Covid-19 — mérleg 16 hónap után

2020. januárjának elején kósza hírek érkeztek Kínából, melyek szerint Vuhanban 2019 decemberében egy újfajta koronavírus ütötte fel a fejét. Miután e sorok szerzőjének fejében éltek még az emlékek a 2005-ös madárinfluenza (H5N1) hisztériáról, illetve a 2009-es sertésinfluenza (H1N1) hisztériáról, sóhajtott egyet, és azt mondta, valahogy csak átevickéljük ezt is. Eszébe jutott, milyen trükkökkel hitette el a gyógyszeripar a pandémiás fenyegetést, milyen sok adóforintot (eurót) kiadtak az európai államok igen drága, sok mellékhatással járó, de hatástalan gyógyszerekre (Tamiflu, amit aztán veszélyes hulladékként kellett megsemmisíteni). Fölidézte, hogy Németországban óriási botrány keletkezett abból, hogy a VIP-személyek nem ugyanazt az oltást kapták, mint a köznép, és hogyan próbálták meglovagolni hazai személyek a hisztériát. (Cipruson bejegyzett, furcsa hátterű vállalkozás akart nekünk oltóanyagot eladni, amelyet Falus Ferenc a kamerák előtt be is adatott magának.)

Ezután a média turbó fokozatra kapcsolt. A nap 24 órájában jöttek a hírek az újfajta vírus rendkívüli veszélyességéről, láttuk a képsorokat a Vuhanban az utcán összeeső emberekről, melyeket a média rögtön megmagyarázott nekünk, hogy ezek az emberek a vírus miatt estek össze.

Közbevetőleg szeretném megjegyezni. Miután a vírus egész világra történő elterjedése során sehol nem tapasztaltak ilyet, hogy emberek az utcán összeessenek a vírusfertőzés miatt, illetve, hogy a kórházak előtt hosszú sorok álltak, kényszerítő a feltételezés, hogy

Kínában sem a vírus miatt esetek össze az emberek

és a kórházak előtti sorok sem a vírus miatt keletkeztek.

Ebből viszont logikusan következik, hogy valakik vagy megrendeltek ilyen felvételeket színészekkel, statisztákkal, vagy egészen más sorbaállást és összeesést adtak el nekünk a vírus veszélyességének bizonyítékaként.

Mindezekből viszont ugyancsak kényszerítően következik a vírusjelenség megrendezettségének ténye.

Ha most fölidézzük a 2019. októberi “Event 201” nevű koronavírus pandémia gyakorlatot egészségügyi hivatalnokok, gyógyszeripari konszernek képviselőinek részvételével, akkor magától értetődő a következtetés, hogy itt a mesterséges pandémia utolsó nagy főpróbájáról volt szó.

Ezt megelőzően 2010-ben a Rockefeller Alapítvány játszott le egy pandémiát egy előre megírt forgatókönyv alapján.

Néhány pont ebből:

 • víruspandémia magas fertőzési potenciállal és mortalitással
 • súlyosan megterhelt egészségügyi rendszerek több országban
 • sok fiatalkorú halott
 • a gazdaság összeomlik
 • a nemzetközi mobilitás súlyosan akadályoztatva lesz
 • a turizmus csaknem megszűnik
 • a globális szállítóláncok megszakadnak
 • a kiskereskedelmi egységeket bezárják
 • az USA demokratikus válságkezelése megbukik
 • a diktatórikus kínai válságkezelés sikeres lesz
 • az egyéb nemzetek a kínai modellt utánozzák
 • a diktatórikus berendezkedések megmaradnak a pandémia után is
 • a sokkolt lakosság elfogadja az ellenőrzés kiterjesztését és a diktatúrát
 • bevezetik a biometrikus ellenőrzést
 • a létfontosságú iparágak állami ellenőrzés alá kerülnek
 • többpólusú computerizált világrend USA dominanciával
 • filantróp alapítványok az USA kül- és biztonságpolitikájának részévé válnak, illetve a politika minden területen előjogokat élveznek.

https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/lock-step-rockefeller-stiftung/ ill.

https://principia-scientific.com/2010-rockefellers-operation-lockstep-predicted-2020-lockdown/

Ehhez jött még a hazai politika diktatúrákra emlékeztető fenyegetése és tiltása a hivatalos narratívát megkérdőjelező személyek iránt, mert úgymond az alkalmas a védekezés meghiúsítására. Azaz 30 évvel a Kádár-kommunizmus bukása után, egy nemzetinek (kereszténynek, konzervatívnak) nevezett párt tíz éve tartó, bő kétharmados kormányzása alatt megint előjött az a helyzet, hogy a bíróság kriminalizálta a hivatalostól eltérő véleményt, önkényesen minden alap nélkül állítva, hogy bizonyos vélemények, magyarázatok alkalmasak a védekezés meghiúsítására.
(Deja Vu: XY barátom véleménye, illetve annak röplapon történő terjesztése alkalmas volt a szocialista államrend megdöntésére. Igaz, hogy az illetőt börtönre ítélték, de azért eltöltötte némi büszkeség: “Soha ilyen dicséretet még nem kaptam.”)
Kicsit arra emlékeztet ez engem, hogy ha az államgépezet és a média a nap 24 órájában sulykolja, hogy küszöbön áll a kis zöld marslakó emberkék támadása, és mivel a támadás elleni legjobb védekezés a gázálarc állandó viselése, akkor nem meglepő az államgépezet részéről, hogy kriminalizálja az eltérő véleményeket. Csakhogy ez akkor lenne érvényes, ha mindenki által ellenőrizhető volna, hogy csakugyan küszöbön áll a marslakók támadása, pl. már egyszerű távcsővel is lehetne űrhajóikat észlelni. Amíg ilyen konszenzus nincs, addig igenis legitim a vírushelyzet veszélyességéről gondolatainkat leírni, a veszélyeztetettség fokát megkérdőjelezni. Ezt a logikai buktatót érzékelte ezt az államgépeztet is, ezért kétségbeesetten igyekezett minden alternatív véleményt elfojtani, kriminalizálni.
Még egyszer: Gondolkodom, kételkedek, kérdéseket teszek föl, és mindezek a mai helyzetben bűncselekmények lehetnek. Hogy ez alkalmas lenne a védekezés meghiúsítására, annak szinonimája, hogy gondolataim alkalmasak lehetnek a hisztéria leleplezésére, annak megmutatására, hogy itt egy előre megtervezett színjátékról van szó.

Ezért nem engedte meg az állam, hogy tudósok vagy halandó állampolgárok kicserélhessék véleményüket a helyzetről, a vírusfenyegetettség kérdéséről.

Természetesen a hisztériát nem Magyarország és nem is a világ államainak valamelyike találta ki. A jelek nemzetek fölötti szervezetek bábáskodására utalnak, melyek közt kulcsszerepet játszik a WHO, amelynek pedig legfőbb támogatója a Bill & Melinda Gates Alapítvány.   Amelynek felügyelő bizottságában ott ülnek a gyógyszeripar képviselői, illetve amely alapítvány komoly gyógyszeripari részvénycsomagokkal rendelkezik.

A vírusfenyegetést szuggeráló gépezetnek minden nemzetállamban három tartóoszlopa van:

A politika, beleértve az éppen kormányon lévő erőket, és az éppen ellenzéket játszó legnagyobb csoportosulásokat. Nemcsak Magyarországra jellemző, hogy a nagy ellenzéki pártok ugyan bírálják a kormánypártot a vírushelyzet kezelése miatt, de magát a narratívát nem kérdőjelezik meg.

A média, ahol teljesen mindegy, hogy közszolgálati vagy magánkézben lévő médiáról van szó. A kereskedelmi médiák az elmúlt 16 hónapban számtalanszor tanújelét adták annak, hogy nem érdekli őket a nagyobb eladott példányszám, a nézettség, a többlet reklámbevétel. Egy érdekelte őket, és így van ez a mai napig is: Hogy partnerek legyenek a kutyakomédiában, a félretájékoztatásban, a narratíva elfogadtatásában.

A harmadik oszlop a tudósok, szakemberek vagy percemberek hada, akiknek meg van engedve, hogy a legnagyobb ostobaságokat mondják, miközben senki a tudóstársak közül nem kap rá lehetőséget, hogy elmondja saját álláspontját a kérdésben, ha az egy picit is eltér a diktált irányvonaltól. A tudós minősítésnek, illetve a megszólalásnak egyetlen egy kritériuma van: Alátámasztja-e az illető, illetve mondandója a hisztériát. Ha igen, zöld utat kap, ha nem, megnézheti magát.

Így aztán a kisemberekben az a hamis kép alakul ki, hogy a tudós társadalom egy monolitikus tömb a vírushelyzet kérdésében. Ha pedig köszönhetően az alternatív médiáknak mégiscsak szembesül a hivatalos politika, a főáramú média avval, hogy igenis vannak értelmesen megfogalmazott fenntartások, eltérő vélemények, jogos kérdések, melyek semmiképp nem illeszthetők be a védekezés meghiúsítása kategóriába, akkor egyszerűen hírzárlatot rendel el a politika. A tudósokat kutatási pénzekkel, magasabb beosztásokkal, jól fizető állásokkal lehet lekötelezni, de a magyar sajtó tájékoztatása szerint pl. Szlávik János és Merkely Béla vállalkozásai anyagilag is érdekeltek a pandémia fenntartásában.

2020. februárja avval telt el, hogy a média napról napra fokozta a feszültséget. Matematikusok mondtak komoly ábrázattal olyan marhaságokat, amelyeket egy középiskolás könnyűszerrel leleplezhetett volna. Konkrétan itt a vírus exponenciális terjedéséről volt szó.

Februárjában még mindig nem közölte senki, mitől is újszerű ez a betegség. A mortalitásról és a letalitásról jelentek meg ugyan adatok, de ezek abszolút eltúlzottak voltak. Müller Cecília pl. 5 %-os mortalitásról beszélt, ami azt jelentette volna, hogy a járvány az ország 10 milliós lakosságából 500 ezret elragadott volna. Szegény Cecília, nyilván fel sem fogta, hogy letalitásról kellett volna beszélnie, de letalitásra is abszolút túlzó az 5 %, a legfrissebb adatok szerint a megbetegedettek 0,15 %-a hal meg.
https://hu.euronews.com/2020/04/15/koronavirus-hosszu-jarvanyra-szamit-magyarorszagon-a-tisztiforovos

Ugyancsak februártól kezdve kezdtünk megismerkedni az ultimatívnak kikiáltott PCR-tesztelés fogalmával. Természetesen elhallgatták, hogy a tesztek validálatlanok, amit validálásnak neveznek, az tekinthető ugyan egy bizonyos nukleinsavhoz, de semmiképp sem a vírushoz történő validálásnak. Mára már közismert (legalább is azok számára, akik nem teszik fel a szemellenzőt), hogy a PCR-tesztek a hazánkban elfogadott 45-ös ciklusszám mellett 80-90 %-ban hamis pozitív eredményeket adnak.

Így a gépezet könnyűszerrel nevezhetett ki bármilyen elhunytat Covid-halottnak. Nyomon követhető volt továbbá, hogy ha a gépezet több koronafertőzöttet akart, akkor többet teszteltek, ha kevesebbet, akkor eleve kevesebb tesztet végeztek.

Amennyivel emelkedett a Covid-halottak száma, annyival csökkent az egyéb betegségben – elsősorban az influenzában – elhunytak száma. A kettőnek az összege konstans maradt. Amiből kézenfekvő, hogy nincs semmiféle új vírus, influenzajárvány van, mint ami mindig is volt.

2020. februártól bombáztak bennünket a rettenetes külföldi, elsősorban olasz helyzettel, mely olyan rossz volt, hogy nem volt elegendő kapacitás a holttestek elégetésére. Csak azt felejtették el elmondani, hogy a hatóságok a járványhelyzetre hivatkozva megtiltották a temetői temetést.

2020. márciusában elindult a “maradjon otthon” kampány. Az emberek csak jogos, igazolt és ellenőrizhető okokból hagyhatták el lakóhelyüket. Győrfi Pál szlogenje a vízcsapból is folyt. MC ekkoriban még azt mondta, az egészségeseknek nem kell maszkot hordania, az akár ártalmas is lehet számukra.

https://24.hu/kozelet/2020/03/26/muller-cecilia-ha-nem-vagyunk-betegek-a-maszk-viselese-meg-karos-is-lehet/

Evvel együtt beindult a megfélemlítés: Aki a hivatalostól eltérő módon tájékoztatott az interneten (egyéb megszólalási lehetőségek szóba sem kerülhettek), arra reggel 6-kor rátörték az ajtót, és bírósági eljárásnak nézhetett elébe úgymond, mert állításai alkalmasak voltak a védekezés meghiúsítására.

Áprilisban aztán megtudhattuk, hogy már a járvány előtt (2019 márciusában) vett szennyvízmintából is kimutatható volt a koronavírus

illetve, hogy egy elzászi kórházban már 2019 novemberében is kezeltek koronavírusos beteget.

Amely hírek persze nem erősítették meg a sulykolt narratívát.

A sláger ezidőtájt a görbe ellaposítása volt.
Azért kell most maszkot hordanunk, otthon maradnunk, hogy ne egyszerre hirtelen, sokan kapjuk el a koronavírus fertőzést, mert ez nagyon megterhelné az ellátó rendszert. Inkább szép lassan essen át mindenki az alapjában véve a lakosság 80 év életkor alatti részére veszélytelen fertőzésen, és akkor elértük a nyájimmunitást, és visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. Az emberek pedig megnyugodtak, még néhány hét, legrosszabb esetben hónap, és vége az agyrémnek.

A másik sláger szlogen az R-érték volt. Ha az R-érték magasabb, mint 1, az azt jelenti, hogy egy ember egynél több személyt fertőz meg. Ha az R-érték kisebb 1-nél, ez azt jelenti, hogy a korlátozó intézkedéseket meg lehet szüntetni, a járványgörbe magától ellaposodik. Mivel a számításnál figyelmen kívül hagyták, mennyit tesztelnek, ezek közt mekkora a tünetesek, tünetmentesek aránya, csak azt tudjuk mondani, ez is egy óriási kamu volt. Az R-érték idővel eltűnt a médiából, ami arra utalhat, hogy a gépezet minden erőlködése ellenére kezdett süllyedni, ami egyáltalán nem passzolt a riogató és rémhírterjesztő maffiának.

Áprilisban a nagy egyházak – nyilván a kormány kérésére – megszüntették a nyilvános istentiszteleteket, azokon csak a pap és a kántor vehetett részt, a hívek interneten vagy televízión követhették azokat. A templomok egyéni áhítat, imádkozás céljára kinyitottak vasárnaponként. Az intézkedés 5 héten keresztül tartott és a húsvét is beleesett.

Feltűnő volt az ország érdektelensége az egyéb gyógyszerek, úgy mint ivermectin, hidroxiklorokin iránt, sőt, igyekeztek azokat befeketíteni.

A nyárra Magyarország teljhatalmú urai is engednek némi lélegzetvételt, aggasztó volt azonban, hogy egyre több megmondóember és politikus beszélt a második hullámról. A kisember ilyenkor vakargatja a fejét, és azt mondja, vagy a jövőbe látnak ezek az emberek, vagy megrendezett hisztériáról van szó. A Covid előtt soha senki még nem tudta előre megmondani, hogy egy bizonyos járványnak jön-e egy második hulláma.

És milyen igaza lett a hullámot jósolgató politikusoknak. Nota bene, a világtörténelem első járványa, amely több hullámban lépett fel. Ezek tudhattak valamit. Vagy követték a nekik kiadott parancsot a rémhírterjesztést illetően.

Őszre a propagandagépezet elkezdte előttünk megcsillogtatni a fényes jövőt az oltásokat illetően.

Egy kis tűszúrás, és meg vagy védve. Valóban? Egy frászt. A kormányzat lebegteti a könnyítéseket, azt sugallja, ha általános lesz az oltások fölvétele, akkor esetleg jöhetnek könnyítések.

Orbán Viktor október 19-én azt nyilatkozta a maszkviseléssel kapcsolatban, néhány hónap, és itt az oltóanyag, tehát hamarosan vághatjuk a centit. Amivel azt sugallta, az oltóanyagok elhozzák a maszkmentességet.

Az oltóanyagok decemberre megjöttek. Csak az volt a furcsa, hogy ezek rendkívüli jóváhagyással rendelkeztek. A Pfizer saját tájékoztatása szerint egy oltóanyag kifejlesztése 10 évet is meghaladhat. A másik furcsaság az volt, hogy az oltásokat néhány hét, hónap elteltével meg kellett ismételni. Egy rókáról két bőrt húztak le. És nem az oltást igénylő fizetett, hanem az adófizető állampolgár.
És ami végképp betette a kaput:
Nem független kutatóhelyek, orvosi intézetek, egyetemek tesztelték az abszolút újszerű vakcinákat, hanem maguk a gyártók. És senki a világon föl nem tette a kérdést: Rendben van ez így? Ha eddig nem tettük volna föl néhányszor a kérdést, akkor most föltennénk: Hát mindenki megbolondult itt? Annak a Pfizernek hisszük el, hogy hatásosak a vakcinák, amely 10 évvel ezelőtt drákói bírságot fizetett saját teszteredményeinek meghamisításáért???

Trükköztek továbbá a gyártók az oltóanyag hatékonyságát illetően is. 90-95 %-os hatásfokról beszéltek. Nos, a Pfizer saját vizsgálatai szerint – melynek nem föltétlenül adunk hitelt – az oltottak csoportjából nem betegedett meg az egyedek 99,98 %-a, a nem oltottak csoportjából pedig 99,26 %-ékuk. Az oltás az egyedek 0,7 %-ánál volt hatásosabb, mint a nemoltás. Ez nevezik ők 95 %-os hatásfoknak, és természetesen a média is átveszi a szóhasználatot.
https://virusinfok.hu/2021/01/16/tunodes-az-oltoanyagok-hatekonysaga-illetve-biztonsaga-kapcsan/

Az oltáspártiak a kútba dobták továbbá a régi alapelvet, hogy védőoltást a járvány kellős közepén nem adunk be.

2020. december elején a WHO felhívta a figyelmet, hogy ha a kormányok túl hamar oldják fel a korlátozásokat, januárban egy harmadik hullámmal kell szembenéznünk.
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/koronavirus-ekkor-indulhat-a-3-hullam/1bd5n1c

Nos, a kormányok NEM oldották fel túl hamar a korlátozásokat, sőt, ahol a lakosság nem fejezte ki elégedetlenségét, ott szigorítottak. Ami azt jelentette: Nem az enyhítések miatt, hanem a szigorítások ellenére jött a harmadik hullám.

Decemberben megismerkedtünk még a rendkívül veszélyes mutánsok fogalmával. Hogy ezek mennyire veszélyesek, csak egy példa. Ha egy koronavírus elragadja a lakosság 0,000001 %-át, a mutáns pedig 0,0000017 %-át, akkor a matematikus joggal mondhatja, hogy az új mutáns 70 %-kal veszélyesebb. Mindamellett brit tudósok, akik a B.1.1.7 mutáns veszélyességét kürtölték, egyrészt folyamatosan feltételes módban beszéltek (lehet, hogy veszélyesebb, lehet, hogy gyorsabban terjed), másrészt anyagilag is érdekeltek voltak a hisztéria szításában. A média természetesen már elhagyta a feltételes módot, kijelentő módban beszélt a mutánsok rendkívüli veszélyességéről. Magától értetődő, hogy a “tudósok” anyagi érdekeltségét sem szellőztette meg senki a főáramú médiában. Zavarta volna a narratívát, hivatalos megfogalmazás szerint a védekezés hatékonyságát.

Az USA-ban evvel ellentétes folyamatok indultak be. Donald Trump nyílt választási csalások sorozata után átadta az ország vezetését egy szenilis, 78 éves Joe Bidennek, ami azt jelenti, a tényleges hatalom az alelnök Kamala Harris kezében van, illetve megvan a reális esélye annak, hogy Biden nem fogja kitölteni négy évét, és akkor ténylegesen is egy kriptokommunista, kultúrmarxista, abortuszpárti, klímaszektás, vírushisztériás, részben színesbőrű nő lesz a nyugati világ vezető hatalmának elnöke. Nagyon valószínű, hogy a háttérhatalmak pontosan Trumpnak a klíma- és víruskérdésben képviselt pragmatikus politikája miatt tettek meg mindent a republikánus elnökjelölt ellehetetlenítésére. Gondoljunk csak Zuckerberg facebookjának tiltásaira, illetve Jeff Zucker CNN-jének részrehajló tájékoztatására.

Nos, Trump ugyan elvesztette a választásokat, de ez azt jelentette, hogy a szövetségi és külpolitika, illetve a gazdaságirányítás került a demokraták kezébe. A koronavírus helyzet kezelése az USA-ban az egyes államok illetékessége. A WHO ugyan tehet ajánlásokat, hozhat intézkedéseket, de a lényegbe vágó politikát az egyes államok maguk döntik el.

Nézzük meg ilyen szemmel a maszk-kényszer kérdését ma 2021. május 9-én.

24 demokrata irányítású államból 22 előírja a zárt téri maszk-kötelezettséget, kettőben a bíróság fölülbírálta a kormányzó ilyen irányú törekvését. Magyarul, a demokrata irányítású államok 100 %-ban a maszk-kényszert erőltették volna, a bíróságon múlt, hogy ezt két államban megfékezték, így csak 91 %-uk sanyargathatja a lakosságot a maszkkal.

27 republikánus irányítású államból öt írja elő a zárt téri maszk-kötelezettséget, azaz 81 %-uk búcsút mondott a maszk-kényszernek.
https://virusinfok.hu/2021/04/07/egy-fenykep-egy-grafikon-es-egy-terkep/

Nota bene:

2021. január 20-a óta minden államban csökkennek a korona-esetek. Ezt a naivabb lelkek bizonyára Biden beiktatásának tudják be, akik figyelik a háttér-információkat vagy olvassák honlapunkat, azok tudnak a WHO pontosan aznap kiadott ajánlásáról a csak magas küszöbszámokkal (Ct-érték) kimutatható pozitív esetekről, mely szerint ilyen esetben “értelmezni” kell a pozitív eredményeket.

https://virusinfok.hu/2021/01/29/a-who-kihuzta-a-talajt-a-nemzeti-koronaintezkedesek-alol/

Az értelmezés egyébként nem jelent se többet, se kevesebbet, hogy tekints annyi eredményt pozitívnak vagy negatívnak, amennyit jónak látsz, vagy amennyit a politika megkövetel tőled.
Az ajánlást Magyarországgal ellentétben az összes szövetségi állam megfogadta, így azóta látványosan csökkennek a pozitív esetek (ami azt jelenti, ezek a pozitív esetek korábban sem valódi pozitív esetek voltak, csak a hamis PCR-tesztek hozták ki azokat fertőzöttnek). Tovább gondolva: Ha nem teszteltek volna, akkor az esetszámok is a nullára estek volna. Azonban az esetszámok és a tényleges megbetegedések csökkenése azt igazolja, a maszk-kényszer megszüntetése jó hatással van rájuk, a közegészségügyi helyzet jobban alakul a kényszert föloldó, gyakorlatilag republikánus irányítású államokban.

https://virusinfok.hu/2021/04/07/egy-fenykep-egy-grafikon-es-egy-terkep/

Mik tehát az USA adatok tanulságai?

1, Az “esetszámokat” igen könnyen lehet adminisztratív úton föl- vagy lefelé mozgatni. Amiből következik, ha abbahagynák a PCR-tesztelést, azok a nullára zuhannának. Világszerte.

2, A lakosság sanyargatása (maszkviselés kötelezése) nem orvosi, közegészségügyi szükségszerűség, hanem minden tudományos alapot nélkülöző politikai döntés eredménye. A demokrata vezetésű államok 100 %-ban a maszkhordást erőltetnék, a republikánusok 80 %-ban eltörölték úgy kül-, mint beltérben.

3, A maszkhordás eltörlésének semmi negatív következménye nem lett, sőt,

4, Úgy tűnik, a lépés kedvezőbb járványügyi mutatókat eredményezett.

5, Az európai államok nagy többsége az USA demokratákat követi a kényszerítésben és sanyargatásban, anélkül, hogy ez bármi pluszt hozna az USA-val szemben. Sőt, még azokon is túltesz, amennyiben a maszkhordást a szabadban is kötelezővé teszi.

6, Mindezek ismertek a hazai triumvirátus (politika, média, ún. tudósok, orvosok, sztár-biológusok) számára. Mégis, ezt mindhárom ág hétpecsétes titokként kezeli, sőt, aki erről tájékoztat, annak rendőrségi, bírósági fenyegetéssel kell szembenéznie. Mivel a balliberális ellenzék sem tematizálja az USA adatokat, egyértelműen az is a szemfényvesztő gépezet része.

Ehhez jön még, hogy a WHO januári – meglehetősen általánosan megfogalmazott ajánlásán túl a CDC, az USA járványügyi hatósága a közelmúltban adott ki egy újabb irányelvet.
Eszerint a koronavírusban megbetegedett oltottak regisztrálásánál és vizsgálatánál csak a max. 28-as küszöbszámot fogadják el.

Ugye rájöttünk a turpisságra?

Ha a betegséget akarod szuggerálni, addig elmehetsz a küszöbszámmal, amíg nem szégyelled, ha az oltások hatékonyságát akarod bizonyítani, akkor 28-ban kell azt maximálnod. Így bizonyítja be nekünk a CDC, milyen hatékonyak az oltások!
A CDC tájékoztatója itt. 
Illetve
egy beszámoló az ügyről németül itt.

Csak egy szót még az indiai mutánsról: Ha egy 1,366 milliárd lakosú országban napi 2700 a koronavírus-halottak száma, akkor a magyar kormánynak mindent meg kellene tennie, hogy ezt a mutánst idehozza, és itt elterjessze. Hiszen ez azt jelentené, hogy a 10 milliós lélekszámú országban naponta maximum 20 ember halna meg koronavírus következtében.

Egy kis geopolitikai betoldás:

A világ ma öt fő csoportosulásból áll.

1, A Nyugat

2, Oroszország

3, Ázsiai országok

4, Iszlám államok

5, Afrika.

A határok persze helyenként nem egyértelműek, Japánt pl. lehet a Nyugathoz és az ázsiai országokhoz is sorolni.

Témánk szempontjából elmondhatjuk, a rémhírterjesztés, hisztériakeltés a nyugati világban volt a leghatásosabb.
Ennek eredményei

 • a gazdaság lerombolása
 • egyes vállalkozások, szállodacsoportok külföldi (kínai, ill. nyugati kézbe kerülése)
 • az államadósság meredek növekedése.

Oroszország, az ázsiai, ill. az iszlám országok szuverén módon kezelik a helyzetet, számukra a pandémia a fenti három pont egyikében sem hozott akkora pusztítást, mint a nyugati országok számára. Kína és Oroszország profitált az oltás-hisztériából, Kína tovább tudta erősíteni pozícióit Európában, illetve a nyugati világban.

Afrikát a világ többi része nyersanyagforrásnak, stratégiai területnek tekinti. Figyelemreméltó, hogy 2020. februárja óta 13 magas rangú afrikai politikus halt meg a Covid-19 következtében, vagy más okokból a Covid kimutatása mellett. Ennek valószínűsége a chi-négyzettel végzett számítás szerint (p = 0,00000000000000000002).
A gyanús halálesetek között kiemelkedik John Magafuli tanzániai elnök sorsa, aki az elmúlt évben leleplezte a PCR-tesztek hamisságát és értelmetlenségét, amennyiben kecskéből, papaja-gyümölcsből, motorolajból származó mintákat teszteltetett a saját egészségügyi gépezettel, úgy, hogy a mintákhoz létező személyek neveit rendelték az egészségügyi hálózat tudta nélkül. A minták több esetben pozitív eredményt adtak. Az esetről természetesen a hírközlő hírelhallgató szervek hallgattak, csakúgy mint arról, Magafuli egyike volt a kevés afrikai vezetőnek, aki valóban szívén viselte népe sorsát, és mindent megtett annak felemelkedéséért. Sorsa emlékeztet Moammer Kadhafi sorsára, akinek meggyilkolásával és rendszerének lerombolásával az USA az egész afrikai régió fejlődését vetette vissza, konzerválva annak függését a Nyugattól.

https://corona-transition.org/extrem-hohe-covid-sterblichkeit-in-14-monaten-starben-13-hochrangige

A nyugati világ leállította a remdesivir és a favipiravir korábbi propagálását, ezek szinte teljesen eltűntek a médiákból. A hírverés most az oltásokat erőlteti minden áron.

Itt tartunk tehát 2021. májusában. Úgy tűnik, az igen sok kérdőjel, káros mellékhatás, sőt haláleset ellenére az ország lakossága önként veszi magára az oltásokat, amelyekből a kínai Sinofarm oltás kivételével mindegyik génmódosító hatású vagy vektorvakcina – ismeretlen hosszú távú következményekkel. Ezt egyrészt a szünet nélküli propagandával, félretájékoztatással, elhallgatással érték el, másrészt a múlt századi amerikai és dél-afrikai apartheidet megszégyenítő módon gyakorlatilag kizárták az életből az oltást elutasítók milliós táborát. Soha így nem osztották még meg a társadalmat. Környezetemben igen sok ember él, aki meggyőződése ellenére, külső kényszerítő okok miatt veszi fel az oltást. Az apartheid ugyan külön villamoskocsit, külön autóút menti parkolót, külön tengerparti fürdőhelyet, külön iskolai osztályokat létesített fehérek és színesbőrűek számára, de az életből nem zárta ki egyik csoportot sem.

Zárszóként idézzük fel az első pillanattól fogva meglévő nyitott, megválaszolatlan kérdéseket, problémákat:

1, A tesztek megbízhatatlanok. Sem a PCR-tesztek, sem a gyorstesztek nincsenek a VÍRUSRA validálva. Nukleinsavra történő validálás vagy ellenanyagra történő validálás nem ugyanaz, mint a vírusra történő validálás. Az állítólagos validálások során kontrollvizsgálatokat nem végeztek. Gyanúsan hamar, az új vírus médiabeli megjelenésével egyidőben a német Christian Drosten már prezentált egy PCR-tesztet a SARS-COV-2 vírusra.
A PCR-tesztek nem specifikusak, azaz a SARS-COV-2 mellett egyéb koronavírusra is pozitívan reagálnak.
A teszteket végző laborok olyan ciklusszámon (Ct-érték) dolgoznak, amely mindent kiad, csak nem megbízható, egyértelmű eredményt. A ciklusszámot a laborok önkényesen vagy a teszt gyártóinak utasításai szerint állapítják meg, melyek szintén önkényes megállapítások eredményei. Ugyanabból a csoportból 28-as ciklusszám mellett a vizsgált személyeknek csak 10 %-a lesz tesztpozitív a 40-es ciklusszámon végzett vizsgálatokhoz képest.

2, Ugyanolyan tüneteket okozó egyéb vírusra nem vizsgálnak rá.
3, A vírust még soha senki nem izolálta.
A kutatók, hogy ezt tagadhassák, önkényesen a szeparálást nevezik izolálásnak.
4, A vírus alkotói – nukleinsavak és fehérjék – ott vannak az emberi sejtekben, vírussá csak számítógépen fűzték össze őket. Az eljárás neve: alignment.
5, Nem létező vírus ellen nehéz gyógymódot találni. A javasolt gyógyszerek – amennyiben gyulladáscsökkentő hatásuk van, még hasznosak is lehetnek, de nem a SARS-COV-2 ellen hatnak.
6, A koronavírus gyakorlatilag nem jelent az eddigi influenzavírusokhoz képest többlet fenyegetést. Az influenzát átnevezték Covidnak. A kettő összege konstans.
7, Elhallgatják, hogy a pozitívan teszteltek kb. 80 %-a vagy szimptómák nélkül vagy egy közönséges náthával, influenzával átvészeli az egészet. Mélyen hallgatnak róla, hogy a maradék 20 %-on belül milyen az eloszlása az ártalmatlan lefolyású, illetve súlyosabb megbetegedéseknek, illetve milyen ezeknek a korösszetétele. Azaz, a gépezetnek ugyan rendelkezésére állnak az adatok a veszély tényleges megbecsüléséhez, azonban ezt nem teszik közzé.

8, 2020. során Olaszországban és Franciaországban az idős betegek egy részénél a gyógykezelés morfium adagolására szorítkozott. ennek neve “szelíden halálba kísérés” volt. Ez valójában eutanáziát jelentett.
https://www.welt.de/politik/ausland/plus206815855/Corona-in-Frankreich-Den-aeltesten-Patienten-helfen-sie-nur-noch-beim-Sterben.html

https://www.trtdeutsch.com/news-europa/uber-80-jahrige-in-elsass-sterbehilfe-statt-beatmung-1573590

9, A statisztika hamis. Müller Cecília egy gyönge pillanatában beismerte, hogy a Covid-halottaknak nevezettek 97 %-a olyan súlyos alapbetegségekben szenvedett, amelyekben épp úgy meghaltak volna Covid nélkül is. Az olaszországi helyzet kapcsán a bloomberg azt állapította meg, hogy a halottak 99 %-a szenvedett olyan súlyos, krónikus alapbetegségben, amely a Covid nélkül s halálhoz vezetett volna.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says

10, A lélegeztetőgép az esetek nagy %-ában eutanázia-eszköz. Szlávik János beismerte, a kezelés mortalitása akár 90 %-ot is elérhet. Értsd: Akit gépre tesznek, az majdnem egyenlő a halálos ítélettel. Mindeközben lennének sikeres alternatív kezelési módok, amelyek a gépi kezelést erőltetők számára is ismertek. Ez olyan súlyos probléma, hogy már a főáramú sajtó is megszellőztette, úgy külföldön, mint hazánkban.

11, Maszk és távolságtartás semmit nem használ. A maszk jó táptalaja a tüdőgyulladást okozó pneumokokkusoknak.
Ez a link 65 tanulmányt sorol fel, melyek szerint a maszk inkább ártalmas, mint hasznos. 
12, A lezárások járulékos hátrányos hatásai súlyosabbak, mint állítólagos előnyeik;
Elhalasztott életmentő beavatkozások, kezelések,
Kilátástalanság, öngyilkosságok, gazdaság pusztítás, adósság növekedés.
Ütőképes egészségügyet csak ütőképes gazdaság tud(na) finanszírozni.
13, Az oltásoknak már rövid távon súlyosak lehetnek a mellékhatásaik. A hosszú távú hatásokról még senki nem tud semmit.
14, Az államgépezet, amely évtizedeken keresztül közömbös volt az állampolgár sorsa iránt, most hirtelen elkezd értem aggódni. Az államot, illetve a nagy politikai pártokat nem zavarta sem a devizahitelesek kálváriája, sem az önhibáján kívül, gyakran bűnözők áldozatává vált állampolgárok sorsa. Most hirtelen nagyon fontos lettem neki. Mindezt úgy, hogy börtönnel fenyeget, ha eltérő véleményemnek adok hangot.
“Nagymama, miért ilyen nagyok a fogaid?”
15, A gépezet folyamatosan álhíreket és rémhíreket terjeszt. És minden hírt cenzúráz, ami nem passzol neki.

Tegyük fel ezek után a kérdést: Cui bono – kinek használ?
Kik a haszonélvezői a mesterséges, előre megtervezett pandémiának?

Elsősorban a gyógyszeripar, majd a világ államainak hitelező bankok, majd azok a vállalkozások, amelyeknek jól jött a pandémia, pl. a csomagküldő szolgáltatások, mint az Amazon. Föntebb utaltunk már rá: Sokan ugrásra készek, hogy fölvásároljanak olyan európai vállalatokat, amelyek a pandémia miatt a megsemmisülés szélére kerültek.

Nem kerülhetjük meg a Világgazdasági Fórum (WEF) törekvését az Új Világrend, avagy más néven a Nagy Újrakezdés (Great Reset) bevezetésére.

Ennek főbb ismertetői:

 • A nemzetállamok illetékességének szűkítése úgy az egészségügy, mint az éghajlatvédelem területén. Ennek következményei állandó oltások lesznek, ami a természetes immunrendszer legyöngítését hozza magával.
 • A nemzetek fölötti mega-vállalkozások megerősödése a nemzetállamokkal szemben
 • A politikai korrektség erőltetése, ami az alábbiakban nyilvánul meg:
  • A nem fehér és nem európai kisebbségek pozitív diszkriminációja
  • genderideológia, feminizmus erőltetése, a férfiak, főleg az idős fehér férfiak bűnbakká történő kinevezése
  • társadalmi nemek elfogadtatása
  • a bibliai alapokon nyugvó családkép lerombolása
  • a homoszexualitás és egyéb aberrációk elfogadásának kötelezővé tétele
  • a keresztény vallások önazonosságának feloldása egy univerzális vallásban, amelyben nem számítanak a dogmák, hittételek, különbségek, nincs kötelezettség, nem beszélünk az ítéletről, pokolról. Egy a lényeg, hogy szépnek és jónak fogadtassák el a hívőkkel az Új Világrend diktátumát. Ehhez csak néhány egyházi vezetőt kell korrumpálni, a többit megteszi a médiaterror. Ennek jó példája Bergoglio gyászos szereplése a Katolikus Egyház élén, aki XVI. Benedek puccsszerű eltávolítása után került a pápai trónra 2013-ban. Úgy tűnik, az akció nem a Szentlélek, hanem a háttérhatalmak (deep state) műve volt.

A végére hagytuk a koronavírus jelenség legnyugtalanítóbb aspektusait.

1, A gépezet kinyújtja karmait a fiatalok felé. Erre a szülők is áldásukat adják, a fiatalok között pedig trendinek tűnik az oltás fölvétele.

2, A vírushisztéria sikerét látva vérszemet kapott a klímahisztéria gépezet, különösen, hogy a hatalomra került USA demokraták elkötelezett hívei az energiagazdálkodás tönkretételének, az élet ellehetetlenítésének az éghajlat megvédésének ürügyén. (www.klimarealista.hu)

3, A wikipédia szerint az eugenika egy bukott, megszűnt irányzat, mely a növény- és állatnemesítések mintájaként az emberi faj nemesítését tűzte ki céljául, adott esetben alacsonyabb rendűnek tekintett személyek, társadalmi csoportok, fajok sterilizálásával. A főáramú média azt szeretné velünk elhitetni, az eugenika az USA-ban a hetvenes évek végére megszűnt.

Nos, a mozgalom él és virul, és ami a legaggasztóbb, nem egyes különcök a követői, hanem a világ leggazdagabb emberei.

Idézünk tőlük néhány mondatot.

“Ha újjászülethetnék, egy különösen halálos vírusként szeretnék visszajönni, hogy megállíthassam a népességrobbanást.” Fülöp herceg, 1986

“A világnak ma 6,8 milliárd lakosa van, és belátható időn belül elérjük a 9 milliárdot. Ha jó munkát végzünk az oltóanyagok, az egészségügyi ellátás, és a reproduktív egészségügyi szolgáltatások területén, talán 10-15 %-kal le tudjuk ezt csökkenteni.” Bill Gates

“A világ népességének csökkentése elsőrendű szerepet kell, hogy játsszon az USA külpolitikájában a Harmadik Világ felé, mivel az USA-nak egyre nagyobb mennyiségben van szüksége nyersanyagokra külföldről, mindenekelőtt a kevésbé fejletlen országokból.” Henry A. Kissinger

“A világ lakosságának korlátozása 250-300 millió főben, azaz a jelenlegi szám 95 %-os csökkenése ideális volna.” Ted Turner, a CNN alapítója.

https://www.henrymakow.com/2021/02/Eugenicists-Plot-to-Depopulate-the-Earth.html?_ga=2.234247389.293280091.1620484900-1284518822.1620484900

További vérfagyasztó idézetek prominens, híres emberektől, médiasztároktól, tudósoktól, melyek a emberiség lélekszámának drasztikus redukálása mellett törnek lándzsát:

https://www.cfact.org/2020/03/12/corona-virus-is-not-a-climate-event/

És hogy a terhesség megakadályozása oltóanyaggal nem összeesküvést vizionálók kitalálása, álljon itt egy 1993-as WHO kutatási tanulmány linkje:

Functional and immunological relevance of the COOH‐terminal extension of human chorionic gonadotropin beta: implications for the WHO birth control vaccine

A COOH funkcionális és immunológiai jelentősége — A humán chorionic gonadotropin beta terminális kiterjesztése: Ennek implikációja (alkalmazása, figyelembevétele) a WHO születésszabályozó vakcinája számára

Az oltóanyag protagonisták jelenleg avval érvelnek: Az oltóanyagok következtében fellépő halálesetek olyan ritkák (csak néhány ezer világviszonylatban), hogy elenyészően kicsi az esélye annak, hogy az oltásba belehal az ember.

Ez igaz. De a súlyos mellékhatások már olyan nagyságrendűek, hogy nem lehet egy mozdulattal lesöpörni őket. Nem tudjuk még továbbá hatásukat a meddőségre. És ami a legsúlyosabb:

Emlékezve arra, hogy a 2010-es sertésinfluenza idején a német VIP-személyeket más oltóanyaggal oltották be, mint a köznépet;

Ki garantálja nekünk,
hogy ugyanazon összetételű vakcinát fogunk kapni a harmadik, negyedik, sokadik frissítő oltáskor?
hogy esetleg itt is lesznek VIP-vakcinák? Netán VIP-országok?

Szeretne Ön koronavírus vakcinát olyan valakitől, akinek föltett és bevallott szándéka, és bizakodik benne, hogy a vakcinák hozzá fognak segíteni a világ népességének 10-15 %-os csökkentéséhez?

Akinek áldásos oltási akciói következtében sok gyerek meghalt, illetve maradandó károsodást szenvedett Afrikában és Indiában?

2021. május

Király József

 

Print Friendly, PDF & Email

29 hozzászólás

Add a Comment
 1. Tisztelt Király József, gratulálok hogy ilyen áttekinthető, érthető, logikus rendszerbe foglalta a háttérhatalom emberirtó programjának leleplező tényeit. Nagy munka volt, még egyszer fogadja szomorú gratulációmat, azért szomorú, mert erről kellett ilyen kiváló munkát végeznie, és nem valami örömteli dologról.
  Továbbá:
  A Portói Nyilatkozat szemérmetlenül kinyilvánítja a Covid-hisztéria zsidó háttéhatalmi valódi szándékát: a digitális rabszolgaság bevezetését. Az egyébként is mesterséges intelligencia, a DNS-prpgram alapú ember mentális irányítottsága több évezredes háttérhatalmi médiumok alkalmazásának eredménye, mára a virtuális pénz bevezetése a tökéletes irányíthatóság a legeredményesebb uralmi eszköz, melyet várhatóan 2025-re Európában mindenütt bevezetnek. Az oltási igazolvány a holokauszt mizéria (lásd Sulamit Aloni általam URL-ezett videóját /https://youtu.be/LLbtu0-mgvw/, hogy a zsidók trükknek használják a holokausztot és a fasisztázást) egy új típusú változata, az izraeliek már új holokausztott emlegetnek. Mint a második világháborúban a zsidó Illuminati nem sajnálta saját fajtáját feláldozni a globális világhatalmi pozíciójuk megerősítéséhez, most sem sajnálja Izraelben beáldozni az oltás őrületnek saját fajtája egy részét feláldozni, hogy élére állhasson – mint a történelem során mindig mindennek – a Covid-rabszolgatartás szellemi irányításának is.
  Az oltási igazolvány trükkje és az Illuminati által irányított muszlim migráció Európát a polgárháborúhoz vezeti, mint a mindenkori zsidó báb amerikai adminisztráció az USA-ban a feketék elmebeteg szintű felturbózásával, a fegyvertartás tervezett betiltásával.
  Afrika csak vírustelep, kísérleti telep, migrációs tenyésztelep, Ázsia laboratórium telep, migrációs tenyésztelep, digitális rabszolgatartási mintaterület, Amerika a zsidó belterjesség elmebeteg emberiség gyilkosa, Európa az utolsó nagyvad, amelyet rabszolgává tesznek.
  És az emberek egymást hülyézve nem veszik észre, hogy lassan megszűnnek létezni. Nem szerettem Hawkingot a materialista zsidó áltudomány képviselőjét, de egy mondata telitalálat volt, vagy közeli találat, hogy szerinte az emberiség elpusztítja önmagát.
  Kiegészíteném, pontosítanám Hókirály (Hawking) mondatát:
  Az emberiség hagyja értelmi fogyatékossága okán, hogy a zsidó háttérhatalom kedvére pusztítsa az emberiséget és kedvére alakítsa át elektromos alapú virtuális működésű valós szenvedésű rabszolgákká.
  Remélem nem a leslie típusú nem gondolkodók olvassák csak e bejegyzést, hanem akik még képesek kreatív, logikus gondolkodásra.
  Jó egészséget mindenkinek oltások nélkül.

 2. Herbert Kickl beszéde: a zöld utlevél egy perversion.

  Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=lZb7d-LTh68

  Sajnos én magam csak addig jutottam el, hogy a szöveget megpróbáltam németül leírni.
  Csak azt tudom mondani, hogy a fordítást érdemes lenne elvégezni, mint egy felíratozás formájában, ha erre időnk lenne ebben a nagyon szorongatott helyzetben.

  De most csak a német szöveg lényege, amit a google translate talán angolra jól fordít.
  De ha az én ötletem nem találtatik érdeklődésre, akkor az egész bejegyzést törölni is lehet.

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  Umwandlung in den Kerker der eigenen Gesellschaft

  Unwertung aller Werte

  Minute 5:22

  Sie daran arbeiten, die Dinge wie … In Zustande bringen, dass Freunde oder Miteinander oder Feiheit und Wahrheit nicht
  etwas positives sollen sondern eine Bedrohung für die Bewölkerung darstellen

  Meine Damen und Herren, das ist eine Perversion der Demokratie und Schlag ins Gesicht die Verfassung…
  und in den wenigen Tagen ein Gendenkversanstaltung stattfinden, wo sie das höhes Lied für die Freiheit und Demokratie singen werden

  Das ist eine Perversion, wenn die Regierung auf die Basis in der Zahlenjonglierei sich festsetzt
  wenn sie bestimmen wie viel und wer die Freiheit und in welcher Voraussetzungen zugestanden bekommt
  und sie sich darauf als Wohltäter daraufspielt und
  diese Perversion heisst grüner Pass

  Grüner Pass ist ein zeitlich begrenzte Portion. Das ist lächerlich. China lässt sich grüssen.
  Grüner Pass ist ein Stück normales Leben auf eine Bewährung des sozialen Auflagen, die Regirung völlig Evidenz frei diktiert.
  Grüner Pass ist eine totale Sacherweiterung der einzelnen, weil ist es angeblich notwending ist das grosse ganze zu schützen.

  Ich sage Ihnen eines, dass es ist mir ganz schlecht ist, dass ich darüber nachdenke, dass dieses Modell parallel
  wie die grüse Thinktank sich überlegt wird, dass die Variante auftritt um die Rettung der Welklima zu führen
  Gute Nacht österreich kann ich Ihnen es sagen.

  Nein, meine sehr geehrte Damen und Herren, was ist es hier passiert einen Systemswecksel
  Das ist eine Grundrechtsregime… und hier nicht mehr übrig bleibt von der propagierte freiwilligen Impfung.
  Das hat sich in die Luft aufgelöst.
  Der Zwang ist die tägliche Realität.
  … auch wenn sie es nich wahrhanen wollen.
  Der Zwang ist die wirklichkeit, beginnend in den Schulen bis hinein in den Arbeitsplatz
  und mit dem Testzwang schuafen sie noch etwas nach
  Das nenne ich die Gesundheitsappartheid…
  was sie heuzitage implementieren und dafür werden sie die Verantwortung übernehmen.

  Für sie wäre ein Grund um die Grundrechte einzuscheiden, wenn sie sich erweisen haben,
  dass einer erkrant und er ansteckend ist.
  Das ist das einzige Kriterium… und die gesunde in Ruhe lassen… bei ihnen ist als gesund abgeschaft
  … sie opererien auf die Empfelung der WHO, dass jeder postiv gestestet als krank definieren..
  das ist ein Irrsinn, was es hier abläuft.

  … das die höhepunk des Irrsins ist die Impfung, weil der Hersteller gar nicht angibt
  – wie umfassend diese Impfwirkung ist
  – und ob sie die anderem anstecken können

  und was machen sie ?

  Sie sagen, dass nach der ersten Impfdosis schon den Schutz gegeben.
  Das sagt mir, dass Ihre aller Schutzmassnehmen gar nicht mit der Gesundheit zu tun haben sonder mit der Unterwerfung und der Kontrolle
  und damit mit dem System des Umbau der Gestellschaft

  Sie wissen, dass die Menschen trotz der coronaimpfung an corona erkranken..
  und Menschen mit der voller Dosis an Corona sterben… und tausende von Nebenwirkungen gibt es

  Und am Abschluss die Worte des Jean-Jacques Rousseau:

  das Wort die Skaverei und das Recht stehen in Widerspruch zueinerder sie schiessen sich gegenseitig aus

  ich schliesse sie mit einem Vertrag aus:
  zu meine Gunsten und ihrer Lasten
  ich sie solange halten werde solange wie mir es gefällt

  Das ist mir, wie sie mit dem grünen Pass vollbringen wollen.

  Merken sie es einen, dass der Dang nach der Freiheit ist stärker als
  sie vor einem Jahr verbreiten… Das lehrt uns die Geschichte

 3. Dr. Szabó G. Dénes

  Tisztelt Király Úr!

  Igazán remek és nyilvánvalóan laikusok számára is érthető összefoglalójához gratulálok! Ha megengedi egy ponton helyesbíteni javaslom, mégpedig a PCR tesztek küszöbértékének 28 alá csökkentése nem a WHO, hanem a CDC ajánlása az oltottak utánkövetési eljárása kapcsán.
  Az összefoglalót szeretném kiegészíteni a pénz, mint motiváló/korrumpáló eszköz rendszerszintű használatára a koronaterror működtetésében. Én ezt tartom az első oszlopnak, mert nélküle nem lenne meg a többi. Itt említhetném a fehérorosz elnök tavaly nyár eleji nyilatkozatát a 970 millió dolláros világbanki ajánlatról ha bevezeti a szigorú intézkedéseket. További eklatáns példa teljes egészségügyi rendszerek – pl.: USA-beli, NHS, de a magyar sem különb – megvesztegetése az intézményeknek kiutalt koronavírus “fejpénzek” útján. Természetesen a “korona halottak” után emelt összeggel. Ez PCR teszt nélkül is önmagában abszolút motiváció akár jelentés hamisításokra, akár bizonyítottan eredménytelen COVID kezelési protokollok eröltetésére. Nyilván az oltási kampányban is rengeteget költünk a “motiváció” ösztönzésére és nemcsak a propaganda, hanem a közreműködők – legyen akár háziorvos – vonatkozásában is.

  1. Köszönöm, jogos a kiegészítés.

 4. Tisztelt B.Gy., tisztelt Király Úr!

  Josszú a B.Gy. által feltett videó fordított .srt kiterjesztésű fordítása, amit persze stilizálni kellene, nem tagadom.
  Ha belefér a videó fordítása, itt beillesztem, ezt t kell másolni egy feliratozó programba és elmenteni .srt kiterjesztésű fájlként. Valóban érdemes megnézni a videót. Tehát a felirat:
  1
  00:00:00,000 –> 00:00:04,529
  köszönöm elnök úr szövetségi miniszter
  úr kedves hölgyeim és uraim

  2
  00:00:04,529 –> 00:00:07,799
  Mindig támogatom, hogy a dolgokat a
  nevükön és ne a bokoron keresztül hívják

  3
  00:00:07,799 –> 00:00:12,840
  beszélni, és ezt szeretném ma is
  megtartani, vagyis ha most tesszük

  4
  00:00:12,840 –> 00:00:17,220
  a következőkben nem
  tárgyaljuk a zöld basszust

  5
  00:00:17,220 –> 00:00:21,449
  az egészségpolitikai intézkedésekről,
  amelyek szükségessé válnak, de ott vannak

  6
  00:00:21,449 –> 00:00:26,189
  beszéljük meg a teljes felújítás
  jelenlegi szomorú csúcspontját

  7
  00:00:26,189 –> 00:00:30,890
  társadalmunk a tekintélyelvű
  felé, akárcsak urunk

  8
  00:00:30,890 –> 00:00:35,670
  a nemzeti tanács elnökének, Sobotkának
  apránként tetszik, azóta is tart

  9
  00:00:35,670 –> 00:00:41,070
  egy év a cselekvőképtelenség rendszerét
  tolta el a lakosság rendszerével

  10
  00:00:41,070 –> 00:00:46,890
  a szuverén szabad állampolgárok
  jogfosztóinak jogfosztása, akik valójában

  11
  00:00:46,890 –> 00:00:50,969
  szolgálni, nem pedig uralkodni
  rajta, ezt csinálják

  12
  00:00:50,969 –> 00:00:56,910
  médiával táplálva haladjon előre,
  millió dolgok készülnek fel a

  13
  00:00:56,910 –> 00:01:02,940
  Hozza el, öltöztesse fel és tegye
  be az egészségvédelem leple alatt

  14
  00:01:02,940 –> 00:01:07,040
  kombinációja egy új, korábban
  személyre szabott járvánnyal

  15
  00:01:07,040 –> 00:01:12,150
  definíció szerint a dolgok valósággá
  váltak, amelyek régen voltak

  16
  00:01:12,150 –> 00:01:17,970
  lehetetlennek gondoltam volna,
  legalábbis egy demokráciában, szeretném

  17
  00:01:17,970 –> 00:01:21,950
  mondják hölgyeim és uraim

  18
  00:01:21,999 –> 00:01:29,299
  Óvakodjon definíciójuk szerint
  a lakosság 0,3 százalékától

  19
  00:01:29,299 –> 00:01:33,140
  az egészségügyi világszervezet
  meghatározása szerint, de szerint

  20
  00:01:33,140 –> 00:01:38,929
  betegnek számítanak, ami a
  rendszerben rejlő elmosódás

  21
  00:01:38,929 –> 00:01:44,140
  hogy fejlécbe stilizálnak
  mindenkit, aki pozitívnak bizonyult

  22
  00:01:44,140 –> 00:01:50,329
  tehát elveszik a lakosság 0,3
  százalékát, és azonnal elhelyezik őket

  23
  00:01:50,329 –> 00:01:56,929
  99 A többiek 7 százaléka hozzátette
  és jogfosztotta a jogoktól

  24
  00:01:56,929 –> 00:02:01,340
  Az osztrák lakosság 100
  százaléka az ok megadásával

  25
  00:02:01,340 –> 00:02:05,200
  és vegye be a szabadságjogokat, vagy
  felhasználva azokat az alapvető és

  26
  00:02:05,200 –> 00:02:10,759
  korlátozzák a szabadságjogokat, és
  hölgyeim és uraim, az egyetlenek

  27
  00:02:10,759 –> 00:02:16,329
  második gondolkodik rajta, aki azonnal
  elgondolkodik ezen az eljáráson

  28
  00:02:16,329 –> 00:02:21,799
  abszolút aránytalan, hogy egyetlen
  ember sem tenne ilyet a másikban

  29
  00:02:21,799 –> 00:02:27,440
  senki nem készít területet, de ha most
  mond valamit, mert szkeptikus vagy

  30
  00:02:27,440 –> 00:02:30,980
  és ahol az ember kritikus, és amikor
  nem csak a véleménye az egyetlen

  31
  00:02:30,980 –> 00:02:35,930
  steril és tiszta lehet alkalmazni,
  akkor a buzogány védelem megy

  32
  00:02:35,930 –> 00:02:40,250
  közegészségügy az egyik odalent
  te vagy a társ, mint a zab vagy

  33
  00:02:40,250 –> 00:02:43,730
  az akkori nemzeti tanácselnök
  kedvenc változata

  34
  00:02:43,730 –> 00:02:47,720
  antiszemita hölgyeim és
  uraim, meg tudom csinálni

  35
  00:02:47,720 –> 00:02:51,410
  már nem hallja a polgár kolléga
  emberölésének érvelését

  36
  00:02:51,410 –> 00:02:55,790
  A szóhasználó emberek szájából
  az egészség a legfontosabb

  37
  00:02:55,790 –> 00:03:00,859
  A megelőzés nem tudja még
  kiiktatni az emberek száját

  38
  00:03:00,859 –> 00:03:05,359
  a gyermekek a szájukon kívül tiltják a
  testmozgást és a sportot a friss levegőn

  39
  00:03:05,359 –> 00:03:09,049
  emberek ezernyi járulékos
  károsodása a fizikai és

  40
  00:03:09,049 –> 00:03:13,190
  a pszichológiai területnek előzetesen
  vagy szájából kell felelnie

  41
  00:03:13,190 –> 00:03:16,910
  olyan emberek, akiknek
  éretlen új termékük van a

  42
  00:03:16,910 –> 00:03:19,910
  terhes nők ebben az országban
  kolostor kedveseim

  43
  00:03:19,910 –> 00:03:25,700
  szóval ez nem így működik, és máris
  izgalmas vagyok, ha a klubelnök úr

  44
  00:03:25,700 –> 00:03:30,500
  vikingek vagy a klub háziasszonyának kőműves
  asszonya csak új egészségügyi miniszterének

  45
  00:03:30,500 –> 00:03:34,040
  ugyanezt fogja tenni, majd maszkkal
  beszélni fog ma az előadóteremben

  46
  00:03:34,040 –> 00:03:37,490
  vagy megteszem, amit nem,
  de akkor én megtenném

  47
  00:03:37,490 –> 00:03:41,510
  szeretném tudni, ki javasolja, hogy az
  egészségügyi miniszter akarjon minket

  48
  00:03:41,510 –> 00:03:47,540
  néhány perc múlva megismerheti
  kedves hölgyeim és uraim

  49
  00:03:47,540 –> 00:03:52,160
  de az egészség átfogó
  értelemben a legfontosabb

  50
  00:03:52,160 –> 00:03:56,630
  kombináció a szabadsággal, mert
  egészséges, és ez már nem az

  51
  00:03:56,630 –> 00:04:01,250
  gondolja, hogy az egészséges rabszolgák is
  lehetnek egészségesek, lehetnek jobbágyok és

  52
  00:04:01,250 –> 00:04:04,220
  még a foglyok is
  élvezhetik az egészségüket

  53
  00:04:04,220 –> 00:04:12,530
  de ez egy olyan modell,
  amelyet nem szabad kezelnünk

  54
  00:04:12,530 –> 00:04:17,570
  saját lakosságukat, mintha kiskorú
  kisgyermekekkel is foglalkoznának

  55
  00:04:17,570 –> 00:04:21,530
  úgy tesz, mintha azt kellene tennie,
  mintha a hatáskörrel rendelkezne

  56
  00:04:21,530 –> 00:04:25,640
  nem lenne más dolga, mint
  megvédeni az embereket önmaguktól

  57
  00:04:25,640 –> 00:04:29,300
  azok az emberek, akik két lábbal
  állnak az életben és a tiéddel is

  58
  00:04:29,300 –> 00:04:33,980
  az adók finanszírozzák a
  nyerteseket, és eltorzulnak

  59
  00:04:33,980 –> 00:04:38,780
  igazság a védőtől való szabadság
  garanciájának kezdete vagy

  60
  00:04:38,780 –> 00:04:43,400
  az egyén jogai és tulajdonai
  eggyé válnak abszolút és eggyé

  61
  00:04:43,400 –> 00:04:47,180
  az önkényes uralkodó saját
  népének börtönőrévé válik

  62
  00:04:47,180 –> 00:04:52,340
  ez a társadalom teljes szerkezetátalakítása,
  amelyet Ön előre hajt

  63
  00:04:52,340 –> 00:04:57,500
  életmódunk átalakítása ez

  64
  00:04:57,500 –> 00:05:01,610
  a kemény munkánkkal való
  bánásmódunk átszervezése

  65
  00:05:01,610 –> 00:05:06,230
  gondolkodásmódunk és kitöltési
  módunk, és ez mindenki átértékelése

  66
  00:05:06,230 –> 00:05:11,540
  értékeket, ha meg akarod valósítani
  és hirtelen dolgozni akarsz rajta

  67
  00:05:11,540 –> 00:05:17,180
  olyan dolgok, mint az öröm vagy az egymással,
  vagy a szabadság és az igazság semmi más

  68
  00:05:17,180 –> 00:05:21,730
  pozitívnak kell lennie, de
  veszélyt jelentenek a lakosságra

  69
  00:05:21,730 –> 00:05:27,590
  és hölgyeim és uraim, ez
  a demokrácia torzulása

  70
  00:05:27,590 –> 00:05:30,830
  és egy pofon az alkotmány ellen,
  és ez azt mondja, hogy a bukás

  71
  00:05:30,830 –> 00:05:34,220
  néhány napig ismét megemlékező
  eseményekre kerül sor, ahol

  72
  00:05:34,220 –> 00:05:38,150
  Eléneklik a szabadság és a
  demokrácia dicséretének dalt

  73
  00:05:38,150 –> 00:05:43,130
  perverzió, amikor a kormány számok
  alapján zsonglőrködik és mi

  74
  00:05:43,130 –> 00:05:48,140
  Nem más kérdés, ki akarja meghatározni,
  kinek mennyi szabadsága van meddig

  75
  00:05:48,140 –> 00:05:52,190
  mely feltételeket
  biztosítanak, majd azokra is

  76
  00:05:52,190 –> 00:05:57,080
  mint jótevő későn, amely perverzió,
  és ezt a perverziót hívják

  77
  00:05:57,080 –> 00:06:04,520
  zöld abbas müller basszus ezek időben
  korlátozott szabad tér ionok jó

  78
  00:06:04,520 –> 00:06:09,860
  finomságok finomságok a lakosság számára a
  jó társadalmi magatartásért Kína levelek

  79
  00:06:09,860 –> 00:06:13,460
  üdvözlet zöld mellszobor
  egy darab normális

  80
  00:06:13,460 –> 00:06:18,560
  társadalmi próba alatt
  éljen ez a kormány

  81
  00:06:18,560 –> 00:06:24,460
  Teljesen bizonyítékoktól mentesen diktált és
  zöldebb illeszkedés, amely egy rész vagy teljes

  82
  00:06:24,460 –> 00:06:29,450
  népesség egyénenként, mert
  állítólag nagyok számára szükséges

  83
  00:06:29,450 –> 00:06:32,540
  az egész védelme érdekében egy
  dolgot mondok, egész leszek

  84
  00:06:32,540 –> 00:06:36,140
  rossz, ha arra gondolok, hogy ezt
  a modellt párhuzamosan mozgatom

  85
  00:06:36,140 –> 00:06:40,250
  hogy miként süllyed a zöldbe, azt gondolja,
  hogy már megfontolják, majd ezzel

  86
  00:06:40,250 –> 00:06:44,660
  variáns fordul elő a globális éghajlat
  megmentéséért folytatott harc körül

  87
  00:06:44,660 –> 00:06:48,460
  éjszakai Ausztria csak
  azt tudom mondani

  88
  00:06:48,500 –> 00:06:52,730
  Tisztelt Uram vagy Asszonyom,
  ami itt történik, az a

  89
  00:06:52,730 –> 00:06:56,120
  rendszerváltás, amely egy új
  alapvető jogrendszer, amely itt jön

  90
  00:06:56,120 –> 00:06:58,940
  és hogy bemutatnak, és
  nem marad belőle semmi

  91
  00:06:58,940 –> 00:07:03,830
  az eredetileg még mindig terjedt
  önkéntesség teszteléssel és

  92
  00:07:03,830 –> 00:07:08,210
  beoltja és eltűnt a levegőben, mivel
  a kényszer a mindennapi valóság

  93
  00:07:08,210 –> 00:07:11,780
  még akkor is, ha nem ismeri el, ahol
  a kényszer a valóságban kezdődik

  94
  00:07:11,780 –> 00:07:16,370
  az iskolákban át a
  munkahelyükre most a des

  95
  00:07:16,370 –> 00:07:20,960
  Még egy kicsit, és aki
  nem sprintel, az megvan

  96
  00:07:20,960 –> 00:07:25,240
  Az egészségügyet apartheidának
  hívom, és ezt te teszed ma is

  97
  00:07:25,240 –> 00:07:29,500
  végre Ausztriában, és Ön
  hirdeti a felelősséget ezért

  98
  00:07:29,500 –> 00:07:35,060
  el kell fogadni, hogy
  egyetlen kritérium létezik

  99
  00:07:35,060 –> 00:07:38,870
  lehetővé tennék számukra, hogy legalább
  részben korlátozzák az alapvető jogokat és

  100
  00:07:38,870 –> 00:07:43,520
  az lenne, ha valakiről
  bebizonyosodott, hogy a koronavírus

  101
  00:07:43,520 –> 00:07:48,080
  és így fertőzőnek bizonyult,
  ez az egyetlen kritérium

  102
  00:07:48,080 –> 00:07:51,470
  de akkor az egészségeseknek mindenkit magára
  kell hagynia, akkor az ügyfeleknek megvan

  103
  00:07:51,470 –> 00:07:54,950
  igaz, hogy ne zavarja
  őket, és ezért van

  104
  00:07:54,950 –> 00:07:58,820
  Te, de mindig csak olyan emberek
  vannak, akik azonnal előtted vannak

  105
  00:07:58,820 –> 00:08:02,720
  szembe kell néznie egy fertőzéssel, ezért
  állandóan ennie kell, de egészséges

  106
  00:08:02,720 –> 00:08:07,300
  megszüntetve csak több tesztelt

  107
  00:08:07,330 –> 00:08:12,650
  tesztelték gyógyult és beoltott, és
  nem tudják, hogy az abszurditás velük

  108
  00:08:12,650 –> 00:08:16,610
  nem veszi észre magát,
  másképp viselkednek, mint a

  109
  00:08:16,610 –> 00:08:21,440
  feltalálja útközben azáltal, hogy
  mindenki pozitív eredményt kap

  110
  00:08:21,440 –> 00:08:26,030
  hogy egy beteg őrület bastia lejár,
  akkor eljutunk az olvasáshoz

  111
  00:08:26,030 –> 00:08:30,350
  igen, a mérteket mióta engedték szabadon
  a tesztelés alól, hogy úgy mondjam

  112
  00:08:30,350 –> 00:08:33,890
  három hónap, hat hónap, mennyi minden
  az elv szerint, mint a tehenek

  113
  00:08:33,890 –> 00:08:38,419
  felépítették, és fontolóra veszik,
  hogy így van-e valaki kínainak, igen

  114
  00:08:38,419 –> 00:08:42,740
  attól függ, hogy volt-e pozitív tesztje,
  ami azt jelenti, hogy veled lehet

  115
  00:08:42,740 –> 00:08:47,060
  kedves hölgyeim és uraim is olyan
  abszurd egészséget élveznek

  116
  00:08:47,060 –> 00:08:50,720
  közben az egész, és akkor
  mi is megkapjuk az oltást

  117
  00:08:50,720 –> 00:08:56,030
  aranystandard a zöld
  kialakulásának úgymond fénypontja

  118
  00:08:56,030 –> 00:09:00,170
  kegyebuszok, de itt is a
  bizonyítékok mentesek, mert a

  119
  00:09:00,170 –> 00:09:02,959
  e vakcinák gyártói
  maguk sem mondják

  120
  00:09:02,959 –> 00:09:08,329
  képes meddig hatékony, milyen
  kiterjedt ez a fejlesztés és

  121
  00:09:08,329 –> 00:09:12,679
  hogy valójában nem tudnak-e
  megfertőzni mást és mit csinálnak

  122
  00:09:12,679 –> 00:09:17,209
  az első oltás után mennek és
  aggódnak, csak a második lánya marad

  123
  00:09:17,209 –> 00:09:21,379
  teljesen, de az első után ez a
  védelem már adott vagy egyedül

  124
  00:09:21,379 –> 00:09:25,220
  ez azt mutatja nekem, hogy minden cselekedetének
  semmi köze nincs az egészségvédelemhez

  125
  00:09:25,220 –> 00:09:29,569
  megtenni a hatalomról szól,
  a behódolásról van szó

  126
  00:09:29,569 –> 00:09:35,110
  a vezérlésről és így egy rendszer
  átalakításáról és semmi másról

  127
  00:09:35,379 –> 00:09:42,110
  tudod, hogy tudod, hogy az emberek a koronát
  annak ellenére kapják meg, hogy beoltják őket

  128
  00:09:42,110 –> 00:09:45,769
  és nem is olyan nehéz, tudod,
  hogy az emberek a korona ellenére

  129
  00:09:45,769 –> 00:09:49,730
  oltást, és ha mégis megkapta
  a teljes adag koronát

  130
  00:09:49,730 –> 00:09:53,689
  meghalnak és nem is olyan kevesen,
  és tudják, hogy világszerte, de

  131
  00:09:53,689 –> 00:09:58,249
  több ezer mellékhatás, és tudod, hogy
  minden nincs le az asztalról, mert

  132
  00:09:58,249 –> 00:10:02,869
  ez nem az egészségpolitikáról
  szól, és befejeztem veled

  133
  00:10:02,869 –> 00:10:06,350
  jean-jacques jaj újabb java

  134
  00:10:06,350 –> 00:10:10,999
  így hozták, mert olyan jól tudja
  feléd tartani a tükröt, és mert ő

  135
  00:10:10,999 –> 00:10:14,600
  talán egyikük vagy
  másikuk értelmiségüktől

  136
  00:10:14,600 –> 00:10:17,209
  újra előhozhatja az alkonyatot

  137
  00:10:17,209 –> 00:10:22,699
  rousseau a rabszolgaság és a
  jobb szó szavakat ellentmondja

  138
  00:10:22,699 –> 00:10:26,749
  egymásnak kizárják egymást

  139
  00:10:26,749 –> 00:10:30,920
  A következő szavak, függetlenül attól,
  hogy kapcsolatban áll-e valakivel a

  140
  00:10:30,920 –> 00:10:36,110
  másokra vagy egy népre gyakorolt ​​hatás
  mindig ugyanolyan értelmetlen és

  141
  00:10:36,110 –> 00:10:39,259
  most figyelj jól, mert
  ezt próbálod megtenni

  142
  00:10:39,259 –> 00:10:43,639
  Kizárólag az ön költségére
  kötök veled szerződést és

  143
  00:10:43,639 –> 00:10:48,589
  szívességem, amelyet addig fogok tartani,
  amíg tetszik, és amit te is megtartasz

  144
  00:10:48,589 –> 00:10:53,119
  mindaddig, amíg tetszik, ez az a modell,
  amelyet a zöld útlevéllel láttál el

  145
  00:10:53,119 –> 00:10:56,500
  hölgyeim és uraim
  úton akarnak lenni

  146
  00:10:56,500 –> 00:11:02,990
  de emlékezzen egy dologra, emlékezzen meg
  egy dologra befejezésül, a késztetésre

  147
  00:11:02,990 –> 00:11:07,220
  a szabadság erősebb, mint a félelem,
  amelyet több mint egy éve terjesztesz és

  148
  00:11:07,220 –> 00:11:11,090
  ezek tovább fognak terjedni, erre tanít
  minket a történelem, és én jósolok

  149
  00:11:11,090 –> 00:11:15,590
  ma, hogy ezt a leckét saját politikai
  testületében fogja megtanulni

  150
  00:11:15,590 –> 00:11:16,770
  [taps]

  151
  00:11:16,770 –> 00:11:20,120
  [Zene]

  Jó egészséget.
  Szabó

 5. Elnézést a stilizálás hiányáért, a fordítás pontosításának hiányáért, én ennyit tudtam tenni hozzá, az általam küldött srt. fájl tartalma google alapú fordítás, de annyival több, hogy valós idejű a feliratozás, tehát nem kell vacakolni az időzítésekkel a szöveg pontosításakor a szavak átírásánál. Nekem több időm ehhez sajnos több nincs, de úgy érzem segítettem.
  Szabó

 6. Tisztelt Dr. Szabó G. Dénes, mindamellett hogy megbecsülésem Király Úr hatalmas és igényes munkájának kiegészítéséért, annyit hozzáfűznék hogy a vírusterror valódi háttere nem a pénz hanem a hatalom, a pénz egy artikulációja a háttérhatalomnak erre a helyzetre az emberiség felé, hogy higgyék azt hogy ez a pénzért történik. A pénz virtuálissá tétele is a hatalomról szól és nem a pénz birtoklásáról. Egy fenyítési jutalmazási eszköz, ami a félelemterror alapú Illuminati kormányzás egyik eszköze. A következő logikai pont hogy miért kell a hatalom, már ennek a példátlanul széleslátókörű oldalnak is talán sci-fi kategóriának tűnnek, ezért csak annyit írok röviden, hogy az Illuminati el akarja hagyni a Naprendszert, a hatalom gyakorlásának ehhez van köze, de ez nem ennek az oldalnak a témájához tartozik. De elengedhetetlennek tartottam kiegészíteni az Ön kiegészítését is, hogy sokkal nagyobb rálátású okok mozgatják a jelenlegi háttérhatalmi világdiktatúra bevezetését. Szívesen leírnám, talán korábbi bejjegyzéseimben utaltam is rá, nem kitalált informácik alapján írom, de a vírus alapú hegemónia kialakításához itt csak lazán kapcsolódik.
  Üdvözlettel és köszönettel mindkettőjüknek a szakértelemért és lényeglátásért:
  Szabó

  1. Dr. Szabó G. Dénes

   Tisztelt Szabó Úr!

   Lehet, hogy félreérthető voltam. Tisztában vagyok azzal, hogy nem a pénzért történik hanem a “deep state” emberiség feletti totális kontrolljának kialakítása érdekében. Az alappillér alatt azt értettem, hogy a pénzt a leghatékonyabb eszközként használják az agenda kivitelezése során.

   Üdvözlettel

 7. Tisztelt Dr. Szabó G. Dénes, köszönöm válaszát, észrevételét, ritkán szoktam figyelmetlen lenni, most ez történhetett. Így tökéletesen egyre gondolunk. Köszönöm figyelmességét.

  Üdvözlettel
  Szabó

 8. Köszönet a jó ötletért Szabó.

  Én már csináltam valamikor ilyenent, ami ez volt
  Felkelés a Gulágon https://www.youtube.com/watch?v=DREpo_BTaFE

  A fordítást én csináltam.
  A kollegák meg segítettek a fordítás javításában és a felíratozásban.
  Persze ennek a videónak a fordításában és annak a felíratózásában is híbákat talál az ember.

  De mi a munkánkat nem pénzért és elísmerésért csináljuk.
  Ez a téma is hasonlít a mai kor bajára. Csak most mi a virussal küzdünk, ami annyira eredménytelen harcnak látszik.
  Akkor volt egy totális rendszer. Ma meg egy álságosság képében megbújó másik rendszer, a demokrácia.

  Persze, hogy a Kickl Klubobmann német szöveg sem egészen stimmel. Azon tudok még javítani.

  Hogy lehet a youtube videót letölteni ? Mert az én általam ismert software esetén virus veszély áll fenn.

  Sajnos most nekem sincs olyan sok időm. Talán a magyar fordítás még gyorsan menne.
  Szerintem, ez is elég lenne jelenleg.

 9. Ez a hozzászolás egy egyszerü leírás, ami az mRNA-oltóanyaggal is foglalkozik.

  A cikk a német prof. Harald zur Hausen-ra is hivatkozik:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_zur_Hausen

  A cikkben áll egy kételkedés, hogy ezen pratikát, hogy sikerülnek a gyakorlatban ?
  Mert a cikk nem foglalkozik a mellékhatásokkal.
  De aki rákbeteg, az általában a félelem miatt minden féle kezelésbe bele is egyezik.

  A kisérletek sikeres örömét a cikk elintézi egy Archimedes Eureka kiáltással.

  Én a rákkal sajnos egy kicsit, mint őssejt átültetett kapcsolatba kerültem.
  Én eddig azt tudtam, hogy az őssejtek a csontokban képződnek.
  És vannak adult őssejtek és embrionális őssejtek.
  Az embrionális őssejt a legértékesebb, mert az omnipotens képességekkel rendelkezik.
  ( Talán ezzel csak az egész világot uraló vezetők rendelkezhetnek. )
  De ennek kinyerése ( megszerzése ) ethikus akadályokba ütközik.

  Tehát ha valaki még nem tudná, akkor most az covid-oltással tömeges kisérletek folynak.
  Ezt egy mindig egy nagyon álságos mondattal intézik el, ami igy hangzik:
  A korona az emberiségre nagyon veszélyes járvány !

  És most következik a cikk.

  Forrás: mRNA-Impfungen gegen Krebs – wie funktioniert’s?
  https://scilogs.spektrum.de/die-monacologin/mrna-impfungen-gegen-krebs-wie-funktionierts/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

  Szerző: Veröffentlicht von Marisa Kurz ( Még csak medikus diák. )

  Egy egyszerü leírása a rákellenes mRNA-oltásnak – hogy müködik ez ?

  A rákos sejtek is csak egyszerü sejtek, amik nem tudják, hogy hová tartoznak

  Ha kinyujtod az ujjaidat, akkor csodálkozol, hogy miért nem nőnek össze azok össze.

  Mert minden sejben van egy új sejtlétrehozási leírás (DNA ).
  Ezt a leírást a sejt egy jól védett trezorban ( sejtmag ) tárolja.
  Ebből a leírásból minden sejt tudja, hogy mit kell neki tenni és az hovátartozzon.

  A sejtek a saját munkaerejüket saját maguk állítják elő
  Egy sejt ugy képzelhető el, mint egy város.
  Ebben van egy erőmü az energiára és van egy postahivatal is, ami a szállításokért felelős.
  A sejt munkaereje a protein. A sejtek ezt a proteint a leírési terv alapján tudják
  előállítani.
  A DNA mindig a sejt védett trezorába kerül és a sejt a másolat ( mRNA) alapján dolgozik.
  Tulajdonképpen mindig a következő történik:
  DNA -> RNA -> Protein (leírás -> másolat -> munkás): többet nem is kell tudni a rák
  megértéséhez.

  A immunrendszer a ráksejteket fel tudja ismerni és azokat el is tudja pusztitani
  Ha hiba lép fel a leírásban, például UV-besúgárzás, vagy bizonyos kémia anygagok
  behatása miatt, akkor az előállított protein ( munkás ) nem lesz normális.
  De akkor a protein a sejnek jelzi, stopp és ne tovább !
  Itt nem szabad tovább növekedni.
  De ha a fenti folyamat nem történik meg, akkor rákos sejtek állnak elő.

  Hogy egy sejtben mi történik, azt a sejt a környezetének úgy adja tudomásul, hogy
  a sejt felületén egy kis darab proteint képez. Amit gyaroklatilag, mint egy kiratban
  elhelyezett árukat mutat a környezetének.
  Mivel a sejten kivül immunsejtek futkosnak és nagyon figyelnek arra, hogy mi van
  a kirakatban.

  Ha az immunsejtek észreveszik, hogy a kirakatban rossz áru van, akkor ezt a sejtet
  elpusztitják.

  De mivel ez a folyamat nem mindig müködik jól, ezért rákos sejtek állnak elő.
  A rákos sejtek több féle trükkel tudják az immunsejteket becsapni.
  Ezért a rákkutatás azzal foglalkozik, hogy lehet az immunrendszert megtanítani arra,
  hogy ezeket a hibás sejteket felismerje.

  mRNA-oltások kiélesítik az Immunrendszer kését a rákjestek ellen
  Durván ugy müködik: kivesznek a testből tumorsejteket és megfejtik ennek az építési
  leírását.
  Ezt a leírást összehasonlítják az egészséges leírással. Aztán megtudják, hogy
  az rákos építési tervben hol van a hiba.
  Aztán megprobálják az immunrendszert ezekre a rákosejtekre ráúszítani.
  Tehát egy mRNA rák ellenes oltás nem oltás, hanem a rákellenes therápia.

  SARS-CoV-2-Oltóanyagok a rákkutatást nagymértékben előre mozdíthatják
  Az ilyen kutattások sok pénzbe kerülnek és pedig nagyon, de nagyon sok pénzbe.
  A SARS-CoV-2-járvány alatt az mRNA-oltóanygagok a mi megmentőnkt lett.

  Oltások, amik a rák ellen védenek
  ( Ezt a fejezetet már nem fordítottam. )

 10. Csak egy szó, tisztelt Király úr! TÖKÉLETES.

 11. Tisztelt B.Gy.! Tisztelt admin! Tisztelt Mindenki! (3 levél egyben)

  Tisztelt admin, közben megjelent az írásom, köszönöm.

  Tisztelt B.Gy. szívesen. Én az https://www.y2mate.com/youtube/ letöltőoldalt használom, nem tapasztaltam vírus figyelmeztetést, ha volt, a vírusirtó automatikusan karanténba tette.
  Kedves B.Gy. én nem vagyok xxx hogy mindent pénzért csináljak, pláne szellemi dolgokkal. Én is ingyen csináltam ilyeneket, csak az életidőm nem adja már meg hogy ennyi irányú munkát végezzek. Olyan dolgokon dolgozom, hogyha Önnek vagy bárkinek leírnám, azt mondaná nem vagyok normális. Így inkább teszem a dolgom, de annyit elmondhatok, hogy a szenvedtetők és a szenvedés ellen irányul hatékonyan, nincs benne vallás, ezotéria, xxxszintű tudomány és egyéb marhaságok, mégis hatékony lesz, ha sikerül. Átnézhetném a videó anyagát és a stilisztikai Google hibákat ki tudnám szűrni, de ne haragudjon, nem tudom már megtenni. Esetleg amit ha jól emlékszem Ön írt, angol nyelvre át kellene fordítani Google-ban a német szöveget (elég korrekt a fordítás), az angolról jobb minőségű a magyar fordítás, és a szövegpaneleket immáron angolból fordítva magyarra behelyezni a megfelelő időintervallumokba, amit itt Király Úr volt szíves kitenni az oldalra. Tudom munkás dolog, de ezt látom leg célravezetőbbnek, hacsak nem tud fordítói szinten valaki németül.

  Tisztelt Mindenki!
  Amikor csak tudom, mindent forrásokkal adatolok, azonban most olyat írok, amit családi bizonyítékkal tudok alátámasztani. Elhunyt – nem a Covid-őrületben hunyt el, régebben – ma is imádott házastársam orvos volt. A kevés nem xxx és nem kommenista orvosok egyike volt, kakukktojás. Persze nem is gazdagodott meg. Általa és egyéb módon betekintést nyertem az egészségügy belső világába. Ez visszanyúlik elég sok évtizedre. Azért tartom fontosnak ezen észrevételemet, mert mintegy logikai tényszerű előképe amit leírok annak a vírushelyzetnek az egészségügy részéről Magyarországon – habár nem csak itt, mert mint a filmművészet és minden stratégiai terület a xxx Illuminati és részben nem xxx láncoskutyája és besúgószervezete, a szabadkőművesség a titkosszolgálatok mellett kezén volt és van észázadok, évezredek óta -, amely az egézségügybe vetett bizalom törvényszerű megingásához és részleges megsemmisüléséhez vezetett, és remélem ezáltal érthetőbbé válik mindez azok számára, akik ebbe nem látnak bele.
  Nem akarok történelemmel fárasztani senkit, a történetírás is a háttérhatalom birtokában volt mindig, többnyire értelmetlen hivatkozni rá. Azonban annyi megjegyzendő, hogy 1950 után a xxxk minden kulcsintézményre, az ÁVH-ra ÁVO-ra, egészségügyben, kultúrában, mindenben kulcspozíciókat töltenek, azon askenázi xxx gondolkodásmód szerint, hogy ne jöjjön létre Izrael állama, amíg nem építik fel a xxxk a jeruzsálemi templomot – amelynek dombján most egy mecset áll -, de a xxxk mint paraziták telepedjenek rá minden országra, államra, később nemzetre, vegyék át a kultúráját, minden kulcspozícióját, és ők váljanak azon ország népévé ily módon, kisajátitva annak mindenét, ami nem xxx volt. Ezt az euroatlanti térségben a xxx világhatalom elérte, Afrikában és Ázsiában is, a muszlim hittel csak látszólagos az ellentétük, istenük azonos, Elohim-Allah.
  Nos e diaspóra Magyarországon is kitakarította a nem xxxkat a stratégiai pozíciókból, lettek kifejezetten xxx feltöltésű szakterületek, így az orvosi szakterület is. E parány történelmi bepillantás rávilágít, hogy az egészségügy és a háttérhatalomnak alárendelt magyarországi bábvezetés a világháború után már (a Horthy-korszak alatt és a kiegyezés után már ez volt) egy lojális xxx nyáj kezében volt minden, ami az Illuminati, deep state vagy kinek hogyan nem tetszik, szervült részévé vált.
  Az OEP-nek felafata lett volna ellenőrizni a kórházak és orvosok csalásait. Tették, de a kórházak klinikák pénzügyi manővereit nem torolta meg az OEP sohasem néhány magamutogató kivételtől eltekintve.
  Az orvosok pontokra vadásznak, azaz minden vizsgálati típusért egy előre kalkulált idő és pont jár az orvosnak, ez a kórházakban is így van, és itt annyi vizsgálatot beírtak amit el sem végeztek az orvosok, ami kis orcácskájukra ráfért. Ez ma is így működik. Ezért volt egy időben az aláírás gyűjtés törvényileg az orvosok részéről, hogy mit végeztek el a betegen. Na a betegnek f…ja sem volt hogy mit ír alá többnyire, ez meg is szűnt.
  Az orvosok különböző gyógyszercégekkel kötnek szerződéseket, akár ha BT-ben tömörülnek, és azon bizonyos gyógyszergyártók jutalomüdülésekkel, egyéb anyagi előnyökkel részesítik őket annak fejében, hogy azonos hatóanyaggal azon gyógyszergyártó cég gyógyszereit írják ki a betegnek, amely céggel szerződést kötöttek. Hatóanyag ugyanaz, vivő anyag más, esetleg a hatóanyag hatékonyságát befolyásolja, az orvos süketelése azért a gyógyszerért szól.
  Ez három kis villanás abból a szennyből, amit az orvostársadalom produkál a betegek tudomása mögött.
  Egy adalékot hadd mondjak még, amit személyesen is megtapasztaltam. xxx orvos vizsgált – életemben nem adtam hálapénzt, akkor sem amíg nem volt orvos a családomban -, nem küldött el egy megelőző vizsgálatra. Rutin dologról van szó, mint közben megtudtam, tehát tudott róla. Ha nincs biológiai, élettani ismeretanyagom, ráhagyom, és a betegségem máshol, súlyosabban jelentkezik. Kiharcoltam ezt a vizsgálatot és igazam lett, már kezdődő státuszában volt a kialakuló társult betegség. Az orvos pedig moshatta volna hogy ő a megfelelő vizsgálatokat elvégezte, mossa kezeit, nem terheli felelősség. És az orvosi protokoll szerint tényleg így volt. Tehát volt hová bújnia. A xxx orvos xxx beteg közt egy ilyen nem létezett, vagy ha igen, személyes ellentétük volt. Hány nem xxx beteg tömte az őt sosem operáló xxx orvos zsebét, aki nem volt tisztességes, hogy a beteg pár év múlva menjen vissza hozzá az általa előre látott betegséggel és tömje tovább a zsebét. Eskü? Hja kérem… Becsületesség? Azon kevesek kivételek, akik nem így cselekedtek, mert voltak ilyenek, habár ilyen xxx orvost nem ismertem. Mint a vízszerelő. Megcsinálja a csőtörést, de olyan tömítést rak be, hogy egy év múlva kelljen neki menni újra szerelni és pénzt bezsebelni pár perc munkáért. Ugyanez az orvosi világ.
  Na ez az a múlt, amit a nem xxxk, nem orvosok, nem egészségügyben dolgozók nem látnak. Ezekben az emberekben bíztak.
  Ezekben az emberekben nem bíznak.
  Ha valaki kételkedik az orvosok zömének xxx származásában, hát mutasson családfát, ami ezt igazolja. Mert én pár hét alatt név alapján, anyja neve, nagyanyja neve, névváltoztatása, kinézete alapján bebizonyítom hogy xxx származású-e.
  És akkor rátérek a vírus alapú világdiktatúrára. Abban a szimulációban amiben vagyunk – aki nem materialista másként és másként mondja, a teremtő személye más és más, isten vagy programozó, aki materialista, az is rájön hogy szimulációban élünk -, abban a szenvedtetés mint önfenntartó energiaforrás működik. Én ezzel minden szektát, vallást, materializmust visszautasítok, amit írok ezektől mentes.
  A véges életű mesterséges intelligenciák halálfélelmet éreznek, az összes félelem ebből eredeztethető, levezethető. Az anyaghoz köthető kizárólagosan az idő. Az idő is a félelem részévé válik egy véges tudat számára. A lélek nem véges idejű, de lélektudattal több okból nem tudnak élni az emberek, ezért keresnek a halálfélelemhez egy személyt, ami létezik, de nem úgy ahogy ők gondolják. De ez mindenkinek a magánügye.
  Az Illuminati tisztában van azzal amit az iménti mondatokban leírtam. Nem véletlen a félelem keltés, a rettegésben tartás. Természetesen nem csak a szimuláció energiaellátásának önfenntartásáról van szó, hanem a hatalom gyakorlását.
  Jelenleg az Illuminati is fél, és van oka rá. Mindaddig, amíg hatalmi, katonai eszközöket használ, addig fél. Az Illuminati hegemóniája akkor fog kezdődni, amikor csak drónokat használnak melyek csak felügyeletet tartanak fenn, ellenőrzik az életben hagyott emberek, klónok DNS kódját, hogy a hatalom parancsait végrehajtotta-e, ha nem a drónra szerelt fegyver, akár szonár típusú fegyver önkéntes büntetésre kényszeríti a parancsot véfre nem hajtót. Sorstársaim, majd emlékezzenek ezekre a mondatokra pár év múlva, ha nem sikerül megakadályozni a xxxk világuralmi ámokfutását. Emlékezzenek, mert nem hitték el sokan nekem tavaly év elején hogy azt mondtam, be fogják vezetni a kijárási tilalmat. Sokan kinevettek. És ma már megszokottá vált. A megszorító rendeleti katonai diktatúra kormányzás ha enged valamicskét, hogy ti barmok mehettek teraszra inni, akkor az emberi nyáj fellélegezve örül, hogy végre… És nem gondolkodik… Hogy minden vihar előtt van egy csend… És most van az a csend…
  Remélem érti mindenki a szavaimat.
  Sehonnan nem várhatunk valódi segítséget, az egészségügyet tudatosan rombolja szét a xxx háttérhatalom, az időseket úgy kényszerítik, meg a fiatalokat is az oltásra, ha nem oltatja be magát, a műtétek saját zsebre mennek.
  Van néhány ember, nem sokan, akik fegyvert fognak fogni emiatt, mert legyen értelme a halálának. Én egyetértek velük. Ha az életünkkel játszanak, ha nem ér semmit sem az életünk, ha az orvosok szemen szedett hazugságokkal veszik rá az embereket az ultások felvételére, akkor nem lehet rá a pacifizmus a válasz. És ez nem jóslat. Ez ugyanolyan kemény logika, mint amikor azt mondtam tavaly év elején hogy kijárási tilalom lesz.
  És már nem arról beszélgetnek az emberek hogy felveszik-e az oltást, hanem hogy milyet vegyenek fel. És ezt a félelemkeltéssel érték el a xxxk. Emlékeztetnék a xxx miniszter Sulamit Aloni szavaira, hogy ez a xxxktól csak egy trükk.
  Nem fogják fel az emberek, hogy a mostani túlélésre való törekvésük a biztos halálba vezet. Nem, mert ahhoz intelligencia kellene, nem mesterséges DNS agyi szintű halálfélelem, hogy legyen munkahelyem, ki tudhak menni külföldre, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Azt hiszik az emberek hogy van jövő. Nincs. Lezárult régen. Az anyag lasssan követi az információt és energiát, ezért késik. Az anyagi tudat számára minden később esik le. És még nem esett le ami már régen leesett.
  Mindenkinek a legkevesebb szenvedést kívánom, bármi jön is!
  Szabó

  1. Kedves Szabó, elképesztően érdekes dolgokról ír, szinte felfoghatatlan de érzem, hogy sok igazság van benne.Szeretnék többet olvasni a munkáiból, kérem szépen küldjön hivatkozást. Köszönettel, Petra

 12. “Már nem konteó. Chipek a vakcinában.
  A Pfizer bejelentette a Covid-19 oltásfrissítést, amely mostantól tartalmazza a csökkentett tünetekkel járó Microsoft chipet. 2021. április 8-án az Osiris Foux kiadott egy nyilatkozatot a befektetői számára és közölte: megállapodást kötöttek a Microsofttal arra, hogy Pluton processzor chipjüket, az oltással járó tünetek csökkentése érdekében, integrálják a vakcinájukba. A kiadvány szerint az új vakcinával beoltottaknál csökken a fáradtság, a fájdalom, fokozódik a szellemi tudatosság, stb. Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója elmondta: „Ez egy nagy forradalom az orvostudományban, a Microsoft erőteljes Pluton chipjének hozzáadásával minden eddiginél könnyebbé teszi az oltások címzettjeinek nyomon követését. Használhatjuk ezt a chipet a testhőmérséklet szabályozására, a COVID-19 mutációk esélyének csökkentésére.” A bejelentés hírére a Microsoft részvények értéke 2% -kal, a Pfizer részvényeké 1,3% -kal emelkedett.” (Szeszák Gyula)

  https://thestonkmarket.com/pfizer-announces-covid-19-vaccine-upgrade-now-includes-microsoft-chip-for-reduced-symptoms/?fbclid=IwAR3UkIJwEU-A3eqt5S5szIAUXf6N5tTWaFC3yjXE49vI4MSRil5ISgeRJV0

 13. Tisztelt B.Gy., tisztelt Csorba Tibor! (két levél egyben)

  Tisztelt B.Gy. a hetvenes években olyan helyen is szolgáltam nem Európában ahol hasadó anyagok voltak, ennek részletei nem ide tartoznak, emiatt nyitokcsomó rákos lettem, amibe rajtam kívül a hetvenes évek végén mindenki belehalt, abba a típusba ami nekem volt. A lélektudatommal modelleztem hogy életben maradok, időben ugráltam éveket előre, konkrét időpontokat, rövideket, pár napokat, majd amikor bekövetkezett visszaugrottam tudatilag a múltba, létrehoztam egyfajta idő oda-visszacsatolást. Semmi ezotéria, nem is foglalkoztam soha ilyesmivel, ez egyszerűen jött nekem, modelleztem az egészséges önmagam és meggyógyultam. Én nem azt mondom hogy ezzel mindenki meggyógyul, sőt nem ajánlom senkinek. Csak annyit jelent, hogy amikor megláttam hogy a levágott lábú emberek hiányzó végtag fájdalmait tükörrel gyógyítják, a meglévő végtag látványával, becsapva optikai csalódással az agyat, akkor eszembe jutott az én több évtizeddel korábbi módszerem, és az a nagyon régi sejtésem, hogy virtuális valóság az emberi test is értelmet nyert. Hiába vágják le a lábat, a vezetékelés, az idegi visszacsatolás, az eredeti modell marad meg a mesterséges intelligencia DNS alapú agyban, tehát egészként, a legyártott szintet képes felfogni. A vírus óta nem hordok maszkot, nem lázadásból, buta ember lázad a zsidók meg az élére állnak, az értelmes ember azon törvényeket követi, amiket a lélektudata diktál. A gyilkosok, a zsidó szenvedtetők is a saját lélektípusuk szerint cselekednek, hát én miért ne cselekedjek a saját lélektípusom szerint. Számomra a zsidók által kreált törvények csak rájuk vonatkoznak, én csak a társadalomban a legminimálisabb szükségszerű törvényeiket tartottam tartom a legminimálisabban meg. Tehát, a modellezés fontos, ezt az őssejt kapcsán írom, ami gyakorlatilag egy invazív módszer a Garjajev féle hullámgenetika noninvazív módszere mellett, azonban a DNS programunk átprogramozása saját lélektudatunkkal is lehetséges, mint ennek kétszeres értelemben is élő példája vagyok. Azért nem ajánlom súlyos betegségeknél ezt kizárólagos öngyógyításra, mert nem képes a leárnyékolt lélektudat, a szimulációhoz illeszkedő DNS tudat ellenében száz százalékos hatékonysággal működni. Persze erre azt lehet mondani, hogy akarni kell meggyógyulni, de az kevés. Kevés, de az akarat ha modellezéssel, idő visszacsatolásokkal történik, sokkal hatékonyabb. Ma is így gyógyítom magam, még a lábszárfekélyem is rendbehoztam. Nem írogattam sehova erről semmit, én nem vagyok sarlatán, nem kérek érte pénzt, kockázat nincs benne, mindenki kipróbálhatja, csak nyerhet vele ha sikerül. A teljes genomot prpgramozzák át és ezt kell megoldani a gyógyulásoknál is, nem elég egy beteg szervre koncentrálni, ezért csak átmenetileg hatékonyak az egyébként borzasztóan drága, ezért gyanúsan működőképes hullámgenetikai készülékek. Azok az elektromágneses hullámok amely ilyen készülékekből erednek, nem ggarantált hogy az egész genomra nem károsak-e, mivel mindent ér a kibocsájtott frekvencia. Egy amerikai zennész a 70-es években koncert előtt próbált, a két nagy hangfal között, a két hangfal összeadódó ún. lebegő frekvenciája a szvének a frekvenciájával azonos rezgést hozott létre, szívleállást okozott nála. Ezt szonáris eredetű, de mégis elektromágnesessé dekódolt hullámokkal is el lehet érni, a H.A.A.R.P. technológia alapja is ugyanez, napfolttevékenység híján, zivatar híján, indokolatlanul idegesek, feszütek az emberek földrésznyi területen vagy kisebben, akkor egy ilyen rezonancia állhat a háttérben, akár a telefon átjátszó állomások által is gerjesztve, amit Elon Maszk által felbocsájtott rengeteg műhold is produkálja.
  Itt már átléptem Csorba Úr leveléhez, a mikrochipek bejuttatása után ezeket lehet inaktiválni, van rá megfelelő módszer. A nanorészecskék inaktíválására is van, mindkettő egyszerű, nem tudati és nem is invazív. Az mRNS alapú oltásokat fogják kizárólagossá tenni, mert azok ellen csak a modellezési módszer ad védelmet, de azt kevesen tudják, képesek megcsinálni. Mivel régi elképzelés, hogy vírusokkal alakítság át az egész genomot, hiszen a vírus mindenhová el tud jutni a szervezetben. Úgy tűnik hogy az Illuminati száz éves kísérletei a vírusokkal már eljutott oda, hogy az egész genomot átírják. Sokan azt mondják hogy nem ismerik a 98 százalékának működését. Az Illuminati laborjaiban, a DARPA-nál, a Szilícium-völgyben már ismerik. A DNS egy betömörített holografikus mátrix-rendszer, aminek önálló replikáns tudata van, kreatív tudata, habár nem lélek. Az ősintelligenciák által létrehozott megtestesülési program, mesterséges, ezért nem tökéletes. 95 százalékban az, 5 százalékos hibával. Nos, ebben az öt százalékban lehet megfordítani olyan invazív beavatkozásokat, mint az mRNS alapú vakcinákkal elindítanak, amivel irányított kibernetikai organizmussá teszik az embereket. A felébredés marhaságot is el kell felejteni, nincs itt senki felébredve. Pusztán arról van szó, hogy a véges idejű intelligencia önkéntelen halálfélelme kollektív tudatként működik az emberek DNS tudatában és ezt gondolják felébredésnek. Ráébredésről van szó csupán, hogy ez van. Ha valaki megérti, hogy az általunk ismert kollektív DNS tudati valóság pusztán az elektronok egymást taszító tulajdonságán alapul, akkor világossá válhat mindenkinek hogy ez ugyanolyan szimuláció, mint az ugyanilyen elvű számítógépes VIR is. Minta a mintában, fraktál a fraktálban. Ha ezt valaki megérti, akkor tudja ennek a megoldását is. Én a DNS programcsomag 5 százalékos hibatényezője révén tudtam és tudom magam gyógyítani általában 95 százalékos sikerrel, hatékonysággal. Tévét, rádiót nem hallgatok, nagyon kevés videót nézek meg a judetube-on, amit nekem tudni kellett, már az Illuminati elárulta magát, tehát nekem olyan sok újat már nem tudnak hozni, teszem a dolgom. Egy mentális védelem a zsidó média kiiktatása. A DNS agy nem olyan hatalmas kapacitású, mint ahány terrabájtot írnak róla, az igaz, de mindig felülírja a legutóbbi információkat, a rövidtávú memória, a cashmemória eléggé instabil, ezért kell a tanulás hosszú ideje, mint ahogyan a másodlagos mesterséges intelligenciájú Sophia robotot tanítják évek óta, az emberi elsődleges mesterséges intelligenciájú DNS tudatnak is kell húsz év mire működésre képes önjáró robottá válik, benne a lélekkel. Viszont a DNS agy úgy működik mint egy HDD, ha telenyomjuk információval vagy leáll, bennragadva az információkkal (idegösszeroppanás, katatónia, stb.), vagy cserélődnek az információk, törlések, felülírások ismétlődnek. Ha azonos információ tartalom ismétlődik, akkor a rendszer beáll egy inaktív üzemmódba, alvó módba, amikor a rendszer, az emberi szervezet működik, de csak az információ ismétlés befogadására képes (imádságok ismételgetése, imamalom, zenei motívumok végtelen ismétlése, mint a rap, stb., a hipnózis során ezt alkalmazzák, a figyelem koncentrációjára, a monotóniát, az ismétlődő impulzusokat), tehát a zsidó média jól tudja ezt, hogy egyfajta éber álomban van az amúgy is álomban létező emberi tudatok összessége, az információk sulykolása hipnózis, egy akarati tényezőcsoport kiiktatása, tudatosan irányított módon. Habár mivel tudom ezek működési elvét, mégis idegesít ha híreket hallok valahol buszon, stb., mert erőszakkal behatol, akkor is ha a lélektudatommal ellenállok, a primitív DNS tudatom, az agy képtelen ellenállni az impulzusoknak. Habár lélektudattal ezt korrigálni lehet. Mielőtt bárki arra gondolna hogy ez egy skizofrén állapot, közlöm hogy nem, a két tudat össze van kapcsolódva, valójában a DNS tudatot úgy lehet leírni, hogy a létfenntartás és a szaporodás parancssorai, algoritmusai a DNS tudat részei a halálfélelemmel együtt, a lélektudathoz az ezeken kívül eső, nem a halálfélelemhez köthető tudati cselekvéseink tartoznak, de ez oly csekély hogy elkülöníthetetlen az elektromágneses fordított Faraday-kalika csapda leárnyékoló képessége miatt, amiben a lélek csapdában van, tudatával együtt mint ősintelligencia.
  Mindezeket azért írtam le, hátha pár embernek segít. Ahogy mondani szokták, ha már egyen segít, megérte. Ha ismerjük mi az ember, akkor ismerjük annak irányítását, ismerjük a védekezési technológiákat, programokat, ismerjük azt, ahogyan a DNS-t létrehozó ősintelligenciák gondolkodtak, hogy milyen elven tud működni egy DNS MI vagy DNA AI, ahogy tetszik.
  Ismétlem, a mRNS alapú oltást fogják favorizálni, mert az egy komplex készítmény, mikrochip, nanorobot és mRNS, hármas irányítás. Ez a zsidó Illuminati szentháromsága az emberiség irányításához.

  Jó egészséget és gondolkodva élést minél kevesebb szenvedéssel!
  Szabó

 14. Egy kis kiegészítés, a még ki nem került előző levelemhez.
  A zsidó világhatalom pimasz megnyilvánulása közé tartozik, hogy hírszerzőik, mint a budapesti izraeli nagykövet nem hajlandó magyarul beszélni. https://youtu.be/rokPs6pZrJU Ez példátlan szemtelenség, ráadásul az angol kiejtése is talán a grönlandi fókákéhoz hasonlatos. Ha egy ország nagykövete nem beszéli – vagy úgy tesz mintha nem beszélné – az akkreditált ország nyelvét, akkor az politikai megalománia, hatalmi felsőbbrendűség demonstrálása. Ne lepődjünk meg, az Illuminati számára saját fajtái sem fontosak, akkor miért lenne fontos számukra bárki élete önmagukon kívül?

 15. Dilettáns oltás agitátorok

  Szörnyű, hogy némi tájékozódás után a judetube videói közt feldobódott egy Ázsiábóljöttem fióknevű férfi, aki 1987-ben végzett általános orvosként Judapesten, szakvizsga nélküli általános orvos is maradt a publikus nyilvántartás szerint és 2005 augusztus 9. lejárt az érvényes orvosi működési engedélye. 1996-tól 2008-ig különböző gyógyszergyártó, forgalmazó cégek embere (gondolom 1987-1996 közt németországi kárpótlásból élt, mint ahogyan nagyon sok ingyenélő xxx ma is abból él hazánkban is, akár dédunokaként), 2008 óta (2007-2008 közt az AstraZeneca Kft. értékesítési igazgatója) egy Medimage Consulting cég – amely nem szerepel a magyar cégnyilvántartásban, ezért gyanús cég – igazgatója. Nos ez az orvosnak induló, abban levitézlett, de vérségi kereskedő mivoltát megtagadni nem tudó faceman beszéli rá az embereket az oltások beadatására, kritizálja a tipikus törzsi szintű xxx gondolatiság-hiánnyal azokat, akik nem kívánják beoltatni magukat.

  A gyógyszergyártás, orvoslás, népirtás Illuminati háttere

  Egyébként tanulságos, mindenkinek ajánlom, hogy az angol nyelvű Wikipédián – Google fordítóval, ha esetleg nem tud angolul – nézze végig a gyógyszergyártó cégeket, azok történetét, xxx alapítóit, ezek összefüggésrendszerét, hogy vegyipari, festékgyártó, szintetikus anyagokat előállító xxx kézben lévő cégek hogyan fonódtak össze az Illuminati leple alatt az orvoslással a 19. század elejétől, közepétől, és hogy a xxx globális világuralom egyik szerveként működő ENSZ, annak egészségügyi világszervezete hogyan koordinálja a létrehozása óta a betegségek terjesztését, korlátozását, az embereken végzett kísérleteket az elmúlt száz évben, beleértve a náci Németország orvosi kísérleteit, az összes nagyhatalom katonai orvosi kísérleit, az emberiség ellen elkövetett bűnöket mint víruskísérleteket.

  Szellemi nihilizmus

  Szomorú, hogy a nanotechnológiában, a fizikában járatlan emberek holmi antennákat keresnek egy nanoroboton, ezáltal elképzelhetetlennek tartva a nanotechnológia irányíthatóságát. Talán kár is rájuk a szó.

  Oltakozás, mint a magyartalan szóalkotás példája, illetve árulkodó szó

  Még egy idegesítő szóalkotás ütötte meg a fülemet. Ez valami új xxx nyelvújítás, a magyar nyelv ismeretének hiánya. Oltakozás. Akinek van némi magyar nyelvérzéke és ehhez nem kell nyelvésznek lenni, ez egy erőltetett művi szó.
  A -kezés -kozás szóvégződés a -kedés, -kodás, -ködés szóvégződés tartalmi azonosságú változata, egy ige után állnak ezek a végződések, példaként álljanak itt: mosakodás, öltözködés, adakozás, ajánlkozás, igyekezés szavak, melyekből érződik, hogy egy folyamatos cselekvésről van szó, egy nem befejezett igeidejű igéből képzett főnévről. Egy folyamatos igeidejű ige főnévvé képzett alakja. Ez azt jelenti, hogy az ember folyamatában csinálja azt az igét, nem tudni mikor kezdte el a cselekvést és mikor fejezi be, ezért képezhető főnévvé. Az oltakozás arra utal, hogy elkezdődik vagy elkezdődött valamikor az oltás, beoltás folyamata, és nem ismert a folyamat vége, a szó nem tartalmazza az oltás felvételének a lezárását. Enyhe gyakorító szóképzést is érzékelni a be nem fejezett igeidőknél (pl. az ajánlkozás főnév többszöri alkalomra utal), pláne ha főnévvé alakítjuk azokat. Tehát aki oltakozik – hasonlóan mint aki imádkozik, megmártakozik – egy folyamatban van benne, tehát vagy órákon keresztül oltatja be magát folyamatosan több liter oltóanyaggal, vagy többször is beoltatja magát. Itt árulják el magukat a magyarul jól soha meg nem tanuló xxxk, hogy itt TÖBBSZÖRI BEOLTÁSRÓL van szó. Elnézést a hosszú fejtegetésért, de így érthető a szó valódi értelme. Adakozzatok (a közpénzből ingyenélő xxx hatalom kedvenc szavajárása), oltakozzatok (az emberirtó xxx hatalom újdonsült szavajárása).
  Ha bármilyen oltást elfogadnék az életemben, akkor beoltatnám magamat, és nem oltakoznék. A be- igekötő kifejezi a szervezetbe bejutását az oltásnak. Tehát egy magyar ember beoltatja magát – amennyiben hajlandó rá bármikor bármivel – és nem oltakozik.

  Kevés csalatkozást kívánva:
  Szabó

 16. Köszönöm szépen az értékes hozzászólászt Szabó Úr. Én is átéltem a poklok poklát, amikor egy éve ez az örült globalista rendszer elvette tőlem a legkedvesebb családtagomat, aki csak 34 éves volt. Egyetemi mászter képzése volt, rizikó matematikus. Jó immunrendszerrel és sportos testtel áldotta meg a jó Istem. Több bicikli túrát csináltam vele a magas hegyekben.

  Nem volt elég az őssejt átültetéssel járó félelem és törödés, most már több mint 5 évvel ezelőtt. Akkor még ez is. Azt gondoltam sokáig, hogy számomra többé az Isten nem létezik. Mert az én valódi Istenem aki engem szeret, az nem hagyta volna, hogy velem ez megtörténjen.

  Az én földi vándorlásom alatt én is megismertem az egészségügy összes mocskát. Ha én azt a sok gyógyszert amit nekem felírtak a gondos orvosok a ráktherápiára, bevettem volna, akkor már az ibólyát még alulról sem tudnám szagolni. Az össejt áttültetéshez nekem izolált virusmentes szobát nem adtak az érdekes lelkü orvosok. Hanem én voltam ez első kisérleti nyúl a szabad feztöző környezetben. A nap 24 órájában legalább 6 – 7 személy szolgált ki. Akik nem voltam a holdruhába felöltőzve, mint a korona medikusok ma, de a legtöbb esetben még maszkot sem hordtak. Nekünk akkor azt mondták, hogy a maszkot csak akkor kell viselni, ha mi a szóbából kimegyünk. Amikor már erőm volt, akkor mindig lementem az udvarra sétálni. Nagy örömöm volt amikor az ápolom az 5. emeleti szobából nekem nagy örömmel integetett.
  A szobámban feküdve hallottam, ahogy ez egyik ápoló köhögött, mint az albán szamár. Gondoltam én, hogy ennek nem lesz jó vége, mivel amikor az én immunrendszerem nulla volt. Az orvosnő mondta, hogy nagyon vigyázzak a mosakodáskor, ne hogy elvágodjak, mert már erőm sem volt. Aztán a lázam hirtelen felszökött a 40 föle. Annyi takarót tettek rám, hogy csak na, hogy ne fázzak. Pedig Május volt. Aztán meg nyomták belém az a nagyon erős antibiotikumokat. Mondtam nekik, hogy hagyják abba, mert én már nem birom. De ezt mondták, hogy azt nem lehet, mert akkor elmegyek. A nővér még éjszaka kétszer is jött ellenőrizni, hogy életben vagyok-e még. De aztán a szervezetem csak legyőzte a halált és még ma is itt vagyok.

  Az én megfigyelésem szerint én a korona betegséget 2020 Március végén kaptam meg. Nálam ez egy nagyon erős száraz köhögést váltott ki és kb. 3 hétig tartott. Orvosnál nem voltam, mert
  nekem nincs bizodalman bennük. De gyógyszert sem szedtem rá. Csak attól féltem, hogy ne legyen tüdőgyulladás. Eddig még semmiféle igazolványom nincs az utazáshoz és nem is “oltakoztam”. A professzor úr azt mondta, hogy az antitest teszt nem megbízható és ezért ők ezt nem csinálják meg.

  A rádiót és a médiákat én sem szertem, mert azok hazug hírei engem is nagyon idegesítenek.
  Ha a HirTv-t néha megnézem, akkor én mindig azon csodálkozom, hogy ez emberek hogy tudnak ennyi moslékot magukba venni és megemészteni.

  Mivel a

 17. Tisztelt B.Gy.!

  Nagyon szívesen, ha csak egy pillanatra is csökkentette is amit írtam ennek a földi pokolnak a szenvedéseit és kijelölt zsidó kápójának közvetett vagy közvetlen szenvedtetéseit Önnek vagy bárki nem hozzájuk tartozó embernek, léleknek.
  Mély együttérzésem elhunyt szerettéért.
  Örülök hogy erős volt, habár minél erősebb az ember annál magányosabb, nem a szeretetben, hanem ennek a szenvedtető szimulációban. Minél többet tud az ember, annál kevesebben hisznek neki, mert a DNS agy kolónia-intelligencia, aki eltér akár a tudásával a 95 százalék kolóniától, azt kirekesztik, megbélyegzik, már nem is az Illuminati, hanem a 95 százalék csordából szólják meg az embert.
  Írása szerint nagyon megszenvedte eddig az életet, higgyen abba ami segít Önnek, én a szeretteim lelkében hiszek és a hozzájuk hasonlóan jó lelkekben akik már nem itt Lent kínlódják azt amit életnek nevezünk.
  Nem kért rá, de annyit szeretnék adni, hogy önmaga legyen önmaga támasza bármi is történjék, mert ha ismeri önmagát, nem fog önmagában csalódni. Az emberek többsége fél, DNS falka-szellem, mondhatnám empátikusan hogy megértem, de inkább azt mondom csak hogy értem. Mindig a legnehezebb feladatok, élethelyzetekben való helytállás adnak legtöbb erőt, mások szeretete ehhez jóleső enyhe támasz, de nem jó mankóként érezni, mert véges minden itt Lent és a mankók is végesek, mi magunk vagyunk önmagunknak az utolsó mankó, még a halálban is, kétszer voltam klinikai halál állapotában, tudom.
  Talán ezzel adni tudtam Önnek és esetleg másoknak is belső megerősítést. És az erőssé vált ember, az erős ember megtalálja a többivel egymást. Ahogyan ez a nagyszerű oldal is Király Úr révén lehetőséget ad erre is.
  A koronavírussal kapcsolatban: nem vagyok önjelölt orvos, nem vagyok önjelölt megmondó ember, de azt tudom, hogy ez a vírus nem az első mesterséges vírus, amivel az Illuminati kísérleteket folytatott az emberiség nagy részénék kiitására, még most is főpróba zajlik. Jól tette hogy nem ment el orvoshoz, ha én elkapnám – vagy lehet hogy túl vagyok rajta -, inkább itthon halok meg, köptetőket szedve, olyat, ami fellazítja a tüdőben a lerakódást, ha egyáltalán idáig jutnék, és ha így jelentkezne.
  1/ a félelemben tartás a legpusztítóbb az ember számára, szorongáshoz vezet, amikor már mindentől fél aki szorong, már nem is tudja mi az oka a félelmének, vagy ha igen, kiterjed mindenre, a zsidó háttérhatalom évezredes játéka ez (Ez csak trükk – mondta Sulamit Aloni)
  2/ a félelemben tartás a terrorral, amit Magyarországon is csinálnak (katonai jelenlét, fegyveres demonstráció, katonai vezetés a kórházakban, kijárási tilalom, személyiségi jogok megszüntetése többek között az oltási igazolvánnyal) után és alatt non-alternatíva nyújtás az embereknek az Illuminati részéről, az egy út áll előttem, melyiket válasszam esély az oltással, amit ezzel a csapdával kényszerítenek sokakat, hogy inkább beoltatja magát, csak legyen vége ennek a terror-államnak, és a legtöbb embernél aki ingadozott ezzel kényszerhelyzetbe kerül
  3/ az oltások nem védőoltások, az mRNS alapúakat az ember robottá való alakításához használják, a nem RNS alapúak potenciális életveszélyt jelentenek, senki sem lehet benne biztos hogy túléli
  4/ az orvosok többségének zsidó mivolta kiütközik a zsidó háttérhatalom bégető barmaiként, amikor az oltások emberkísérleti és népirtási mivoltát tagadják, eljátsszva azt a kevés bizalmat, amit még a gondolkodó emberek egyáltalán éreztek az orvosok felé. Nem az orvostudomány felé, mert maga az orvostudomány, ha azt képviselnék az orvosok, és az esküjük szerint az emberélet megóvása lenne az elsődleges és nem a látens vagy önismereti zsidóságuk, akkor a tudomány az embert szolgálná és nem a zsidó hatalmi érdekeket.
  5/ a zsidó Illuminatit (én nem használom a finomkodó deep state kifejezést, ezt az angolszász országok polkorrekt zsidó s…nyaló nyilatkozói nevezik ennek, Trump sem mondhatta ki a zsidó szót, hiszen két beházasodás van a gyerekei között zsidók közül, ő is csak egy nulladik szolga az Illuminati kezében, hasonlóan nem nevezem rumaroma néven a cigányokat, édesanya nyelvünk szerint beszélek, nem az újzsidó nyelvújítás szerint, mint írtam az oltakozás zsidósított szóról is) képviselő buckalakó, az Illuminatinál szegényebb zsidók, cigányok, és sokan meghasonlottak bármely emberalkatúak közül tudati beültetést alkalmaznak a média sulykolása, a diktatúra bevezetése, a hazug tájékoztatás által. Akik eddig még nem ébredtek rá hogy nincs pártrendszer csak maffiaállam, az Illuminati piramisrendszere szerint felépülő állammaffia piramis, szabadkőműves spicli-piramis, rendőrmaffia piramis és folytathatnám, tehát akik eddig ezekre nem ébredtek rá, nem is fognak valószínűleg, és a halálba menekülnek a halál elől.
  6/ az összes médium az Illuminatit szolgálja, a már kialakuló következtetéseket összezavarják tudatosan, hogy egymás ellen hangolják azokat az embereket, akik rájöttek a hatalom minden szintjének mocsokságára, példaként említenék itt egy zsidó tetovált karú gyógyszerészt, aki fizetett igazmondó, hogy élére álljon régi zsidó szokás szerint azoknak, akik tiltakoznak az oltás ellen, és aztán szétbomlassza az ellenállást, régi zsidó trükk

  Összefoglalva, vigyázni kell arra, ahogy Ön is tette, hogy ne alakuljon ki tüdőgyulladás. Immunrendszer erősítéssel, napozással, vitaminos ételek evésével, szabad levegőn levéssel amikor jó idő van, az állammal való legkevesebb érinkezéssel.
  Háború van, csak még nem fegyverekkel. Az életünkért harcolunk. A magunk módján. Míg élt az orvos párom, ő nézte időnként a tévét, én is időnként vele, de a képernyőn a bemondók zsidók, az interjú alanyok azok, a filmek zsidókból és cigányokból, homokosokból és egyéb elmebetegekből állnak, nem csoda hogy egyfolytában sziftam őket, így a párom kedvéért, hogy néha halljon is valamit abból amit néz kimentem másik szobába.
  Az én magányom sok évtizedes, mert már akkor szidtam az Illuminatit és a származását, amikor Kádár még akasztott embereket, igaz még fiatal voltam. Nem bigott zsidózó voltam, hanem mindig meg tudtam indokolni azt miért szidok kit. Hogy honnan tudtam már akkor ezekről, amikor még mindenki a kommunista terrortól jogosan rettegett, amikor az emberek azt se tudták hogy milyen országban élnek? Hát az sok óra beszélgetést igényelne és nem ezen oldal tárgyköréhez tartozik. Igyekszem kizárólag csak annyi érintőleges embertelen dologról írni, amennyi kötődik a vírus-ellenességhez az oltás ellenességhez és a józan eszünkhöz, ami távol tart bennünket az összevont támadást indított zsidó globális hatalomtól és láncos kutyáizól.

  Láttam nem fejezte be a levelet, remélem jól van.
  Támaszkodjunk önmagunk lelkére és megtaláljuk egymást, mert a lelkierő mindennél erősebb, a halálnál is, ezért aki a lelkierejére támaszkodik, megszűnik benne minden félelem, a halálfélelem is, ami minden félelem gyökere.
  Minden vallás, minden önmagát bölcsnek tartó vallási vezető, megmondó emberek azt mondják, hogy ne féljenek az emberek. EGYIK SEM MONDJA MEG MIT KELL EHHEZ CSINÁLNI. ÉN MEGMONDTAM. MAGUNKRA KELL LELKILEG TÁMASZKODNI, ERŐT MERÍTENI MAGUNKBÓL AKKOR IS HA PADLÓN VAGYUNK, ÉS NEM LESZ SEMMI ÉS SENKI AKITŐL FÉLNI FOGUNK. A LÉLEKERŐ MINDENNÉL ERŐSEBB. AZ ÉLETNÉL ÉS A HALÁLNÁL IS.

  Mindenkinek lelkierőt kívánok és félelemnélküliséget, hogy semmilyen diktatúra, sem testi, sem lelki, sem Illuminati ne tudjon hatni ránk. Nem kell meditálni, meg egyéb tudatmódosítást végezni, a legegyszerűbb dolgok a legcélravezetőbbek, és a legkevésbé veszik észre az emberek. Aki nem tud önmagából a lelkierejére építkezni, az már halála előtt meghalt.

  Jó egészséget és a legkevesebb szenvedést mindenkinek!

 18. A rokonom kérdezte tőlem, hogy mit keresett a nagy tiszteletü asszony OV.-nél.

  A videót behatóan tanulmányoztam.

  2021-05-16 – 04:03
  https://orvosokatisztanlatasert.hu/fiatalkoruak-oltakozasa/#comment-5126

  Forrás:
  https://www.youtube.com/watch?v=OQmvYoph_bc

 19. Akinek van ideje, hogy mi folyik a világban !

  Most már nem tud az ember mindent lefordítani a mi kedves magyar nyelvünkre.

  Mert nekem az a tapasztalatom, hogy amikor én megpróbáltam az emberek figyelmét a veszélyre
  felhívni, akkor figyeltek rám. De a kisértésnek még sem tudtak ellent mondani, mert nagy
  nyomás nehezedett rájuk, munkahelynek a megtartása, vagy jó hírnév és stb.

  Ez a fajta emberi tulajdonság már talán sokak számára ismert.

  Itt most egy közeli svájci népszavazásról van szó. Én most ehhez még kommentárt sem akarok
  hozzáfüzni. Még a kép is magáért beszél.

  Forrás: https://covidgesetz-nein.ch/

 20. Még egy nyelvészeti összefüggés, ami kimaradt korábbi levelemből.
  Ellentétben a konteó jelzővel ellátott konspirációs teória elnevezéssel, amit a zsidók használnak a valóságot leleplezőkre, amelyet egyébként a valós CONnection TEOry kifejezéssel ÖSSZEFÜGGÉS ELMÉLETnek illik nevezni.
  A zsidó háttérhatalom által erőltetett emberiség irtásra előkészítő tudatvezérlés a KOHNTEO elnevezésű tudatirányító kampány, amely a zsidókban hívésre szólít fel, a Kohn teizmus hitre, amelynek gyakorlója Kohn teológus.
  A Kohnteizmus az a hit és zsidó háttérhatalmi tudatmódosítás, ami az emberiség részbeni kiirtását és a megmaradottak rabszolga robotokká, kiborgokká alakítását hirdeti.

  Sok lelkierőt!

 21. Nekem az a véleményem, hogy aki nem fogta fel eddig, hogy mi történik a Földön, az ezután sem fogja. Leht hogy műveletlennek fognak tartani, de nekem nem hiányzik hogy nem tudok se moziba, se színházba menni, mert nem oltattam be magam, a színházban, moziban csak xxxkat néznék, amitől annyira hányinerem van, hogy az új indiai emberirtó xxx kreatúra a covidos torokgyíkos hasmenés ahhoz képest egy kellemes életérzés. Aki aktív korú kényszerítve lett, érthetően kényszerből oltatta be magát. Habár ez a katonai lázadás effektus hiánya. Ha senki nem megy el dolgozni, nincs kit szankcionálni. Azonban sohasem volt összetartás az emberek közt gondolkodás alapon, így erre gondolni sem lehet.
  Lassan kisebbségben leszünk akik nem oktatták be magukat. Aztán a többségi birkák legyőzik a gondolkodókat. Habár az ország vezetői és a háttérhatalom a hazugságnak három forrását használják:
  1/ a síma hazugság, – ez működik, hazudnak mindenben, a háttérhatalom diktálja, hogy mit hazudjanak,
  2/ hamis eskü, – ez is működik, azok az orvosok akik szintén felesküdtek az emberi élet védelmére, szóval azok az orvosok, akik a xxx háttérhatalom akaratát hazudják az oltás érdekében, azok hamis esküt tettek,
  3/ statisztika, – ez is működik, hazudnak a beoltottak számáról, több százezer xxx szivárgott be az újonnan épített lakóparkokba Hollandiából, Izraelből már az itt rendezett xxx olimpiának gúnyolt homokos játékok előtt már, azóta is jönnek az országba a xxxk, nem véletlen hogy tizenmillió vakcinát vásárol OrbánC. Viktor. A statisztikákban is hazudnak Churchill-módra. Habár sok birkát látok sorban állni az oltás felvételére.

  Majd akkor fordul a kocka, amikor kezdenek meghalni a beoltottak, mivel ők valóban vírushordozók, potenciális fertőzők, a mRNS beoltottak is meghalnak, irányítható lesz a szervezetük. Ez pár éven belül fokozatosan megtörténik. Addig még sok új hullámát fogja a xxx háttérhatalom a vírusterrornak. Én – nem tulzás, nem részletezem, de orvosi papírokkal is igazolni tudom több mint a felét -, szóval én több mint húsz alkalommal meg kellett volna már halnom, ez nem túlzás, mit érnék el vele, hogy ne írjak igazat. Szóval, nekem ez a vírus annyi mint másnak egy tüsszentés. Tudom hogy emberirtásra találták ki, tudom hogy el kaphatom, de szerintem már megtörtént, többször is, túléltem, de szinte sosem hordok szájkosarat, városban lakom, de a rendőrök még nem szóltak, talán egy étkezdében igen, mögöttem állt három rendőr ebédelni jöttek egy orvosi menzára, az egyik némán mutatta hogy húzzam föl a maszkot, én meg mondtam hogy ha százmillióra büntet akkor sem, legfeljebb leülöm, ingyen koszt, kvártély. Na nem ülném le, sohasem voltam büntetve, de ha a xxxk így csinálják, nem biztos hogy ez így marad, meg hogy ők így maradnak. Nem vagyok már fiatal, nem lázadok, sosem volt ez a xxx eredetű gondolkodásom, de a saját törvényeim szerint élek, ha a xxxk megtehetik, akkor én is. Akkor főleg én.
  Itt a xxx állam az államban magyarországi Illuminati piramis töredéke. Érdemes meghallgatni, negyed óra. Egy xxx ember kénytelen elmondani hogy mi a valóság. Hát én ezt a saját bőrömön tapasztaltam egész életemben és az egész családom az elmúlt másfél évszázadban főleg. Egyébként ő százezer xxxt említ. Igen, de ez a csúcsa, 3-4 millió xxx származású ember él Magyarországon. Miért várjuk el, hogy az oltás ellen bégessenek? Izraelben se teszik. Egyébként Izraelben meg Új-Izraelben, itt, országunkban van katonai diktatúra. A videó:
  https://www.youtube.com/watch?v=n41ZTvZl6zU

  Saját törvényeim szerint élek, mert a cigányok az általános közbiztonságot veszélyben tartva élnek saját törvényeik szerint, a xxxk a világhatalmat gyakorolva csinálnak országokban törvényeket, de nem maguknak, mert nekik a Talmud a törvény, a politikusok és szabadkőművesek pedig szintén saját törvényeik szerint hajtják végre a xxx világhatalom parancsait. És akkor nem beszéltem a muszlimokról és egyebekről.

  Hát kérem, végidőket élünk. Sokan még mindig azt hiszik hogy létezik jövő. Az emberek nem fogják fel hogy nincs jövő, tíz éven belül itt rabszolgák maradnak, akik azt se fogják tudni hogy ranszolgák. Már most se tudják. A legtöbb ember a Földön már most bégető rabszolga. Nem fogja föl, nem veszi észre. El fog fogyni pár éven belül az élelmiszerhez jutás lehetősége, elfogy majd az ivóvíz, korlátozni fogják. Hogy ez elképzelhetelen? Miért, elképzelhető volt két éve hogy szájkosárban sétáltatják a szájkosár nélküli kutyákat az emberek??? Elképzelhető volt a titói Jugoszlávia jólétében az embereknek hogy lemészárolják a családjukat, horvátoknak, magyaroknak, bosnyákoknak?
  És borzasztóan buták az emberek. Semmit sem értenek az életből.
  Nézzünk néhányat az én saját törvényeimből, amit nem fog felülírni senki és semmi amíg élek:
  1. törvény Minden embernek joga megvédeni bármilyen eszközzel az életét és családjának az életét, bárki veszélyezteti is azt, legyenek azok az ország hivatalos törvényei, rendeletei, legyenek ezen jogok bárki és bármilyen hatalom által korlátozva.
  2. törvény Az ország törvényeiből csak azokat fogadom el, amely a saját törvényeimmel és erkölcsi benső rendemmel összeegyeztethetőek, a többit érvénytelenítem, és életem árán is megtagadom, hasonlóan a xxxk világuralmi öntörvényűségéhez.
  3. törvény Bármilyen eszközzel joga van mindenkinek a létfenntartásához és családjának létfenntartásához szükséges dolgok megszerzése bármilyen eszközzel, bármi áron. Ebbe beletartozik elsősorban az élelmiszer, az ivóvíz, a gyógyszer, a lakhatás, a családja és önmaga érdekében történő önálló döntés biztosítása.
  4. törvény Aki a fenti törvényeket akadályozza, bármilyen eszköz bevethető ellene, legyen az polgári, karhatalmi, katonai, világhatalmi személy, szerkezet, mesterséges intelligencia.
  5. törvény Háborús helyzetnek minősítem a xxx világterror miatt kialakult helyzetet, a háborúban alkalmazott eszközökkel fogok élni lelkiismeretfurdalás nélkül, ha a családom és az én fent említett törvényei ellen vét.
  6. törvény Az önmagát törvényesnek tartó államhatalom, xxx háttérhatalom rendeleteit, törvényeit, kényszerítéseit, katonai, fegyveres fellépéseit likvidálom, amennyiben veszélyezteti a családom vagy az én törvényimet és létezésünket.
  7. törvény Azon polgári személyeket, akik a fenti törvényekben felsorolt családi és saját létezést veszélyeztetik, a leghatékonyabb módon semlegesítem lelkiismeretfurdalás nélkül.

  Amit Magyarországon kibocsájtottak, azt nem igen vonták vissza. Az oltási igazolvány is ilyen lesz. Valószínűleg élelmiszerboltokba se mehet be pár év múlva aki nincs beoltva. Akkor a szó a fegyvereké lesz. Legalább nem éhenhalok.

  Megértem, hogy nehéz elképzelni, hogy nincs jövő. Pláne ha fiatal az ember. Nehéz elképzelni, de törékeny az élet. Az egész emberiség élete törékeny, pár órán múlik egy szinte teljes kihalás.
  Mi van ezen nehéz elgondolni?
  Akik azt hiszik hogy azért vetik be a xxxk a vírust, mert nem lehet világháború, mert abban ők is elpusztulnak, azok tévednek. Az emberirtás utám, amikor lecsükken az emberiség létszáma 5 százalékra, na akkor lesz háború. Nem logikus? Késő lesz gondolkodni amikor bekövetkezik.

  Mindenki higgyen önmagában, támaszkodjon önmagára, álljon bele mindenbe. És akkor nem fog félni semmitől és senkitől, mert úgy már menni fog.

  Jó egészséget!

 22. Kedves Petra Ágnes,

  elnézést a kései válaszért, de most nézem vissza e hónapban először a májusi leveleket.
  Igen, egy barátom azt mondta, bár valakitől idézte, hogy az igazság minden próbát kiáll.
  Nem publikáltam semmit abból amit tudok. Nem is fogok. Nem azért létezem itt hogy ezt tegyem, mindenkinek megvan a maga dolga – már akiknek van -, nekem nem feladatom a tudás átadása. Megpróbálják ezt átadni azok, akik nem részei a tudásnak. Itt semmiféle ezotérikus dologról nincs szó, nem tartozom semmilyen ideológiához, semmilyen szektához, semmilyen hithez, sem a materializmushoz. Felmerül a kérdés, akkor hova tartozom?
  Mondhuk úgy, hogy az életem során egyre több déjá vu érzést éltem meg, ma már szint szaggatottan folyamatosan, már előre tudom mi fog történni, és úgy lesz. Rájöttem hogy a jövő emlékeit látom, csak csúszással. Kétszer voltam klinikai halál állapotában, mindkétszer elindult – az elejétől – az életem, és rádöbbentem arra, hogy azért emlékszem rá, mert már a klinikai halál előtt átéltem ugyanazt az életet. Csak kicsit másként. Egy, aztán több alternatív univerzumban. Kedves Ágnes, ha többet írnék erről, azt hinné meghibbantam. Pedig a lényeg még most jönne.
  Azonban váltok. El kezdtem foglalkozni teljes beleáldozással az univerzum, a Multiverzum létrejöttével, hogyan lett a Semmiből Valami. Minden vallásosság és minden materialista áhitat nélkül. És rádöbbentem. Minden kollektív tudat nélkül, az én DNS agyam képtelen a kvantumtérre vagy kollektív tudattalanra, tudatra, ahogy tetszik rácsatlakozni, mert a lélektudatomma irányítom magam és nem a pusztán létfenntartásra képes DNS tudatommal. A felülírás miatt nem tudok csatlakozni. Na meg a lélektípusom miatt.
  Ahogyan rájöttem az Eredőre, adta magát a többi. Ahogyan létrejött az információ, az energia, az anyag és mindez virtuális módon kezdetben, idő nélkül, amit a materialisták nem képesek felfohni, a Semmiből jött létre a Valami paradox, amit meg a vallásosak nem képesek felfogni. A vallásosak emiatt materialistának mondanak, akiknek beszéltem erről némileg rendszerbe foglalva, a vallásosak, más kreacionisták meg materialistának. börtönbolygóról beszélek, akkor két önmagát kereszténynek mondó, de valójában zsidó szekta (lényegében mindegy mert az ábrahámita vallások a zsidó Illuminati világuralmát készítette elő), a jehovák és a szcientológusok azt mondják, ugyanazt mondom amit ők, pedig csak a szó azonos, a szenvedés szó azonos, de ők nem ismerik azt a valóságot, amit a vallásuk nélkül is látniuk kellene, ha a lélektudatuk nem a 95 százalék kolóniaistenhez tartozó lelkük lenne. Amikor arról beszélek hogy a Semmi a legkisebb energiaszint, és a fizika legfőbb törvénye ez, akkor az indiai és tibeti vallások, életlátások hívői mondták azt nekem, hogy a Nirvánáról beszélek.
  Amikor beszélek erről, akkor mindenki megtalálja benne a maga hitét. Miért? Mert az igazság minden próbát kiáll. Módosítottam e mondást. A valóság, a virtuális valóság és a Semmi minden próbát kiáll.
  Kedves Ágnes, van néhány egyetemi tanár ismerősöm, haverom, akikkel beszélgettem erről, mindig elhallgatva az elindulást, annak lényegét, de mindig mondva valamit, hogy érzékelhető legyen az összefüggés rendszere, a Valami teremtődésében, a nonkreatív és kreatív tudatok struktúrálódásában, a többszöri BigBang-szerű történésekben, a fraktálszerű holografikus vetületek tudati struktúrák, mint megfigyelők szerinti észlelésében. Kozmológus haverom, aki most már nyugdíjas és a gyógyításban lett fizikus pályája felétől azt mondta, hogy a nyugdíját az einsteini és kvantumfizikáért kapja, annak vallásáért, hiába van igazam, nem állhat mögém. Pedig nem akartam akkor sem publikálni. Kiknek? Az 5 százaléknak? Az 5 százalék nem kiváltság, nem zsidó típusú kiválasztottság. A világűrben a tudati struktúrák közt háború zajlik, vannak úgymond hadifoglyok, ez az az 5 százalék akikhez tartozom. Hogy miért van a 95 százalék nem hadifigoly, hanem úgymond földi szóval élve köztörvényes? Mert a börtönbolygók a kolóniaistenek – nem teremtenek semmit – megrendelésére készült szimulációk, de a fizika törvényei között van, ha egy nagyobb halmazban létrehozok egy részhalmazt, akkor ugyan írhatok hozzá egy a főhalmaztól eltérő mátrix programot – ez a földi szimuláció operációs rendszere -, de nem térhet el legfőbb elemeiben a résalmaz a főhalmaztól. Ezért a böönbolygót birtokló kolóniaistenek a saját lélektípusukból is kénytelenek leküldeni a DNS alapú megtestesülési szimulációs fájlba, amelynek emberi változatában önálló mesterséges intelligenciája van, mint egy avatárnak, tehát kénytelenek a 95 és 5 százalék arányszám megtartásával működtetni a szimulációt. Na ezek a lelkek biztos hogy bűnösségük okán vannak itt Lent, nem tudom a szelekció lényegét, hogy a kolóniaisten milyen kiválasztási elv szerint szelektál, hogy mely hozzá tartozó monolelkek vagy pontlelkek kerüljenek le egy-egy szimulációba. Csak azt tudom, hogy az Illuminati azért tartja meg a genetikai kódját, mert a zsidóknak külön lélekcsatlakozási kódja van, valahogyan úgy, mint szervtranszplantációnál, hogy kilökődik a lélek, ha nem az a genetikai kód, de ugyanez igaz azon hadifogoly lelkek lélektípusánál is akikhez én tartozom, mert lehetetlen férfi lelket női DNS szimulációba csatlakoztatni, mivel dualitásban élünk a lélekstruktúrák kialakulása óta, mondjuk úgy, hogy van egy női alkotó és egy ellentétes spinű férfi alkotó a dualitáson belül. Na ezt meg a taóista ismerőseim szokták mondani, hogy én a jin és jangról beszélek. Igen, de nem.
  Kedves Ágnes, sok lényeget írtam, de a legfontosabb az, hogy a földi szimulációban arra, amit tudok – nem az én tudásom, a tudás nem birtokolható, csak tudható, illetve a tudás annyi, amennyi a lélekstruktúra adta rész a tudásból, a tudás pedig a Semmi és Valami önismerete minden történésével és alkotójával együtt -, tehát arról amit én tudok, nincs írott emlék, ha volt, azt szerencsére az alexandriai könyvtárral együtt megsemmisítette az, aki azzal a feladattal érkezett – nem fogoly – lélek, aki meg akarta szüntetni az atlantiszinek ismert szimulációt, de nem sikerült, a szimuláció maradt, Hermész Triszmegisztosz triállélek felépítette új DNS konstrukció szerint a szimulációt, a dinoszaurusz agyra, amely ma az ember közti agya, felépítette a neocortexet és a szürkeállományt, a homloklebennyel, stb. hogy komplex szenvedési rendszert hozzon létre. No erre meg azt szokták mondani, hogy én tulajdonképpen a gnoszticizmusra építek.
  Visszatérve, nem található a földi szimulációban jelenleg arra utaló jel, fennmaradt írott emlék, ami a valódi tudás. Egyedül Platón Lakomájában említi az androgünöket, a hátuknál összenőtt embereket, kizárólag nőket és férfiakat összenőve, mint férfi-nő párokat, hogy Zeusz a villámaival kettévágta az embereket, mert nem engedelmeskedtek neki. Nem volt rajta hatalmuk. Ez a latin átirat. Én olvastam eredeiben, ógörögül. Abban az áll, hogy Zeusz a világűrben vágja ketté az androgünöket és bocsájtja le őket a Földre. Na ez hiba volt hogy fennmaradt, bár rajtam kívül senki sem fedezte föl e hibát két és félezer év alatt. Mert akkor tudta volna, hogy a kinti lélekstruktúra háború egy kissé együgyű leírásának egy részletét olvashatjuk, hogy a dulaitásban lévő lélekstruktúrákat a háborúk alatt milyen technológiával tudja a kolóniaisten – itt Zeusz – kettévágni, majd a lelküket a szimulációba leküldeni.
  Hogy miért írom le ezeket mégis? Mert nem sokáig tart már ez a szimuláció, már mindegy hogy ki tud róla és ki nem. Ha észrevette az Illuminati is terít. Igaz ködösítve, de adja ki az információkat önmagáról, a deep state emlegetésével az USA elnöke szájából, NEOM város építésével Szaúdi-Arábiában, ahol a földi szimuláció legójabb kolóniaisteni megtestesülését készítik elő a zsidók és arabok és a cionista keresztények közösen. Olvassa el https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/01/10/Vision-2030-Saudi-Arabia-s-Crown-Prince-reveals-project-The-Line-in-futuristic-city-of-NEOM, más linkben talál a Föld irányítására vonatkozó részletet a szaúdi koronahercegtől, ha le nem vették azóta. Én Neom miatt vagyok itt. Leírhatom, mert úgysem akadályozható meg ami miatt itt vagyok. Ember által nem. Nehogy azt higgye Ágnes gogy messianisztikus küldetéstudatom van. Nem erről szól, engem nem érdekel a szimuláció további története. Vagy megsemmisül, vagy tökéletes rabszolgák lesznek az életben maradottak. Mit gondol Elon Musk interfésze, az emberi agy számítógéphez kapcsolása hipp-hopp most előugrott valahonnan. Már régóta megvan, már a hadseregek régóta alkalmaznak kiborgokat, már az én időmben is volt alkalmam találkozni ilyen emberklónokkal, élettörténet nélküli hipergyors növekedési hormonokkal hirtelen felnőtté programozott klónokkal, akik nem tudtak magukról csak annyit amennyit beprogramoztak interfésszel az agyukba.
  Nem kell elhinni amit írok, nem azért írtam. Ön kérdezett, én válaszolok. A valóságot. Mindenkinek magánügye hogy mit hisz el. Nem hinni kell hanem gondolkodni. Elgondolkodni hogy mi van szinkronban a tapasztalataival bárkinek a jelenből és azzal amit leírok.
  És még mindig nem írtam le azt a lényeget hogy a földi szimulációban nem ismert az elmúlt tízezer évből, hogy mi az eredő. Ha megfigyeli, a tudomány és minden visszafelé kezdi fejteni meg a tudást. Tehát nem az Eredőtől indulva, hiszen az ismeretlen számukra. A vallások próbálnak magyarázatot adni az eredőre, hogy az egy teremtő isten. Igen, részben igaz!!! Mert a szimulációt és a DNS-t teremtődött, nem mesterséges intelligenciák, lélekstruktúrák hozták létre, dualitásban lévő lelkek vagy triállelkek (nonkreatív tudati megfelelőik a kettős és hármas rendszerek a csillagoknál, mint fizikai alap), de a bolygókat nem teremtette senki és a csillagokat sem és a Multiverzumot sem. És ezt a kolóniaistenek a saját lelkükhöz tartozó monolelkeken keresztül hirdetik ki minden szimulációban hogy ők a teremtő istenek, minden teremtői. Holott a kolóniaistenek képtelenek létrehozni szimulációt. Minden létező középpontjában egy szingularitás áll, ezt sem ismeri a mai fizika, biofizika. A szingularitás gravitációjától függ a struktúrája egy nonkreatív tudatnak. Nonkreatív tudat az, ami tudatával és döntésével nem tud mozgásváltoztatást létrehozni sem önmagán sem bármelyik entitáson. Ilyen a nem DNS program vagy más szimulációs program alapú összes létező, például atomok, szubatomi részecskék, égitestek, stb. Nem ilyen a nem mesterséges intelligencia összes lélektípus – összesen hat -, nem ilyen az összes mesterséges intelligencia. Ők kreatív tudatok.
  Minden értelmezhető, ha tudjuk az Eredőt. A mai földi tudás összessége sem ismeri, a vallások, a materializmus összegzése sem adná meg az Eredőt.
  Tegát a vallások teremtőről beszélnek, de mint leírtam részben igaz, a szimulációkra, de azok teremtői nem azok az istenek, akikben az emberek hisznek.
  A materialisták megpróbálják magyarázni az eredőt, hogy egy tudat hozta létre, nem isten, de egy tudat, és ez fraktálisan ismétlődik, tehát azt a teremtőt egy másik, Matrjoska-baba szerúen. Ennyi amit kierőlködtek magukból, ez a maximum. Most a tudatkutatók dolgoznak serényen. Húrelmélet, holografikus világegyetem, némelyikükkel levelezésben vagyok, segítek amennyit lehet, de az eredőt nem mondtam meg nekik és nem is fogom. Ők ott tartanak, hogy a Multiverzum, vagy Valami egygakta önfejlődésen ment át a sok nullából kialakulva, ami nem rossz tapogatózás, de hogy mi vagy ki hozta létre a nullák halmazait, arra megint a teremtő a válasz, de nem isten.
  Összegezve, a tudomány, a vallások valójában egy teremtő tudatot ismernek mint a Valami létrehozóját. Mivel nem ismerik az Eredőt, kreáltak egy tudatot a helyébe. És ebből is látszik hogy nem ismert a lélek, a lélektudat még a vallásokban sem. Mert a vallások mire használják a lelket? Hogy a nem létező teremtő, de mégis létező kolóniaisten lelkében higgyenek.
  És miért tud azonosulni vallásos, nem vallásos részben azzal amit mondok? Mert önkényesen csak azt hallja ki belőle amit már gyerekkorában a fejébe vertek, örök tudati inplantátumként. És végképp összezavarodik, ha azt mondom egy vallásosnak, hogy igen, igazad van, van isten, a kolóniaisten, de az nem teremtő isten, hozzá imátkozol, ő a te urad, és igen, van teremtő isten, de az nem teremtette a mindenséget, csak téged és a földi szimulációt. És ha azt mondom egy materialistának, hogy igazad van, nincs teremtő isten, mert a Valami teremtődött, nem kellett hozzá tudat hogy megteremtse, akkor azt nem érti hogy mi az hogy vannak lelkek, hát én vallásos vagyok.
  Nos, kedves Ágnes, biztosan, ha egy városban élnénk, és időnként beszélgetnénk ezekről, akkor megértené a tudást, amit hangsúlyozok, hogy minden lélek a birtokában van, csak a DNS tudat szimulációban betöltött túlsúlya miatt szinte senki sem tud alkalmazni, illetve a kolóniaistenhez tartozó lelkek hiába vennék át a tudaton belül a lélektudattal az irányítást, nem értenék meg amit írok. Egyszerűen a struktúráltságok eltérése okán.
  Egyik egyetemi tanár ismerősöm tavaly előtt felkért arra hogy pár szemesztert tartsak ezekről meghívott előadóként. Nem a koronavírus lett ennek az akadálya. Hiszen ónlány oktatás zajlik, habár ezt nem igazán lehetne így oktatni. No meg a DNS tudat holografikus, ezért a képi memória domináns, ezért jobban megmarad ha ábrákkal animációkkal segíti az ember az előadást. De nem ez volt a fő ok. Nem oktatás végett vagyok itt.
  Ja igen, hogy adjak linkeket, hivatkozásokat. Kedves Ágnes, én felépítettem, pontosabban amit tudok az már fel volt épülve, én csak leírtam ahogyan eszembe jutott minden, és aztán kezdtem a mai fizika szintjével foglalkozni, hogy mire jöttek eddig rá, mit publikáltak eddig abból. Például, amit tudok, hogy egy szimuláció elektronokból és fotonsűrítményekből épül fel, minden akkor válik valósággá, amikor egy tudat érzékeli. Ez az ember által létrehozott PC szimulációkban is így van. Nos, 2015-ben jelentettek meg egy cikket, hogy sikerült fotonból anyagot létrehozniuk. De ebben az alternatív világegyetemben amelyben vagyok, vagyunk, ez nem valós, mert lézerrel lőnek át egy aranyból lévő fekete testen és abból a felgyorsuló lézer energiája által a fekete testben a külső falából kilök egy protont a lézerrel telítődő fekete test. Nos ez fából vaskarika, itt egy proton távozik és más semmi, egy proton emisszió a fekete test sugárzás mellett. A neten már nem találom a publikációját, csak a bejelentését. https://index.hu/tudomany/2014/05/19/par_even_belul_anyag_keszulhet_fenybol/ Egy másik alternatív univerzumvban ugyanebben a szimulációban már https://www.origo.hu/tudomany/20190506-fenybol-probalnak-anyagot-letrehozni-egy-brit-egyetemen.html megpróbálták, de ha elovassa hogy nem két foton ütközésétől van szó. Ez a másik világegyetemben 2015-ben történt meg, itt 2019-re teszik, de nincs adat hogy megcsinálták-e. Ezt ismmerik Mandela-effektusként a szimulációban, amikor alternatív univerzumba jut át valaki, vagy nagyon sok lélektöredék és az előzőnek más volt a története.
  Tehát én nem hivatkozok senkire, hanem a tudást szinkronizálom azzal, amire eddig rájöttek a döldi szimulációban. Így tőlem csak olyan hivatkozásokat kaphat, hogy én állítok valamit, és csatolom azt amit eddig ismernek abból. Amit nem ismernek, azt végig kell gondolni és mindenki a maga hite, tudása, satöbbi szerint dönt arról hogy mi igaz számára abból amit írok. És minden embernek a maga igazsága és hite az igaz. Amiben senkit sem kívánok megrengetni sem. Nem ezért vagyok itt.
  Kedves Ágnes, hasonló időket élünk mint kétezer évvel ezelőtt. Az emberek félnek. Most is nagy a messiás várás. Habár a tudás által tudnék most egy új és természetesen hazug vallást alapítani, tehetnék csodákat, a Földön nem ismert és általam tudott fizikai törvények alapján – mint ahogyan több ember előtt lézer pointerrel az ég bizonyos pontjára, a tudtam vagy inkább éreztem hol van UFO odavilágítottam és megjelentek, ezt többször meg kellett ismételnem, mert a materialista jelnlévők csak akkor hitték el hogy ez létezik és én érzékelem őket (velük nincs dolgom, nem foglalkozok UFO-kal, tudom milyen lelkek, tudom mi a feladatuk, nem érinti az enyémet) -, tehát csináltam csodát ezzel is, hátha még néhány gyógyítást – ami hasonló a Garjajev típusú gyógyításhoz, de mégsem az – is tennék, ráadásul ingyen, sőt ha fellépnék mint katonai vezető, hogy fogjunk össze a gonosz ellen, akkor alapíthatnék vallást, le nem lőnének, mert az mártíromság, az pedig azonnali istennné avanzsálást hozna, ezért végig lehetne vinni egy értelmetlen háborút az Illuminati ellen, hiszen ezt akarják, és meg is fog történni, miután lecsökkentik a kétezer évvel ezelőtti létszámra a Föld népességét. http://vigyazo.blog.hu/2017/02/05/amerikai_stonhenge_az_antikrisztus_tizparancsolata Ezt is természetesen egy valláshoz kötik. Na melyikhez? Amelyik tudatosan világvallást csinált az Illuminativá ezáltal váló zsidóságból. A kerszténységhez.
  Az emberek, félnek, biztonságot keresnek. Ez hasonló ahhoz, amit egy nő keres egy igazi férfiban. Megbízhatóságot és biztonságot. Az emberek megbízható és biztonságot adó embert, istent keresnek, aki vezeti őket, lélekben és hitben, erőben egyaránt. Istencsináló kor ez. Ezt az Illuminati provokálja ki, hogy a mérhetelen szenvedések után – lásd vírusok – még egy háború és addig kiirtani minden hitet és a háború végét várva mindenki leborul Neom zsidó istene előtt (már a zsidó Simon and Garfunkel megénekelte ezt öntudatlanul 1960-ban a Csend hangjaiban, olvassa el a szövegét!, a film és zene világa mindig a bekövetkező jövőről szólt). Már létrehozták a MI egyházát, habár feloszlatták: https://index.hu/techtud/2021/02/22/feloszlott-a-mesterseges-intelligenciat-istenito-egyhaz/, de valami ilyenné fejlődik a rabszolgák hite legkésőbb 2030 után ha nem sikerül leradírozni a szimulációt, mint ahogyan az sikerült 300 millió évvel ezelőtt a Vénuszon.
  Bárki megváltóvá válhat ma, aki enyhíteni tud embertömegek szenvedésein. És ez a cél. Minél több szenvedés, annál nagyobb megmentő várás. Ismerős a fogfájás ugye? Nem akar senki se fogorvoshoz menni kezdetben, mert nagyobb a félelem a fogorvostól, mint a szenvedéstől. De ha már a fájdalom kinövi magát elviselhetetlen szenvedéssé, akkor már jöhet bárki, bármi, csak szabadítsa meg tőle. Így működik a DNS agy. Ezért irányítható. Tökéletesen irányítható.
  Én azért írtam le, hogy hogyan ne féljenek az emberek, mert azt sosem mondják hogy hogyan, csak azt hogy mit ne vagy mit csináljanak az emberek. A hogyanért fizetni kell. Nagy árat. Nézze meg, minden gyógyító pénzt két azért mert gyógyít. Ha nem szenvedésre lenne ez a szimuláció, akkor nem 23 tripletre épülne az emberi genom hanem a maximum 64-re, akkor nem lenne megbetegedés, mivel öngyógyító lenne a DNS tökéletesen. Így csak néhány dolog regenerálódik, máj, bőr, agy, csont, más nem igen. Ha nem szenvedésre épülne, akkor több és tökéletesebb lenne az érzékszervekből. Nézze meg, a hetedik érzékszervünk, amiről sosincs szó, a labyrinthus osseus, az egyensúlyszervünk: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCl, aminek működéséről semmit nem írnak le igazán, csak azt hogy a tér három síkjában fekvő félkörös ívjáratok. Az élettan könyvekben nem emlékszem hogy mit írnak róluk. Azonban, ha valaki vak, siket, hőérzékelése nincs, nem érez fájdalmat, nem érez íteket, szagokat, még mindig elélhet hosszú ideig, de aki mindig szédül, az képtelen létezni.
  Befejezésül, azért írok ide, egyébként nem szoktam írogatni sehova, mert itt látom hogy van egy kis lehetőség a szenvedéseken enyhíteni. Két ellenségem van: a szenvedés és a szenvedést létrehozó tudatok. Ezért ha lehetőségem van, segítek. A tudás és a lelkierő sokkal többet ér bárminél. Én ebben tudok segíteni. Akkor is ha csak az 5 százaléknak szeretnék. És ingyen, nem úgy mint a zsidók.
  Befejezve, az előző gondolatmenetet, ha nem a szenvedésre épülne, mint a szimulációt önfenntartóvá tevő energiára a szimuláció oprendszere, akkor ha lenne is betegség, de a gyógyítása fájdalom nélkül meglenne mindennek, illetve teljesen ingyenes lenne a gyógyítás minden szintje, beleértve a gyógyszereket is, habár nincs szükség gyógyszerekre a DNS program ismerete esetén.
  Azért nem a válaszhoz írtam e levelet, mert hátha így jobban észreveszi, ha az oldal rendszeres olvasója.

  Jó egészséget és önmagába vetett hitet, lélekerőt kívánok, hogy egészséges maradjon!

 23. “Azonban addig nem dőlhetünk hátra, amíg mindenkit be nem oltanak”
  – mondta György István államtitkár. 2021. május 19.
  Elárulta magát ismét a kormánynak nevezett – mindenkori – csürhe.
  Nem kötelező az oltás, de mindenkit be akarnak oltani.
  Na így mutatkozik meg a zsidó háttérhatalom. Minden beigazolódik amire ők konteó elméletet mondanak, az ő Kohnteo elméletük válik valósággá.

 24. “A magyar fejlesztés mellett gyári kapacitás is kell, építünk egy nagy gyárat Debrecenben, egy év múlva Magyarország önellátó lesz a vakcinából. Bejelentette, lesz egy magyar résztulajdonú vakcinagyár Izraelben is, vagyis külföldin is fogunk gyártani vakcinát.”
  OrbánC. Viktor szavai
  Forbes 2021. március 14.
  Az álomtitkár, György István szavai a márciusi nyilatkozattal együtt értelmezhetőek, tehát itt önkéntességről szó sem lesz hosszú távon.
  Ha gyárat is építenek, az azt jelenti, hogy hosszú távon injekciózni fognak mindenkit előbb-utóbb. Aki életben marad. Vagy az injekciók után esetleg. Vagy az önvédelmet választva bármilyen eszközzel. Utóbbi után se marad életben senki. Tiszta sorú aljas emberirtás ez a zsidó világhatalom részéről.

 25. Ez is bizonyítéka annak, hogy aki a köztudatba van dobva, egy sem tidzta hátterű. Bármennyire ájtatos képű, bármennyire teszi az ártatlant, az egyszerűt.
  Kirakó Ketamin azt állította hogy senkiről se jelentett. Aztán hét év után hirtelen 1985-ben az -USA-ba ment. És kutató lett.
  1/ hogy engedték ki, ha senkiről se jelentett, a Kádár-rendszer nem volt bábaképző leányálom-intézet?
  2/ három évente lehetett Nyugatra menni ekkor már, de hogy engedték ki?
  3/ nem-e beépített ember lett az emigrációt megfigyelni? Akkor érthető hogy simán kijutott.
  4/ akkor is vízum kellett hogy beutazhasson valaki az USA-ba, ki a fészkes fenétől kapott meghívást, a CIA nem tudta hogy besúgó Kirakó Ketamin? Na ne…
  5/ tárt karokkal várták? Kik? Kutató lett? Nem takarítónő vagy mosogatónő mint jó pár disszidált ismerősöm diplomás, az USA-ban?
  6/ na nem, engem már nem lehet megetetni hogy ki nem volt ügynök, ki nem. Sok évtized tapasztalata van mögöttem, sok mindent láttam, tapasztaltam, spiclik söpredék hada volt körülöttem évtizedeken keresztül, én ne vegyem észre hogy ki volt spicli, ki az ügynök? Legfeljebb ben említem nekik hogy tudom róluk, vagy lerí róluk, mert akkor nagyon sok emberrel nem kellene beszélnem, ahány ügynök működik ma is. Ez az ország a spiclik országa volt mindig, habár nem volt ez máshol se másként.
  Nagyon kevés egyenes ember van. Mi a fenéért akarnak az emberek feddhetetlen embert vezetőnek? Mert ők sem azok, talán az 5 százalékot kivéve. Talán nagyon sok az 5 százalék…

  Karikó az utolsó Kirakó lett ebben a játékban. Nomen est women.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük