.
  Akkor mindenki idióta? A pénzeket a járvány elött is egymás között osztogatták. Ehez nem kell nekik a karantén.
  Az, hogy tönkre teszik a gazdaságot nekik sem érdekük. Abból lenne a bevétel amit osztogathatnak. Már egyáltalán nem érdekli őket a felháborodás. Erre példa a Mátrai erőmű is.

  1. Tisztelt Valaki,
   Eléggé neuralgikus momentumot ragadott ki a vírus-jelenségből.
   Igen, így van, vannak országok, amelyek szigorúbban kezelik a helyzetet, és vannak olyanok, amelyek nem vonják ugyan kétségbe a narratívát, de a lehetőségeken belül igyekszenek emberségesek maradni. Pl. meg nem mondom most, melyik az az ország, amelyben 15 év alatt föl vannak mentve a fiatalok a maszkhordás alól. Nálunk ez 6 év. Tehát a kormány nem használja ki az adott játékteret sem, hogy elviselhetőbbé tegye a helyzetet. Hogy idiotizmus-e a mozgatórugó, nem tudom. A tudatlanság biztos, hogy szerepet játszik, de a jelen szituációban nem az a fő mozgatórugó. Tehát van egy olyan érzésem, hogy a kormányon lévő politikus gárda képben van afelől, hogy egy gigantikus színjáték részesei ők, az ellenzék és a média.
   Nos, mi lehet a fő mozgatórugó, ha nem a tudatlanság?
   Csak találgatni tudok.
   Lehetőségképp el tudom képzelni, hogy úgy kormánypártunk, mint ellenzékünk meghatározó személyei közül járhattak néhányan Jeffrey Epstein Little St. James Island (Love Island) szigetén, ahol rabszolgaként fogvatartott kiskorú lányok szolgáltatásit vették igénybe. És esetleg erről videofelvételek is születhettek. Vagy egyéb piszkos, szennyes ügyükről van valakiknek tudomásuk. (Ha szeretne tudomást szerezni egy ilyen történetről, írja be a keresőbe Sebastian Edathy nevét.) Hogy aztán Eppstein öngyilkos lett-e, megölték vagy kimenekítették, az ügy szempontjából másodlagos.
   Gondolom, Ön sem hiszi, hogy teljesen véletlenül járt a brüsszeli rendőrség Szájer J. kokainos buzi partiján. Valószínűleg ez volt az üzenet OV felé: Eddig és ne tovább.
   De nem is kell föltétlenül ilyen konteókra gondolni. Gondolom, Ön is képben van afelől, milyen érzékeny és törékeny, külföldtől illetve bizonyos körök jóakaratától függ a magyar gazdaság. Mennyivel is növekszik a magyar államadósság percenként? Felejtsük most el a hurráoptimista hangokat, hogy csökken a GDP-hez viszonyított államadósság. A reális növekedés: 2,6 millió Ft/perc. Szóval nagyon boldog lennék az államadósság egy órás növekményével. Nos, ha ezek a (hitelező) körök akarnák, 1 hét alatt a padlóra küldenék a komplett magyar gazdaságot. És akkor jöhetnének a lázongások, az idő előtti új választás, ahol egy, a megszálló hatalommal lojálisabb kormány jönne.
   Ön szerint nekik sem érdekük a gazdaság tönkretétele. Nos, a napokban olvastam egy meghatározó német politikai véleményt, mely szerint a kormánynak úgy kellene forrásokhoz jutni a koronahelyzet miatt kiesett források pótlására, hogy felszabadít jó néhány állami tulajdonú vagyontárgyat, azaz engedélyezi eladásukat. Mit ad ég, az IMF ottani helytartója buzgón helyeselt. Kapcsoltunk?
   De akárhogy is. Ha valaki a 2×2 logikájával meg tudja válaszolni a nyitott kérdéseket, akkor azt tudomásul veszem.
   Ha viszont adminisztratív eszközökkel, fenyegetéssel próbálják álláspontjukat rám és az egész társadalomra kényszeríteni, hát ez csak megerősít engem abban, hogy igazam van.

 12. Ezen a honlapon osztják meg az emberek a tapasztalataikat Covid vakcinával kapcsolatban. Èrdemes olvasgatni, mielött valaki azt fontolgatná hogy beadatja magának a kisérleti mRNS oltást.

  https://prezi.com/i/byzl22mqwfaa/experiences-following-cvvaa/

 13. Molnár Attila

  2021.január.31. Bécs, 100-130 ezer ember demonstrál a korlátozások ellen, 99,9% -on nem volt szájmaszk, a védőtávolság sem volt betartva.Azt csak a ” legmerészebbek” gondolhatják, hogy az ott lévők mindannyian egészségesek voltak! A nagy számok törvénye alapján, mivel Bécs egy másfél milliós város, az utcán pedig lényegében a város közel egytizede volt kint, mindenkinek van családja, barátai, ismerősei, munkatársai,akkor itt a hónap közepén az osztrák főváros eü-i rendszere össze kell hogy omoljon. Ha nem ez fog történni, és nem lesz jelentős tömeges megbetegedés, akkor meg kell állnunk, és el kell gondolkodnunk azon, mi történik a világgal?!
  https://youtu.be/2P8gq41ghKQ?t=15

 14. 2021. január 8.
  Válasz a személyes információ kérésemre az NNK Virológiai Laboratóriumi Osztály vezetőjétől:

  “Tisztelt Uram!

  A PCR tesztek amplifikációs értékét (Ct) szigorúan a gyártó útmutatója alapján határozzuk meg, hiszen arra van validálva a teszt.

  Az NNK laboratóriuma által használt PCR kit 45 ciklust ír elő.

  Az eredmények értékelési algoritmusát is a kitleírás tartalmazza, ez alapján lehet egy mintáról kijelenteni, hogy negatív vagy pozitív. Ennek az értékelésnek az elvégzése komoly molekuláris virológiai szakértelmet és gyakorlatot igényel.

  Üdvözlettel,

  Dr. Barcsay Erzsébet
  osztályvezető
  Virológiai Laboratóriumi Osztály
  Nemzeti Népegészségügyi Központ
  1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. C ép. III.em
  Tel: +36-1-476-1356
  Fax: +36-1-476-1368
  E-mail: barcsay.erzsebet@nnk.gov.hu

  1. Huh!
   Már ez sokat elárul:
   “Az eredmények értékelési algoritmusát is a kitleírás tartalmazza, ez alapján lehet egy mintáról kijelenteni, hogy negatív vagy pozitív. Ennek az értékelésnek az elvégzése komoly molekuláris virológiai szakértelmet és gyakorlatot igényel.”
   “Arra van validálva a teszt.”
   Esetleg egy bizonyos génszakasz kimutatására van validálva a teszt.
   Amely génszakasz a SARS-COV-2 nélkül és fölbukkanása előtt is létezett.
   Corman-Drosten teszt 2020 jan 13, a WHO honlapján:
   A kimutatáshoz 3 gén vizsgálata szükséges: RdRp, E és N.
   https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v19
   91527e5122341d99287a1b17c111902.pdf.
   2020. január 17: elég 2 gén, a teszt kihagyja az N-gén vizsgálatát.
   https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.
   2020. március 2:
   A kimutatáshoz elég egy gén (E-gén).
   És úgy tűnik, az assay-okat már forgalomba hozták a teszt publikálása előtt.
   Validálás: Barcsay Erzsébet nyilván a TIB Molbiol cég (vagy hasonló cégek) által szállított assay-ekhez történő validálást érti ez alatt. Amely assay-ek sohasem lettek a vírushoz validálva. Merthogy a vírus nem lett izolálva.
   Barcsay Erzsébet is naponta olvassa teszt-készletein:
   “Csak kutatási célokra.”
   Két hosszabb írás a témában:
   (Illa álnéven): Das PCR-Desaster — Zur Genese und Evolution des »Drosten-Tests«
   és
   Saeed A. Qureshi: CDC virus testing and isolation claims for SARS-CoV-2 and COVID-19: Non-scientific and pure illusion!
   Frissítés!
   Épp most olvasom:
   A SARS-COV-2 narratívát meg nem kérdőjelező, rangos nemzetközi kutatócsoport
   a következőket állapítja meg:
   “RNS-fragmensek kimutathatók maradnak hetekkel a fertőzés megszűnése után, gyakran olyanoknál is, akik nem lettek expozíciónak (fertőzésnek) kitéve.
   Egészségügyi és népgazdasági veszteség, ha csak a pozitív tesztek alapján zárunk embereket karantébba.
   A PCR-teszt nem aranystandard a SARS-COV-2 fertőzés kimutatására.
   A fertőzött személyek általában 4-8 napon keresztől fertőzőképesek. A teszt azonban 22-33 nsapon keresztül pozitív értket mutathat. Néha akár hónapokon keresztül.
   Ha a küszöbszám magasabb a 18-21 tartománynál, valószínűleg negatív víruskultúrával van dolgunk, és a fertőzés kockázata alacsony.
   (For the laboratory processing of the Liverpool samples, Ct values of 21–18 most likely reflect the 100 000 to 1 million RNA copies per mL, quantities below which virus cultures usually become negative and transmission risks are low.)
   Nincs nemzetközi standardizálás és kalibrálás.
   Az antigénteszt a PCR-tesztpozitívoknak csak 3 %-ánál jelzett pozitív értéket.”
   Mindez a Lancet rangos tudományos folyóiratban jelent meg.
   https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext#%20

Hozzászólás a(z) D Dóra bejegyzéshez Válasz megszakítása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük